17 juni 2008

#17-06-08 Gemeente Bergen (deel 4)

Gemeente Bergen (deel 4)

Beste mensen,

ten eerste willen wij van NW9 onze excuses aanbieden aan jullie voor het geneuzel dat we de afgelopen dagen hebben gepost.
SORRY! SORRY! SORRY!
Maar zoals bekend staat NW9 voor een open & transparante communicatie dus voelen we ons ook enigzins verplicht om jullie op de hoogte te houden.
Liever waren we gewoon lekker gaan fietsen over leuke dijkjes oid.De discussie kreeg ook vandaag weer een vervolg. MTB Noordwest 9 vindt het echter wel voldoende zo. Alles is wel gezegd. Wat opvallend genoemd mag worden is dat de personen die zich namens de Gemeente Bergen met de zaak bezighouden bekende zijn in kringen van natuurbeschermers. Dirk Vollenga is van de Paddenwerkgroep Bergen. Het telefoonnummer van zijn werkgever, de Gemeente Bergen, staat ook op deze website.
Pieter Korstanje is voorzitter van de KNNV Alkmaar eo. We kennen hem als een fanatieke mountainbikehater (is niet overdreven!) uit de tijd van Duinberaad. De man was niet vies van pure laster en demagogie.

We vinden het tamelijk bizar dat medewerkers van de Gemeente Bergen in deze discussie meer petten tegelijk dragen. Naar onze mening is dat onwenselijk en staat het een gewenst transparant bestuur in de weg. Langs deze weg slagen bepaalde belangengroeperingen erin om hun invloed aan te wenden via officiele kanalen van het publieke domein. Die wegen zijn niet voor MTB Noordwest 9 opengesteld. Nu de achtergronden van deze personen overduidelijk zijn aangetoond, zijn we van mening dat hier een onzuivere discussie gevoerd wordt. Te meer omdat er wellicht geen functionele relatie is tussen alle betrokken ambtenaren en het onderwerp. Noemden we dat een aantal jaren terug niet regentesk? Reden voor ons om na te denken over nader te nemen stappen, mogelijk in de richting van het College van B&W.
 
We zullen de regionale pers blijven informeren, ook omdat we van mening zijn dat er voor hen een taak ligt om onverkwikkelijke zaken als deze openbaar te maken.

Hieronder nog ons antwoord op de laatste mail van de gemeente Bergen;

Gelukkig berust de discussie op een misverstand. Mountainbikers fietsen niet graag op onverharde grasdijken, want dat trapt namelijk heel erg zwaar en daardoor is zoiets zo goed als onmogelijk. Mountainbikers zijn voor het beoefenen van hun sport op zoek naar routes buiten de verharde paden zoals klinkers en asfalt. Ze rijden het liefst op onverharde paden en buiten de gebaande paden. Dat laatste is ook figuurlijk bedoeld uiteraard. U kunt uit het bovenstaande opmaken dat mountainbikers te allen tijde over paden rijden.
 
MTB Noordwest 9 vindt dat inmiddels alles wel benoemd is deze discussie. We kunnen nu hooguit in herhaling vallen. We zullen op de website vermelden dat u de bebording aanpast en dat u door middel van handhaven zult toezien op naleving van uw beleid. Wanneer de bebording daadwerkelijk is aangepast vernemen we dat graag, ook dat zullen we vermelden op de website. Bijvoorbeeld met een foto van uw nieuwe borden.
 
We twijfelen niet aan het intelligentieniveau van onze lezers / websitebezoekers. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mountainbikers gemiddeld iets intelligenter zijn dan wandelaars, maar dat betreft slechts een gemiddelde en zoiets zegt weinig over het individu. MTB Noordwest 9 beschouwt haar lezers echter uitdrukkelijk als individuen die heel goed in staat zijn om te gaan met de persoonlijke vrijheid van anderen en zichzelf. Zij kunnen ongetwijfeld ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen op het Rekerepad. MTB Noordwest 9 heeft geen taak om pedagogisch of agogisch te intervenieren in zaken als deze. MTB Noordwest 9 streeft naar publicaties die "objectief informatief" zijn, niet belerend. Daar houden onze lezers ook niet van.
 
Daarmee is voor ons de discussie gesloten. U kunt onze toezegging uiteraard zelf controleren op de website. Suggesties en aanvullende informatie zijn welkom.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9