13 juni 2008

#13-06-08 Post van de Gemeente Bergen(deel 2)

Post van de Gemeente Bergen (deel 2)

MTB Noordwest 9 kreeg de als bijlage toegevoegde brief van de Gemeente Bergen over het Rekerepad. Over deze route loopt ook (deels) De Polderroute, In onderstaand bericht beantwoorden we de Gemeente Bergen.


Klik de brief voor een leesbare versie.

We sturen deze correspondentie ook aan de regionale pers, omdat we van mening zijn dat er sprake is van een enorm misverstand. We hebben niet de intentie om tegen beter weten in wandelpaden als mountainbikeroute op te nemen op de website van MTB Noordwest 9. Evenmin willen we en nutteloze discussie voeren met de Gemeente Bergen. Dat komt het imago van mountainbikers immers niet ten goede.
 
Echter het Rekerepad is geen weg, dijk, laan of pad in de letterlijke betekenis: het is een route! De route is grotendeels verhard en bestaat zelfs voor een groot deel uit asfalt. Je mag daar waar het kan ook met een auto rijden. Slechts en heel klein gedeelte is onverhard en loopt langs weilanden. Opmerkelijk is dat de Gemeente Bergen in haar brief stelt dat het gehele Rekerepad "uitsluitend als wandelpad gebruikt mag worden." Zie daarvoor de brief van de Gemeente Bergen. De werkelijkheid ziet er als volgt uit:

De link naar een google maps van de Polderroute; zoals gezegd loopt het grootste gedeelte over asfalt.

Onverhard en wellicht twijfelachtig als fietspad zijn:
#Het stuk tussen de Teugelaan en de Rekerweg in Schoorl
#Het stuk Hogenweg tussen de Hargerweg en boerderij die daar ten zuiden van ligt(klein stukje)
#Het smalle schelpenpaadje van de Hargervaart, maar dat is openbaar.

De rest van De Polderroute is gewoon legaal om te fietsen

De hele kwestie gaat in werkelijkheid om een paar metertjes onverhard pad. MTB Noordwest 9 zal op haar website vermelden dat de Gemeente Bergen de bebording zal aanpassen en handhavend zal toezien dat er niet gefietst wordt. Ook niet mountainbikers zijn hier de sigaar! Want zoals altijd stoorde niemand zich aan een gewone fietser, bijvoorbeeld een natuurvorser met verrekijker en fietstassen. Daar storen we ons ook niet aan. Om die reden krijgen we de indruk dat het, hoe spijtig ook, een tegen mountainbikers gerichte actie is. De in de brief genoemde heer **** ******** is bijvoorbeeld actief in de beweging Redt de pad. Ook wij willen de pad redden, daar niet van.
 
Voorts vinden we het bespottelijk dat de Gemeente Bergen de bebording aanpast omdat er hooguit een enkele mountainbiker passeert op een wandelroute waar zelden wandelaars zijn waar te nemen. Het ligt iets te ver van de gebaande paden en vrijwel niemand kent het Rekerepad.
 
Een heuse storm in een glas water is ten slotte het bevel van de Gemeente Bergen "om de betreffende pagina, op de website van NW9, binnen 10 dagen te verwijderen." MTB Noordwest 9 zal binnenkort de tekst op haar website aanpassen en daar blijft het bij. We wachten geduldig tot er een dwangbevel komt of dat de Gemeente Bergen onze eigendommen confisceert. We denken dat het voor de inwoners van de toch niet onaanzienlijke Gemeente Bergen nuttig en informatief kan zijn om te weten waaraan, namens het College van Bergen, gemeenschapsgeld wordt gespendeerd. Reden voor ons om de regionale pers te informeren.
 
MTB Noordwest 9 hoopt dat er aandacht aan besteed wordt in de regionale pers. Over de te verwachten voortgang zullen we jullie uiteraard informeren. Voor nadere informatie kan er contact opgenomen worden.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9