12 maart 2011

#12-03-11 MTBers in krant

MTBers in de krant van 10 maart

Zo nu en dan vind een recreant het nodig om al dan niet terecht in de pen te klimmen en, in dit geval, haar gal te spuwen over MTBers, PWN en haar fietsmaatregel en de provincie.
In dit geval Mevr. M. Cnossen uit Heiloo, vrijwilliger bij de paddenwerkgroep Heiloo.


Klik de afbeelding voor een grotere versie.

Uiteraard hebben wij even enige nuance aangebracht en de krant gemaild.

Geachte redactie,

Mevrouw M. Cnossen ergert zich in haar bijdrage aan lezers schrijven (10 maart) aan mountainbikers, met name aan de groep die op zondag gebruik maakt van de onverharde paden in het PWN-gebied. Naast mountainbikers, krijgen de bestuurders van Provincie en PWN stevige kritiek wegens het instemmen met de "fietsmaatregel" (toegang van mountainbikers tot 10.30 uur). Bestuurders hebben naar haar mening een onbezonnen fietsmaatregel ingesteld, waar wandelaars onvermijdelijk het slachtoffer van zijn. Aangezien de Provincie zich slechts laat adviseren door PWN, kan gesteld worden dat Cnossen van mening is dat de groep mountainbikers, naast wandelaars en bestuurders, de "lachende derde" is. Een onjuiste veronderstelling, want als er een groep is die aan het kortste eind trekt, dan toch de mountainbikers.

Eerst de feiten. Sinds de invoering van de fietsmaatregel in 2004 is de toegang van mountainbikers drastisch ingeperkt, zowel in tijd als in ruimte. Slechts een klein deel van de voor wandelaars toegankelijke paden wordt met mountainbikers gedeeld. PWN heeft mountainbikers de toegang ontzegd in het gehele kwetsbare duingebied aan de westkant. Als wandelaar is er dus volop gelegenheid om paden uit te kiezen waar men hooguit andere wandelaars of grazers ontmoet. De meest mountainbikers gaan doordeweeks naar hun werk en hebben dan geen gelegenheid om in het gebied te gaan fietsen. Zij zullen dat waarschijnlijk vaker doen op zaterdag en zondag. Op die dagen is het dus drukker. PWN neemt het in haar beleid expliciet op voor de "kwetsbare wandelaar".

Volgens Cnossen misdragen de mountainbikers zich opzettelijk door met hoge snelheid van hellingen te scheuren. Daarbij zouden zij zich niets van wandelaars aantrekken. In tegenstelling tot Cnossen, steken we eerst de hand in eigen boezem. Mountainbikers realiseerden zich na de invoering van de fietsmaatregel dat het slecht gesteld was met hun imago. Hoewel ook in deze kwestie slechts enkelen het plezier van velen verpesten, hebben ze geprobeerd in eigen kring orde op zaken te stellen. Om die reden werd onder meer Duinberaad opgericht, dat naast overleg met bestuurders goed gedrag bevorderde en mountainbikers wees op de bestaande gedragsregels. Ze begrijpen doorgaans heel goed dat een goede relatie met overige bezoekers belangrijk is. Naast onze website zijn er vele andere die goed gedrag onder mountainbikers aanmoedigen. Ook verenigingen, bonden en tijdschriften dragen actief bij aan goede omgangsvormen, waarin samen delen het devies is.

Bij Schoorl ligt inderdaad een mountainbikeroute van een kleine 15 kilometer. Dat die route in een behoefte voorziet, blijkt uit de hoge bezoekersaantallen. Tot 10.30 uur bestaat ook de mogelijkheid om bij PWN onverhard te rijden. Hoewel mountainbikers voor verruiming van de maatregel zijn, dat leidt immers tot spreiding van het bezoek, accepteren ze de maatregel en houden zich eraan. Het getuigt van een egocentrische opstelling om dan als wandelaar het onderste uit de kan te willen hebben. Fatsoenlijke mensen zijn bereid om het beschikbare terrein met elkaar te delen en elkaar als zodanig te accepteren.

Mountainbikers sturen gelukkig geen ingezonden brieven wanneer hen de weg versperd wordt door intolerante wandelaars die kennelijk de regels niet kennen of vinden dat je er uberhaupt niet mag fietsen. Dat gebeurt uiteraard maar weinig. De praktijk leert dat mountainbikers vaker afremmen en wandelaars vaker een stap opzij doen. Men zegt elkaar ook gewoon gedag in het bos. PWN onderschrijft deze beweringen. En hoewel PWN een in Nederland unieke maatregel bedacht, die mountainbikers weert, lijken alle bezoekers er gewend aan te raken. Behalve dan mevrouw Cnossen. Hopelijk is zij nu ook wakker geschud. Anders nodigen we haar uit om via onze website een afspraak te maken. Met een kop koffie op neutraal terrein kunnen we vast tot een vergelijk komen.
MTB Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9