12 maart 2010

#12-03-10 Goed voorbeeld doet volgen

Goed voorbeeld doet volgenWat PWN kan, kunnen wij ook moet Staatsbosbeheer gedacht hebben......in het duingebied bij Schoorl is men bezig om kilometers lange hekwerken te plaatsen. Mooier dan die van PWN, dat dan weer wel en jawel, er komt stroom op te staan! Hoe groen is dat eigenlijk?
Volgens de bebording gaan koeien en schapen SBB helpen om meer variatie in de duinen te krijgen door bomen en struiken op te vreten.....het zand krijgt dan weer gelegenheid om te stuiven.
Waren al die Corsicaanse dennen in 1870 juist niet aangeplant door Dhr. Staring om het verstuiven tegen te gaan? Staring kreeg van de regering de opdracht verspreid in het duin beplantingsexperimenten te doen, met als doel de duinen vast te leggen ter beveiliging van de achterliggende landbouwgebieden & dorpen. Enfin.....visies zijn aan verandering onderhevig zullen we maar zeggen.

De overstapplaatsen zullen voor veel wandelaars een uitdaging zijn en voor ouderen wellicht onmogelijk. NW9 is inmiddels bezig met de ontwikkeling van de  1-daagse workshop:"Help een overstapplaats, wat nu?"

Het Schoorlse parcours zal godzijdank gevrijwaard blijven van roosters/klaphekken en/of overstapjes. De noordelijkste grens van het zuidelijke begrazingsgebied loopt nagenoeg paralel aan het noordelijke deel van het parcours. Het parcours gaat zeg maar om het zuidelijke begrazingsgebied heen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9