2 september 2010

#02-09-10 Slager keurt eigen vlees

Slager keurt eigen vleesIn vervolg op het potje vrijworstelen tussen een MTBer en een boswachter afgelopen mei, nav een toegangskaart van anderhalve euro, ontvingen we deze week een ingezonden stuk van de betreffende MTBer. Zie ook de visie van een mountainbikende BOA.

Het gesprek nav een klacht van mij,  mountainbiker, heeft plaatsgevonden.
Aanwezig: ik (MTBer), manager van de boswachters en zijn meerdere, ambtenaar van politie, welke oa ook de BOA's bij de boswachters bestuurt.
 
Feiten:
# geen duinkaart aanwezig bij MTBer
# ik, MTBer, was niet voornemens het procesverbaal dat daar voor staat te accepteren

Ik wilde de mishandeling en bedreiging door de boswachters
bespreken, dat was immers waar mijn klacht over ging. De twee ambtenaren wenste daar niet op in te gaan. Op mijn verzoek de rapportage van de boswachters over het gebeurde te mogen inzien, werd wederom negatief gereageerd. Ik kreeg en krijg het rapport niet te lezen.
Daarentegen kwam de politie ambtenaar telkens weer met de oneliner "U heeft het over uzelf afgeroepen". Na dat vijf, zes keer herhaald te hebben,voegde hij er aan toe
"Dat bent u toch wel met me eens?"
Had hij het 100 keer herhaald , dan was ik het er nog niet mee eens, en dat heb ik hem ook gezegd;
"Ik roep het niet over me af, mishandeld en bedreigd te worden,
wanneer ik geen gehoor geef,aan het niet meewerken aan een voor mij, op dat moment, onredelijk & onnodig procesverbaal".
 
De manager, vertelde dat 97% van de mountainbikers een duinkaart heeft en 80% van de joggers en wandelaars. Mijn vraag aan hem was toen, "Waarom houden de boswachters dan niet de 6 joggers aan, die voor mij aan het sporten waren, maar wel de MTBer die er tenminste 100 mtr achter zat?"
Op de betreffende zondagochtend, hadden de drie boswachters, die alledrie met hun boswachterautootje in het bos stonden geparkeerd hun blokkade opgeworpen, klaar om MTBers aan te houden. De pakkans voor het niet hebben van een duinkaart is bij die joggers procentueel toch veel groter dan bij de MTBer?
Na een korte stilte, herpakte de manager van de boswachters zich, en mompelde; dat dat op dat moment de keuze van de boswachter was.
De echte reden is natuurlijk dat ze uit waren op de MTBer in het algemeen. (Discriminatie van een bepaalde groep bezoekers van het gebied)
Daaruit voortvloeiend kwam de geweldadige uitbarsting, in woord en gebaar, van de boswachters.
 
Omdat ik niet akkoord ging met het door politie ambtenaar "U heeft het over uzelf afgeroepen"
concludeerde de politieambtenaar dat het gesprek "nergens naar toe ging" en beeindigde het onderhoud.
Ook mijn laatste verzoek om inzage in het rapport werd niet gehonoreerd.
 
Ik heb dus steeds niet geweten met welke intentie de ambtenaren  het gesprek aangegaan zijn.
Nu wel.....
Ambtenaren  kwamen niet voor mij mountainbiker, zij kwamen voor zichzelf, zodat ze een klacht konden afvinken!
 
In de afsluitende brief, stond dat ik "het" zelf over me afgeroepen had en dat de klacht wat hun betreft afgehandeld is en dat ik verder bij de ombudsman terecht kan.
De slager die zijn eigen vlees keurt...
zonder enige kritische noot, zonder openheid naar slachtoffer.
Zo ging dat voor 21 jaar geleden ook aan de andere kant van de muur.
 
Boswachters roepen het over zichzelf af , wanneer zij niet capabel zijn een situatie in te schatten en professioneel te benaderen.
Een schuimbekkende boksende boswachter is natuurlijk niet capabel en de leiding die dit niet inziet mag zichzelf voor het hoofd boksen in plaats van zich laf te verschuilen achter de geldverslindende door belastingbetaler betaalde prehistorische organisatie.
 
Eindconclusie:
Ik heb zoals gezegd een duinkaart (voor het hele gezin)
Ik ga niet naar de ombudsman, waar alleen een excuus te winnen is van nietszeggende mensen die zich verstoppen onder de rok van een geldverslindende door belastingbetaler betaalde prehistorische organisatie.
Voor de record: In Duitsland Willingen,
waar het gebied even uitgebreider is dan hier bestieren 2 (ja twee) boswachters het hele gebied.
Daar groeten wandelaars de mountainbikers en andersom.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9