5 mei 2010

#05-05-10 MTBende BOA

Mountainbikende BOAOok onder de MTBers zitten uiteraard BOA's.....BOA's zijn tenslotte ook mensen die graag sporten in de natuur.
Onderstaande "nota" ontvingen we vandaag; nog meer stof tot nadenken.

6 jaar geleden heb ik, vanuit mijn toenmalige werksituatie, de cursus voor BOA gevolgd en met goed gevolg het examen afgelegd. Ik had het geluk dat de cursus werd gegeven door een ervaren griffier, een man uit de praktijk. Mooie verhalen, sprekende voorbeelden, daar leer je het meest van. Dit als intro van mijn reactie op het BOA-verhaal.

Belangrijk voor als je in contact komt met een BOA.

Een BOA wordt beedigd voor het handhaven van een bepaalde wet of deel van een wet, hij of zij mag dus alleen als BOA optreden voor die, of dat stukje, wet.
Een BOA mag je staande houden, vragen naar je identiteit en als je in overtreding bent een procesverbaal opmaken. Maar dit alles dus alleen voor dat waarvoor hij als BOA beedigd is. Tijdens de cursus wordt elke BOA geleerd zich direct te legitimeren als hij/zij iemand staande houdt, maar ja, wat men leert verwaterd...
Het niet legitimeren door de BOA is een verzuim en heeft gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het procesverbaal. Als je staande wordt gehouden is het dus van belang dat de BOA zich legitimeerd en dat jij goed kijkt op zijn legitimatie voor welke wet hij bevoegd is.
Houdt hij je staande vanuit zijn functie als BOA maar voor een overtreding die niet onder zijn bevoegdheid valt kan er sprake zijn van ambtsmisbruik, en dan heeft de BOA een serieus probleem.
Kortom: het leven van een BOA loopt niet over rozen, eigenlijk is hij/zij zeer beperkt: staande houden, vragen naar je legitimatie en proces verbaal opmaken. Dat is het.
En gelukkig maar want er zijn een heleboel mensen die, zodra ze een uniform krijgen aangemeten, zich geen maat meer weten te houden.

Nu over de worsteling.

Het is, denk ik, goed om eerst en bovenal vast te stellen dat de BOA zeer nuttig werk verricht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opsporen van illegaal vuil storten in de natuur, stropen of (en dat moet iedereen aanspreken) gekken opsporen die de hei in de fik zetten. De BOA is ook een instrument van de beheerder, wordt dus op pad gestuurd met instructies. Het PWN bestuur is onderhand genoegzaam bekend om zijn standpunt t.a.v. recreatie, liefst zo min mogelijk en eigenlijk zijn ze ons, de MTB-ers, liever helemaal kwijt. Er wordt in geen ander natuurgebied zoveel gecontroleerd als in het PWN gebied!

Verder is het mijn persoonlijke mening dat als je weet dat je moet betalen voor een duinkaart je niet moet zeuren als je het niet doet en gepakt wordt. Het staat je natuurlijk altijd vrij om op het gemoed van de BOA in te werken en als je er van af komt met een waarschuwing is dat mazzel. Is de BOA resoluut wees dan een vent en geef je echte naam op en accepteer de boete. Zeuren en zuigen, valse namen of er toch van door gaan geeft ons (de MTB-ers) uiteindelijk een slechte naam en bedenk dat ook al zijn het uitzonderingen, juist dit soort ervaringen blijven jarenlang in de PWN-hoofden hangen en worden dus jarenlang tegen ons gebruikt.

Als je, net als ik, werkzaam bent in de handhaving dan zorgt je baas voor een goede opleiding. Het komt mij onderhand de strot uit, zo vaak heb ik geoefend met acteurs die proberen het bloed onder je nagels vandaan te halen.
Zo leer je diverse technieken om lastige gesprekken toch tot een goed eind te brengen, want je bent geen politieagent dus kun je beter niet beginnen aan aanhouden met fysiek contact. Je bent er niet voor opgeleid en getraind en de risico's zijn daardoor veel te groot. 

De casus op zich is vrij simpel, de MTB-er is in overtreding, is staande gehouden maar wil zich niet identificeren. De BOA wil zich niet laten kennen, boet niet in en resteert daardoor niets anders dan de "verdachte" aan te houden (niet op basis van zijn BOA, maar omdat elke burger een verdachte mag aanhouden) om hem vervolgens zo spoedig mogelijk over te dragen aan de politie. Bij aanhouden mag je gepast geweld gebruiken, en dat is een lastig begrip. Wanneer is geweld namelijk gepast? Het moet in ieder geval in overeenstemming zijn met het feit waarvoor iemand verdacht en aangehouden wordt. En dan is het vrij eenvoudig om vast te stellen dat het niet betalen van een duinkaartje van 1,50 euro eigenlijk uberhaupt geen geweld rechtvaardigt!

Het is daarom in mijn ogen zeer onprofessioneel dat de betreffende BOA zich niet heeft kunnen beheersen en is overgegaan tot het afpakken van de fiets (daar heeft hij helemaal geen rechtsgrond voor) met als direct gevolg dat de confrontatie helemaal ontspoorde, tot een worsteling aan toe. Dreigen met gebalde vuist, het is werkelijk te gek voor woorden!

Wat vind ik dan wel professioneel? Zoals ik al schreef moet je actie in overeenstemming zijn met de daad. Bij het aanhouden van een verdachte van brandstichting mag je als burger dus meer dan bij een particulier die geen duinkaartje heeft gekocht. Dat lijkt mij evident. Hypothetisch, want ik ben er niet bij geweest, stel dat de MTB-er niet wil meewerken en zelfs probeert er vandoor te gaan, dan moet je als BOA een overweging maken. Aanhouden en de politie er mee opzadelen (die zitten hier echt niet op te wachten), houd ik voet bij stuk met het risico op fysiek geweld? Voor een duinkaartje van 1,50 euro zou ik dat niet doen. Het is wellicht frustrerend maar je boet in en maakt van het voorgenomen proces verbaal een waarschuwing. De MTB-er komt er goed van af en denkt wellicht "gewonnen" te hebben, maar ik herhaal graag wat ik al eerder schreef. De schade die dit soort collega-bikers voor ons als doelgroep veroorzaken ettert jaren na.

Handhaven is een moeilijk vak, zeker in Nederland waar iedereen het altijd beter weet.
Maar wat deze BOA (blijkbaar) heeft gedaan past niet, Ik adviseer de betrokken MTB-er om een klacht in te dienen bij de korpsleiding van Politie van de regio waaronder het PWN-gebied valt. Niet bij zijn werkgever, de BOA is namelijk verantwoording verschuldigd aan de korpschef van Politie en loopt de kans om zijn BOA kwijt te raken. Nogmaals, ik vind dat de BOA buiten zijn boekje is gegaan en daarop aangesproken moet worden.

Verder lees ik uit het relaas dat de BOA het ogenschijnlijk had voorzien op de MTB-er, joggers werden niet gecontroleerd? Ook dit is niet juist en doet willekeur vermoeden. Als je handhaafd op het in bezit hebben van een duinkaart doe je dat zonder aanziens des persoon. Kortom, je controleert elke recreant en kan je niet beperken tot een specifieke groep van recreanten. Als de betreffende MTB-er weet wie de joggers waren kan hij er voor kiezen om deze kwestie voor te laten komen. De joggers kunnen getuigen dat zij niet werden gecontroleerd en dat de BOA het alleen op de MTB-er had gemunt. Ik denk niet dat er een OvJ in Nederland is die in een dergelijke zaak brood ziet, de kans is dus groot dat de zaak geseponeerd wordt.

Kortom: een hoop ophef dat mogelijk nog een staartje krijgt. Ik denk dan, jammer. Jammer dat je geen kaartje hebt gekocht, jammer dat je niet de consequenties daarvoor wilt nemen, jammer dat de boswachter zijn vak niet kent en jammer dat de MTB-er, in de ogen van PWN, weer negatief in de belangstelling staat. Een heleboel verliezers........

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9