13 november 2010

#13-11-10 fietsmaatregel van PWN

De fietsmaatregel van PWN wordt aangescherptDe fietsmaatregel van PWN is ooit ingevoerd met als hoofddoel om de onderlinge hinder tussen overige recreanten en fietsers op onverharde paden te reduceren. De regel luidt:

Fietsen op onverharde paden is toegestaan van zonsopgang tot 10:30 tenzij anders in aangegeven.

De regel is uniek in de wereld en blijkt niet te leiden tot vermindering van de onderlinge hinder tussen recreanten en fietsers op onverharde paden.

Kortom: DE FIETSMAATREGEL WERKT NIET.
In het laatse "hinderonderzoek" van PWN(bekijk PDF) komt dit ook duidelijk naar voren, de hinder neemt zelfs een beetje toe.
Logisch zou dan zijn om de fietsmaatregel af te schaffen, immers: waarom vasthouden aan een zinkend schip?

PWN besluit echter binnenkort om de fietsmaatregel uit te breiden, later meer hierover.

De hinder bestaat vnl uit: schrik, moeten uitwijken en verstoord worden in de natuurbeleving. Je kan je afvragen in hoeverre dit onder echte hinder valt. Deze mensen schrikken waarschijnlijk ook van een plots wegvliegende buizerd, vinden het hinderlijk als ze moeten uitwijken voor een schotse hooglander die op het pad ligt te herkauwen en worden verstoord in de natuurbeleving door het aanzicht van Tata, een overvliegend vliegtuig of een boswachter in zijn autootje.

Bij de fietsers op onverharde paden is de fietsmaatregel goed bekend, bijna 100% kent de fietsmaatregel. Bij de overige recreanten weet 31% niet wat de regels zijn voor fietsen op onverharde paden, 17% daarvan denkt dat het geheel verboden is op de onverharde paden te fietsen.
Het schort dus aan de voorlichting over de fietsmaatregel aan overige rereanten zou je kunnen stellen.

PWN heeft nu bedacht, ja bedacht, om weer eens wat nieuws te proberen. Waarop deze gedachtenkronkel gebaseerd is weet alleen PWN.
Bij drukke hoofdentrees gaat PWN binnenkort de wandelaars van de fietsers scheiden.
Het zal er op neerkomen dat er bij drukke entrees een zone komt waarin fietsen op onverharde paden verboden word. Ook is het mogelijk dat wandelen op onverharde paden verboden word in deze zone.........geloof je het zelf?
Drukke entrees zijn: Duinvermaak, Uilenvangersweg, 't Woud, Egmond Binnen, Castricum, Heemskerk & Wijk aan Zee.
Rond deze entrees is fietsen dus binnenkort verboden.
Hoe groot de zone word is nu nog niet bekend bij ons.

Bekijk de MTB info op de PWN website in PDF

Even wat opmerkingen bij deze info:
-een apart MTB parcours was idd geen optie omdat PWN dit niet wilde en de onderhandelingen met ons geheel dichttimmerde met randvoorwaarden waar een eventueel parcours aan moest voldoen. Deze randvoorwaarden zorgden ervoor dat een parcours idd niet haalbaar was.
-de klankbordgroep(KBG) is eigenlijk een wassen neus. PWN hoort idd een ieders mening aan en doet vervolgens wat ze vantevoren allang bedacht hebben.
-MTB NW9 zit ook in deze KBG maar heeft NOOIT aangegeven zich te kunnen vinden in de voornemens van PWN.

Onze mening is dat deze verscherping van de fietsmaatregel juist zal zorgen voor escalatie en een toename van de hinder. Iedereen is net een beetje gewend aan de fietsmaatregel, weet waar wel en niet gefietst mag worden. Als je dan op verschillende plekken(de drukke entrees) weer no-bike zones gaat inrichten begint het gewenningsproces weer opnieuw.
Verder geloven wij niet dat er veel draagvlak is onder de fietsers voor zo'n maatregel.

Wat in onze ogen DE oplossing is, is communiceren maar dit is een vaardigheid die PWN niet beheerst, daar hebben we al vaker melding over gemaakt. Verder zijn wij van mening dat een verruiming van de tijdsduur(naar bijv. de namiddag/avond) zorgt voor vermindering van de hinder, immers nu moeten alle fietsers voor 10:30 hun ding gedaan hebben, dit blijkt toch een drukke periode in het duin. Fietsers fietsen liever ook in rustige gebieden of op rustige tijden blijkt uit het onderzoek van PWN. Een verruiming van de fietsmaatregel naar rustigere uren, de namiddag en avond, zorgt ervoor dat fietsers ook in deze periode gaan fietsen. De ochtendperiode word rustiger en de hinder zal afnemen.

Waarom werkt het 100% delen van de paden in andere drukke gebieden wel??? Omdat iedereen daar weet dat de paden gedeeld moeten worden met alle recreanten, als je je hiervan bewust bent ben je ook eerder genegen om een ander te accepteren. Verzin je echter voor alle recreanten eigen padennetwerken(ruiters) en eigen regeltjes(fietsers op onverharde paden) dan zorg je automatisch al voor een onderscheid tussen de verschillende groepen.....

Immers; "Waarom hebben die fietsers een aparte regeling nodig? Er zal wel wat met die gasten aan de hand zijn dat ze na 10:30 niet meer welkom zijn"
1 kleine groep vervreemden van de grotere groep door deze zijn eigen specifieke regels te geven.............in onze ogen is dat heel erg fout.....

Lees hier de eerdere berichtgeving van NW9 nav de KBG bijeenkomst.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9