16 september 2008

#16-09-08 Machinegeweld in NHD

Zeldzame dieren profiteren van grof machinegeweldDe beesten hebben het maar weer gemakkelijk, hun "natuurlijke" habitat wordt hun zo in de schoot geworpen. Het creeren van nieuwe natuur lijkt een modegril te zijn en beheerders maken daar dankbaar gebruik van door alles wat ze zelf graag willen als goed voor de natuur te bestempelen..........
Wat is natuur eigenlijk anno 2008?
Wikipedia zegt er het volgende over:
#de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van alles wat zich op, in en rond de Aarde bevindt.
Maar ook:
#Datgene wat de mens als natuur (wildernis) ziet, ook al is het door hemzelf als zodanig ingericht.

Je zou dus kunnen stellen, uitgaande van de 2de stelling, dat je eigen achtertuin ook onder de noemer natuur valt.......persoonlijk heb ik daar zo mijn twijfels over en ben meer een aanhanger van de 1ste stelling.uit het NHD van 15-09-08;

Heemskerk
Grof machinaal geweld is te zien en te horen in het duingebied tussen Wijk aan Zee en Castricum. Het komt ten goede aan vier diersoorten die het moeilijk hebben, waaronder de zandhagedis.

De firma Hes is langs de Meeuwenweg in Heemskerk bezig. Hier komt een halve hectare nieuwe natuur. De struiken zijn verwijderd. Het resultaat is: een glooiend, open en zanderig terrein compleet met duinpoel.

In het kale zand voelt de zandhagedis zich thuis. De poel wordt het domein van de rugstreeppad, vertelt Hidde Posthuma van duinbeheerder PWN.

Elders in de duinen wordt gemaaid ten behoeve van de duinparelmoervlinder. Verder worden enkele oude bunkers ingericht als overwinteringsplaats voor vleermuizen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9