16 maart 2010

#16-03-10 Vervolg op het incident

Vervolg op het incidentNaar aanleiding van de gezamenlijke verklaring van vertegenwoordigers van mountainbikers, belde een regiomanager van PWN met MTB Noordwest 9. Hij verklaarde dat er geen direct verband is tussen het verbod op de Coopertraining van MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw en de incidenten van 7 maart. Op welke argumenten is het plotselinge verbod dan gebaseerd? Want voorheen werd er geen probleem van gemaakt en MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw staat goed bekend, is herkenbaar en bereikbaar via een website. Pertinent geen egoisten dus.
Volgens de regiomanager loopt de bestuurlijke beslissing, om elke trainingsvorm in groepsverband te verbieden, vooruit op de uitkomsten van het laatste (hinder-) onderzoek van PWN. Onderlinge hinder neemt niet af, maar zelfs toe. 
De overlegorganen van PWN, zoals de Klankbordgroep Fietsmaatregel en vertegenwoordigers van mountainbikers zijn niet geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, evenmin is het onderzoek of de beslissing met hen besproken.

Wandelaars klagen over mountainbikers. Andersom zie je dat in het geheel niet. Komt het doordat mountainbikers echt plezier hebben in hun activiteit en zich minder ergeren als wandelaars de weg opzettelijk versperren? Ja, dat gebeurt regelmatig. Het is een intern vaker gehoorde klacht. Maar klagen? Nee! Hooguit schouders ophalen.
Een andere reden om niet te klagen is simpel: klachten van mountainbikers worden anders beoordeeld en nauwelijks serieus genomen. De kans bestaat dat het altijd beschouwd wordt als eigen schuld. Als je op zo'n snelle fiets rijdt, zal je het zelf wel uitgelokt hebben. 
PWN heeft een aparte webpagina waar anderen kunnen klagen over mountainbikers. Zo is de website ingericht. Ook bij de veelgestelde vragen op de PWN website staat een "veelgestelde vraag" waar, bij het lezen ervan, het onmogelijk is om het droog te houden.....
PWN gaat wel werk maken van een gesprek met zoveel mogelijk belangengroepen van mountainbikers. We wachten een uitnodiging af.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9