21 september 2007

#21-09-07 MTBers vereenight uw....

Het lijkt eindelijk zover te zijn.....maar laten we niet te vroeg juichen. Als nuchtere Noordhollanders overheerst toch: "Eerst zien, dan geloven".
Voor nu moeten wij toegeven dat het er veelbelovend uitziet.

16-09-2007 ARNHEM (NFTU)
Tot op heden was het voor recreatieve mountainbikers niet mogelijk zich aan te sluiten bij een landelijke organisatie die zich inzet voor de belangen van deze sporters.
Met de komst van singletracks mountainbiking half september komt daar verandering in. Deze landelijke organisatie voor individuele mountainbikers en mountainbikeverenigingen is een initiatief van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

De NTFU springt hiermee in op de grote behoefte aan een partij die opkomt voor de belangen van mountainbikers. Singletracks mountainbiking gaat (sociaal en ecologisch) verantwoord mountainbiken promoten en zal zich als landelijke mountainbikeorganisatie inzetten voor een beter samenwerking en afstemming met terreinbeherende organisaties. Deze afstemming is nodig omdat de beperkte groene openbare ruimte in Nederland niet altijd toereikend blijkt te zijn om alle verschillende recreatievormen op een goede manier samen te laten gaan.

Daarnaast gaat Singletracks mountainbiking een adviserende rol vervullen bij de aanleg en het onderhoud van vaste mountainbikeroutes. Door samen te werken met de Amerikaanse mountainbikeorganisatie IMBA (International Mountain Bicycling Associaton) wordt zorgvuldig opgebouwde expertise rond het afstemmen van verschillende vormen van recreatie en de aanleg van duurzame mountainbikeroutes naar Nederland gehaald. Harro Frieling, hoofdbestuurslid van de Nederlandse Toer Fiets Unie en een van de initiatiefnemers achter singletracks mountainbiking benadrukt daarbij het belang dat mountainbikers zich gaan verenigen.

"Mountainbikers zijn vaak vrije jongens. Om het belang van de mountainbiker goed te kunnen behartigen is er bovendien veel aan gelegen dat mountainbikers zich verenigen zodat hun stem ook daadwerkelijk gehoord gaat worden. Singletracks mountainbiking biedt mountainbikers een platform waar hun stem gehoord wordt zonder dat dit tot bepaalde verplichtingen leidt. Daarmee respecteren we de vrijheid die mountainbikers belangrijk vinden maar kunnen we als organisatie toch inspelen op de behoeften van de mountainbiker."

"Mountainbiken is uiteindelijk vooral een avontuurlijke, gezonde buitensport die door jong en oud beoefend wordt en die prima samengaat met andere recreatievormen als wandelen, paardrijden en nordic walking. Een sport die in het vlakke Nederland bovendien veel beter beoefend kan worden dan men in eerste instantie zou denken. Met meer dan 300 mountainbiketochten per jaar, ruim 90 aangelegde mountainbikeroutes en naar schatting meer dan 180.000 beoefenaars die met grote regelmaat de natuur in gaan heeft de mountainbikesport bewezen geen korte, uit Amerika overgewaaide, hype te zijn. Het vergt alleen wat creativiteit en wederzijds begrip om elkaar niet in de weg te lopen of 'in de wielen te rijden".

De komende jaren zullen voor Singletracks mountainbiking in het teken staan van het opbouwen van meer invloed en het aangaan van samenwerkingsverbanden met diverse terreinbeherende organisaties. Het uiteindelijke doel is om het mountainbikeklimaat in Nederland te verbeteren.

Bron: mtbroutes.nl

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9