22 maart 2010

#22-03-10 Verslag bezoek SBB

Verslag bezoek SBBVrijdag 19 maart bezochten we Jan van Assema, de nieuwe manager van Staatsbosbeheer (SBB) in zijn tijdelijke onderkomen tussen Koedijk en Oudkarspel. Jan is de opvolger van Jaap Jorritsma, met wie we voorheen weleens overlegden.
Jan presenteert zich als een vlotte prater die veel ervaring heeft opgedaan in andere gebieden van SBB, bijvoorbeeld in Zuid Limburg. Geen man die je snel iets op de mouw kunt spelden. Gelukkig komen we daar ook niet voor. Jan vertelt over de grote plannen die er met de wandelroutes zijn. Deze worden meer themagericht uitgezet, denk aan verstuivingen of de Kerf. Er komt een nieuw bezoekerscentrum in Schoorl en uiteraard wordt er aan een nieuwe Corsicaan (kantoor SBB) gewerkt. Medio 2010 krijgt het allemaal zijn beslag.
De bosbranden van 2009 hebben heel veel extra werk opgeleverd. Alle denkbare niveaus hebben op de een of andere wijze bemoeienis met de gevolgen van deze branden. SBB hoopt vurig dat 2010 geen herhaling wordt van het rampjaar 2009. Door de branden zijn bepaalde projecten versneld uitgevoerd. Wachten, met de blik op verwoeste duinen, heeft weinig zin en het is uiteindelijk dubbel werk.
We hebben gesproken over het onderhoud van de MTB-route en het treffen van maatregelen die erosie moeten tegengaan. Er zijn manieren om met behulp van matten de ondergrond op kwetsbare plekken te verstevigen. Jan gaat de ervaringen onderzoeken.
De bebording en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten wil SBB samen met het gebied op Texel organiseren. Een systeem voor beide gebieden. SBB wordt nauwelijks geinformeerd over ongelukken. Naar het schijnt rijdt er met regelmaat een ambulance door het gebied, op zoek naar een denkbeeldige naald in een hooiberg. Dit onderwerp krijgt een vervolg. 
Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de route? Door op een andere manier onderhoud te plegen en ook enkele keren per jaar de MTBers te vragen mee te helpen. Daar speelt NW9 mogelijk een rol in. Uitbreiding kan onderwerp van bespreking zijn. Jan wil de stemming onder collega's wel eens peilen.
Dat brengt ons onmiddellijk bij de mountainbikers en de wijze waarop zij de MTB-route gebruiken. Jan beaamt dat wangedrag van enkelen vervelende gevolgen kunnen hebben voor de groep die juist heel verantwoord gebruikmaakt van de route. Ergernissen zijn er over het gebruik van illegale doorsteekjes tussen SBB en PWN. Daar wordt strenger op gehandhaafd. De freeriders vormen voor veel boswachters een bron van ergernis en zij vernielen op grote schaal kwetsbare natuur. Eenmaal is een aantal van hen bekeurd en zijn er mogelijk fietsen (tijdelijk) in beslag genomen. Denk ook nog eens aan het omleggen van de route op de Nielsblink, ook met dank aan de freeriders.
De effecten van de schade die door de freeriders wordt aangericht zijn groter dan we vreesden. Mocht je freeriders spotten meld deze dan bij SBB op nummer 072-5093352(bezoekerscentrum Het Zandspoor) of  buiten kantooruren op 0900-8844. Onder boswachters vermindert soms de acceptatie van mountainbikers. Jan beaamt dat ander beleid niet aan de orde is, maar dat zoiets een zorgelijk punt is lijkt ons duidelijk. Opnieuw zetten enkelen de belangen van een grote groep op het spel.
We zijn ruim een uur verder als we afscheid nemen. Zonder nieuwe afspraak verlaten we het tijdelijke onderkomen van Jan van Assema. Een volgend gesprek zal zich vanzelf aandienen als daar aanleiding voor is. Tevreden over de inhoud en zeker ook de toon van het gesprek keren we huiswaarts.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9