4 december 2007

#04-12-07 Schoonmaak infiltratiegebieden NHD

Grote schoonmaak in infiltratiegebieden NHD

De waterwingebieden in de duinen bij Castricum en Wijk aan Zee zijn toe aan een grote schoonmaak. Grote hoeveelheden riet en slib worden verwijderd en afgevoerd. Reden: de capaciteit van de infiltratiekanalen loopt terug. De operatie duurt drie winters. Grote vrachtwagens en maaimachines rijden het infiltratiegebied Castricum in. Zij treffen voorbereidingen, zegt boswachter Theo Aardenburg van PWN. Het woekerende riet wordt gemaaid, duindoorns uitgeklepeld. Door de wildgroei waren infiltratiekanalen amper bereikbaar. Daarna begint het eigenlijke werk: het droogleggen en schoonmaken van de kanalen. Ook de waterwinputten krijgen een beurt.

Wat voor Infiltratiegebied Castricum geldt, geldt ook voor het kleinere Kieftenvlak bij Wijk aan Zee. Vele miljoenen kubieke meters water, aangevoerd vanuit het IJsselmeer, zijn door de kanalen gestuurd om te bezinken in de bodem. Ofschoon dat water eerst grondig wordt gereinigd, vormt zich een laag slib. Afstervende planten doen daar aan mee. De capaciteit loopt daardoor terug.

Het werk wordt uitsluitend in de wintermaanden uitgevoerd. De verwachting is dat  het werk in beide percelen in het voorjaar van 2010 klaar is.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door erik | Permalink

© mtb noordwest9