9 januari 2013

#09-01-13 Kappen in Schoorl

Kappen in SchoorlOp donderdag 10 januari start Staatsbosbeheer met het omzagen van het verbrande bos in de Schoorlse Duinen. Om 9.30 uur geeft wethouder Cees Roem van de Gemeente Bergen de aftrap van de werkzaamheden, door de eerste dode boom om te zagen. De zwartgeblakerde bomen maken plaats voor een gevarieerd en gezond open duinlandschap. Er komt zo meer ruimte voor bijzondere planten- en diersoorten die bij dit landschap horen. De zaagwerkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag. Bezoekers gaan enige hinder ondervinden, omdat enkele wandel- en fietspaden tijdelijk worden afgesloten. Op 9 februari is er een "harvesterday", en op 13, 16, 27 en 30 januari zijn er excursies waarbij de boswachter tekst en uitleg geeft over de werkzaamheden.

Gevolgen voor de mountainbiker
Voor alle details voor de mountainbiker en een gedetailleerde kaart verwijzen we je graag door naar de website van MTB-Noordwest.

Maatregelenplan grootschalig van start
Naar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Het opruimen van het verbrande bos is hierin de belangrijkste maatregel. Na de aanplantactie van loofbomen in het verbrande bos bij Catrijp eind november, gaan de werkzaamheden op 10 januari grootschalig van Start. Ruim 50 hectare verbrand bos wordt opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ten Berge Bosbouwtechnieken BV. Dit bedrijf heeft een jarenlange ervaring met zaagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen. Langs de bospaden komt uiteindelijk 4000 m3 hout te liggen, dat zijn 100 grote vrachtwagens vol! Een zelfde hoeveelheid tak en tophout wordt versnipperd en afgevoerd. Daarna moeten er 15.000 boomstronken uit het duinzand worden getrokken en afgevoerd. Het zijn ingrijpende maatregelen maar het uiteindelijke resultaat is een nieuw gezond en dynamisch open duingebied waar iedereen van kan genieten.

Nieuw leven inblazen
Met het opruimen van het verbrande bos gaat Staatsbosbeheer letterlijk nieuw leven blazen in de Schoorlse Duinen. Zeewind krijgt meer invloed op dit nieuw ontstane open duingebied, waardoor dynamische processen meer kans krijgen. Op kleine schaal gaat er verstuiving plaats vinden en daar profiteren weer veel zeldzame planten- en diersoorten van, zoals het zandblauwtje en de zandhagedis. Vogelsoorten zoals de tapuit, klauwier en duinpieper zijn dol op dit soort gebieden. Met het verwijderen van het verbrande bos draagt Staatbosbeheer tevens bij aan doelstellingen uit het Natura2000 plan, zoals die door Brussel zijn vastgesteld.

Toegankelijkheid voor publiek
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied afgesloten voor het publiek. Met borden worden de tijdelijke omleidingen aangegeven. Tijdens het afvoeren van het hout, de snippers en boomstronken worden fietspaden tijdelijk afgesloten. Staatsbosbeheer gaat zijn best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Groene warmte, planken en spaanplaat
Ondanks dat de bomen verbrand zijn is het hout niet waardeloos. Van de dikste bomen kunnen nog steeds mooie planken worden gezaagd. Van de overige bomen wordt onder andere spaanplaat gemaakt. De takken die over blijven worden versnipperd. In een energiecentrale bij Lelystad worden deze snippers verbrand om huizen mee te verwarmen. Van de 4.000.000 kilo snippers die bij deze werkzaamheden vrijkomen kan het dorp Groet een jaar lang worden verwarmd. Omgerekend naar kilowatt stroom is deze hoeveelheid snippers genoeg om 3000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

"Harvesterday" en excursies
Voor bezoekers en geinteresseerden organiseert Staatsbosbeheer op 9 februari een "harvesterday" ofwel houtoogstdag. Tegenwoordig worden bomen niet meer met een motorzaag omgezaagd, maar gebeurt dat met een houtoogstmachine, de Harvester. U kunt op deze dag zelf zien hoe deze machine de bomen geheel automatisch omzaagt. Daarnaast zijn er op 13, 16, 27 en 30 januari van 14.00 tot 16.00 fietsexcursies. Deelnemers gaan samen met de boswachter het gebied in om de werkzaamheden te bekijken. De fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en is gratis. U kunt zich aanmelden via 072 509 3352

Volg ons via Facebook, Twitter, en ons Blog!
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden, dan kunt u ons volgen op facebook: www.facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen , en ons blog http://schoorlseduinen.wordpress.com Hier staan ook de links naar de twitterende boswachters zoals http://twitter.com/bosw8erjeroen en http://twitter.com/JvAssema

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9