11 november 2010

#11-11-10 Om de Noord

Om de NoordNog begin dit jaar reden we tijdens Noordhollands mooiste door het Zeedorpenlandschap bij Egmond. Een prachtige stuk duinlandschap met een cultuurhistorische waarde.
De gebruikers van de tuintjes richtten 25 jaar geleden een vereniging op, genaamd De Noord. Hoofddoel is om, samen met de huidige beheerder PWN, het voortbestaan van het zeedorpenlandschap te verzekeren.

Bron: De Duinstreek

Egmond aan Zee - In het duingebied van voormalig eigenaar Jonkheer Six van Wimmenum liggen valleien waarop al bijna tweehonderd jaar het 'hemels geschenk' de aardappel wordt geteeld. Met namen als het Transvaal, Amerika, Jan Rijnesdal en Vijgendal. Omdat dit gebied in min of meer oorspronkelijke staat bewaard is gebleven, is het van grote cultureel-historische waarde. En daarover heeft Gerjan Zwaan een boek geschreven.

De aardappel werd een hemels geschenk genoemd omdat deze zetmeelknol uit Zuid-Amerika prima bleek te groeien in arme grond. Het redde zo vele mensen in Europa van de hongersnood. In de valleien van de Wimmenummerduinen werden rond 1850 vele akkertjes aangelegd. Eindelijk kon de wildernis die het duingebied vormde en die tot dan toe het verarmde vissersdorp slechts instuivend zand, konijnen, bramen en wat stookhout had opgeleverd, benut worden. En zo ontstond het zeedorpenlandschap rond Egmond. Tegenwoordig vormen de landjes en de veldnamen een waardevol cultuurhistorisch geheel.

Gebruikers van de landjes richtten vijfentwintig jaar geleden Duinlandjesvereniging De Noord op. Het hoofddoel is nu om, samen met de huidige beheerder het PWN, het voortbestaan van het zeedorpenlandschap te verzekeren.

Op 12 november viert de vereniging haar jubileum. Daar wordt het boek "Om de Noord" uitgereikt aan de telg van de vroeger eigenaren: de heer Six. Aansluitend is een inloop- en feestavond voor leden. Het boek is vanaf 13 november te koop bij Boekhandel Dekker en Foto Jonker.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9