24 februari 2011

#24-02-11 Mariaweg afgesloten

Mariaweg afgesloten van 1 maart t/m 1 september ivm broedseizoen.Dinsdag 1 maart gaat het broedseizoen weer van start, om de nestelende vogels een rustige kraamperiode te bezorgen heeft SBB een aantal regels ingesteld, deze gelden al 10tallen jaren overigens.


Het broedseizoen is in aantocht. De eerste vogels in de Schoorlse Duinen beginnen met het vinden van een nestplek. Tijdens het broedseizoen geldt een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september, zodat broedende vogels en opgroeiende jongen niet worden verstoord. Ook wordt het deel van de Mariaweg door de Mariavlakte afgesloten.

Broedseizoen

Eind februari, begin maart keren de broedvogels terug uit hun
overwinteringgebieden om te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, beginnen een nestplek te zoeken in de Schoorlse Duinen. Ze zijn nu druk bezig de grenzen van hun broedgebied af te bakenen. De meeste vogels doen dat met zang. Daar kunnen de bezoekers van de Schoorlse Duinen elk voorjaar van genieten in de vorm van een prachtig fluitconcert.

Honden aan de lijn
Vanaf het moment dat de vogels een nest bouwen totdat de jongen het nest verlaten, zijn vogels gevoelig voor verstoring.
Om dit te voorkomen moeten honden overal in de Schoorlse Duinen zijn aangelijnd. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Maar dit brengt veel dieren in de stress. De houtsnip bijvoorbeeld, is extra gevoelig omdat deze vogel op de grond broedt. Staatsbosbeheer gaat ook dit jaar intensief controleren of honden in deze periode aangelijnd zijn. Het niet aanlijnen van de hond wordt beboet met een sanctie van 70 euro.(Red.: dit is overigens ook het bedrag wat je betaald als je onverhard buiten de MTB route rijdt!!!!)

Afsluiting Mariaweg
De nachtzwaluw is een zeer zeldzame broedvogel en extra gevoelig voor verstoring. Hij staat op de rode lijst van beschermde vogelsoorten. Om deze nachtzwaluw ongestoord te kunnen laten broeden worden
De Mariaweg en een wandelpad door de Mariavlakte wordt afgesloten. Zo ontstaat er een groot aaneengesloten rustgebied, waar ook andere vogelsoorten van profiteren. Het afsluiten van de Mariaweg en het wandelpad heeft voor fietsers en wandelaars weinig gevolgen. Er blijven genoeg mogelijkheden over om wandelend en fietsend de Schoorlse duinen te ontdekken.

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9