12 mei 2010

#12-05-10 MTB in de lift

MTB in de liftIk wil niet beweren dat de MTB routes als paddenstoelen uit de grond springen...maar geregeld worden er toch nieuwe routes gerealiseerd. Kennelijk is dit toch de beste oplossing....mits de route aan een aantal voorwaarden voldoet.

Patrick Jansen van Probos mag de 70 km lange route om en nabij het landgoed Twickel bij Delden ontwerpen...geluksvogel!

Bron: Singletracks

Delden- Eindelijk is het dan zover. Op het landgoed Twickel bij Delden wordt een circa 70 kilometer lange vaste mountainbikeroute aangelegd. Over bestaande zandwegen, maar ook over speciaal aangelegde singletracks, zo'n tien kilometer in totaal, kunnen geoefende en ongeoefende mountainbikers straks hun sport beleven.
 
Het idee werd geboren in 2004, maar het duurde tot eind 2009 alvorens er groen licht kwam. Dat had onder andere te maken met de relatief hoge kosten van de route. De initiatiefnemers, maar ook de eigenaar van het landgoed, de Stichting Twickel, stelden namelijk vanaf het begin hoge eisen.
Niet alleen diende de route voor de toekomstige gebruikers aantrekkelijk te worden, maar ook moesten het fraaie authentieke landgoed, landschap en natuur worden gespaard. En waar mogelijk moet de permanente  route er voor zorgen dat conflicten tussen mountainbikers en  andere recreanten en gebruikers worden vermeden. "Als we het doen, dan doen we het goed", verwoordt Albert Groen van Regio Twente het centrale uitgangspunt.
Groen, zelf een enthousiast mountainbiker, was donderdagavond 8 april 1 van de inleiders op een informatieavond in restaurant Het Hoogspel in het hart van het landgoed. De avond was speciaal belegd om de leden van vijf betrokken verenigingen te informeren. Zo'n vijftig lieten er hun vaste trainingsavond voor schieten om te horen wat de plannen inhouden.
Groen verklapte onder andere dat voor de aanleg van de route 80.000 euro aan gemeenschapsgeld (donateurs zijn de Provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeenten Hof van Twente en Hengelo en de ANWB) nodig en beschikbaar is, een veel groter bedrag dan gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de natte ondergrond van grote delen van het landgoed. Daar waar nodig wordt de singletrack verhard met gralux, een nogal kostbaar natuurprodukt.
De verharding moet voorkomen dat delen van de route modderig worden gereden. De ervaring op andere routes heeft geleerd dat waar modder ligt de mountainbikers zich een weg om die plek heen zoeken met als gevolg dat het pad alsmaar breder wordt. Een verschijnsel dat initiatiefnemers en de Stichting Twickel per se willen voorkomen.
De hoge kosten worden ook veroorzaakt door het inhuren van een aannemer die met een minikraan de singletracks gaat aanleggen. De machinist volgt daarvoor de aanwijzingen van Patrick Jansen die door de Regio Twente als professioneel routebouwer in de arm is genomen om het project te leiden.
Jansen is bosbouwkundig ingenieur en gedreven (wedstrijd)mountainbiker. Acht jaar geleden schreef hij een lijvig rapport(download PDF) waarin hij op basis van zijn deskundigheid als bosbouwkundige en zijn ervaringen als mountainbiker duidelijk maakte dat ten aanzien van de aanleg en het beheer van mtb-routes veel koudwatervrees bestaat, maar ook veel fouten zijn gemaakt. Koudwatervrees bij grondeigenaren heeft er in nogal wat gevallen toe geleid dat routes niet interessant zijn voor de gebruikers, zodat 1 van de  beoogde effecten, het reguleren van het "wild" rijden over paden die daarvoor eigenlijk niet geschikt zijn, niet werd gehaald.
Bij het uitzetten van veel routes werden ook fouten gemaakt. Ze hadden als gevolg dat onnodige  schade aan de natuur ontstond en dat zich conflicten met wandelaars voordoen. De sport heeft daardoor voor sommigen een negatief imago.
De Stichting Twickel stond dan ook niet te springen toen zes jaar geleden werd gevraagd of op het landgoed een permanente mtb-route mocht worden aangelegd. De bosbaas van het landgoed, GertJan Roelofs, legde op de informatieavond uit waarom de stichting toch akkoord ging. "We hebben weliswaar veel paden verboden voor fietsers verklaard maar de mountainbikers zijn moeilijk tegen te houden. Bovendien vinden we dat we als landgoedbeheerder ook een maatschappelijke taak hebben"
Met een vaste route hoopt Twickel het mountainbiken op het landgoed te reguleren, zei Roelofs. "Maar daarvoor moet de route wel voldoende interessant zijn", vulde Jansen aan, "anders gaan ze nog steeds op zoek nog andere spannende paden."
De stukken singletrack zijn in dat verband van vitaal belang. Jansen wil een aantrekkelijke track met vloeiende bochten die lekker te rijden zijn, een goede "flow" hebben. Verder mag op sommige plaatsen gebruik worden gemaakt van wegtaluds en andere hoogten in het landschap om de sportieve mountainbiker uit te dagen.
Een technisch veeleisende route zal het echter niet worden, daar heeft het landschap niet de kenmerken voor. "Maar wat we wel bieden is een heel mooi traject. Twickel is qua landschap een fantastisch landgoed. Het is kleinschalig en je hebt mooi coulissen. Je komt langs prachtige boerderijen (allemaal met herkenbare zwart-witte luiken), watermolens,  water (het Twenthekanaal) en door bossen. Dat maakt veel goed."
Als de route een succes wordt kan hij een stimulans zijn voor de aanleg van meer nieuwe routes in Twente en Nederland, zegt Groen. "Wij willen met deze duurzame route laten zien dat het ook anders kan. Dat je geen schade hoeft te veroorzaken en dat je conflicten kunt voorkomen. Ik hoop dat we met onze  ervaringen straks meer grondeigenaren kunnen overhalen mountainbikers in staat te stellen hun sport te beleven. Dit kan een voorbeeldproject worden voor veel nieuwe routes. Zo kan in Twente wellicht een netwerk van routes ontstaan".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9