2 december 2007

#30-11-07 Meer zoogdieren in NHD

Meer zoogdieren in duin dan menigeen denkt

Zoogdieren laten zich zelden zien in de duinen, maar ze zijn er wel degelijk. Zelfs meer soorten dan menigeen denkt, zegt de PWN-bioloog Rienk Slings. De argeloze wandelaar wordt vanuit de bosjes bespied door vele kraaloogjes. Zoals van de boommarter die bezig is de duinen te koloniseren.Bijna de helft van de 57 soorten zoogdieren in Nederland is in de gevarenzone, waarschuwde onlangs de zoogdiervereniging VZZ. Is de situatie in de duinen ook zo alarmerend, is de vraag aan Rienk Slings, de deskundige bij uitstek bij PWN. Het antwoord is duidelijk. Hij weet het niet. Althans, sommige soorten gedijen (bosmuis), andere niet (konijn).

Slings laat diverse soorten de revue passeren. Hij noemt als nieuwkomer de boommarter in de duinen bij Castricum. Hij verwacht elk moment de ree. De vos gaat daarentegen hard achteruit, zo is zijn indruk. De hermelijn is vrijwel verdwenen.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door erik | Permalink

© mtb noordwest9