14 oktober 2011

#14-10-11 16-10 Koeien terug in Schoorlse duinen

Koeien keren terug in Schoorlse duinenNa een afwezigheid van bijna 5 maanden keren de koeien terug in de duinen van Schoorl. Met het herstel van het raster wordt dinsdag 18 oktober gestart. In de week erop laat Staatsbosbeheer de koeien weer los in het duin. Voorlopig lopen ze alleen in het noordelijke begrazingsgebied rond het Vogelmeer.

Herstellen raster.
Door de enorme brand van 1 mei zijn delen van het raster verbrand. In de weken na de brand werd Staatsbosbeheer geconfronteerd met vernielingen aan het raster op plekken waar geen brand is geweest. Draden werden doorgeknipt en tientallen palen afgebroken. Omdat er bij het zuidelijke raster nog werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, wordt dit raster nog niet hersteld. Het noordelijke raster moet op een aantal plaatsen worden gerepareerd. De werkzaamheden worden weer uitgevoerd door VENO, een bedrijft dat gespecialiseerd is in het plaatsen van rasters, en gaat ongeveer een week duren.

Natuurlijke grasmaaiers
In het noordelijk begrazingsgebied grazen straks ongeveer 20 koeien van het ras Black Aberdeen Angus. Ze zijn zeer vriendelijk van aard en kunnen het hele jaar buiten zijn. Het zijn natuurlijke grasmaaiers die  helpen het duin open te houden. Ze helpen Staatsbosbeheer bij het beheer omdat ze de grassen die na de brand massaal zijn gaan groeien opvreten. Hierdoor krijgt de heide weer kans zich te herstellen. Begrazing met koeien is de meest natuurlijke vorm van beheer en vergeleken met andere beheervormen is het een goedkope maatregel. In de Pettemerduinen waar al jaren begraasd wordt levert het mooie resultaten op.

Diervriendelijk raster
Het herstelde raster is hetzelfde als het oude raster en  bestaat uit dunne houten paaltjes met 4 gladde draden waar stroom op komt te staan. Het voordeel van dit type raster is dat het de bewegingsvrijheid van de dieren in het Schoorlse Duin niet beperkt en nauwelijks opvalt in het landschap. Wandelaars kunnen via overstapje gewoon het gebied in.

Blog
Sinds kort heeft Staatsbosbeheer een blog over de Schoorlse duinen. http://schoorlseduinen.wordpress.com. Hierop is allerlei informatie te vinden over werkzaamheden die in het gebied plaatsvinden. Maar ook bijzondere waarnemingen, informatie met betrekking tot de branden en ander nieuws is op dit blog te vinden. Wilt u op de hoogte blijven over van alles wat er in de Schoorlse Duinen gebeurt, dan kunt u dit vinden op ons blog.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9