8 juni 2009

#08-06-09 PWN & de Roofvogelwerkgroep

PWN & de RoofvogelwerkgroepHet klinkt bijna als de titel van een romantisch sprookje, niet is minder waar.
28 januari 2009 ontvangen we een email van de boswachter van PWN met de vraag hoe wij het zouden vinden als ze tijdelijk een pad zouden afsluiten ivm broedende vogels. De boswachter vraagt zich in de mail af of het echt nodig is.....De vraag kwam oorspronkelijk van de roofvogelwerkgroep, maar PWN wist kennelijk niet hoe hierop te reageren.
Wij reageren uiteraard, en wel met de mededeling dat ook wij denken dat het niet nodig is en dat er in voorgaande jaren nog nooit extra paden zijn afgesloten ivm broedende vogels.

Vervolgens ontvingen we een mail van de regiomanager van PWN met de vraag of wij in gesprek willen met de roofvogelwerkgroep over deze kwestie. Praten kan nooit kwaad dus op een mooie zaterdagochtend ergens in maart hebben op het terras van Johanna's Hof een gesprek gehad met 2 heren van de roofvogelwerkgroep.
Uit dit prettige gesprek bleek dat PWN enkele smalle paden, die bijna nooit gebruikt werden, op dusdanige manier opgemaaid had dat de breedte ongeveer vergelijkbaar was geworden met een 2-baans snelweg met als gevolg dat de paden nu meer gebruikt werden door wandelaars en fietsers en de broedende roofvogels dus meer gestoord werden.
Niet slim van een natuurbeheerder vonden wij, en zo dachten de roofvogelwerkgroep en waarschijnlijk de roofvogels zelf er ook over.

De roofvogelwerkgroep wilde graag dat een paar paden tijdelijk afgesloten zouden worden omdat anders de roofvogels waarschijnlijk weg zouden trekken uit het NHD. Logisch en begrijpelijk. Deze vraag hebben ze bij PWN neergelegd, PWN wilde waarschijnlijk de vingers niet branden en heeft de vraag en het overleg naar ons doorgeschoven......zo kan ik ook beheren.......

We hebben toen op het terras het volgende met de roofvogelwerkgroep afgesproken:
-wij willen graag vantevoren op de hoogte gesteld worden van eventuele afsluitingen. Zodat we tijdig onze GPS routes kunnen aanpassen en de gebruikers tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
-vantevoren kijken of andere paden in de buurt van het af te sluiten pad aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor fietsers zodat de maatregel beter geaccepteerd word. Als er immers een goed alternatief is, is het minder erg als er een mooi pad word afgesloten.

De roofvogelwerkgroep heeft deze afspraken naar ons bevestigd in een email en ge-cced naar de regiomanager van PWN.

Toen bleef het een hele tijd stil.............

Totdat er opeens een pad was afgesloten en we een telefoontje kregen van de roofvogelwerkgroep hoe wij vonden dat de gang van zaken verlopen was.......???
Wij wisten van niets.

Opeens moest ik denken aan het volgende gezegde: "We'll keep them in the dark & cover them with shit"
We hebben het al eerder gehad over het gebrek aan communicatie bij PWN, maar dit slaat toch werkelijk alles.
Terwijl we notabene eind 2008 een gesprek met de boswachter gehad hebben waarin afgesproken is ons beter te informeren over zaken die in het duin spelen en nuttig zijn voor onze nieuwsbrief en de gebruikers van het NHD. Ook deze mail was ge-cced naar dezelfde regiomanager.

We zijn benieuwd!
O ja, ook wij weten nog steeds niet welke paden nu tijdelijk afgesloten zijn............

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9