3 mei 2010

#03-05-10 Boswachter buiten boekje

Boswachter buiten boekjeHedenmorgen ontvingen we onderstaand verhaal in de mailbox van NW9....met grote verbazing en ongeloof lazen we het. Zonder een oordeel te vellen over wie nu schuldig en/of onschuldig is in dit verhaal vinden we toch wel dat het niet nodig is om vanwege een ontbrekend toegangskaartje van anderhalve euro voor het NHD(waar je via je belastinggeld ook al voor betaald heb.....je betaald in principe 2 keer) te gaan liggen rollebollen in het duin. Als je dan toch zo nodig wilt rollebollen doen dat dan met je vriend/vriendin....de boswachter/MTBer lijkt mij ten alle tijden de minst voor de hand liggende optie.

Ter info: bijgaande foto van het het blauwe oog is niet van de persoon in kwestie, deze is godzijdank ongedeerd gebleven.

Ervan uit gaande dat de betreffende boswachter een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) geweest is...mag hij dan dit soort geweld toepassen?

De wet zegt er het volgende over:

Geweldsbevoegdheid
De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bevoegd onder voorwaarden geweld te gebruiken en onderzoek aan de kleding van personen te verrichten (artikel 8, leden 1 en 3, van de Politiewet 1993). Op grond van artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993 kunnen aan een buitengewoon opsporingsambtenaar deze zogenaamde politiebevoegdheden ook worden toegekend.

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt in beginsel niet over politiebevoegdheden. tenzij deze op grond van de Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar(PDF) kunnen worden toegekend of op grond van een categoriale beschikking zijn toegekend.

Indien politiebevoegdheden zijn toegekend beschikt de buitengewoon opsporingsambtenaar daarmee over dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als de ambtenaar van politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, voor wat betreft het aanwenden van geweld, het melden van het gebruik van geweld en het toepassen van de veiligheidsfouillering.

Indien aan de buitengewoon opsporingsambtenaar geen politiebevoegdheden zijn toegekend, mag deze geen geweld toepassen. Wel mag hij net als iedere burger aanhouden op heterdaad en daarbij gepast geweld gebruiken.

Bij de aanvraag van politiebevoegdheden zal de noodzaak duidelijk moeten worden aangetoond.
Meer informatie hierover en over het toekennen van geweldsmiddelen, zoals handboeien, wapenstok en pepperspray vindt u in de Circulaire Toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren.(PDF)

Onderstaand het verhaal van een hevig aangeslagen MTBer;
Wij vragen eventuele getuigen van dit bizarre voorval zich te melden bij ons via de mail.

Goedemorgen Team NW9,
Gisteren op mijn zondagse tour ben ik door drie boswachters op de grond gewerkt, bedreigd met vuistslagen en is er schade aan mijn fiets veroorzaakt.
De drie boswachters zaten boven op mij, en twee joggers hebben mij beschermd tot de, door de boswachters zelf, gebelde politie arriveerde.
Drie politiewagens dwars door het bos naar de "plaatsdelict"
Het was voor half elf dus mocht ik er fietsen.(Het bovenpad, wat parallel aan de Herenweg tussen Zeeweg Bergen en Egmond/ 't Woud loopt)
Ik werd staande gehouden en er werd gevraagd naar mijn duinkaart, deze had ik niet.
Dan krijgt u van mij een bekeuring zei de boswachter.
Ik zei hem dat dat wel erg voortvarend was, ik ben me er niet van bewust geweest deze bij me te hoeven dragen, en zegde toe in het vervolg een duinkaart bij me te dragen, deze kost slechts 10,- per jaar , dus geen reden om voor dat geld een hoop heisa met boswachters op de hals te halen.
Echter wilde de boswachter daar niet aan, wat ik onredelijk, weinig vriendelijk, en irritant vond.
De boswachter had het af kunnen doen met een waarschuwing, met het aanbieden van een kaart ter plekke, maar verkoos alleen de bekeuring.
Na de gedachtenwisseling met de boswachter was ik niet voornemens de bekeuring in ontvangst te nemen.
Ik maakte aanstalten om weer op mijn fiets te stappen omdat verder praten met deze boswachters niet aan hen besteed was.
Daarop pakte de mannelijke boswachter mijn fiets vast zodat ik niet weg kon.
Ik sommeerde hem drie keer van mijn fiets af te blijven, hij hield echter vastberaden vast, waarna ik mijn fiets naar achter rukte om deze uit zijn handen te bevrijden, en draaide daarbij direkt ook de fiets om zodat hij deze niet opnieuw vast kon grijpen. Hierop sprong hij mij letterlijk in mijn nek, en nam me in een (weliswaar amateuristische) houdgreep, waardoor ik op de grond belande.
Ik sommeerde hem tot drie keer toe om mij los te laten en vertelde hem dat hij buiten zijn boekje ging.
Zijn andere hand had hij schuin boven zijn eigen hoofd in een vuist gebald, richting mijn gezicht en hij dreigde mij neer te slaan, als ik niet bleef liggen.
Schuim op zijn mond en met consumptie schreeuwend naar mij dat hij mijn naam moest hebben.
Hij schreeuwde naar zijn twee collega boswachters dat ze moesten helpen; de politie bellen en mijn fiets achter in de boswachtersauto moesten gooien.
Ondanks mijn verbolging en kwaadheid om wat er gebeurde, heb ik me in die zin beheerst dat ik steeds mezelf met kracht, maar zonder geweld naar de boswachters toe,  bevrijd heb van de boswachters door hen niet te duwen en/of te slaan(en dat viel nog niet mee als je door drie personen continu wordt aangevallen)
Toen ik mijn fiets achter in hun auto zag verdwijnen heb ik de andere twee boswachters door kracht letterlijk afgeschud en mijn fiets weer uit de auto getrokken waarop zij op dat moment mij van achter weer letterlijk in mijn nek sprongen waardoor ik weer op de grond terecht kwam en de drie boven op me zaten,
de mannelijke boswachter weer met zijn andere hand schuin boven zijn eigen hoofd in een vuist gebald richting mijn gezicht en dreigend dat hij mij neer zou slaan als ik niet bleef liggen.
Schuim op zijn mond en met consumptie schreeuwend naar mij dat hij mijn naam moest hebben.
Dit schouwspel (vanaf moment van fiets uit de auto trekken en de aanval van de boswachters) is door tenminste 30 personen gezien. (joggers en fietsers)
2 joggers hebben, om mij te beschermen tegen de boswachters, gewacht tot de politie arriveerde.
De politie heeft mij beperkt voorgelicht in de hoop de boswachter te ontzien, die natuurlijk zijn boekje ver te buiten is gegaan. Ik heb alsnog een bekeuring gekregen voor geen duinkaart bij me hebben, maar verder geen boetes voor wat dan ook. Dat doen zij dus niet omdat ik een aardige gozer ben maar daar is duidelijk een andere reden voor....
Waarschijnlijk in de hoop dat ik geen aangifte doe tegen de boswachters wegens mishandeling, bedreiging en schade aanbrengen aan mijn fiets.
De andere twee boswachters hebben ook niet ingegrepen op het moment dat de overspannen boswachter mij in mijn nek sprong.
Zij hadden mij tegen die boswachter en die boswachter tegen zichzelf moeten beschermen. In plaats daarvan sprongen zij ook boven op mij want ik had per slot van rekening geen duinkaart bij me...
 
Doordat ik zelf (goed doordacht en beheerst, doch tegen al mijn natuurwetten in) niets terug gedaan heb naar mijn gewelddadige aanvallers,
was ik na afhandeling toch wel geemotioneerd door het onmachtgevoel dat me overkomen was.
 
 Detail: Op het moment dat ik gehoor ging geven aan het stopteken van de boswachter,
liepen er een groep van 6  joggers voor mij, die allen niet gecontroleerd werden,
Echter ik, die pas 100 meter daar achter aan kwam fietsen werd opgewacht.
Het onbehaaglijke gevoel dat zij speciaal op de mountainbikers uit waren bekruipt me..
Is dat misschien ook de opdracht waarmee de boswachters op pad gestuurd worden?
 
Gezien alle agressie die de mountainbikers steeds wordt toegeschreven wilde ik jullie dit verhaal meegeven.
Over agressie gesproken...
Om een duinkaart van anderhalve euro die ik dus vanaf nu echt wel bij me ga dragen.
Dat had ik ook wel gedaan zonder de bekeuring, mishandeling en schade aan mijn fiets.
 
De twee joggers kwam ik weer tegen op mijn gang naar huis en ook zij hadden geen duinkaart bij zich...
 
Ik beraad me nog om aangifte te doen tegen de boswachters.

(naam is bekend bij NW9)

We hebben PWN om een reactie gevraagd.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9