5 juni 2008

#05-06-08 Post van de Gemeente Bergen

Post van de Gemeente Bergen

Afgelopen week ontvingen we via de mail een berichtje van de Gemeente Bergen;Geachte heren/bestuur,
 
Op dit moment maakt u reclame voor een bepaalde route over het openbare wandelpad Het Rekerepad te Schoorl. Dit pad loopt deels over particulier cq. verhuurd land. De gemeente staat een mountainbikeroute over dit wandelpad niet toe. Ook de eigenaar/huurder heeft ons inmiddels laten weten onder geen beding mountainbikers over dit pad toe te staan.
De bebording zal hierop aangepast worden, waarna er bij overtreding handhavend zal worden opgetreden.
 
Wij verzoeken u derhalve dit op uw site kenbaar te maken en de betreffende pagina binnen 10 dagen te verwijderen.
 
Met vriendelijke groet,
 
**** ********
medewerker Cultuur- en civiele techniek


En als je mail ontvangt geef je daar natuurlijk gewoon antwoord op:


Geachte heer ********,
 
We hebben uw bericht met belangstelling gelezen. Na enig zoeken blijkt dat u een medewerker van de Gemeente Bergen bent. Uit uw ondertekening blijkt dat namelijk in het geheel niet. We vinden het merkwaardig dat de Gemeente Bergen een blijkbaar officieel document op deze wijze verzendt. Eerder verwachten we dan een officiele lay out en een volledige ondertekening. Met alle respect voor uw functie, maar iedereen kan zich wel uitgeven als een functionaris zoals u. Dat idee wordt versterkt door het gedrag van de antimountainbike lobby die zich soms op uiterst bedenkelijk niveau mengt in discussies. Van dialoog is dan weinig sprake, van een streven naar samenwerking al helemaal niet.
 
Het is voor u van belang om te weten dat MTB noordwest 9 een informatieve website beheert die vooral bedoeld is voor mountainbikers. Zoals u op de website kunt lezen (Wie zijn wij) beschouwen we onze website als een medium dat informatie doorgeeft. Deze informatie kan ook van anderen zijn. Als beheerders van de informatieve website zijn we wellicht bereid om uw aanvullingen, zoals nieuwe bebording en handhaving op een bepaald gedeelte, te vermelden bij de Polderroute. Graag vernemen we wie de door u genoemde eigenaar / huurder is en om welk gedeelte van het Rekerepad het precies gaat.
 
Daartoe stellen we echter als voorwaarde om per kerende post een officieel schrijven van de Gemeente Bergen te ontvangen, waarin de door u genoemde bewering schriftelijk bevestigd wordt. Zonder een officieel schrijven van de Gemeente Bergen publiceren we niets.
 
De laatste zin nemen we voor kennisgeving aan. MTB Noordwest 9 is in handen van ontwikkelde en beschaafde mensen die niet gewend zijn dat anderen direct een dreigende toon aanslaan. Zoiets beschouwen we als volkomen misplaatst en niet van deze tijd.
 
We zien uw officiele schrijven graag tegemoet. U kunt deze brief sturen naar een aan ons beschikbaar gesteld postbusnummer.
 
MTB Noordwest 9
Postbus ###
1860 AC Bergen
 
Met vriendelijke groet,
Team MTB Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9