8 juni 2009

#08-06-09 De gemeente Bergen soap(het slot?)

De gemeente Bergen soap(het slot?)zoals aan alle goede soapseries komt er vaak vlak voor de grote vakantie een einde aan, geen echt einde maar een cliffhanger waar je de gehele vakantie aan blijft denken zodat je na de vakantie weer nieuwsgierig afstemt op je favoriete soap.

In de tweede week van mei zijn we op bezoek geweest bij de verantwoordelijke wethouder en een afdelingshoofd van de gemeente Bergen. Het was de bedoeling om de kwestie van het Rekerepad voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Na een vriendelijke ontvangst werd de toon snel onzuiver door de inbreng van het afdelingshoofd. De wethouder stelde zich op als een bestuurder die een oplossing wilde vinden. Het afdelingshoofd had een dubbele agenda en nam het ook nog eens op voor zijn ambtenaren. Impliciet en naderhand expliciet beschuldigde hij ons ervan de zaak op de spits gedreven te hebben. Waren wij de discussie dan begonnen?
Het gebezigde toontje van het afdelingshoofd werd zo aanmatigend en hooghartig dat ik er spontaan een woedeaanval van kreeg. Ik kan me zo boos maken om de arrogantie van ambtenaren die er domweg een potje van maken en dan de schuld afschuiven op de onwetende burger. Deze persoon was weer eens een heel erg exemplaar en zijn zelfgenoegzame en starre houding lieten ook zien dat de macht van het ambtenarenapparaat niet onderschat kan worden. Onlangs hoorde ik een hoogleraar in het programma Zembla zeggen: "van twee dingen krijg je natte broekspijpen. Tegen de wind in pissen en knokken tegen de gemeentelijke macht."
 
Nadat we aankondigden onmiddellijk te zullen vertrekken indien het afdelingshoofd weigerde zijn toon te veranderen, greep de wethouder in. Daarna kreeg het gesprek een iets andere wending, zonder dat er sprake was van een echte dialoog. Opmerkelijk was wel dat de afbeelding van een soort "Bulgaarse politieagent uit de Habsburgse periode" die we ooit plaatsten(zie de linkerfoto hierboven), door de gemeente als zeer beledigend was ervaren. De term "grievend" viel zelfs. Het heette dat gemeenteambtenaren in hun integriteit waren aangetast. En dat terwijl die afbeelding in onze ogen juist een luchtige bedoeling had en de zaak ook wat moest relativeren.
We weigerden om te erkennen dat we de ambtenaren te hard hadden aangepakt. Dan hadden ze maar zuiverder moeten handelen. Ons voorbeeld dat je een van de betrokken ambtenaren kunt bellen door zijn telefoonnummer dat hij op het gemeentehuis heeft op de website van "Redt de pad" op te zoeken, legde -opnieuw- het afdelingshoofd het zwijgen op. Hoezo zuiver op de graad? Personen met een publieke functie moeten ook de schijn van belangenverstrengeling vermijden en in Bergen is dat niet altijd aan de orde. Laakbaar gedrag wordt zelfs impliciet goedgekeurd door een afdelingshoofd.
 
Omdat we geen haarkloverij meer willen over wel of niet fietsen op het Rekerepad, deden we een concessie. Onze voorwaarde was wel dat de verfoeide (PWN) bordjes verdwijnen van de openbare weg. Vooral de wethouder streefde naar een oplossing en na een uur vonden we elkaar in een compromis. Zonder aanwezigheid van het afdelingshoofd waren we er waarschijnlijk in tien minuten uitgeweest. De wethouder benadrukte dat de gemeente Bergen geen mountainbikeonvriendelijke gemeente is, zoals we op onze website schrijven. We zijn bereid dat aan te nemen.
 
Het afscheid was tekenend voor het gesprek in zijn geheel. De wethouder zei: "als er nu weer zoiets is, stuur me dan een email." MTB-NW9: "we willen geen uitzonderingspositie, we zijn gewoon burgers van Bergen." De wethouder: "mijn emailadres staat op de website van de gemeente Bergen. Jullie krijgen trouwens geen uitzonderingspositie." MTB-NW9: "mooi zo, want dat willen we namelijk niet."
De winst van dit dispuut is dat we elkaar kennen. In de toekomst kunnen we hopelijk zonder ingewikkelde dans vooraf snel ter zake komen.
 
Na het handen schudden keken beide partijen elkaar nog eenmaal diep in de ogen. Vervolgens verlieten we het gemeentehuis. Op de website zullen we vermelden: "dat sommige gedeeltes van het Rekerepad expliciet bedoeld zijn als wandelpad en dat de gemeente Bergen dat met bebording aangeeft." 

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9