3 augustus 2010

#03-08-10 Zwarte pieten

Het zwarte pieten lijkt te zijn begonnenAls niemand de bossen en de duinen aansteekt is er natuurlijk ook geen reden om te zwarte pieten.......


Door de natuur haar gang te laten gaan ontstaan steeds vaker branden die nauwelijks onder controle zijn te krijgen. Dat zegt voorzitter van de Vereniging van Brandweervrijwilligers Cees van Beek.

Niet het gebrek aan kennis en materiaal, maar de manier waarop natuurgebieden worden beheerd zorgt volgens Van Beek voor oncontroleerbare branden.
Hij wijst erop dat het bos vroeger werd onderhouden en opgeruimd. Omgewaaide bomen werden afgevoerd en brandgangen werden bijgehouden. "Nu laten we alles liggen."

Staatsbosbeheer stelt in de krant echter dat het nieuwe beleid de kans op een grote brand juist verkleint. Zo worden loofbomen vervangen door naaldbomen, die meer vocht opnemen. In de dikke boomstammen die de beheerder laat liggen zou ook veel vocht zitten

Schoorl
Sinds vorig jaar heeft de brandweer veel natuurbranden moeten blussen. Vooral in de duinen bij Bergen en Schoorl was het vaak raak en bleek het vuur moeilijk te doven. Meerdere keren moesten bewoners worden geevacueerd omdat het vuur de bebouwde kom dreigde te bereiken.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9