22 september 2009

#22-09-09 Natuur- of belevingswaarde

Natuur- of belevingswaarde


Klik het artikel voor een leesbare versie.

Natuurwaarde, wie bepaald deze graadmeter en wat is natuurwaarde nou eigenlijk? We hebben het eens opgezocht;

IDSW(InformatieDesk Standaarden Water)
De subjectieve maatschappelijke betekenis die op basis van criteria (o.a. diversiteit, zeldzaamheid, kenmerkendheid, compleetheid, uitgestrektheid, stabiliteit) aan een bepaalde configuratie van een ecosysteem wordt toegerekend. Alle waardevolle natuurlijke elementen en factoren in een gebied, zoals (zeldzame) planten en dieren, stilte, schone lucht en kleine landschapselementen.

Mijnwoordenboek.nl
(vage) aanduidingen voor waardevolle aspecten van een bepaald gebied, zoals natuurschoon, schoon water, het aanwezig zijn van bepaalde plante-of diersoorten,(weidevogels, ganzen, dassen),agrarische gebieden met waardevolle biologische aspecten, gebieden van aardwetenschappelijk belang, en het afwezig zijn van lawaai.

Het blijkt dus een erg vaag begrip te zijn en natuurwaarde kan per persoon verschillen. Waar de 1 een hoge natuurwaarde toekent aan een gebied kan een ander het een onbenullig stukje land vinden.

Eigenlijk is de natuurwaarde net zo subjectief als de belevingswaarde:
Encyclo.nl
de belevingswaarde van een ruimte heeft betrekking op de mate waarin de gebruiker het verblijf in, of het gebruik van die ruimte als kwalitatief ervaart. Het is dus een kwaliteitscriterium bij de beoordeling van een ruimte (bebouwd of open) of een ruimere omgeving.

Het kan dus zo zijn, en de praktijk wijst dat wel uit, dat een beheerder compleet anders denkt over natuurwaarde/belevingswaarde dan de bezoeker.........wat doe je dan als beheerder? Jouw visie erop loslaten, maw dring je de natuurwaarde op? Of luister je naar de gebruikers?

PWN lijkt te hebben ingezet op ontbossing van het dennenbos.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9