24 maart 2011

#24-03-11 Weer 2 duinbranden

Twee duinbranden in BergenDe pyromaan is ook weer uit zijn/haar winterslaap ontwaakt, het duinbrandseizoen(genomineerd voor "woord van 2011"; hoe triest ook) is weer gestart.
Vriendelijk verzoek om tijdens het MTBen je ogen dus weer open te houden voor verdacht gedrag.

Bergen
In Bergen aan Zee en Bergen woedden vanmiddag kort na elkaar twee duinbranden. Het vuur was snel onder controle. Het duinbrandseizoen is kennelijk weer aangebroken.
lees hier meer

Wat drijft een pyromaan tot zijn/haar daden:

Bron: Kaplan & Saddock; Synopsis of psychiatry

Een pyromaan sticht met opzet en doelgericht vuur, en meer dan 1 keer; er is sprake van spanning en een opgewonden stemming voor de daad. De pyromaan is gefascineerd door vuur en de situatie erom heen (bijv. de vuurbestrijdingen, of de gevolgen van de vuurramp). De pyromaan ervaart vaak lust, bevrediging of opluchting tijdens het brandstichten, of tijdens het bekijken/deelnemen aan de gevolgen.
Er is geen sprake van geldelijk gewin of politiek statement, geen uiting van woede of wraak, geen psychotische stoornis of oordeelstoornis. (Uiteraard zijn er meerdere redenen om brand te stichten; dus niet elke brandstichter is een pyromaan).

Er is geen informatie over hoe vaak het voorkomt; slechts in een klein aantal gevallen is er bij brandstichting sprake van pyromanie. Pyromanen
zijn vaker mannen dan vrouwen. Ook vaker dan verwacht is er sprake van een lagere intelligentie (beneden gemiddeld of lager). Sommige studie maken melding van een persoonlijkheid met anti-sociale trekken (criminaliteit,soms ook een bepaalde mate van gewetenloosheid en wreedheid).
Pyromanen zijn vaak de regelmatige kijkers naar branden, ook regelmatig betrokken bij vals alarm meldingen van brandstichting. Andere geassocieerde kenmerken zijn: alcohol misbruik, seksualiteitsproblemen (sommige pyromanen raken seksueel opgewonden van het stichten van brand en de gevolgen), chronisch persoonlijke frustaties en problemen met autoriteitsfiguren.
Vaak begint het brandstichten al in de kindertijd (normaal is dat kinderen gefascineerd zijn door vuur in de kindertijd).
De prognose voor behandeling van pyromanie van volwassenen kan moeilijk zijn door de ontkenning van de daad, het weigeren tot verantwoordelijkheid te nemen voor de daad, en kan bemoeilijkt worden door alcoholmisbruik/ lagere intelligentie.

Verklaringen van het gedrag:
Volgens Freud is het brandstichten een symbool van seksualiteit. De warmte van het vuur is te vergelijken met seksuele opwinding, de vlam is een fallussymnool.
Meer modernere verklaringen geloven dat de pyromaan prestige en macht zoekt.
Sommige pyromanen blijken brandweermannen te zijn die hun heldhaftigheid en macht kunnen tonen door het vuur te blussen.
Men heeft ook verband gevonden tussen pyromanen en een afwezige vader. Dus verklaart men het brandstichten als een wens om de afwezige vader naar huis te brengen en het kind te redden van een moeilijk bestaan.
Vrouwelijke pyromanen hebben niet de behoefte aan actie (handelingen rondom de brand) maar is het vaak dwangmatig gedrag , zoals kleptomanie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9