18 november 2008

#18-11-08 Doe eens wat voor het bos.....

Doe eens wat voor het BOS......en voor de boswachterOnder het motto "Doe eens wat voor het BOS.....en voor de boswachter" organiseert het Heuvelrugberaad in samenwerking met Staatsbosbeheer op zaterdag 17 januari 2009 de eerste boswerkdag voor mountainbikers op de Mountainbikeroute rond de Boswachterij Amerongseberg. Rond de 100 man gaan de slag om de Staatsbosbeheer te helpen met onderhoud aan de mountainbikeroute waar zij zo graag op rijden.
 
Het aanleggen, beheren en onderhouden van de mountainbikeroutes kost handenvol geld en tijd, iets waar zij als bikers meestal niet veel van merken. Omdat de wereld om hen heen verandert, is het belangrijk dat zij hun gezicht laten zien en dat zij laten zien dat zij er iets voor over hebben om te kunnen blijven genieten van de natuur en de mooie omgeving van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug!

Het Heuvelrugberaad is daartoe ook in overleg met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer over de uitbreiding van het aantal mountainbikeroutes en het onderhoud en het beheer daarvan. Uitbreiding van de routes is noodzakelijk, omdat mountainbikers nu teveel op een klein gebied geconcentreerd zijn waardoor overlast op de loer licht. Het Heuvelrugberaad heeft voorgesteld vooral de buitenrand van het Nationaal Park en de oude openbare zandwegen die vroeger de dorpskernen met elkaar verbonden voor te gebruiken en drukke wandelgebieden en rustgebieden voor het wild te ontlasten.
 
Het zelf meewerken aan het onderhouden van hun eigen MTB-routes is onderdeel van de voorstellen van het Heuvelrugberaad. Staatsbosbeheer, de terreineigenaar waar de meeste routes over het terrein lopen en die ruimte geven aan recreatie als kerntaak ziet, heeft de mountainbikers uitgenodigd dat maar eens te laten zien.
 
Alle mountainbikers die wel eens op de vaste routes rond Amerongen fietsen, kunnen daar op 17 januari a.s.bij zijn en meehelpen. Het Heuvelrugberaad wil het goed aanpakken en zorgen dat de mountainbikers zich van hun beste kant kunnen laten zien.  Staatsbosbeheer bereidt zich terdege voor op de boswerkdag. De NTFU (Nederlandse ToerfietsUnie) zet daarvoor deskundigen in die Staatsbosbeheer zullen helpen.Het is de bedoeling dat de bikers na een dag hard werken ook echt resultaat van hun inspanning kunnen laten. Aanmelden gaat via de link: www.dirty-pages.net/boswerkdag

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9