13 oktober 2013

#13-10-13 Noordwest 9 stopt......

Noordwest 9 stopt......Helaas komt aan alle goede dingen een einde. Noordwest 9 gaat stoppen.
Uiteraard met een reden; uit Noordwest 9 is Mountainbikevereniging MTB-Noordwest opgericht. Samen met een aantal enthousiaste mountainbikers besloten we, om diverse redenen, dat het tijd was voor een mountainbikevereniging.
Het voorzitterschap en vele andere functies binnen MTB-Noordwest vergen veel van mijn vrije tijd, tijd die ik anders aan Noordwest 9 zou besteden. Uiteraard mountainbike ik zelf ook, dit kost ook tijd.
Ik moest keuzes maken, een website laten verloederen is ook geen optie. Helaas gaat Noordwest 9 hier het slachtoffer van worden.
De route-info van Noordwest 9 zal in de toekomst worden opgenomen in de website van MTB-Noordwest. Ook het blog, een stukje regionale mountainbike geschiedenis, zal een plekje in het archief krijgen.

MTB-Noordwest
MTB-Noordwest heeft veel van de belangrijkste functies van Noordwest 9 al enkele jaren overgenomen, de belangrijkste is de belangenbehartiging van de mountainbikers bij beheerders en overheden. Een vereniging kan dat veel beter dan een website als Noordwest 9. MTB-Noordwest prijst zich gelukkig met fanatieke, leuke en kundige mensen binnen de vereniging, het lijkt soms wel een bedrijf.

De vereniging is in 3 jaar tijd uitgegroeid tot 1 van de grootste mountainbikeverenigingen van Nederland en onderhoud goede contacten met lokale beheerders, gemeentes, provincies en andere mountainbike- en wielerverenigingen.
Belangrijkste speerpunten van MTB-Noordwest zijn:
1. Het beoefenen, bevorderen en betaalbaar houden van de mountainbike-wedstrijdsport in Noord-Holland.
2. Een bijdrage leveren aan het onderhoud van bestaande-, en de aanleg van nieuwe mountainbike-routes in de regio Noord-Holland.

De nieuwsbrief van Noordwest 9 zal ook niet meer verstuurd worden; sorry!
MTB-Noordwest verstuurd wel een nieuwsbrief aan de leden, donateurs en vrijwilligers. Hierin staat ook de laatste info over de lokale routes, evenementen, onderhoud, aanleg en andere mountainbike onderwerpen.

Wil je als lokale(of niet lokale) biker de mountainbikeroutes in het noordwesten van Noord Holland steunen, kijk dan eens op de website van MTB-Noordwest, hier lees je o.a. de laatste info over onderhoud, routes, aanleg en andere mountainbike gerelateerde zaken. Overweeg ook een donateurschap, lidmaatschap of beide. Zowel het donateurschap als het lidmaatschap bieden leuke voordelen voor de mountainbiker.

Dit was de laatste update, ik hoop dat jullie de afgelopen jaren veel plezier beleefd hebben aan de website.

Bedankt!
Erik Boschman.

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 januari 2013

#09-01-13 Kappen in Schoorl

Kappen in SchoorlOp donderdag 10 januari start Staatsbosbeheer met het omzagen van het verbrande bos in de Schoorlse Duinen. Om 9.30 uur geeft wethouder Cees Roem van de Gemeente Bergen de aftrap van de werkzaamheden, door de eerste dode boom om te zagen. De zwartgeblakerde bomen maken plaats voor een gevarieerd en gezond open duinlandschap. Er komt zo meer ruimte voor bijzondere planten- en diersoorten die bij dit landschap horen. De zaagwerkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag. Bezoekers gaan enige hinder ondervinden, omdat enkele wandel- en fietspaden tijdelijk worden afgesloten. Op 9 februari is er een "harvesterday", en op 13, 16, 27 en 30 januari zijn er excursies waarbij de boswachter tekst en uitleg geeft over de werkzaamheden.

Gevolgen voor de mountainbiker
Voor alle details voor de mountainbiker en een gedetailleerde kaart verwijzen we je graag door naar de website van MTB-Noordwest.

Maatregelenplan grootschalig van start
Naar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Het opruimen van het verbrande bos is hierin de belangrijkste maatregel. Na de aanplantactie van loofbomen in het verbrande bos bij Catrijp eind november, gaan de werkzaamheden op 10 januari grootschalig van Start. Ruim 50 hectare verbrand bos wordt opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ten Berge Bosbouwtechnieken BV. Dit bedrijf heeft een jarenlange ervaring met zaagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen. Langs de bospaden komt uiteindelijk 4000 m3 hout te liggen, dat zijn 100 grote vrachtwagens vol! Een zelfde hoeveelheid tak en tophout wordt versnipperd en afgevoerd. Daarna moeten er 15.000 boomstronken uit het duinzand worden getrokken en afgevoerd. Het zijn ingrijpende maatregelen maar het uiteindelijke resultaat is een nieuw gezond en dynamisch open duingebied waar iedereen van kan genieten.

Nieuw leven inblazen
Met het opruimen van het verbrande bos gaat Staatsbosbeheer letterlijk nieuw leven blazen in de Schoorlse Duinen. Zeewind krijgt meer invloed op dit nieuw ontstane open duingebied, waardoor dynamische processen meer kans krijgen. Op kleine schaal gaat er verstuiving plaats vinden en daar profiteren weer veel zeldzame planten- en diersoorten van, zoals het zandblauwtje en de zandhagedis. Vogelsoorten zoals de tapuit, klauwier en duinpieper zijn dol op dit soort gebieden. Met het verwijderen van het verbrande bos draagt Staatbosbeheer tevens bij aan doelstellingen uit het Natura2000 plan, zoals die door Brussel zijn vastgesteld.

Toegankelijkheid voor publiek
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied afgesloten voor het publiek. Met borden worden de tijdelijke omleidingen aangegeven. Tijdens het afvoeren van het hout, de snippers en boomstronken worden fietspaden tijdelijk afgesloten. Staatsbosbeheer gaat zijn best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Groene warmte, planken en spaanplaat
Ondanks dat de bomen verbrand zijn is het hout niet waardeloos. Van de dikste bomen kunnen nog steeds mooie planken worden gezaagd. Van de overige bomen wordt onder andere spaanplaat gemaakt. De takken die over blijven worden versnipperd. In een energiecentrale bij Lelystad worden deze snippers verbrand om huizen mee te verwarmen. Van de 4.000.000 kilo snippers die bij deze werkzaamheden vrijkomen kan het dorp Groet een jaar lang worden verwarmd. Omgerekend naar kilowatt stroom is deze hoeveelheid snippers genoeg om 3000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

"Harvesterday" en excursies
Voor bezoekers en geinteresseerden organiseert Staatsbosbeheer op 9 februari een "harvesterday" ofwel houtoogstdag. Tegenwoordig worden bomen niet meer met een motorzaag omgezaagd, maar gebeurt dat met een houtoogstmachine, de Harvester. U kunt op deze dag zelf zien hoe deze machine de bomen geheel automatisch omzaagt. Daarnaast zijn er op 13, 16, 27 en 30 januari van 14.00 tot 16.00 fietsexcursies. Deelnemers gaan samen met de boswachter het gebied in om de werkzaamheden te bekijken. De fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en is gratis. U kunt zich aanmelden via 072 509 3352

Volg ons via Facebook, Twitter, en ons Blog!
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden, dan kunt u ons volgen op facebook: www.facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen , en ons blog http://schoorlseduinen.wordpress.com Hier staan ook de links naar de twitterende boswachters zoals http://twitter.com/bosw8erjeroen en http://twitter.com/JvAssema

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 januari 2013

#02-01-13 Kappen in het NHD

Kappen in het NHDIn het kader van "Kappen" begint PWN het jaar met een uitgebreid kapprogramma.....Het lijkt verdorie wel mode dat kappen.....Bij Staatsbosbeheer gaan ze 7 januari aan de slag maar daar worden we als mountainbiker alleen maar beter van op den duur.....of dat bij PWN ook het geval is...?

Begin 2013 voert PWN verschillende bosbeheeractiviteiten uit in het Noordhollands Duinreservaat deze werkzaamheden vinden plaats in Bergen, Egmond Binnen en in Bakkum.
Met deze werkzaamheden wordt er gewerkt aan verschillende natuur- en veiligheidsdoelen.

Naaldbos naar openduin
Bij Bergen ter hoogte van de Voert worden 2 naaldbossen gekapt.
Een naaldbos bij het Bovenpad wordt in zijn geheel weggekapt, hierna wordt een deel van de bodem geplagd zodat hier weer duinheide zal gaan groeien. Het ander deel wordt omgezet naar duingrasland. Met de vrijgekomen bovengrond zullen we de paden in de omgeving een flinke opknapbeurt geven.
Een klein naaldbos nabij de Meeuwenlekken wordt gekapt om de ondergroei van zomereik te bevorderen en zo zal dit naaldbos dus worden omgevormd naar duineikenbos. Dit naaldbos staat ook enorm uit te zaaien in het omliggende open duingebied want natuurlijk onwenselijk is voor het open karakter van het omliggende duin.
Door de werkzaamheden en de nattigheid van de laatste tijd zal een deel van de paden tijdelijk slecht begaanbaar zijn hiervoor onze excuses maar de ervaring leert dat er naderhand weer prima te wandelen en te fietsen is.

Veilig duinbos
Bij Egmond Binnen wordt er gewerkt nabij het bungalowpark Mooyeveld. Na de grote duinbranden is er door verschillende instanties gewerkt aan een risicokaart. Het naaldbos direct grenzend aan dit bungalowpark staat op deze risicokaart als potentieel brandgevaarlijk. Vandaar dat dit naaldbos wordt omgevormd naar loofbos. Loofbos is veel minder brandgevaarlijk dan naaldbos!

Zonnige zomen
Verder worden in het bosgebied Van Bakkum een aantal paden verbreed om zogenaamde zonnige zomen te creeren. Deze zomen verbinden geisoleerde delen van het open duin. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel voor de instandhouding van vitale populaties van bijvoorbeeld zandhagedis en duinparelmoervlinder. Op deze wijze sluit het beheren van bossen beter aan bij de natuurlijke gang van zaken.

Met het ouder worden van het bos sluit het kroondak zich steeds meer. Vele paden zijn verandert van zonnige paadjes in beschaduwde bospaden. Het bos vormt daardoor in steeds grotere mate een hindernis voor bijvoorbeeld de verspreiding van vlinders tussen de verschillende delen open duin. Op een beperkt aantal geselecteerde paden in het duingebied van Bakkum gaat PWN door middel van het verwijderen van de grootste bomen zorgen dat de zon opnieuw weer kan doordringen tot op de grond. Daarmee worden de paden weer bruikbaar als migratieroute voor hagedissen, vlinders en andere zonminnaars. Met het inplannen van deze zonnige zomen is gezorgd dat deze zoveel mogelijk samenvallen met het netwerk van brandwegen. Deze paden moeten toegankelijk blijven voor brandweerwagens en zijn daarom al een stuk breder dan de overige paden.
De zomen liggen langs de Herderslaan, de Noorderstraat en het bosgebied van de Lageweg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 december 2012

#11-12-12 Overlast boswachters stijgt...

Overlast boswachters stijgt...


Klik op het artikel voor een leesbare versie

Gelukkig weten de meeste mountainbikers wel beter! Toegegeven, ieder incident is er 1 teveel.

Naar aanleiding van een artikel op de website Dichtbij Bergen NH(v/h De Duinstreek website) over de overlast voor boswachters kwamen er veel verrassende reacties van vnl. wandelaars binnen. Ook op de voorpagina van de papieren Duinstreek siert nu een stigmatiserend stukje.....

Wij hebben PWN inmiddels om meer details gevraagd over uitgeschreven proces verbalen van de afgelopen jaren, we wachten in spanning af......

groeten
Team Noordwest 9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 november 2012

#26-11-12 Klankbordgroep fietsmaatregel

Klankbordgroep fietsmaatregel PWNDinsdag 20 november kwam de "Klankbordgroep Fietsmaatregel PWN" weer bijeen in Johanna's Hof te Castricum. In de KBG zitten wandelaars, trimmers, natuurorganisaties en fietsers; zowel toerfietsers als sportieve fietsers en uiteraard de beheerder, PWN.

De fietsmaatregel
De KBG bespreekt eens per jaar de, door sommigen als belachelijk bestempelde, fietsmaatregel die in het Noordhollands Duinreservaat van toepassing is. Ook wij hebben een uitgesproken mening over de fietsmaatregel. Iedereen kan daar zijn zegje doen over het wel en wee in het duin.
De fietsmaatregel is destijds ingevoerd met als doel de hinder tussen de recreanten te verminderen. Eigen onderzoek van PWN heeft aangetoond dat de fietsmaatregel niet zorgt voor een afname van deze onderlinge hinder, toch houdt PWN angstvallig vast aan deze, voor de fietsers sterk beperkende, maatregel.
Iedere bijeenkomst is meestal een kopie van de vorige; 1 wandelaar klaagt steen en been over met name groepen fietsers. Deze keer bleek echter dat deze dame bewust op het pad blijft lopen als er een groep nadert......en vind dat wij ondergeschikt zijn aan de wandelaars.......welkom in de wondere wereld van de verdraagzaamheid.
De overige leden van de KBG hebben nagenoeg geen hinder van andere recreanten en hebben het thema "Delen en Genieten" hoog in het vaandel.

Voorstel tot verruiming
Omdat wij veel klachten/berichten ontvangen over het drukke Bovenpad(het onverharde pad tussen de Zeeweg in Bergen en de Woud weg bij 't Woud) hebben wij in de KBG voorgesteld tot een kleine verruiming van de fietsmaatregel.
Ons voorstel:
Wij zouden graag willen polsen hoe de KBG staat tegenover het verruimen van de mogelijkheden in het gebied tussen De Zeeweg van Bergen en 't Woud.
Daar loopt nu 1 pad(Bovenpad) waar alle fietsers over moeten omdat er geen andere mogelijkheid beschikbaar is momenteel.
Wij horen uit onze achterban, en constateren dit ook zelf, dat het daar soms heel erg druk is met alle gevolgen van dien; opstandige wandelaars en bijna-confrontaties bijvoorbeeld.
Het pad is de enige onverharde verbinding tussen PWN-Noord en de MTB route van Schoorl enerzijds en anderzijds de zuidelijke PWN duinen tot aan Wijk aan Zee.
Het PWN gebied wat grenst aan de Schoorlse duinen is in het weekend enorm populair onder wandelaars, trimmers en fietsers. De fietsers pakken tot half een zelf samengestelde route en duiken dan het MTB parcours van Schoorl op.
Tot half 11 rijden ze rond in het PWN gebied tot 't Woud waarbij het Bovenpad nu vaak zowel heen als terug gepakt word omdat er geen onverhard alternatief terug richting Bergen is.
Wij zijn van mening dat als je de mogelijkheden om onverhard te fietsen iets uitbreid, tot bijv. De Verbrande Panweg, je een groot deel van deze problemen oplost en eventuele escalatie voorkomt door de druk van het Bovenpad enigzins te verlegen naar de Verbrande Panweg. De fietsers kunnen dan een ronde rijden waar dit nu niet mogelijk is.

De Verbrande Panweg is breed, ligt in overwegend bebost gebied en word ook geregeld door auto's bereden; wat dat betreft valt hij binnen de gebiedscriteria die PWN hanteert voor de fietsmaatregel.

Ons voorstel werd, zonder enig onderzoek, met enkele korte zinnen resoluut van tafel geveegd door PWN. Het past niet binnen het beleid van PWN en zou een te grote impact hebben op de mogelijkheden voor de wandelaar.......zucht.

Zorgelijk
Wat wel een zorgelijke ontwikkeling blijkt is de agressie jegens boswachters van PWN. Toegegeven, de fietsers zijn de groep met de meeste en soms ingewikkelde regeltjes en zullen dus ook de meeste bekeuringen ontvangen; 21% van de bekeuringen betreft fietsers.
Als je fout bent in het PWN gebied weet je dit donders goed. Wees dan ook zo mans om die bekeuring te incasseren, fiets niet weg of ga in disucussie(of erger) met de boswachter........die voert ook alleen maar het beleid van zijn/haar werkgever uit. Zie die 85 euro als een contributie voor de sportvereniging.........

Verder conclusies van de registraties van PWN:

  • Duinkaartbezit onder fietsers is bovengemiddeld hoog.
  • De meeste fietsers gedragen zicht correct.
  • 21 maal sporen aangetroffen op verboden lokaties
  • 5 maal een fietser aangetroffen op een ruiterpad
  • 14 klachten van wandelaars jegens fietsers
  • 100 fietsers reden door na het geven van een stopteken
  • 60 bekeuringen per jaar voor fietsers
  • Aantal groepen neemt toe, ook het totaal aantal fietsers
  • Intimiderend groepsgedrag, weerstand bieden, schelden, beledigen en bedreigen bij aanhouding nemen verontrustend toe.

Laten we proberen om het met zijn allen gezellig te houden in de duinen. Iedereen begaat wel eens een overtreding.....ook de boswachter en dus begrijpt hij ook als jij er 1 maakt, maar wees wel een vent als je gepakt word; stop en doe dan ook niet kinderachtig en je bent natuurlijk een vreselijke loser als dan een grote bek opzet of erger..........

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 november 2012

#21-11-12 Dun door de broek

Dun door de broek in het NHDDe Schotse hooglanders blijven voor veel wandelaars en joggers een angstig iets. De journalistieke objectiviteit is ver te zoeken in het onderstaande artikel en het lijkt een persoonlijke hetze jegens deze uiterst vriendelijke, nuttige en supercool uitziende hippiekoeien.

Kennemerland
Een freelance medewerkster van Dagblad Kennemerland en de IJmuider Courant had onlangs een angstige ervaring in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zij werd belaagd door een Schotse Hooglander. Er zat nog maar een ding op: rennen voor haar leven.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 november 2012

#03-11-12 Het Bovenpad van PWN

Het Bovenpad van PWNEen van de mooiste paden van het NHD-Noord is waarschijnlijk het Bovenpad tussen De Zeeweg/Franschman en 't Woud. Heerlijk snel en glooiend, toegegeven weinig technisch en doodzonde en onverstandig dat er geen ander alternatief terug is naar Bergen.
Dit maakt het pad op sommige momenten een ware snelweg vol met mountainbikers, het zij zo; beleid is soms onbegrijpelijk.
Vanochtend viel me op dat er op de slechte plekken onderhoud gepleegd is, op andere plekken is het pad totaal vernield door hetzelfde voertuig wat dit onderhoud gepleegd heeft zo leek het.
De diepe geulen vanaf de Voertklim en op diverse andere natte plekken hadden namelijk een andere oorzaak; PWN is bezig om een superdeluxe uitkijkpunt aan het maken met een enorme trap als toegangsweg. Bovenop heb je een prachtig uitzicht over Bergen aan Zee enerzijds en Alkmaar anderzijds. Via dezelfde gigantisch mooie trap, met 2 bochten erin en verschillende breedte van de treden dien je weer je pad te vervolgen.
De trap is een ware TTF, echter is fietsen op toegangspaden naar uitzichtpunten niet toegestaan volgens de PWN website.
Is een trap een pad...........?

Kortom: Het Bovenpad is behoorlijk stuk gereden, diepe geulen vol water en veel modder en binnenkort een mooie trap rijker.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 oktober 2012

#30-10-12 Kom naar buiten en leef je uit!

Kom naar buiten en leef je uit!Help Staatsbosbeheer mee in de Schoorlse Duinen tijdens de Natuurwerkdag en red bijzondere heideveldjes

Zaterdag 3 november a.s. is het weer zover. Dan vindt voor de 12e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Overal in Nederland kunnen mensen dan meewerken in de prachtigste natuurgebieden. Ook bij Staatsbosbeheer. In Noord-Holland zijn de Schoorlse Duinen een locatie waar je de handen uit de mouwen kan steken.  Een paar kleine heideveldjes zijn overgroeid met bomen, en die moeten worden omgezaagd en weggesleept. Doen we niks dan veranderen deze unieke heideveldjes in bos, en verdwijnen veel zeldzame planten- en diersoorten. Jezelf opgeven gaat via de website www.natuurwerkdag.nl

Uniek gebied
De Schoorlse Duinen zijn een van de mooiste en meest waardevolle natuurgebieden van Nederland. Het bestaat uit een mengeling van duinbossen, heidevelden, duinmeren en natte duinvalleien. Er komen veel zeldzame planten en dieren voor en de duinen zijn er het hoogst van heel Nederland. Op de Natuurwerkdag gaan we zagen, snoeien en takken sjouwen. Voor gezinnen hebben we een locatie achter het Buitencentrum. De stoere mannen en vrouwen kunnen terecht op een locatie met dikke bomen die uit een heideterrein moeten worden gezaagd en gesleept. De werkzaamheden beginnen om 9.30 u en eindigen uiterlijk om 16.00 u. We verzamelen bij Buitencentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg 1 in Schoorl. Voor drinken en een lunch wordt gezorgd. En nog een laatste tip. Het parkeren bij het Buitencentrum is niet gratis, maar aan de Molenweg, op loopafstand,  kunt u nog steeds gratis parkeren.

Samen staan we sterk
De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland, in samenwerking met o.a Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, het IVN en de ANWB. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. In Noord-Holland wordt de Natuurwerkdag geco÷rdineerd door Landschap Noord-Holland. De directe link om aan te melden voor de Schoorlse Duinen is http://www.natuurwerkdag.nl/meedoen/locatie/schoorlse-duinen/289

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 oktober 2012

#09-10-12 Van Oldenborgh weg afgesloten

Van Oldenborghweg tijdelijk afgeslotenVan maandag 8 oktober tot en met begin december 2012 is de Van Oldenborghweg in het duingebied bij Castricum afgesloten. Het betreft het deel tussen de Zeeweg en de T-splitsing met de Hoofdweg.
Het infiltratiegebied voor drinkwater, waar deze weg doorheen loopt, is na 15 jaar toe aan een onderhoudsbeurt. Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN waarborgt met dit onderhoud de kwaliteit van het water en de leveringszekerheid in de toekomst. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het gebied afgesloten gedurende de werkzaamheden.

Planning
Volgens planning zijn de werkzaamheden begin december afgerond. De exacte einddatum is nog niet bekend.

Meer en actuele info op pwn.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 juni 2012

#16-06-12 Kaartautomaat PWN

Nieuwe kaartautomaten bij PWNOmdat PWN niet even de moeite genomen heeft om haar trouwe bezoekers te informeren(in tegenstelling tot Staatsbosbeheer die dat wel keurig doet middels een persbericht) regent het hier klachten over de nieuwe kaartautomaten. Kennelijk kan je alleen nog maar een kaartje kopen met een kaart(chip, pin of creditcard). Vele recreanten konden geen kaartje kopen omdat ze alleen cash bij zich hadden.

Tevens is PWN zo vriendelijk geweest om de prijs gelijk maar te verhogen met 20 cent.....die automaten moeten toch ergens van betaald worden:-)

Net maar even de website van PWN bezocht en inderdaad staat daar een berichtje op;

PWN plaatst nieuwe kaartautomaten
Klantvriendelijk en veilig: betalen met chip, pin of creditcard
Vanaf dinsdag 29 mei a.s. vervangt PWN alle kaartautomaten bij de ingangen van het Noordhollands Duinreservaat (NHD). De nieuwe kaartautomaten bieden bezoekers voortaan de mogelijkheid om te betalen met chip, pin of creditcard (MasterCard en Visa). Bij de oude automaten was alleen betaling met gepast muntgeld mogelijk. De nieuwe automaten zijn klantvriendelijker en bovendien veiliger omdat er alleen nog elektronisch wordt betaald. Op zondag 5 juni zijn naar verwachting alle automaten vervangen.
Boswachter Jan Zijlstra over de nieuwe kaartautomaten: "De oude automaten waren niet meer van deze tijd. Ik ben daarom blij dat ze nu vervangen worden. De nieuwe kaartautomaten zijn niet alleen klantvriendelijker, maar ook veiliger." De automaten bieden drie soorten kaarten: een dagkaart (euro 1,70), een weekkaart (euro 5,00) en een ruiterdagkaart (euro 5,00).

Verplaatsen
Met de vervanging van de automaten is ook kritisch gekeken naar de locatie. Er is besloten om twee automaten te verplaatsen:
- De kaartautomaat bij ingang "Meeuwenweg" is verplaatst naar de ingang van het parkeerterrein bij de duiningang Wijk aan Zee
- De kaartautomaat bij ingang "Oudendijk" is 200 meter verplaatst en wordt geplaatst naast het informatiebord aan de Scheivlakweg.

Er wordt 1 nieuwe automaat geplaatst bij ingang Kraaiennest aan de Kruisbergweg in Heemskerk.

Mooie duinen dankzij uw bijdrage
PWN beheert ruim 7.300 ha natuurgebied. Dit gebied wordt ruim 7 miljoen keer per jaar bezocht door onder andere wandelaars en ruiters. Het is voor PWN noodzakelijk dat bezoekers bij hun bezoek aan de duinen in het bezit zijn van een duinkaart. Met de opbrengst van deze kaarten kan PWN namelijk het duinbeheer op het gewenste niveau handhaven en kunnen inwoners en toeristen blijven genieten van de mooie duinen. PWN is voor het beheer van de duinen afhankelijk van kaartopbrengsten omdat ze hiervoor geen subsidie ontvangt van de overheid.

Mij is trouwens eens verteld door een insider dat die toegangskaartjes bedoeld zijn om bepaalde groepen te weren; laat deze maar lekker gratis bij de buren van Staatsbosbeheer rondwandelen of fietsen.

En waarom kan je geen jaarkaart uit de automaat trekken???


groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 juni 2012

#12-06-12 Agressieve buizerd

Agressieve buizerd in de duinen bij CastricumPas op voor de buizerd, zo is het devies in de duinen nabij de Zeeweg in Castricum. Een buizerd valt passanten aan.

Een hardloper maakt bij Dagblad Kennemerland melding van zo'n aanval. Het gebeurde zondag. Hij voelde een tik, maar hij raakte gelukkig niet gewond.
Lees meer.


Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 juni 2012

#03-06-12 Lammergier in Schoorl

Lammergier boven de Schoorlse Duinen.Op hemelvaartdag deed een vrijwilliger van Staatsbosbeheer een bijzondere waarneming boven de Schoorlse Duinen. Hieronder volgt zijn verhaal:

Op Hemelvaartsdag was ik rond een uur of 11 in de omgeving van het Hargergat  toen mijn aandacht werd getrokken door alarmerende meeuwen en buizerds. In eerste instantie dacht ik dat zij een blauwe reiger aanvielen maar mijn intuitie zei mij dat het ook iets anders kon zijn. Het was groot, heel erg groot maar ik kon het zelf geen naam geven. Alle alarmbellen gingen bij mij rinkelen en terwijl ik foto's aan het maken was, belde ik mensen van de Roofvogelwerkgroep om mijn bijzondere waarneming te delen in de hoop dat zij mij konden zeggen wat voor vogel het was. Het bleek om een Lammergier te gaan, een aaseter met een spanwijdte van 2,5 meter. De laatste keer dat een Lammergier in de Schoorlse Duinen is waargenomen, is 10 jaar geleden. De vogel bleef nog heel even boven Groet hangen en verdween daarna in noordoostelijke richting. Daarna belde ik Leon Kelder, boswachter bij Staatsbosbeheer die in Wieringermeer werkzaam is, om te melden dat er iets groots aankwam. Een uur later kreeg ik een telefoontje terug dat hij had vernomen dat vogelaars de Lammergier hadden waargenomen op Texel. De laatste waarnemingen komen van Terschelling waar hij nu al een aantal dagen verblijft.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 mei 2012

#01-05-12 Natuurexcursie 2.0

Natuurexcursie 2.0 in Schoorlse Duinen
Boswachters geven Segway-excursie, opbrengst voor Stichting Mijn DuinStaatbosbeheer heeft op zondag 6 mei een landelijke primeur. Voor het eerst geven boswachters een natuurexcursie op een Segway. Plaats van handeling van deze natuurexcursie 2.0 zijn de Schoolse Duinen. Staatsbosbeheer biedt in samenwerking met Oxygen Events deze unieke manier van natuurbeleving aan. De bedoeling is om mensen op een andere manier natuur te laten beleven. Zo kan Staatsbosbeheer ook mensen, die slecht ter been zijn of die een bijzondere excursie willen, van dienst zijn. Tevens wordt er met deze excursie geld ingezameld voor Stichting Mijn Duin. De excursie start om 10.00 uur vanaf het Buitencentrum Schoorlse Duinen aan de Oorsprongweg nr 1 in Schoorl.

Natuurexcursie 2.0
Ongeveer een maand geleden heeft Erik Schippers van Oxygen Events, samen met de boswachters Jeroen Pater en Frans Erinkveld, de Segways in de Schoorlse Duinen getest. Kunnen ze op de vaak zeer steile en zanderige paden uit de voeten? Na enige oefening bleek dat er eigenlijk geen duin te hoog was voor de Segway! Zo was al snel het idee voor de natuurexcursie 2.0 geboren. Staatsbosbeheer ziet veel voordelen in deze vorm van natuurbeleving. Met de Segway kunnen ook mensen die slecht ter been zijn van optimaal van de Schoorlse Duinen genieten. Het gebied dat u tijdens de Segwaytocht bezoekt is een stuk groter dan tijdens een normale wandelexcursie. De Segways gebruiken weinig energie en maken weinig geluid. En uit ervaring kunnen de boswachters zeggen dat het ook gewoon erg leuk is!

Zelf meemaken
Als u zelf zo'n unieke natuurexcursie wilt meemaken dan kan u niet alleen op 6 mei mee, maar ook op 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september 14 oktober en 4 november worden deze 2.0 natuurexcursie gehouden. Per keer is er plaats voor 12 deelnemers. De kosten voor deze unieke ervaring zijn 59,50 euro p.p. waarvan er 40 euro naar Stichting mijn Duin gaat. Met elke euro wordt een m2 verbrand duin geadopteerd. Kijk voor meer informatie op www.mijnduin.nl De tocht door de duinen inclusief de instructie duurt 2 uur. Aanmelden kan via telefoon 072 5093352 of aan de balie van het Buitencentrum Schoorlse Duinen,dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur.
 
Wat is een Segway?
Een Segway PT (personal transporter) is een zelfbalancerend, tweewielig, elektrisch, duurzaam en schoon vervoermiddel. De Segway heeft een maximum snelheid van 20 km p/u en een actieradius tot 38 km op 1 acculading. De Segway balanceert op dezelfde intuitieve manier als mensen. Hij laat zich sturen door verplaatsing van het lichaamsgewicht. Door naar voren te leunen beweegt de Segway voorwaarts. Door achterwaarts te leunen rijdt hij naar achteren. Hij stopt door rechtop te staan. Je maakt je bochten door de stuurbar naar links of naar rechts te bewegen. De Segway is na een korte training van 15 minuten door iedereen op een veilige manier te berijden. Meer informatie over Segways en deze natuurexcursies 2.0 kunt u vinden op www.segway-noordholland.nl

ps. Het kan ook fout gaan...

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 april 2012

#19-04-12 Wandelaars vs fietsers @ NHD

Wandelaars vs fietsers @ NHD of PWN en haar klachtenafhandelingNatuurlijk gunnen we iedereen zijn/haar verzetje en vrijwel nooit hebben wij als fietsers last van wandelaars of irriteren wij ons aan ze. Andersom schijnt dat iets vaker voor te komen gek genoeg....

Afgelopen weekend was er een wandeltocht in het NHD vanuit Camping Geversduin. Drommen wandelaars liepen als een kudde schapen breeduit over de vele paden, sommige zelfs uitgedost in camouflagekleding...... Als biker zoek je uiteraard de rustige paden op om lekker rustig te kunnen genieten van de natuur. Echter was de route zo uitgezet dat je soms het pad moest delen met de wandelaars, wat mij betreft geen enkel probleem......best gezellig en soms krijg je zelfs aanmoedigingen.
Echter blijken er wandelaars te zijn die andere gebruikers het licht in de ogen niet gunnen.......nou was ik deze wandelaars persoonlijk nog nooit tegengekomen maar kende ze wel van de verhalen.

Ik reed afgelopen zondag omstreeks 10 uur thv de Diaconieweg nabij Camping Geversduin achterop de wandelstoet die de gehele breedte van het pad in beslag nam op sommige plekken. Vriendelijk groeten en laten weten dat je er aankomt is meestal voldoende om ruimte te krijgen zodat je kunt passeren. Bij 1 groep en met name bij 1 persoon leek dit niet te werken. Veel leden van deze groep hadden van die typische wandelclub-outdoorkleding aan; waterdicht, ademend, stevige stappers en sommige zelfs een hoofddeskel in matching-colors.
Bij het naderen van een dergelijke groep hou ik in eerste instantie mijn benen stil, mijn Hope Evo-2 naaf maakt vaak genoeg geluid om mijzelf kenbaar te maken, in dit geval werkte dit niet en was ik dus genoodzaakt 'goedemorgen" te zeggen. Dit werkte en de meeste wandelaars stapten opzij. Na nog een keer iets luider 'pardon' geroepen te hebben deed bijna iedereen een stap opzij... 1 individu vond het nodig om midden op het pad te blijven lopen terwijl aan zijn lichaamshouding duidelijk te zien was dat hij mij wel degelijk gehoord had. Na een 'pardon, mag ik passeren' bleef de man lopen waar hij liep en bromde: 'Heb je geen bel?'Wat doe je dan? Je lacht, maakt een cynische opmerking, wenst de man nog een fijne wandeltocht en fietst vrolijk verder.
Maar eigenlijk denk je later WTF? Dit is toch niet normaal, wat beweegt zo'n type om zo'n houding aan te nemen? Had hij ruzie met zijn vrouw/man? Moest hij vreselijk nodig poepen? Was hij door zijn mede-wandelaars al diverse malen in de zeik genomen  en dacht hij nu de lolligste te zijn?

Bij thuiskomst lag er al een email in de bus van een MTBer over de wandeltocht, na het berichten van mijn ervaringen op Facebook kwamen er nog enkele vergelijkbare klachten boven water......

Dus toch maar besloten om een klacht in te dienen bij PWN, mijn klacht was zoals hierboven beschreven.

De letterlijke reactie van van PWN's financieel administratief medewerker was:
In onderstaande e-mail uit u uw ongenoegen over het gedrag van een wandelaar afgelopen zondag ochtend. Wij zullen u klacht meenemen ter evaluatie met de organisator van de wandeltocht. Daarnaast zullen wij uw klacht ook meenemen in de klankbordgroep.

Waarop mijn antwoord was:
graag verneem ik van je wat PWN/de organisatie van de wandeltochten gaat doen om dit soort gedrag in de toekomst te voorkomen. Er zijn nl. meerdere klachten jullie kant opgekomen over deze wandeltocht en met name enkele deelnemers aan de wandeltocht.
Wanneer denk je dat er een verslag is van de evaluatie?
Graag zou ik hier een kopie van ontvangen.

Letterlijke reactie van de financieel administratief medewerker van PWN:
Ik heb jou klacht doorgestuurd naar de verantwoordelijke boswachter. Klachten doorgesproken met de organisatie. Ik denk niet dat hier schriftelijk verslag van wordt gemaakt. Bij de klankbordgroep verwacht ik dat wel. Ik heb je verzoek doorgestuurd naar de boswachter die hier in deelneemt.
Vertouwend u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Mijn reactie:
ik zie net aan de autoreply dat .......... t/m 4 mei afwezig is, wellicht kan je het naar een andere boswachter sturen? Om nog 3 weken te wachten totdat er iets gebeurt lijkt mij een beetje te veel van het goede.

Letterlijke reactie van de financieel administratief medewerker van PWN:
Wij begrijpen dat u gebeurtenis van afgelopen zondag als zeer vervelend ervaart. PWN neemt uw klant zeer serieus.
Alle boswachters uit de regio waar de door u geschetste incidenten plaats vinden zijn geinformeerd. Uw klacht is doorgestuurd naar de organisator van de wandeltocht.
........ is boswachter die na zijn vakantie, uw klacht zal bespreken in de klankbordgroep.

Mijn reactie:
zeer vervelend is een understatement in deze. En nee, ik heb nou niet echt het idee dat PWN mijn klacht serieus neemt....waarom niet?
1: Mijn klacht wordt afgehandeld door, met alle respect!!!, een financieel administratief medewerker.
2: In een eerdere reactie geef je aan dat klachten worden doorgesproken met de wandelorganisatie, nu zeg je dat de klacht alleen is doorgestuurd naar de organisator van de wandeltocht.
3: Je stuurt mijn klacht door naar een boswachter die pas weer 4 mei op zijn plek zit.(Ik neem aan dat jij de autoreply ook ontvangen hebt)
4: Je lijkt niet op de hoogte van de klankbordgroep, deze komt maar 1 keer per jaar(meestal in het najaar) bij elkaar. Mailen dat ........... de klacht in de KBG zal bespreken na zijn vakantie is dus onmogelijk.
 
De klankbordgroep is met name in het leven geroepen voor het evalueren van de fietsmaatregel en heeft niet als hoofdtaak om klachten te bespreken. Ik zit zelf namelijk ook in die klankbordgroep....
Ik ben van mening dat deze klachten zo serieus zijn en de oorzaken(het gedrag van wandelaars jegens fietsers) zo ernstig zijn dat PWN dit niet af kan doen middels een standaard email naar de verschillende klagers.
 
Wellicht overbodig; maar ik ben niet tevreden met de afhandeling van mijn klacht en zou graag vernemen hoe PWN denkt dit soort situaties in de toekomst te voorkomen..

Letterlijke reactie van de financieel administratief medewerker van PWN:
In onderstaande e-mail geeft u aan dat niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht.
 
Ik heb overleg gehad met .......... hij is vervangend portefeuillehouder Gastheerschap. De heer ....... stelt zich op het zelfde standpunt dat er op dit moment geen aanleiding is om op de eerder gestuurde e-mails terug te komen.
Wij gaan uw klant bespreken met de organisator van de wandeltocht en na zijn vakantie zal ......... uw klacht verder oppakken.
Voor ons is hiermee, tot dat .......... terugkomt van verlof, de discussie gesloten.

Wordt vervolgd.........

groeten
Team NW9
Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 april 2012

#16-04-12 MTBNW9 vs Trouw

MTB-Noordwest 9 vs TrouwZoals jullie weten plaatsen wij veel berichten over mountainbiken, de regio en de natuur waarin we zo prettig fietsen. Deze berichten kopieeren we van nieuwssites, nieuwssites die maar al te graag willen dat je de content deelt via social media. Wij hebben in den beginne besloten om de site leesbaar te houden en plaatsen nieuwsberichten integraal, je hoeft dus niet verder te klikken om het gehele bericht te lezen. Uiteraard vermelden we altijd de bron met een link.
De bronnen die we veel gebruiken zijn het Noordhollands Dagblad, RTV Noordholland maar ook de Volkskrant, Trouw etc.

Het nieuwsbericht waar het in dit betreffende stuk over gaat is Het paard moet terug in de bosbouw.

Dit artikel dateert van 21-11-2008! 3,5 jaar geleden!

Op 03 februari 2012 ontvingen we, zonder enige waarschuwing, een factuur van Banning advocaten a 535,48 euro voor het "gebruik" van een krantenartikel uit Trouw. Volgens de factuur had Trouw enorme schade geleden doordat wij dit artikel geplaatst hadden......

Het blijkt dat Trouw de firma Auxen inhuurt om het internet af te speuren naar bloggers die artikelen gebruiken van o.a. Trouw. De Firma Auxen huurt vervolgens weer Banning Advocaten in om het geld te incasseren bij de kleine blogger.

Aangezien MTB-Noordwest 9 een hobbyproject is, en geen enkele inkomsten heeft(sterker nog...het kost geld), betekent een factuur van 535,48 euro eigenlijk dat we failliet zijn. Met ongeveer 5000 unieke bezoekers per maand zouden we echter veel mensen teleurstellen......

Dus zijn we een koehandel begonnen met Banning advocaten. Advocatenkantoor Van Diepen van der Kroef (ook mountainbikers) was zo vriendelijk om ons kosteloos bij te staan tot aan, desnoods, de hoge raad.
De factuur was als volgt opgebouwd:
-Economische waarde artikel    130,24 euro
-Schadevergoeding                  130,24 euro
-Advocaatkosten                      125,00 euro
-Administratiekosten                150,00 euro

Eerst een zielige email eruit richting Banning. Excuses, verbazing, niet-commercieel gebruik blablabla en een voorstel van  205,24 euro(Economsiche waarde + de helft van de administratiekosten)
Banning ging uiteraard niet akkoord maar kwam wel met een aanzienlijke verlaging, namelijk 345,36 euro.
Daarna werden er wat voorbeeldvonnissen heen en weer gemaild en kwam Banning met weer een nieuw voorstel; 280,24 euro.
Uiteraard gingen we daar in eerste instantie niet mee akkoord en bleven bij het bod van 205,24 euro en hebben dit gelijk overgemaakt. Het verschil was nu nog maar 75 euro en we hadden gedacht dat hiermee de kous af zou zijn....om voor 75 euro een dagvaarding te sturen(deze kost nl. 76 euro) en een rechtzaak te beginnen leek ons kapitaalvernietiging.
Echter bleef Banning bij 280,24 euro. Omdat wij ook geen zin hadden om voor 75 euro een rechtzaak te beginnen, met de kans dat het uiteindelijke vonnis hoger zou uitvallen, hebben we besloten om het op 280,24 af te maken.
Ook zou het bij ons privegeld betreffen, terwijl Dhr. Berendsen van Banning met geld van de baas zou kunnen procederen.
Echter hebben we nog afgedongen, gewoon om nog even vervelend te doen, om het resterende bedrag in 2 termijnen te mogen voldoen.....

Leergeld? Wellicht.....maar zeker zondegeld.
Natuurlijk wisten we dat je officieel geen artikelen integraal mag overnemen, maar wie had gedacht dat er bedrijven zijn die het net afspeuren naar dit gebruik en je dan na 3,5 jaar nog een factuur sturen met een belachelijk hoog bedrag?

Gevolg voor MTB-Noordwest 9 is dat we de hele website hebben aangepast. Alle integrale artikelen, ook die van het NHD en RTVNH hebben plaats moeten maken voor 1 of 2 regels van het artikel met daaronder de tekst "lees hier verder" die je vervolgens redirect naar het originele artikel.
De leesbaarheid van de site is hier enorm door aangetast, maar dit is de enige oplossing die risicovrij is.

Achteraf bleek dat de bronvermelding onder het artikel de reden was dat Auxen het artikel na 3,5 jaar alsnog vond......probeer je het netjes te doen, krijg je alsnog het deksel op je neus!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 maart 2012

#07-03-12 Metaaldetectors

Duinbeheerders willen af van metaaldetectorsSCHOORL - Beheerders van de duingebieden willen af van de metaaldetectors. Mensen met deze apparaten verstoren de natuur, graven in de bodem en leggen gevaarlijke munitie uit de Tweede Wereldoorlog bloot.

Velen zien het als een spannende hobby, maar volgens natuurbeheerders is het storend voor de natuur en kan het levensgevaarlijk zijn...
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 maart 2012

#06-03-12 Blussen met zand

Brand blussen met zand29 februari  is er een  bijzondere wagen op het strand gespot. Een prototype zandwerper testte op strand van Camperduin en Hargen aan Zee de snelheid, capaciteit en kracht van een zandstraal waarmee vuur geblust kan worden. Het zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor het watertekort waar de brandweer vaak mee te maken heeft bij het blussen van bos- en duinbranden. Een initiatiefnemer bedacht dit samen met de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding.

Watervoorzieningen zijn niet altijd voorhanden of is onvoldoende beschikbaar. Huidige waterbronnen zijn tanks, putten, nabij gelegen natuurwater en in de brandweerwagens zelf. Water uit de zee kan helaas niet gebruikt worden door de Brandweer Bergen, omdat het zout het materiaal aantast. 

De geteste zandwerper kan worden gevoed met zand uit de omgeving, waarna het wordt weggespoten richting de brand. En zand is natuurlijk volop aanwezig in de bossen en duinen. De test is goed verlopen. Binnenkort volgt een test waarbij vuur gebruikt wordt. Als blijkt dat zand een goede bluswaarde heeft, wordt het blussen met zand doorontwikkeld en komt er straks mogelijk een echte zandbrandweerwagen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 februari 2012

#22-02-12 Marathon Ruinen

De Marathon van RuinenPrachtige kleinschalige marathon door het Drentse land. Afstanden van 50, 70 en 100km. Vlakke en snelle marathon met prachtige varierende landschappen en vergezichten.

Deze tocht is uitgezet in zuid-west Drenthe, in de omgeving van Ruinen, Dwingeloo, Uffelte en Havelte en voert over terreinen van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren. Je fietst dan door uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegebieden. Bij Havelterberg is het echt genieten van het glooiende landschap met korte, maar pittige beklimmingen. Je komt zelfs langs monumentale gebouwen, gerestaureerde Saksische boerderijen, hunebedden en een schaapskooi met kudde. In het begin van de route is de "Bruinenberg" opgenomen, het is de enige berg die Ruinen rijk is, die beklommen zal moeten worden. Het is zeker de moeite waard om de 1e zondag van maart te starten in Ruinen!
Natuurlijk zijn er douches voor fietser en fiets aanwezig.

De MTB Marathon van Ruinen
zondag 4 maart 2012
Start vanaf: Sporthal "De Marse"
Mr. Harm Smeengestraat 54, Ruinen
Inschrijven: tussen 9.00 en 10.00 uur

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 februari 2012

#12-02-12 Boetes weer verhoogd

Boetes weer verhoogdNatuurlijk rijden we nooit waar dat niet mag en houdt iedereen zich overal en altijd netjes aan de regels......

Gisteren sprak ik de boswachter op mijn wekelijkse rondje door het schitterende NHD. Hij reed trouwens op een spiksplinternieuwe zwart/groene Cube MTB met verende voorvork, bagegedrager met tasjes en schijfremmen.....
Uiteraard gaat het dan over mountainbiken en de elfstedentocht. We delen wat ervaringen uit; de boswachter over het gedrag van de MTBers en ik over de geluiden die we uit de groep MTBers ontvangen; zo waren er 2 weken geleden 21 bikers gesignaleerd en bekeurt op de Verbrande Pan....daar mag je nl. niet fietsen, ook niet voor half 11. Oorzaak, maar geen excuus, van de vele bikers aldaar was waarschijnlijk de drukte op het Bovenpad(tussen de Zeeweg in Bergen en 't Woud) veroorzaakt door de toertocht. De boswachter vindt dit gedrag vervelend en strikt genomen is het dat ook.....al begrijp ik het aan de andere kant ook wel weer.
Bonnen schrijven doen de boswachters ook liever niet, maar soms is het nodig.
Ik vertelde de boswachter dat het vaak een oorzaak-gevolg kwestie is;
Oorzaak: Drukte op het pad door een toertocht
Gevolg: Men zoekt een rustiger pad.

Oorzaak: PWN lanceert een fietsmaatregel om de hinder terug te dringen.
Gevolg: Enorme drukte in het NHD tot 10:30H waardoor de hinder per saldo zelfs enigzins toeneemt.
Toch blijft PWN vasthouden aan de absurde fietsmaatregel.

Was het de boete voor wildrijden buiten de toegestane paden of tijd ooit 10 gulden....those were the days!!!
Vorig jaar was de boete voor soortgelijke overtredingen al opgelopen naar 70 euro....in 2012 bedraagt hij 85 euro zo vertelde de boswachter mij.

Ter vergelijking, met je fiets door rood rijden kost ook 85 euro. Fietsen zonder licht kost 45 euro.

Overigens kost een loslopende hond ook 85 euro.

Dus per 1-1-2012 kost het 85 euro als je gepakt word na 10:30H op de onverharde paden in het NHD, of fietst waar dat niet is toegestaan....grofweg de open duingebieden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 februari 2012

#12-02-12 Wilgenweard Wintermarathon

Wilgenweard WintermarathonGelijk met de Dijk tot Dijkrace helaas.....

Zondag 26 februari  2012 organiseert Wielerclub Cycling Lemelerveld voor de zevende keer de Wilgenweard Wintermarathon. Deze 2-sterren mountainbiketocht wordt georganiseerd onder de vlag van de NTFU.

De Wilgenweard Wintermarathon is een uniek, sportief en uitdagend mountainbike evenement dat u voert door het schitterende Sallandse rivieren- en heuvellandschap van Regge en Vecht, Lemelerberg en Sallandse Heuvelrug.
Deelnemers kunnen kiezen uit 3 afstanden: 55, 75 en 100+ kilometer. De routes gaan voor 95% over onverharde paden die ruimschoots aanwezig zijn in de groene omgeving van de gemeentes Ommen, Hellendoorn en Nijverdal.

Sportieve uitdaging
Iedereen, of je nu recreant of wedstrijdrijder bent, jong of oud, man of vrouw, kan deelnemen aan deze unieke mountainbikebelevenis. En voor ieder type renner is er een passende afstand. Ook dit jaar zal er gestart en gefinisht worden bij het sportpark Heidepark aan de Verbindingsweg in Lemelerveld. Er kan gestart worden tussen 8.30 en 10.00 uur.

Tijdens de rit bestaat de mogelijkheid om de inwendige mens wat te laten bekomen bij een van de vier verzorgingsposten. Bij alle posten wordt er gratis een drankje of kleine versnapering verstrekt. Ook zijn bij alle verzorgingsposten mecaniciens aanwezig voor kleine noodreparaties.

Na de tocht bestaat er de mogelijkheid om te douchen en de fiets te reinigen op een speciaal ingerichte fietsen afspuitplaats. De inwendige mens kan worden versterkt met een heerlijke kop gratis snert

Meer informatie over deze tocht is te vinden op: www.wintermarathon.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 januari 2012

#27-01-12 Welkom in het NHD

Welkom in het NHDWij zetelen nog immer in de Klankbordgroep Fietsmaatregel van PWN. Samen met wandelaars, ruiters, hardlopers, tourfietsers, racefietsers, natuurorganisaties en mountainbikers van diverse pluimages en zeer uiteenlopende meningen komen we 1 keer per jaar samen om gezellig te babbelen over de fietsmaatregel.

De laatste jaren is de bijeenkomst vaak een kopie van de bijeenkomst van het jaar daarvoor.
Ieder jaar is er weer de dame die klaagt dat ze het vervelend vindt als ze nog net op tijd haar hondje aan de kant kan trekken voor naderende MTBers. Ze is er van overtuigd dat als de MTBers de kans krijgen deze recht over haar hondje heenrijden......waarom? Zeg het maar!
Duinbehoud meld ieder jaar steevast dat men geen schade van MTBers constateert aan de paden. En dat er niet buiten de paden gereden wordt.
Dan is er de individuele MTBer die ons er ieder jaar op wijst dat "Wij wel moeten realiseren dat we te gast zijn in het NHD en dat we dat moeten koesteren en ons absoluut moeten schikken in wat PWN voorstelt". Deze biker(of stiekum toch niet?) is doodsbenauwd dat PWN het gebied sluit voor bikers.
De NTFU schittert altijd door afwezigheid. PWN is altijd ruim vertegenwoordigd door diverse managers, boswachters en een notuliste. Ieder jaar wordt er weer een regeltje gepresenteerd die de mogelijkheden van de MTBer beperkt of ontmoedigt.
De hinder blijft immers op een gelijk nivo als voor invoering van de fietsmaatregel, voor ons nog steeds HET bewijs dat de regel dus niet werkt en prima afgeschaft kan worden.

Iedereen merkt wel dat het in het weekend voor 10:30H STERREVENSDRUK is op sommige plekken in het NHD(Bergen/Heemskerk). Niet geheel verrassend aangezien alle MTBers binnen 2 uur tijd "hun ding" moeten doen. Wij hebben deze regel niet verzonnen en zouden ook liever op rustigere tijdstippen fietsen, bijv. eind van de middag of straks weer in de avonden. Op deze momenten is het NHD immers uitgestorven.
PWN denkt hier echter anders over en houdt angstvallig vast aan de ingeslagen weg met als resultaat dat je ziet dat er voor 10:30H heel veel druk ligt op sommige gebieden in het NHD. Groepen wandelaars, prikstokkers, trimmers en fietsers die op een paar vierkante meter allemaal genieten.....gezellig hoor maar ook wij als MTBer komen in het NHD om rustig te recreeren en te genieten van de natuur, ruimte en rust.

De meest leden van de klankbordgroep hebben ingestemd met het voorstel van PWN dat er een "statement" met omgangsvormen moest komen voor de gebruikers.
Jullie weten inmiddels wel hoe wij over dit soort epistels denken.

Het zijn vaak opsommingen van omgangsvormen die voor 99% van de mensen normaal. De 1% die zich "misdraagt" bereik je niet met zo'n epistel en zal zich er dan ook niets van aantrekken.

Maar goed.......komtie:

Welkom in het Noordhollands Duinreservaat

Het Noordhollands Duinreservaat (www.pwn.nl/puurnatuur) ligt tussen Wijk aan Zee en Bergen. Het gebied is eigendom van de Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door PWN. Elk jaar krijgt het NHD miljoenen keren bezoek van mensen die er, ieder op hun eigen manier, recreeren. Dat gaat goed samen als we wederzijds rekening met elkaar houden.

Op pad
Er liggen honderden kilometers wandel-, fiets- en ruiterpaden, die het iedereen mogelijk maken op haar/zijn eigen wijze te genieten van de natuur. Soms maken diverse doelgroepen gebruik van een en hetzelfde pad. Bijvoorbeeld wandelaars en fietsers. Want tot 10.30H uur mogen fietsers in het NHD elke dag ook op de onverharde wandelpaden in de boszone komen. Leuk voor MTBers, die van een uitdaging houden. Om het gezamenlijk gebruik van paden goed te laten verlopen, is het volgende van belang:

Wandelaars en fietsers
Voor wandelaars en reguliere fietsers geldt: geef elke gebruiker de ruimte en respecteer elkaar.
Fietsers: houdt rechts op de verharde fietspaden.
Wandelaars: ga op de verharde en onverharde paden aan de linkerkant lopen zodat je tegemoet komende fietsers kunt zien en niet wordt verrast.
Allen: respecteer de natuur; pluk geen planten, laat de dieren met rust en het enige dat je achterlaat zijn voetstappen, hoefafdrukken, bandensporen en zweetdruppels.

De MTB Off the road code:
- fiets in kleine groepen (liever 3 groepjes van 5, dan 1 van 15)
- grote groep: werk met een intervaltijd
- ruiterpaden zijn altijd verboden terrein (veiligheid)
- vermijd drukke locaties, voorkom onderlinge hinder
- geef wandelaars op wandelpaden voorrang
- benader overige recreanten met gepaste snelheid, laat op tijd merken dat je er aan komt, geef elkaar de ruimte, passeer en groet vriendelijk

Het Noordhollands Duinreservaat biedt ruimte aan vormen van rustige recreatie zoals wandelen, hardlopen, ruitersport, tour- en racefietsen en mountainbiken, zodat ook de natuur zich kan handhaven en ontwikkelen. Laten we het leuk houden met en voor elkaar. Wees Welkom En Geniet.

Groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 januari 2012

#05-01-12 SBB Schoorl sluit deel bos

Staatsbosbeheer sluit deel van bos in de Schoorlse DuinenIn verband met de storm sluit Staatsbosbeheer vanaf donderdag 5 januari een deel van het bos voor het publiek. Het gaat om het bos tussen het Vogelmeer en Catrijp dat in 2009 door brand is getroffen. Met stammen en linten worden een aantal paden afgesloten. Door de harde wind kunnen takken afbreken, bomen breken en omvallen wat gevaarlijke situaties voor het bezoekers kan opleveren.

Gevaarlijke situatie
De bomen die in 2009 zijn verbrand, zijn zo slecht geworden dat er tijdens harde wind gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Staatsbosbeheer was enige tijd geleden al begonnen met het omzagen van de verbrande bomen die direct langs de paden stonden. Er zijn de laatste tijd echter zoveel stormen dat daar niet tegenop te zagen valt. Vandaar dat deze maatregel, het afsluiten van een aantal paden, is genomen. De veiligheid van het publiek staat voorop en Staatsbosbeheer wil geen enkel risico nemen.

Snel weer toegankelijk
De rode wandelroute en de "roetroute" die door dit gebied lopen zijn veilig, en daar kan gewoon over gewandeld worden. De komende weken zal Staatsbosbeheer gebruiken om het bos weer toegankelijk te maken voor de bezoeker. Omdat het om enkele kilometers aan wandelpaden gaat, kan dit enige tijd in beslag nemen.

Voor de duidelijkheid, de MTB route van Schoorl valt niet onder het afgesloten gebied en blijft dus gewoon toegankelijk......uiteraard kan daar ook een tak op je kop vallen.....dus helm op!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 januari 2012

#05-01-12 Duinbranden op conto Bergen

Duinbranden op conto van Gemeente BergenDe gemeente Bergen heeft vergeefse pogingen gedaan om kosten die waren gemoeid met de bestrijding van duinbranden terug te krijgen. Dat maakte burgemeester Hafkamp gisteravond bekend op de nieuwjaarsreceptie.
Lees hier meer.

Groeten
Team NW9

Bron: NHD

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 december 2011

#25-12-11 Het NHD

Het NHDVanochtend sinds ruim 3 maanden mijn favoriete rondje weer eens gereden;  alle paden in het NHD rond Bergen - Bovenpad naar 't Woud - fietspad naar Bergen aan Zee en daar het parcours op.

Via via had ik al vernomen dat er langs het Bovenpad(tussen De Franschman en 't Woud) enorm gekapt is, en inderdaad er zijn weer heel wat naaldbomen geofferd. Je vraagt je af waar het voor nodig is en je hoopt dat iemand vanachter zijn bureau er goed over nagedacht heeft........vanuit het perspectief van de recreant lijkt er weinig draagvlak voor te zijn en geniet men liever van beboste gebieden ipv kale zandverstuivingen....

Toch komt het iedere keer weer als een verrassing zo'n gekapt stuk bos......
PWN vindt het prettig dat de MTBer via MTB-Noordwest 9 en vereniging MTB-Noordwest een gezicht heeft gekregen en dat er op deze manier makkelijk gecommuniceerd kan worden richting de MTBer. Het kan zijn dat ik het mailtje met de aankondiging van deze werkzaamheden en de gevolgen voor de MTBer gemist heb.........grappige is wel dat als er incidenten zijn, waarbij MTBers al dan niet opzettelijk bij betrokken zijn, PWN ons wel heel goed weet te vinden. Bij een woordenwisseling tussen wandelaar en fietser hangt de volgende dag de manager van PWN aan de lijn en vraagt om tekst en uitleg.....alsof iedere MTBer dagelijks zijn bevindingen aan ons rapporteert.
Ook als er enkele MTBers op ruiterpaden gesignaleerd zijn ontvangen we redelijk snel een mail waarin vermeld wordt dat dit ongewenst en niet de bedoeling kan zijn...

Maar als het halve bos gekapt wordt en mooie singletracks worden omgetoverd tot tijdelijke tankbanen, met geulen van een halve meter diep die ook voor fietsers best gevaarlijk zijn, dan hoor je niets van PWN. Terwijl we toch meerdere malen aangegeven hebben dat we graag op de hoogte gehouden worden van dit soort werkzaamheden.

Communiceren zorgt voor draagvlak en begrip!

Dat PWN de MTBers liever ziet gaan dan komen is bij iedereen bekend. Ondanks dat dit een erg naar standpunt is maken wij er geen punt meer van....wij fietsen gewoon. Jammerlijke is dat de communicatie afdeling van PWN er kennelijk niet van doordrongen is dat ondanks alle ontmoedigende maatregelen tegen de MTBers er toch nog MTBers volhardend zijn en gewoon blijven fietsen in dit schitterende gebied. De communicatie naar de gebruikers in het veld lijkt alleen gericht op wandelaars en deze groep krijgt als enige de excuses van PWN aangeboden voor de overlast.....dit terwijl de overlast voor de fietser minstens zo groot lijkt....
Getuige dit bord bij de ingang van het Bovenpad nabij de Woudweg.
Ondanks dat ik noodgedwongen diverse malen moest lopen, mijn fiets ook weer gewassen dient te worden, ik die gekapte stukken nu foei en foeilelijk vindt en wel kon janken hoe de Voertklim en het schitterende, met mos begroeide singletracklusje ten zuiden daarvan toegetakeld waren heb ik toch heerlijk gefietst......10 graden en een zonnetje is nou niet typisch voor eerste kerstdag.....maar wel lekker!

De Schotse Hooglanders die ik tegenkwam zagen er trouwens ook diep en diep ongelukkig uit....alle beschutting tegen de elementen is wel zo'n beetje verdwenen voor deze grazende viervoeters.....

Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 december 2011

#12-12-11 KM paaltjes verwijderd

KM paaltjes verwijderdVandaag heeft Staatsbosbeheer een aantal kilometerpaaltjes verwijderd. Het is de bedoeling dat ze er allemaal uit gaan. Aanleiding is dat er gisteren
een ongeluk op de MTB -route is gebeurd, en dat men zicht bij het bellen met de hulpdiensten vergiste in kilometerpaaltje #11 en de bruine lokatiepaal #11 met 112 erop.

Ook weer een aandachtspuntje voor de nieuwe route!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 december 2011

#06-12-11 Duchenne Heroes cafe

Duchenne Heroes cafeOndanks dat het Duchenne Heroes Cafe in Schoorl samenvalt met EPE...blijft het een geweldig initiatief!

EDIT 15-12-12
Het Duchenne Heroes Cafe in Schoorl is ivm EPE verplaatst naar zaterdag 14 januari 12:00 uur bij Duinvermaak Breelaan 132.

Duchenne Heroes organiseert vanaf 14 december Heroes Cafes door het hele land. Tijdens deze cafes wordt niet alleen duidelijk gemaakt hoe belangrijk onderzoek naar een geneesmiddel voor de ziekte van Duchenne is. Ook vertellen oud-deelnemers alles over deze onvergetelijke MTB-tocht, geven de beste tips & tricks en laten de Duchenne Heroes-documentaire zien.

Jij bent de ervaringsdeskundige: help ons bij de promotie van de Heroes Cafes!
Vertel iedere mountainbiker die je kent dat we deze avonden organiseren. Natuurlijk zijn we naast nieuwe Heroes ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Ken jij iemand die hier meer over wil weten, verwijs ze dan naar 1 van onze Heroes Cafes hieronder, of naar de website.

14-12-11: 19.30 uur - Biezenmortel - Rustende Jager - Oude Bosschebaan 11
16-12-11: 20.00 uur - Leiden - LAK! Theater - Cleveringaplaats 1
05-01-12: 20.00 uur - Wijk aan Zee - Cafe Sonnevanck - Rijckert Aertszweg 2
07-01-12: 12.00 uur - Schoorl - Duinvermaak - Breelaan 132 *
20-01-12: 20.00 uur - Gulpen - Cafe de Zwarte Ruiter - Markt 4
21-01-12: 12.00 uur - Bergschenhoek - Outdoor Valley - Hoeksekade 141 *
24-01-12: 20.00 uur - Nijmegen - 't Haantje - Daalseweg 19
31-01-12: 20.00 uur - Leersum - 't Leersumse veld - Heulweg 10
02-02-12: 19:30 uur - Waalre - Stations Koffiehuis - Willibrorduslaan 137-A
02-02-12: 20.00 uur - Haren - Kaap Hoorn - Kaapse Baan 1

*mogelijkheid tot biken na afloop

Geef je nu op via info@duchenneheroes.nl en kom naar het Heroes Cafe bij jou in de buurt om alles te weten te komen over Duchenne Heroes!

groeten Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 december 2011

#06-12-11 Ik fiets vriendelijk

Ik fiets vriendelijkeigenlijk zou het niet nodig moeten zijn.....maar kennelijk is er draagvlak voor. "Gelukkig" betreft het hier alleen wielrenners als ik de site zo bekijk.....

www.ikfietsvriendelijk.nl
Ook een hekel aan hardrijders die de weg claimen? Die menen dat ze Robert Gesink zijn. Die voorrang nemen waar het uitkomt. Die door rood fietsen om seconden te winnen. Die afval achteloos in de berm laten vallen. Die andere weggebruikers met woord en gebaar naar de zijkant van de weg dwingen.
 
Ook een hekel aan het kleine groepje wielrenners dat de goede naam van duizenden liefhebbers te grabbel gooit?
 
Steun dan het initiatief Ik Fiets Vriendelijk en rij vanaf morgen met twee groene ventieldopjes. Het symbool voor de vriendelijke fietser.

Wil je ook met groene ventieldopjes gaan rijden? Je kunt de dopjes bestellen via de website van de organisatie of je kunt ze gelijk aanschaffen bij Busker in Bergen.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 december 2011

#05-11-11 MTB op ruiterpaden

MTB op ruiterpadenDeze week ontvingen we een nogal verontrustende mail van de boswachter.....het citaat:

Het is jullie al langer bekend dat er MTB-ers zijn die het interessant vinden om ook de ruiterpaden te gebruiken voor hun sport. Ondanks controles van onze kant constateren we dat dit nog steeds gebeurd. Het uitschrijven van boetes is voor ons een middel om een doel te bereiken. In het geval van het MTB-en op ruiterpaden is ons doel dat dit niet gebeurd. Om dit doel te bereiken vinden wij het prettiger om niet meteen naar het middel boetes uitschrijven te grijpen maar is het idee om dat via voorlichting te bereiken. Het MTB-en op ruiterpaden is niet gewenst omdat dit problemen geeft op het gebied van veiligheid. Paarden zijn vluchtdieren en zullen bij een onverwachte situatie (onverwachte ontmoeting tussen ruiter en fietser) schrikken en als het tegen zit op hol slaan met alle gevolgen van dien voor zowel ruiter als fietser. Ook is de ruimte op ruiterpaden niet voldoende om fietsers en ruiters op 1 pad toe te staan. Verschil in snelheid van ruiters en fietsers op de smalle ruiterpaden veroorzaakt onderlinge irritatie. Het duin in gaan om te MTB-en of om paard rijden doe je voor je ontspanning. Irritaties is iets wat daar niet bij past.

Er zijn alleen een paar hardnekkige punten waar wel met regelmaat gereden wordt door MTB-ers op ruiterpaden. Van noord naar zuid zijn dit:
    #    Stukje ruiterpad tussen de Korte weg en de parkeerplaats Verspyckweg te Bergen aan Zee
    #    Ruiterpad aan de noordkant van de Noorderstraat de Heerenweg in Bakkum
    #    Recht tegenover Johanna's Hof aan de noordkant van de Zeeweg
    #    Het ruiterpad begin van de van Oldenborghweg parallel aan de Valleiweg in zuidoostelijke richting. Ook op het stukje weg van de van  Oldenborghweg mag overigens niet gefietst worden tussen de bommel aan de Zwarte weg en het Kieftenvlak in.
 
Nog een punt van aandacht is het MTB-en op het Russenduin/Huize Glory, het terrein van het voormalige Bio-vakantieoord in Bergen aan Zee. Bij de ingang stond een bordje opengesteld voor bezoekers met een paar verwijzingen naar de toegangsvoorwaarden. Een van de toegangsvoorwaarden is het vrij wandelen op wegen en paden. Het MTB-en op onverharde paden is op het gehele Russenduin niet toegestaan. Onverlaten hebben het bordje weg gehaald. De situatie is echter nu niet zo dat het Russenduin een vrijstaatje is geworden waar iedereen kan doen waar zij zin in hebben. Want daar lijkt het op dit moment wel op. Over het hele terrein zie je MTB sporen. Ook buiten de paden. Ik vind dit niet getuigen van respect voor de natuur en de eigenaar van het Russenduin. Het Russenduin is een particulier terrein dat zij hebben opengesteld voor publiek maar dat publiek hoort zich dan wel op een nette manier te gedragen.
 
In harmonie omgaan met elkaar is het credo om met zijn allen te genieten van het prachtige duingebied in veiligheid en zonder irritaties.

Kortom: Hou je aan de regels! We weten allemaal wat wel en niet mag en zo leuk is nou ook weer niet om over ruiterpaden te rijden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 november 2011

#30-11-11 MTB Ameland

MTB AmelandDe 3e editie van MTB Ameland is op zaterdag 10 en zondag 11 maart. Het mountainbike evenement in de uitdagende en ongerepte natuur van het Waddengebied biedt een programma voor alle leeftijden en niveaus. Kom voor een dag of weekeinde actie naar Ameland en beleef dit unieke Mountainbike avontuur tussen Oerd en Vuurtoren.

Vanaf oktober is de inschrijving van MTB Ameland geopend en de eerste oude en nieuwe bekenden hebben zich al weer aangemeld voor dit mooie offroad evenement. Twee dagen actie en genieten door uitdagende sportbeleving die hand en hand gaat met prachtige natuurbeleving. Wij denken als organisatie dat het parcours op Ameland uniek is voor Nederland. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door de samenwerkingmet alle terreinbeheerders op het eiland. Daarvoor dank aan Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Wetterskip, Fryske Gea, De Vennoot en Gemeente Ameland.

Schrijf je in en win
Onder de deelnemers die voor 1 januari staan ingeschreven verloten wij 10 mooie prijzen waaronder de hoofdprijs bestaande uit een geheeld verzorgd weekeind op Ameland tijdens het MTB evenement. Schrijf je in voor 1 januari en maak kans op een van de 10 prijzen (o.a. tickets voor pastabuffet, strandbanden, deelnamebewijs Tri-Ambla en Adventurerun). De deelnemers worden voor 15 januari bekend gemaakt.

Nieuwe 90 km Ameland Xtreme!
Tijdens de 3e editie van MTB Ameland is er een nieuw onderdeel toegevoegd aan het programma op zondag. De 90 km Ameland Xtreme. Een prachtige uitdaging voor de ervaren marathon rijders met grote longinhoud. De start van dit onderdeel is om 9 uur vanuit Nes voor 1,5 x ronde over het 60 km parcours. Wij denken dat de gemiddelde rijder ca 6-7 uur nodig heeft voor deze Xtreme tocht tussen Oerd en vuurtoren.

Programma
Het programma van MTB Ameland is inmiddels bekend, nieuwsgierig hoe dit op zaterdag 10 en zondag 11 maart eruit gaat zien? Kijk dan hier..

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 november 2011

#27-11-11 Rook in de duinen

Rook in de duinenDtimaal geen duinbrand maar een lekke gasleiding van Taqa.

Bron:NHD

Camperduin,
Was het een fosforgranaat uit de tweede weredoorlog of misschien een enorm gaslek van een hoofdleiding. In ieder geval werd er zondagmiddag groot alarm geslagen.
Lees hier meer.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 november 2011

#17-11-11 Delivery Subsystem

Delivery SubsystemVeel nieuwsbrieven krijgen wij retour middels een zgn. "Delivery Subsystem" melding met diverse redenen;

-Remote SMTP Server Returned: 550 B001 Quota exceeded
-Remote SMTP Server Returned: 550 5.1.1 <>... User unknown
-Remote SMTP Server Returned: 522 Mailbox for recipient is over quota. (#5.2.2)
-Remote SMTP Server Returned: 550 Unrouteable address
-Remote SMTP Server Returned: 550 Mailbox unavailable.
-Remote SMTP Server Returned: 450 4.7.1 <>: Recipient address rejected: Greylisted for 5 minutes

Deze keer betrof het zo'n 20 adressen, deze hebben wij uit ons bestand verwijderd en zullen wij geen nieuwsbrief meer toezenden. Wij gaan ervan uit dat deze emailadressen niet meer bestaan/niet meer gebruikt worden.

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 november 2011

#17-11-11 Nieuwsbrief #26 is verstuurd

Nieuwsbrief #26 is verstuurdMet daarin:

#verschil MTB-Noordwest en MTB-Noordwest 9
#De situatie in Schoorl
#Miniverslag klankbordgroep bijeenkomst PWN
#De toertochten kalender
#Six4Semmy
#MTB-Noordwest 9 tip

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 november 2011

#14-11-11 MTB in de natuur, kan dat?

MTB in de natuur, kan dat?Daar is er weer 1.......een interview(PDF) en polletje met reactiemogelijkheid op internet waarin iedereen zich lekker anoniem en generaliserend kan uitlaten over recreanten........
Mooi gefotosjopt plaatje erbij waarbij het lijkt alsof er een haas overreden gaat worden door een mountainbikend stelletje.....

Wat schieten we hier in hemelsnaam mee op?
En ja, zowel onder de MTBers als de overige recreanten zitten terpentijn zeikerds die puur op emotie reageren terwijl diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat:
-mountainbikers minder schade aanrichten aan de paden dan bijv. prikstokwandelaars
-de overlast van MTBers vaak overschat wordt en vergelijkbaar is met die van bijv. honden
-mountainbikers gemiddeld een hoger opleidingsnivo hebben dan wandelaars.(trek zelf je conclusie......)
-mountainbikers van nature geen klagers zijn....

Inmiddels heeft Mevrouw Truus Wijnen(wandelende blogger) toegegeven dat ze eigenlijk helemaal geen MTB-haatster is.......en dat de tekst uit zijn verband is gerukt.......maar tussen neus en lippen door is het toch maar mooi gezegd. En haalt ze in haar excuus stukje nog even wat van-horen-zeggen voorbeelden naar voren.

Zo jammer en ook onherkenbaar dit.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 november 2011

#08-11-11 Lagere straf pyromanen

Lagere straffen voor duinbrandstichtersBron: NHD

Alkmaar
De Alkmaarse rechtbank heeft duinbrandstichters Nando F. (21) en Ziad A. (18) uit Schagen aanzienlijke lagere straffen gegeven dan de officier van justitie twee weken geleden had geeist.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 november 2011

#08-11-11 Robots in duinen

Vliegende robots in Bergense duinenJe zou bijna denken aan een 1 aprilgrap.......

Bron: NHD

Bergen
Een zwerm vliegende robots inspecteert vanaf volgend jaar de duinen en bossen in Bergen en Schoorl. De onbemande vliegtuigjes zijn uitgerust met sensoren die brandhaarden kunnen traceren.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 november 2011

#05-11-11 MTB in Afrika

Mountainbiken tussen de wilde dieren

Dat mountainbiken tussen de wilde dieren levensgevaarlijk is ervaren wij natuurlijk wekelijks in het NHD. Dat het nog gevaarlijker kan blijkt uit het volgende verslag en het inmiddels wereldberoemde Youtube filmpje......


Klik op het artikel voor een leesbare versie

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2011

#01-11-11 Zeldzame blauwstaart in NHD

Zeldzame blauwstaart trekt vogelaars naar Castricums duinBron: NHD

Een vreemde vogel kennelijk......"De blauwstaart lijkt verdraaid veel op een roodborstje."

Castricum
Een zeldzame vogel, de blauwstaart, heeft in de afgelopen twee weken al vele honderden vogelaars naar de duinen van Castricum gelokt. bij het zweefvliegveld.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

31 oktober 2011

#31-10-11 Verdachten beschuldigen elkaar

Verdachten duinbranden geven elkaar de schuld; eis tot 3 jaar celBron: RTVNH

Alkmaar
Het Openbaar Ministerie heeft respectievelijk 3 en 2 jaar celstraf geeist tegen Nando F. (20) en Ziad A. (18) uit Schagen. Zij stichtten op 7 mei van dit jaar kort na elkaar twee duinbranden bij Bergen aan Zee.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 oktober 2011

#27-10-11 Koeien weer aan het werk

Black Aberdeens weer aan het werkBron: NHD

Loeiend en springend trokken ze in een lange zwarte sliert de duinen in, meteen knabbelend van de beruchte vogelkers die Staatsbosbeheer zo graag weg wil hebben uit de Schoorlse duinen.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 oktober 2011

#24-10-11 Herstel Schoorlse duinen

Roetroute toont opmerkelijk herstel van Schoorlse Duinen
Bron: NHD

Schoorl -
Nieuw leven op een eenzame verbrande den in natuurgebied Schoorlse Duinen. IVN-gids Willem Babyn toont deelnemers van een paddenstoelenontdekkingstocht van Staatsbosbeheer zaterdag hoe paddenstoelen en insecten bezit nemen van deze achtergebleven boom bij het Vogelmeer.
Lees hier meer.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 oktober 2011

#14-10-11 16-10 Koeien terug in Schoorlse duinen

Koeien keren terug in Schoorlse duinenNa een afwezigheid van bijna 5 maanden keren de koeien terug in de duinen van Schoorl. Met het herstel van het raster wordt dinsdag 18 oktober gestart. In de week erop laat Staatsbosbeheer de koeien weer los in het duin. Voorlopig lopen ze alleen in het noordelijke begrazingsgebied rond het Vogelmeer.

Herstellen raster.
Door de enorme brand van 1 mei zijn delen van het raster verbrand. In de weken na de brand werd Staatsbosbeheer geconfronteerd met vernielingen aan het raster op plekken waar geen brand is geweest. Draden werden doorgeknipt en tientallen palen afgebroken. Omdat er bij het zuidelijke raster nog werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, wordt dit raster nog niet hersteld. Het noordelijke raster moet op een aantal plaatsen worden gerepareerd. De werkzaamheden worden weer uitgevoerd door VENO, een bedrijft dat gespecialiseerd is in het plaatsen van rasters, en gaat ongeveer een week duren.

Natuurlijke grasmaaiers
In het noordelijk begrazingsgebied grazen straks ongeveer 20 koeien van het ras Black Aberdeen Angus. Ze zijn zeer vriendelijk van aard en kunnen het hele jaar buiten zijn. Het zijn natuurlijke grasmaaiers die  helpen het duin open te houden. Ze helpen Staatsbosbeheer bij het beheer omdat ze de grassen die na de brand massaal zijn gaan groeien opvreten. Hierdoor krijgt de heide weer kans zich te herstellen. Begrazing met koeien is de meest natuurlijke vorm van beheer en vergeleken met andere beheervormen is het een goedkope maatregel. In de Pettemerduinen waar al jaren begraasd wordt levert het mooie resultaten op.

Diervriendelijk raster
Het herstelde raster is hetzelfde als het oude raster en  bestaat uit dunne houten paaltjes met 4 gladde draden waar stroom op komt te staan. Het voordeel van dit type raster is dat het de bewegingsvrijheid van de dieren in het Schoorlse Duin niet beperkt en nauwelijks opvalt in het landschap. Wandelaars kunnen via overstapje gewoon het gebied in.

Blog
Sinds kort heeft Staatsbosbeheer een blog over de Schoorlse duinen. http://schoorlseduinen.wordpress.com. Hierop is allerlei informatie te vinden over werkzaamheden die in het gebied plaatsvinden. Maar ook bijzondere waarnemingen, informatie met betrekking tot de branden en ander nieuws is op dit blog te vinden. Wilt u op de hoogte blijven over van alles wat er in de Schoorlse Duinen gebeurt, dan kunt u dit vinden op ons blog.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 oktober 2011

#09-10-11 MTB toertochten 2011-2012

MTB toertochten 2011-2012Volgende week zaterdag is het weer zover; de aftrap van de Noordhollandse MTB toertochten op Texel, de mooiste rit van de gehele serie!

MTB-kalender Noord-Holland 2011-2012

De kalender voor NH (2011-2012) is hier te vinden. Zet de data vast in je agenda, maar kom zeker nog eens terug op deze site om te zien of er aanpassingen zijn! En blijf attent op Noord Hollands Langste: je zult zelf voor vervoer terug uit Den Helder moeten zorgen!

Zaterdag 15 oktober - TC Taxi 312000 (0716) Plaats: Texel. ATB veldtoertocht 'Rondje Texel'. Vertrek: Let op! 08.00 en 9.00 uur. Afstand 50km. Vertrekplaats: Clubgebouw HRTC DOK, Guldemondweg, Den Helder, 0223-637576. Inlichtingen: J. Zijm, A 0222-314205 en P.A.M. Engelen, 06 25081079.

Zondag 23 oktober - Le Champion (0703) Plaats: Schoorl e.o. Vertrek: 09.00-10.00 uur. Afstand 30 en 40km. Vertrekplaats: Sportpark v.v. Duinrand-S, Smeerlaan Schoorl, 072-5032390. Inlichtingen: K. Herder, 075-6411669. K. Klarenbeek, 0228-563162.

Zondag 30 oktober - HRTC DOK (0710) Plaats: Den Oever. Robbenoordbos. Robbenoord-Classic. Vertrek: 09.00-10.00 uur. Afstand 25 of 35km Vertrekplaats: Sporthal Den Oever, Robbenoord 13, Den Oever, 0227-511635. Inlichtingen: P.A.M. Engelen, 06 25081079.

Zondag 6 november - TC Alcmaria Victrix (0714) Plaats: Schoorlse duinen. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 40 km. Vertrekplaats: Sportpaleis, Terborchlaan 200, Alkmaar, 072-5155222. Inlichtingen: F. van Riemsdijk, 072-5404516.

Zondag 13 november - TC Omnisport (0704) Plaats: Geestmerambacht. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 25 en 35 km. Vertrekplaats: SV Koedijk, Saskerstraat 164, Koedijk, 072-5614900. Inlichtingen: B. Bel, 0229-543119.

Zondag 20 november - TC Taxi 312000 (0716) Plaats: Texel. ATB veldtoertocht 'Rondje Texel'. Vertrek: Let op! 09.00 uur. Afstand 30 km. Vertrekplaats: Clubgebouw HRTC DOK, Guldemondweg, Den Helder, 0223-637576. Inlichtingen: J. Zijm, A 0222-314205.

Zondag 27 november - Le Champion (0703) Plaats: Schoorl e.o. Vertrek: 09.00-10.00 uur. Afstand 30 en 40 km. Vertrekplaats: Sportpark v.v. Duinrand-S, Smeerlaan Schoorl, 072-5032390. Inlichtingen: K. Herder, 075-6411669. K. Klarenbeek, 0228-563162.

Zondag 4 december - TC Alcmaria Victrix (0714) Plaats: Schoorlse duinen. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 40 km. Vertrekplaats: Sportpaleis, Terborchlaan 200, Alkmaar, 072-5155222. Inlichtingen: F. van Riemsdijk, 072-5404516.

Zondag 11 december - TC Omnisport (0704) Plaats: Heerhugowaard / 't Kruis Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 25 en 40 km. Vertrekplaats: v.v. KSV, Jan Glijnisweg, Heerhugowaard, 072-5710481. Inlichtingen: B. Bel, 0229-543119.

Zondag 18 december - HRTC DOK (0710) Plaats: Den Helder. 'Napoleon Route'. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 30 en 40 km. Vertrekplaats: Clubgebouw HRTC DOK, Guldemondweg, Den Helder, 0223-637576. Inlichtingen: P.A.M. Engelen, 06 25081079.

Dinsdag 27 december - TC Wervershoof Plaats: Wervershoof "Vooroever tocht" Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 35km. Vertrekplaats: Sporthal De Dars, Wervershoof, 0228-583500 Inlichtingen: S. Schuitemaker, tel.0228-592636

Zondag 15 januari 2011 - TC Omnisport / HRTC DOK / TC Alcmaria Victrix Plaats: Alkmaar - Den Helder " Noord-Hollands Langste", Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 65 km. Vertrekplaats: Sportpaleis (Wielerbaan), Terborchlaan 200, Alkmaar, 072-5155222. Aankomst: Clubgebouw HRTCDOK, Guldemondweg, Den Helder, 0223-637576. Inlichtingen: F. van Riemsdijk, 072-5404516. P.A.M. Engelen,06 25081079. B. Bel, 0229-543119.
Let op: de aankomst is in Den Helder!!! Zorg zelf voor vervoer terug!

Zaterdag 21 januari - HRTC DOK (0710) Plaats: Petten, Alkema Route. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 35 km. Vertrekplaats: s.v. Petten, Zijperweg, Petten, 0226-381796. Inlichtingen: P.A.M. Engelen, 06 25081079.

Zondag 29 januari - TC Alcmaria Victrix (0714) Plaats: Schoorlse duinen. Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 40 km. Vertrekplaats: Sportpaleis, Terborchlaan 200, Alkmaar, 072-5155222. Inlichtingen: F. van Riemsdijk, 072-5404516.

Zondag 5 februari - TC Taxi 312000 (0716) Plaats: Texel. Vertrek: Let op! 9.00 uur. Afstand 35km. Vertrekplaats: Clubgebouw HRTC DOK, Guldemondweg, Den Helder, 0223-637576. Inlichtingen: J. Zijm, 0222-314205.

Zondag12 februari - TC Omnisport (0704) Plaats: Winkel "Niedorper Kaaitjes". Vertrek: 09.00-09.30 uur. Afstand 25 en 40 km. Vertrekplaats: Nieuw Voetbalver. Winkel, Bosstraat 94, 1731 SG Winkel: 0224-542292. Inlichtingen: B. Bel, 0229-543119.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 oktober 2011

#09-10-11 16-10 Dijkgatbos afgesloten

16-10 Dijkgatbos afgeslotenOp zondag 16 oktober van 9:00 tot 15:00 is de MTB route in het Dijkgatbos voor een groot gedeelte afgesloten ivm de jaarlijkse Rabotop wedstrijd.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 oktober 2011

#03-10-11 leger bewaakt de duinen

Honderd militairen bewaken PWN-duinenEn nu maar hopen dat PWN de mountainbikers niet heeft bestempeld als "mogelijke indringer".

Bron: NHD

Bergen
Honderd militairen worden later deze week ingezet om de toegangen van de PWN-gebieden in Bergen, Heemskerk en Wijk aan Zee te bewaken.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 oktober 2011

#01-10-11 Roken in bos mag weer

Roken in Schoorlse bos mag weerGa je lekker een frisse neus halen en wat gezonde boslucht opsnuiven.....steek je vervolgens een peuk op......rare lui die rokers! Roken in een kroeg a la, maar in de natuur....mwoah? Valt wat mij betreft in dezelfde categorie als muziek afspelen via de speaker van je telefoon.....


Vanaf zaterdag mag er weer gerookt worden in de Schoorlse duinen.
Naar aanleiding van de tientallen aangestoken natuurbranden in het duingebied van de laatste jaren had de gemeente een tijdelijk rookverbod ingesteld.
In november gaat de gemeente Bergen bekijken of het rookverbod definitief wordt opgeheven of dat het opnieuw wordt ingesteld.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 september 2011

#21-09-11 1000 bommen en granaten!

1000 bommen en granaten!Ik vrees dat we straks eerst met de metaaldetector aan de slag moeten voordat we de nieuwe route van Schoorl gaan ontwerpen........

Bron: RTVNH

Schoorl
In de Schoorlse duinen zijn dinsdag vijf mortiergranaten tot ontploffing gebracht door de Explosieven opruimingsdienst defensie (EOD).
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 september 2011

#20-09-11 Wolven in de duinen?

Wolven in de duinen?Hooglanders die op wandelaars jagen, vossen op konijnen en straks wolven op sappige mountainbikertjes?

Bron: NHD

De eerste wolf is in Nederland gesignaleerd. Het lijkt een kwestie van wachten tot hij ook bij ons in de duinen opduikt. "Er kan gemakkelijk een roedel wolven in de duinen leven", verzekert wolvenkenner Leo Linnarz.
Lees hier meer.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

31 augustus 2011

#31-08-11 Onveilige duinen of terpentijnzeiker

Onveilige duinen of terpentijnzeiker


Klik de afbeelding voor een leesbare versie.

Van dit soort terpentijnzeikers raken we niet meer van de leg, dit is zo makkelijk. Puur op emotie en eigen waarneming gebaseerd verhaaltje....vervang overal het woord MTBer door wandelaar/ruiter/hardloper/hooglander en het verhaal klopt nog steeds....
Als MTBer kan ik op mijn wekelijkse rondje minstens 3 ingezonden brieven gaan sturen in dezelfde zeurderige stijl; natuurlijk, als beheerder doe je het nooit voor iedereen 100% goed. Wandelaars blijven ook soms stug doorlopen als je ze vriendelijk benadert om ze te passeren, ook ruiters lopen dikwijls op paden waar ze volgens PWN niet mogen komen en als ik alle loslopende honden en achtergelaten papieren zakdoekjes moet gaan tellen kan ik wel stoppen met werken.

De volledige definitie van recreatie is trouwens:
Onder recreatie verstaat men alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle activiteiten die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden, financien en zorg voor anderen. Recreeren doet men voor ontspanning en vermaak. Het woord op zich, "re-creatie" duidt op vernieuwing, verfrissing; de bedoeling van recreeren is het opladen van de persoonlijke actieradius, het vernieuwen van de energie, het verzetten van de zinnen en het ontladen van opgelopen spanning.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 augustus 2011

#24-08-11 Duidelijker kunnen we het niet maken

Duidelijker kunnen we het niet maken

Zie onderstaande reactie op dit artikel........schaamteloos dat de redactie van de betreffende krant het artikel niet even fatsoenlijk geredigeerd heeft, wel sympathiek dat het anoniem geplaatst is.....
Hou je vast!


Klik het artikel voor een grotere versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 augustus 2011

#22-08-11 Verdachten van duinbranden Bergen langer vast

Verdachten van duinbranden Bergen langer vastBergen
 Twee jongens van 18 en 20 jaar uit Schagen blijven langer vastzitten voor hun rol bij twee brandstichtingen in de duinen bij Bergen en Schoorl, op 7 mei van dit jaar.
Lees hier meer.

Bron: RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 augustus 2011

#19-08-11 Nieuw bewijs tegen verdachte duinbranden

Nieuw bewijs tegen verdachte duinbrandenAlkmaar

Ondanks zijn vrijlating is er tegen de 44-jarige hoofdverdachte van de branden in het duingebied van Schoorl en Bergen nieuw bewijsmateriaal verzameld. Dat zegt een woordvoerster van de rechtbank.
Lees hier meer.

Bron:NHD

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 augustus 2011

#18-08-11 Verdachte duinbranden weer vrij

Verdachte duinbranden weer vrijAlkmaar
De 44-jarige Alkmaarder die eerder deze maand opnieuw werd aangehouden wegens betrokkenheid bij een vierde duinbrand in Bergen, is donderdag weer vrijgelaten.
De man moest voorkomen bij de raadkamer; die oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor de betrokkenheid van de Alkmaarder bij de branden en dat hij daarom weer naar huis mag. Hij blijft nog wel verdachte.
Lees hier meer.

Bron: RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 augustus 2011

#11-08-11 Vergrassing in Schoorl

Staatsbosbeheer kan vergrassing heide niet tegengaanHet lijkt erop dat iedere gebruiker straks verantwoordelijk word voor zijn eigen stukje natuur/padennetwerk. De gebruiker betaald.......of zullen we alles toch maar verhalen op de dader? Vermits deze ooit gepakt word.....

Schoorl
Staatsbosbeheer is momenteel niet in staat de vergrassing van de heidevelden in de Schoorlse duinen tegen te gaan. Geldgebrek is de oorzaak, maar ook vandalisme.
Lees hier meer.

Bron: NHD

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 augustus 2011

#10-08-11 Verdachte duinbranden weer vast

Hoofdverdachte duinbranden opnieuw vastALKMAAR
De 44-jarige Alkmaarse verdachte van de duinbranden in Schoorl en Bergen zit opnieuw vast. Dat meldt het Openbaar Ministerie.
De Alkmaarder werd in mei aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie duinbranden. Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde echter dat er te weinig bewijs was om hem in voorarrest te houden, waardoor de man in juni op vrije voeten werd gesteld.
Lees hier meer.

Bron: RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 augustus 2011

#03-08-11 Toezicht op ruiterpaden

Toezicht op ruiterpadenAls wij het goed lezen is er niets gebeurt eigenlijk, "bijna ruzie"?
Wellicht waren de MTBers per ongeluk even van het juiste pad afgeraakt? Ruiterpaden fietsen nou niet bepaald prettig in deze tijd van het jaar, dus om dit nou express te gaan doen.... Is dit weer een journalistieke dwaling van het Noordhollands Dagblad of een PR campagne van ruitersportcentrum Schimmelkroft?
Het klinkt ons in ieder geval als stemmingmakerij in de oren.
Of waren de verdachten stiekum aan het trainen voor de Bovisie Drafbike?

Bron: NHD

Heemskerk
PWN gaat zondagochtend scherp opletten of zich op de ruiterpaden in het duingebied van Heemskerk geen mountainbikers bevinden.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 augustus 2011

#03-08-11 Bike Action trainingen

Bike Action Duin- en StrandtrainingenMet ingang van september 2011 start Bike Action met duin- en strandtrainingen.  Deze trainingen worden georganiseerd door Martin Hanemaaijer, gediplomeerd MTB-instructeur.
De trainingen bestaan uit 12 lessen en vinden plaats in de bossen, duinen en op het strand.
De kosten bedragen 75 euro.
De eerste les is op zaterdag 10 september van 8.30 tot 10.30 uur.
 
Bos- en Duintrainingen
Hierbij wordt veel aandacht besteed aan:
-       Rijtechniek (bochten, klimmen, dalen en sturen)
-       Conditie (Uithoudingsvermogen, kracht, snelheid  en lenigheid)
-       Fietshouding (juiste maat, afstelling fiets en lichaamshouding)
-       Techniek  (schakelen, traptechniek,  reparatie)
-       Gezelligheid
 
Strandtrainingen
Het rijden op het strand vraagt andere technische vaardigheden.
Het gaat hier dan om:
-       Rijtechniek (bochten, trappen rijden, duinafgang rijden en sturen)
-       Conditie (Uithoudingsvermogen, kracht, snelheid en lenigheid)
-       Techniek (welke banden, luchtdruk, fietsopbouw)
-       Wedstrijdvoorbereiding
 
Deze training is uitermate geschikt als voorbereiding op de strandrace Egmond-Pier-Egmond.(de inschrijving voor EPE is inmiddels geopend)
U kunt zich opgeven voor de trainingen per mail: mtb-begeleiding@quicknet.nl of in de winkel van Bike Action.

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 augustus 2011

#03-08-11 Cycle Kanjers Energy

Cycle Kanjers EnergyOp 3 september wordt er in het Sportpaleis Alkmaar een groots opgezet CYCLE evenement georganiseerd en wel het "CYCLE KANJERS ENERGY" event. Dit is de eerste keer dat er zo'n groot cycle evenement in Noord-Holland gehouden wordt.

Deze dag wordt het Sportpaleis omgetoverd tot een indoor cycling arena. Met een oppervlak van 2000m2 en 200 indoor cycle bikes gaan we een marathon rijden van maar liefst 6 uur lang. De naam "Cycle Kanjers" staat voor iedereen die zich inzet voor het goede doel en "Energy" staat voor energie krijgen en geven!!

Deze marathon staat in het teken van het goede doel en wel met Stichting Duchennedraagster.
Even een korte uitleg hierover: Duchenne is een spierdystrofie en is erfelijk. Het raakt volwassenen, kinderen zoals jongens maar zeer zeker ook meisjes.
En draagster ben je dus als je het gen bij je draagt, wil je hier meer over weten ga dan naar de website www.duchennedraagster.nl

Wat gaan we allemaal organiseren deze dag. Het evenement start om 10.00 uur en zal eindigen om 17.00 uur Hier volgt de indeling.......

10H Opening: met medewerking van diverse baanwielrenners
11H Start: Indoor cycling marathon van 6 uur

De presentielijst:
1e uur Marcel Gierman knalt het event in en dat wordt een groot feest.
2e uur Richard Zweers m.m.v. DJ Olvedo Prodjacts, Chris Colleye en The Walking Danceband.
3e uur Marco Swaan neemt iedereen mee in een spetterend spektakel.
4e uur Wilma en Thea; super ladys in actie samen met Charmayne Sijm met gitaar, drums en bas.
5e uur Job Breedveld; in dit uur kun je als je 12 jaar bent en 1.35 mtr samen met je ouders een uurtje meefietsen natuurlijk naast elkaar.
6e uur Evertvan der Zee en Sean Patrick Roos, deze 2 toppers sluiten de marathon af met een spetterende finale.

Tijdens de marathon staan er diverse stands opgesteld met kleding, foods en drinks

Na de marathon zal Peter de Ronde van stichting Duchennedraagster een woordje doen en samen met notaris Mr. Bonga het totaal bedrag in ontvangst nemen.

Wil je meedoen aan dit evenement ga dan naar www.duchennedraagster.nl om je in te schrijven.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 juli 2011

#06-07-11 De 25ste NW9 nieuwsbrief

De 25ste NW9 nieuwsbriefHet 5de lustrum van de veelgelezen nieuwsbrief, in deze editie:

#MTB route Spaarnwoude vernieuwd
#veranderingen MTB route Schoorl
#veranderingen MTB route Geestmerambacht
#MTB-Noordwest 9 vs MTB-Noordwest
#Bovisie Drafbike 2011
#vacatures


De komende maand geen updates van onze kant, wellicht zo nu en dan een tweetje maar meer zeker niet. Wij wensen iedereen een fijne (fiets)vakantie toe en tot in augustus!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 juni 2011

#30-06-11 Strand afgesloten

Ampullen aangespoeld langs Noordzeestrand - Strand afgesloten.Bergen
Het strand tussen Hargen aan Zee en Wijk aan Zee zal de hele dag voor publiek gesloten zijn vanwege de vondst van inmiddels 24 ampullen met een giftige stof. Vanaf woensdagavond en donderdagochtend is met man en macht langs de kuststrook gezocht naar de ampullen, waarvan de herkomst nog niet bekend is.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 juni 2011

#09-06-11 Brandverdachten langer vast

Brandverdachten uit Schagen blijven vastzittenBron:NHD

Alkmaar
De twee Schagense verdachten van brandstichting in de Schoorlse duinen blijven voorlopig achter slot en grendel.

Dat heeft de Alkmaarse rechtbank woensdag besloten.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 juni 2011

#06-06-11 De eikenprocessierups

Eikenprocessierups niet te stuitenBron: NHD

Alkmaar
Van Amsterdam naar Zaanstad, naar Alkmaar, naar de Wieringermeer. De gevreesde eikenprocessierups rukt ook in Noord-Holland steeds verder op.

Een paar jaar geleden waren ze nog een curieus Limburgs verschijnsel, maar zo is het echt niet meer. De eikenprocessierupsen met hun gevreesde brandhaartjes zorgen in steeds meer delen van het land voor overlast.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 mei 2011

#26-05-11 Van bospad tot tankbaan

Van prachtig bospad tot tankbaanBergen
Boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer zijn niet weg te slaan uit het duingebied waar bijna vier weken geleden een grote brand woedde. Ze stellen alles in het werk om het gebied voor de toeristen zomerklaar te krijgen.
Lees hier meer.

Bron: NHD

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 mei 2011

#26-05-11 Hekken vernield

Vandaal heeft hekel aan HooglandersMet de branden lijkt het nu rustig, da's mooi! Krijg je weer gasten die het nodig vinden om hekken te gaan slopen......

Bergen
Het duingebied van Bergen wordt niet alleen geplaagd door pyromanen. Het afgelopen weekeinde hebben vandalen de afrastering vernield in de duinen tussen Bergen en Schoorl. De omheining is vooral bedoeld om de grazende Schotse Hooglanders tegen te houden.
Lees hier meer.

Bron: NHD

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 mei 2011

#25-05-11 NH longest D

NH longest DIn het kader van de langste dag willen wij, liefhebbers van de NW9-marathon, een lang(st)e rit gaan rijden.  Op zondag 26 juni vertrek bij zonsopkomst, om 5:15 bij Duinvermaak, 100km door het Noordhollands Duinreservaat naar Wijk aan Zee (ongeveer 20km/u gemiddeld om daar om 10.30 uur te zijn), daar het
strand op naar De Kerf (22km) en dan nog een rondje over het parcours van Schoorl.  We zijn nog met de GPS track bezig, deze zal ter zijner tijd worden gemaild naar de deelnemers.  Heb je zin om te helpen en/of mee te rijden?  Mail dan naar Mischa.
Voor diegene die geen GPS hebben zijn er ook enkele gidsen aanwezig.

Dit is geen NW9 evenement, maar een prachtig initiatief van een aantal enthousiaste mountainbikers. Helm en PWN-duinkaart zijn uiteraard verplicht.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 mei 2011

#19-05-11 Verdachten duinbranden bekennen

Verdachten duinbranden bekennenEen kleine hieperdepiep hoera......


Bergen-
Twee van de drie verdachten van de brandstichtingen in de duinen bij Bergen en Schoorl hebben vandaag bij de politie bekend.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 mei 2011

#14-05-11 Foto's Duinbrand

Foto's Duinbrand


Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 mei 2011

#12-05-11 Kuilengraver in NHD

Kuilengraver in NHDPas op!
In het NHD blijkt een kuilengraver actief. Hedenochtend kwamen we iets ten zuiden van de Kruisbergweg in het begrazingsgebied(Google Maps kaart) een bewust gegraven valkuil tegen afgedekt met takken. De takken waren vakkundig met een grote snoeischaar afgeknipt.
De kuil was 30-40 cm diep, zo'n 60cm lang en overduidelijk met een schep gegraven.
Doelbewuste sabotage om fietsers en wandelaars dwars te zitten.

We hebben de kuil uiteraard dichtgegooid en zullen er melding van maken bij de beheerder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 mei 2011

#04-05-11 Luchtfoto duinbrand

Luchtfoto duinbrand

Onderstaande foto toont duidelijk hoe zwaar het gebied en de MTB-route getroffen is. Deze vlakte bestond uit zeldzame, oude heide en bood huisvesting aan vele dieren waaronder de zandhagedis en de nestelende Nachtzwaluwen.


Klik de foto voor een grotere versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 mei 2011

#02-05-11 Bossen Schoorl gesloten

Bossen Schoorl gesloten ivm brand


klik de afbeeldingen voor een leesbare versie

gisteren is er zo'n 300 hectare in vlammen opgegaan ten noorden van de Blijdensteinsweg. De brand is begonnen nabij de Berenkuil en is richting zee getrokken. Zeer waarschijnlijk is ook een groot deel van het parcours getroffen door de brand. Denk dan aan het gebied wat je krijgt nadat je de Julianalaan(asfalt fietspad) oversteekt tot aan De Kerf ongeveer.(dit is een inschatting die we gemaakt hebben nav de startplaats van de brand en de windrichting)

Inmiddels is het gehele Staatsbosbeheer gebied afgesloten voor iedereen. Ook het PWN gebied nabij Bergen en het Bergerbos zijn volgens de noodverordening verboden gebied.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 mei 2011

#01-05-11 De branden

De brandenzoals jullie wellicht al gemerkt hebben zijn we gestopt met berichtgeving over de duinbranden. We zijn snel, maar het tempo van de pyromaan houden zelfs wij niet bij.
Pas als de persoon in kwestie gepakt is, wat met deze frequentie niet lang meer zal duren, zullen we er met grote vreugde over schrijven.

Hou je ogen, oren en neus open zodat deze zieke geest snel achter de tralies zit!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 april 2011

#19-04-11 Let goed op in de duinen!

Bergen roept bewoners op goed op te lettenGisteren was het weer raak op de Zwarteweg in Bergen, het zoveelste duinbrandje van dit jaar.


Bergen
 De gemeente Bergen roept haar bewoners op om goed op te letten in de duinen. Het duingebied wordt al sinds 2009 getroffen door aangestoken branden.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 april 2011

#15-04-11 Duinbrand bij Hargen

Duinbrand bij Hargende afgelopen weken is het zo'n 10 keer raak geweest in de regio; duinbrand! Donderdagavond 14 april was het raak nabij Hargen in de open duinen. Aanvankelijk werd een zeer grote brand gemeld, maar het viel bij nader inzien mee. Rond kwart voor negen kon het sein brand meester worden gegeven.

De duinbrand die even na achten begon, woedde in de nabijheid van het grote parkeerterrein bij de strandslag Hargen.
Volgens een politiewoordvoerster zou een stuk van ongeveer 2500 vierkante meter zijn geblakerd.
Ze kon niet bevestigen dat er sprake was van meerdere, mogelijk vier, brandhaarden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 april 2011

#08-04-11 Duinbrandje in Bergen

Opnieuw duinbrandje in BergenWoensdagmiddag en vrijdagmiddag, je kunt de klok er de laatste tijd op gelijk zetten.

Bergen
In de duinen bij Bergen is vrijdag aan het eind van de middag een brandje uitgebroken in de buurt van de Eeuwigelaan. Tweeduizend vierkante meter heidegrond is in rook opgegaan.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 april 2011

#04-04-11 Nieuwsbrief #24

Nieuwsbrief #24de 24ste NW9 nieuwsbrief is verstuurd;


#MTB-Noordwest
#inschrijving De Zeeleeuw 4-uurs estafette Geestmerambacht geopend
#de MTB route van Schoorl / overleg met Staatsbosbeheer
#vroege vogelexcursie in het NHD met Natasja
#EOCA nipt verloren
#NW9 tip

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 april 2011

#04-04-11 Weer Brandjes

Weer kleine brandjes in de duinen van Bergen & Hargentsja, wat moeten we er nu weer over zeggen en alle beschikbare foto's hebben we ook wel gebruikt......hou vooral tijdens het fietsen je ogen en neus goed open en meld een brand via 112 of rechtstreeks bij Staatsbosbeheer Schoorl op:072-5091871

Bron: RTVNH

Bergen/Schoorl
De brandweer heeft vrijdag en zaterdag in Bergen en Schoorl wederom twee kleine duinbranden moeten blussen. De schade bleef in beide gevallen gelukkig beperkt. De politie gaat uit van brandstichting.
Lees hier meer.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 april 2011

#29-03-11 Vogelexcursie voor mountainbikers

Vogelexcursie voor mountainbikersMaandag 25 april is het Vogelkijkdag bij bezoekerscentrum de Hoep. In samenwerking met Cameraland uit Alkmaar organiseert PWN een dag die in het teken staat van vogels en het kijken naar vogels. Deze dag vormt het middelpunt van een themaweek over vogels.
In en om de Hoep zijn allerlei activiteiten, waaronder een lezing, creatieve knutseldingen voor kinderen en excursies. De tuin van de Hoep wordt door Cameraland ingericht als markt waar camera's telescopen en verrekijkers kunnen worden bewonderd en uitgeprobeerd. Meer informatie over deze dag is te vinden op www.verrekijkershow.nl
In de morgen zijn er (fiets)excursies langs vogelrijke plekken. Ook voor mountainbikers er een vogelexcursie. Boswachter en MTB'er  Natasja Nachbar neemt geinteresseerden mee op een vroege en stille rit door het duin. Omdat je tijdens het fietsen meer vogels hoort dan ziet, richten we ons vooral op wat we horen.
Interesse? Aanmelden kan via www.pwn.nl. 
Verzamelen om 7.30 u voor de Hoep.
Er is een maximum van 12 deelnemers. Kosten bedragen Euro 3,50 p.p.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 maart 2011

#29-03-11 Duinbrand bij Petten

Duinbrand bij PettenHet is weer zover.....


In de duinen bij Petten is vanmiddag brand uitgebroken. De brandweer uit de hele regio is uitgerukt na een melding van rook in het duingebied bij het Corfwater.
Volgens de politie is het vuur inmiddels alweer onder controle. Er werd massaal uitgerukt omdat vanwege de zuidwestenwind de brand richting de kernreactor zou kunnen gaan.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 maart 2011

#29-03-11 Theo Schilder MTB cup

Theo Schilder MTB cup 2 aprilzaterdag 2 april organiseert Wielervereniging Alcamaria Victrix ism Theo Schilder een MTB evenement in recreatiegebied het Geestmerambacht.

Programma:
15:00 start inschrijving / aanmelding / afhalen stuurbord
16:30 uur inrijden
17:00 start Openklasse Theo Schilder Cup (50 min + 1 ronde)
18:15 Huldiging en einde Programma!

Voor meer informatie kijk je op de website van Alcmaria Victrix.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 maart 2011

#28-03-11 Help Schoorl!!!

Help de MTB route van Schoorl!!!We maakten er al eerder melding van. Nu loopt het stemmen ten einde en het is een bloedstollend spannende "race" geworden.
We vragen jullie nogmaals om te stemmen, als je dat nog niet gedaan hebt. Motiveer echter ook anderen om hun stem uit te brengen op ons project.

De tussenstand is als volgt:

Mountainbike route Schoorl 44% (44.3)
PAN Parks 44% (43.98) ........ slechts 17 stemmen verschil....
Loire Valley 7%
Respect the Mountains 5%

Het stemmen eindigt op 1 april om middernacht.

Het gaat om 8500 euro voor onderhoud en evt. uitbreiding van de MTB route van Schoorl.
Als we de route goed onderhouden en genoeg km's faciliteren voor de gebruikers blijven deze op de route en voorkomen we erosie en vorming van andere tracks op ongewenste en gevoelige plekken.

Mobiliseer collega's, vrienden, familie, buren, verenigingen....kortom iedereen om zijn/haar stem uit te laten brengen....liefst op ons project natuurlijk.

Stemmen kan op: de website van Bike & Trekking.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 maart 2011

#27-03-11 MTB-Noordwest is (a)live!

MTB-Noordwest is (a)live!

Beste mountainbikers,

Met veel trots presenteren wij: MTB-Noordwest, een vereniging voor en door mountainbikers in Noord-Holland.

Dit is een uniek initiatief voor deze regio. Zo uniek, dat MTB-Noordwest zelfs voor de officiele lancering al besloten heeft om van naam te veranderen. We vonden achteraf beschouwd "MTB Noord-Holland" namelijk toch iets te gewoontjes.
Daarom heten wij vanaf nu MTB-Noordwest. Mountainbiken is de sport, en Noordwest de regio!

De afgelopen maanden is er door de oprichters keihard gewerkt aan het opzetten van de vereniging. De doelstellingen van de vereniging zijn vastgelegd bij de notaris, allerlei administratieve rompslomp is verwerkt, de website is van de grond gekomen, en de plannen voor de toekomst zijn gemaakt.

En zoals dat gaat bij zo'n proces, hebben we flinke bergen moeten overwinnen. Het leek af en toe wel mountainbiken...
Maar goed, we hebben de berg van de oprichting van de vereniging, en de lancering van de website inmiddels beklommen. We gunnen onszelf echter maar korte tijd om te genieten van het uitzicht. We gaan op volle snelheid verder, en als het aan ons ligt, gaat er de komende periode veel veranderen voor mountainbikers in Noord-Holland.

De komende tijd staat in het teken van het werven van leden, donateurs, partners en sponsors. Jullie kunnen ons daar bij helpen, uiteraard door lid en/of donateur te worden, maar ook door het motiveren van mountainbikers en potentiele partners of sponsors om MTB-Noordwest te gaan steunen.

Laten we er met z'n allen wat moois van maken!

Bezoek MTB-Noordwest.nl voor alle informatie over MTB-Noordwest.

sportieve groet,
MTB-Noordwest

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 maart 2011

#26-03-11 Nieuwe column

Nieuwe column van boswachter NatasjaDe nieuwe column van Natasja staat online, "Subtiel in het Geestmerambacht".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 maart 2011

#26-03-11 Leerzame excursie

Leerzame voorjaarsexcursie op de MTB met boswachter NatasjaEen ingezonden stuk van Piet en Yvon.

Vandaag een leerzame voorjaarsexcursie met boswachter Natasja op de mountainbike. We vertrokken om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats bij Duinvermaak (zie de bijgaande foto) met 12 man. Het was een leuke afwisselende route waarbij we vele spechten hebben horen roffelen (wat het eigenlijke zingen van de specht is), verschillende vogelsoorten hebben horen zingen, o.a. de vink, hele zwermen sijsjes hebben gezien en gehoord ( niet te verwarren met saucijsjes),de tjiftjaf die zijn eigen naam roept, een nijlgans en een grauwe gans gezien, roodborstjes horen zingen, een boomkruiper met een prachtig ijl liedje (die op oude bomen van onder naar boven kruipt) en o.a. een zwarte mees gehoord. Helaas geen appelvinken gezien die enige tijd geleden in een paar hoge populieren zouden hebben gezeten, nu dus even niet. Verder verschillende stops onderweg gemaakt waarbij stil werd gestaan bij verschillende mossen, o.a. korstmos wat een samenleving schijnt te zijn van een schimmel en algen die het de groene kleur geven. Verder onderweg een prachtige mierenhoop van de rode bosmier gezien (zie de bijgaande foto). Leuke weetjes waren o.a. het verhaal van de berkendoder of berkenzwam die op afstervende berken leeft, waarbij deze in staat is om zich binnen een week tijd geheel om te keren wanneer je een berkenstronk met berkenzwam om zou draaien. Op deze wijze kunnen de sporen van de zwam weer onder uit de hoed vandaan vallen en zich zo weer verspreiden. Ook  een leuk weetje was dat er rond 1920 verschillende zwarte dennen tegen verstuiving zouden zijn aangeplant. Deze zouden hier oorspronkelijk niet thuishoren, een exoot dus, waarbij hele karren met mest moesten worden toegevoegd omdat ze hier anders nooit zouden hebben kunnen gedijen. Duidelijk was ook het verschil te zien tussen de zwarte den (die een donkere bast en donkerder naalden heeft) en de grove den (die een rode bast en lichtere naalden heeft)
 
Al met al een heel leerzame en leuke excursie die hopelijk nog eens herhaald zal worden. Gelukkig was de vrees in het begin ongegrond dat we het tempo niet zouden kunnen bijbenen, aangezien het parcoursrecord van Schoorl lange tijd op naam van Natasja zou hebben gestaan, waarbij ze in het verleden ook verschillende wereldbekerwedstrijden zou hebben gereden. We waren namelijk om 10.30 uur weer terug en hebben hierbij ca. 12 km afgelegd, maar hebben daarbij wel in een recordtijd veel opgestoken.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 maart 2011

#24-03-11 Schoorl op tijd

Schoorl op tijdHet nieuws van de eerste echte mountainbikevereniging van Noord Holland gonst in de wandelgangen. Er wordt hard gewerkt door het bestuur, op meerdere fronten, maar jullie moeten nog even geduld hebben. De website word, naast onze daden, het paradepaardje van de vereniging, je zal daar alles vinden over:
-onze evenementen
-het onderhoud aan de routes
-de verschillende lidmaatschappen
en hoe je ons kunt helpen.

Verder is er Mylaps tijdsregistratieapparatuur aangeschaft die o.a. tijdens de 5 van Schoorl & Drafbike gebruikt gaat worden.

Aanstaande zaterdag 26 maart gaan we proefdraaien op het parcours van Schoorl. Dat houdt in dat wij jou de gelegenheid geven om je rondetijd(en) electronisch te laten registreren.

Bij de officiele start/De Kuil/Het witte Huis leggen we een lus en installeren de decoder, je kunt met je eigen chip meedoen of anders kun je een chip van ons huren. De kosten zijn 1 euro als je een eigen chip hebt of 3 euro en dan krijg je een chip van ons te leen. Het kan zijn dat we een borg vragen voor het lenen van de chip, denk aan je rijbewijs of iets dergelijks. Waarschijnlijk niet nodig omdat we de meeste MTBers wel kennen en vertrouwen.

We zullen zo rond 07.30 aanwezig zijn en denken dat we een kwartier tot half uur nodig hebben om alles te installeren. Tussen 10.30 - 11.00 stoppen we er weer mee. De uitslagen worden op mylaps.com gepubliceerd en een uitgebreide uitslagverwerking enkele dagen later op deze site of ergens anders.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 maart 2011

#24-03-11 Weer 2 duinbranden

Twee duinbranden in BergenDe pyromaan is ook weer uit zijn/haar winterslaap ontwaakt, het duinbrandseizoen(genomineerd voor "woord van 2011"; hoe triest ook) is weer gestart.
Vriendelijk verzoek om tijdens het MTBen je ogen dus weer open te houden voor verdacht gedrag.

Bergen
In Bergen aan Zee en Bergen woedden vanmiddag kort na elkaar twee duinbranden. Het vuur was snel onder controle. Het duinbrandseizoen is kennelijk weer aangebroken.
lees hier meer

Wat drijft een pyromaan tot zijn/haar daden:

Bron: Kaplan & Saddock; Synopsis of psychiatry

Een pyromaan sticht met opzet en doelgericht vuur, en meer dan 1 keer; er is sprake van spanning en een opgewonden stemming voor de daad. De pyromaan is gefascineerd door vuur en de situatie erom heen (bijv. de vuurbestrijdingen, of de gevolgen van de vuurramp). De pyromaan ervaart vaak lust, bevrediging of opluchting tijdens het brandstichten, of tijdens het bekijken/deelnemen aan de gevolgen.
Er is geen sprake van geldelijk gewin of politiek statement, geen uiting van woede of wraak, geen psychotische stoornis of oordeelstoornis. (Uiteraard zijn er meerdere redenen om brand te stichten; dus niet elke brandstichter is een pyromaan).

Er is geen informatie over hoe vaak het voorkomt; slechts in een klein aantal gevallen is er bij brandstichting sprake van pyromanie. Pyromanen
zijn vaker mannen dan vrouwen. Ook vaker dan verwacht is er sprake van een lagere intelligentie (beneden gemiddeld of lager). Sommige studie maken melding van een persoonlijkheid met anti-sociale trekken (criminaliteit,soms ook een bepaalde mate van gewetenloosheid en wreedheid).
Pyromanen zijn vaak de regelmatige kijkers naar branden, ook regelmatig betrokken bij vals alarm meldingen van brandstichting. Andere geassocieerde kenmerken zijn: alcohol misbruik, seksualiteitsproblemen (sommige pyromanen raken seksueel opgewonden van het stichten van brand en de gevolgen), chronisch persoonlijke frustaties en problemen met autoriteitsfiguren.
Vaak begint het brandstichten al in de kindertijd (normaal is dat kinderen gefascineerd zijn door vuur in de kindertijd).
De prognose voor behandeling van pyromanie van volwassenen kan moeilijk zijn door de ontkenning van de daad, het weigeren tot verantwoordelijkheid te nemen voor de daad, en kan bemoeilijkt worden door alcoholmisbruik/ lagere intelligentie.

Verklaringen van het gedrag:
Volgens Freud is het brandstichten een symbool van seksualiteit. De warmte van het vuur is te vergelijken met seksuele opwinding, de vlam is een fallussymnool.
Meer modernere verklaringen geloven dat de pyromaan prestige en macht zoekt.
Sommige pyromanen blijken brandweermannen te zijn die hun heldhaftigheid en macht kunnen tonen door het vuur te blussen.
Men heeft ook verband gevonden tussen pyromanen en een afwezige vader. Dus verklaart men het brandstichten als een wens om de afwezige vader naar huis te brengen en het kind te redden van een moeilijk bestaan.
Vrouwelijke pyromanen hebben niet de behoefte aan actie (handelingen rondom de brand) maar is het vaak dwangmatig gedrag , zoals kleptomanie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 maart 2011

#15-03-11 Help Schoorl

Help de MTB route in SchoorlMTB Noord-Holland is een nieuwe MTB vereniging opgericht door MTB-Schoorl, MTB Twiske, MTB-De Zeeleeuw, MTB NhollandN & MTB Noordwest 9 heeft zich onder andere ten doel gesteld om de lokale routes te gaan onderhouden ism de beheerders. Zeer binnenkort zullen we de nieuwe website lanceren met alle informatie over MTB Noord-Holland.

Daarover later dus meer, nu het volgende:
Bij o.a. Staatsbosbeheer is de geldkraan dichtgedraaid en zal het onderhoud aan de MTB route van Schoorl minder en minder worden. Gevolg is dat de route vreselijk zal gaan eroderen en bikers zullen andere alternatieven gaan zoeken buiten de vaste route in het kwetsbare Natura2000 gebied. Dit kan in het ergste geval leiden tot afsluiting van (delen van) de route omdat afsluiten goedkoper is dan onderhouden.

DIT LATEN WE NATUURLIJK NIET GEBEUREN!!!!

MTB Noord-Holland gaat mbv partners, vrijwilligers en donateurs (binnenkort kan je lid worden) een deel van het onderhoud op zich nemen en financieren. Daarnaast kijken we of uitbreiding van de route haalbaar is. Op deze manier houden we de route aantrekkelijk zodat iedereen op zijn/haar eigen manier kan blijven genieten van de prachtige Schoorlse bossen en duinen.

Als eerste wapenfeit hebben we een "fund" aangevraagd bij de EOCA(European Outdoor Conservation Organisation) van 8500 euro voor bescherming van de MTB route en de omliggende, kwetsbare natuur.
De EOCA is een samenwerkingsverband van de Europese outdoorsector die zich inzet om natuurgebieden te beschermen. Dat doet de EOCA door geld beschikbaar te stellen aan kleinschalige, lokale projecten. Dit soort projecten draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers en ontvangt geen subsidie van de overheid of andere partijen.
De gebruikers van de natuur besluiten uiteindelijk door te stemmen welk project een "fund" toegewezen krijgt.

Uiteindelijk zullen de meeste stemmen gelden. Dus stem voor ons project!!!!
Stemmen kan via de website van de Nederlandse partner van de EOCA: Bike & Trekking.

Ga hier naar de poll en stem voor behoud van de MTB route in Schoorl.

Dank!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 maart 2011

#12-03-11 MTBers in krant

MTBers in de krant van 10 maart

Zo nu en dan vind een recreant het nodig om al dan niet terecht in de pen te klimmen en, in dit geval, haar gal te spuwen over MTBers, PWN en haar fietsmaatregel en de provincie.
In dit geval Mevr. M. Cnossen uit Heiloo, vrijwilliger bij de paddenwerkgroep Heiloo.


Klik de afbeelding voor een grotere versie.

Uiteraard hebben wij even enige nuance aangebracht en de krant gemaild.

Geachte redactie,

Mevrouw M. Cnossen ergert zich in haar bijdrage aan lezers schrijven (10 maart) aan mountainbikers, met name aan de groep die op zondag gebruik maakt van de onverharde paden in het PWN-gebied. Naast mountainbikers, krijgen de bestuurders van Provincie en PWN stevige kritiek wegens het instemmen met de "fietsmaatregel" (toegang van mountainbikers tot 10.30 uur). Bestuurders hebben naar haar mening een onbezonnen fietsmaatregel ingesteld, waar wandelaars onvermijdelijk het slachtoffer van zijn. Aangezien de Provincie zich slechts laat adviseren door PWN, kan gesteld worden dat Cnossen van mening is dat de groep mountainbikers, naast wandelaars en bestuurders, de "lachende derde" is. Een onjuiste veronderstelling, want als er een groep is die aan het kortste eind trekt, dan toch de mountainbikers.

Eerst de feiten. Sinds de invoering van de fietsmaatregel in 2004 is de toegang van mountainbikers drastisch ingeperkt, zowel in tijd als in ruimte. Slechts een klein deel van de voor wandelaars toegankelijke paden wordt met mountainbikers gedeeld. PWN heeft mountainbikers de toegang ontzegd in het gehele kwetsbare duingebied aan de westkant. Als wandelaar is er dus volop gelegenheid om paden uit te kiezen waar men hooguit andere wandelaars of grazers ontmoet. De meest mountainbikers gaan doordeweeks naar hun werk en hebben dan geen gelegenheid om in het gebied te gaan fietsen. Zij zullen dat waarschijnlijk vaker doen op zaterdag en zondag. Op die dagen is het dus drukker. PWN neemt het in haar beleid expliciet op voor de "kwetsbare wandelaar".

Volgens Cnossen misdragen de mountainbikers zich opzettelijk door met hoge snelheid van hellingen te scheuren. Daarbij zouden zij zich niets van wandelaars aantrekken. In tegenstelling tot Cnossen, steken we eerst de hand in eigen boezem. Mountainbikers realiseerden zich na de invoering van de fietsmaatregel dat het slecht gesteld was met hun imago. Hoewel ook in deze kwestie slechts enkelen het plezier van velen verpesten, hebben ze geprobeerd in eigen kring orde op zaken te stellen. Om die reden werd onder meer Duinberaad opgericht, dat naast overleg met bestuurders goed gedrag bevorderde en mountainbikers wees op de bestaande gedragsregels. Ze begrijpen doorgaans heel goed dat een goede relatie met overige bezoekers belangrijk is. Naast onze website zijn er vele andere die goed gedrag onder mountainbikers aanmoedigen. Ook verenigingen, bonden en tijdschriften dragen actief bij aan goede omgangsvormen, waarin samen delen het devies is.

Bij Schoorl ligt inderdaad een mountainbikeroute van een kleine 15 kilometer. Dat die route in een behoefte voorziet, blijkt uit de hoge bezoekersaantallen. Tot 10.30 uur bestaat ook de mogelijkheid om bij PWN onverhard te rijden. Hoewel mountainbikers voor verruiming van de maatregel zijn, dat leidt immers tot spreiding van het bezoek, accepteren ze de maatregel en houden zich eraan. Het getuigt van een egocentrische opstelling om dan als wandelaar het onderste uit de kan te willen hebben. Fatsoenlijke mensen zijn bereid om het beschikbare terrein met elkaar te delen en elkaar als zodanig te accepteren.

Mountainbikers sturen gelukkig geen ingezonden brieven wanneer hen de weg versperd wordt door intolerante wandelaars die kennelijk de regels niet kennen of vinden dat je er uberhaupt niet mag fietsen. Dat gebeurt uiteraard maar weinig. De praktijk leert dat mountainbikers vaker afremmen en wandelaars vaker een stap opzij doen. Men zegt elkaar ook gewoon gedag in het bos. PWN onderschrijft deze beweringen. En hoewel PWN een in Nederland unieke maatregel bedacht, die mountainbikers weert, lijken alle bezoekers er gewend aan te raken. Behalve dan mevrouw Cnossen. Hopelijk is zij nu ook wakker geschud. Anders nodigen we haar uit om via onze website een afspraak te maken. Met een kop koffie op neutraal terrein kunnen we vast tot een vergelijk komen.
MTB Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 maart 2011

#04-03-11 NHD excursie

NHD voorjaars excursie op de MTB met de boswachterIn november reden we de eerste excursie met de mountainbikende boswachter en columniste van NW9, Natasja, een groot succes.
Heel gezellig, veel geleerd en lekker gefietst.
Dus komt er een vervolg en wel op:

#woensdag 23 maart om 08:30 verzamelen bij Restaurant Anno Nu te Egmond.

#Zaterdag 26 maart om 08:30 verzamelen bij Duinvermaak in Bergen.

De kosten bedragen 3,50 euro(het vaste excursietarief van PWN. Opgeven kan door ons een mail te sturen met vermelding van de datum en met hoeveel personen je komt.

Geldige duinkaart, mountainbike en helm zijn verplicht!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 maart 2011

#02-03-11 V1 installatie in NHD

V-1 installatie blootgelegd in duingebiedEen heel kort en bondig bericht op NHD.nl, journalistiek zou je het niet eens kunnen noemen. Gelukkig hebben we Wikipedia.
Nog een leerzame link.
De Fieseler Fi 103, beter bekend als de Vergeltungswaffe 1 of de V-1 bom, was een klein onbemand vliegtuig dat met een pulso-straalmotor was uitgerust. Ook al was een onbemande versie voor de Luftwaffe interessant, er ontstonden eind 1943 ook plannen voor bemande versies. Er werden meer dan 30.000 exemplaren gebouwd in geheime / ondergrondse fabrieken die pas na de Tweede Wereldoorlog werden ontdekt.

Meer dan 4800 Fieseler Fi 103 werden door de Duitsers op Londen geschoten die vanuit Noord-Frankrijk, Belgie en Nederland werden gelanceerd maar later ook op andere doelen zoals Antwerpen. Omdat de Britten een nieuwe vijand hadden en de tactieken nog moest aanleren werden er in totaal 1900 V-1 bommen uit de lucht gehaald. Naarmate de oorlogsjaren toenamen hadden de Britten tactieken zodat er minder slachtoffers vielen.


De fundering van de V1-installatie in de duinen bij Castricum is helemaal compleet.
Dat is goed te zien nadat een groep brugklassers van het Jac P. Thijsse College het betonwerk heeft blootgelegd.

Het was een flinke klus, vooral vanwege de taaie boomwortels die er overheen waren gegroeid. De leerlingen maken een studie van de Duitse installatie uit de oorlog.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 februari 2011

#24-02-11 Mariaweg afgesloten

Mariaweg afgesloten van 1 maart t/m 1 september ivm broedseizoen.Dinsdag 1 maart gaat het broedseizoen weer van start, om de nestelende vogels een rustige kraamperiode te bezorgen heeft SBB een aantal regels ingesteld, deze gelden al 10tallen jaren overigens.


Het broedseizoen is in aantocht. De eerste vogels in de Schoorlse Duinen beginnen met het vinden van een nestplek. Tijdens het broedseizoen geldt een aanlijnplicht voor honden van 1 maart tot 1 september, zodat broedende vogels en opgroeiende jongen niet worden verstoord. Ook wordt het deel van de Mariaweg door de Mariavlakte afgesloten.

Broedseizoen

Eind februari, begin maart keren de broedvogels terug uit hun
overwinteringgebieden om te broeden. Ook vogels die het hele jaar in Nederland blijven, beginnen een nestplek te zoeken in de Schoorlse Duinen. Ze zijn nu druk bezig de grenzen van hun broedgebied af te bakenen. De meeste vogels doen dat met zang. Daar kunnen de bezoekers van de Schoorlse Duinen elk voorjaar van genieten in de vorm van een prachtig fluitconcert.

Honden aan de lijn
Vanaf het moment dat de vogels een nest bouwen totdat de jongen het nest verlaten, zijn vogels gevoelig voor verstoring.
Om dit te voorkomen moeten honden overal in de Schoorlse Duinen zijn aangelijnd. Honden snuffelen graag bij de grond om geuren op te sporen, dat is hun natuur. Maar dit brengt veel dieren in de stress. De houtsnip bijvoorbeeld, is extra gevoelig omdat deze vogel op de grond broedt. Staatsbosbeheer gaat ook dit jaar intensief controleren of honden in deze periode aangelijnd zijn. Het niet aanlijnen van de hond wordt beboet met een sanctie van 70 euro.(Red.: dit is overigens ook het bedrag wat je betaald als je onverhard buiten de MTB route rijdt!!!!)

Afsluiting Mariaweg
De nachtzwaluw is een zeer zeldzame broedvogel en extra gevoelig voor verstoring. Hij staat op de rode lijst van beschermde vogelsoorten. Om deze nachtzwaluw ongestoord te kunnen laten broeden worden
De Mariaweg en een wandelpad door de Mariavlakte wordt afgesloten. Zo ontstaat er een groot aaneengesloten rustgebied, waar ook andere vogelsoorten van profiteren. Het afsluiten van de Mariaweg en het wandelpad heeft voor fietsers en wandelaars weinig gevolgen. Er blijven genoeg mogelijkheden over om wandelend en fietsend de Schoorlse duinen te ontdekken.

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 februari 2011

#24-02-11 Schoorl in Bikefreak Magazine

Schoorl in Bikefreak Magazine

In de laatste Bikefreak Magazine van 148 pagina's!!! staat een leuk verslag van de Schoorlse MTB route.


Klik de afbeeldingen voor een leesbare versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 februari 2011

#22-02-11 Brand in Schoorl

Weer brand in SchoorlSchoorl
Aan de Schoorlse Zeeweg heeft maandag een kleine duinbrand gewoed. Het vuur werd vlak na 17 uur ontdekt.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 februari 2011

#22-02-11 Spaarnwoude vernieuwd

MTB route Spaarnwoude word vernieuwd


Klik de afbeelding voor een grotere versie

De MTB initiatieven in Noord Holland schieten als paddenstoelen de grond uit, kennelijk vruchtbare grond;
-uitbreiding route Geestmerambacht in het nieuwe gedeelte
-oprichten MTB Noordholland
-5-uurs Estafette Geestmerambacht op 22 mei
En nu ook binnenkort een uitbreiding van de route in Spaarnwoude.

Men is nog druk aan het bouwen maar op bovenstaand kaartje staat de nieuwe route en de aanpassingen;

1. Start
2. Kleine uitkijk
3. WC heuvel /Parkeerplaats
4. Schijven
5. Klimmuur
6. Skiheuvel
7. Noordzeekanaal

De rode route is de bestaande route
De witte lijnen zijn de paden die verdwijnen of in de loop van de jaren al verdwenen zijn.
De groene lijnen zijn de nieuwe paden (die er al lagen en die afgelopen winter zijn bij gemaakt)

Ze zijn nog niet klaar maar van Spaarnwoude heeft men groen licht om alles op te nemen in de route en er is ondertussen een aannemer ingeschakeld voor het aanbrengen van schelpen.
De route zal iets langer worden dan voorheen, totaal zo'n 5km

Goed bezig daar!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 februari 2011

#21-02-11 Paddenklus

PaddenklusDegene die de afgelopen weken bij de officiele start de route van Schoorl opgegaan zijn hebben vast wel wat reuring opgemerkt nabij het Witte Huis in Aagtdorp, de padden krijgen een nieuwe, veilige route naar vruchtbare wateren en gronden.

Schoorl
Een grondwerkbedrijf voltooit deze week een belangrijke paddenklus aan de Duinweg bij Aagtdorp. Over een afstand van ruim 300 meter komt een van kunststof vervaardigd scherm, dat padden zal leiden naar tunnels onder het wegdek.

Zo wordt de trek vrijgemaakt naar een waterrijk poldergebied, waar de dieren in het vroege voorjaar zorgen voor het nageslacht. Vorig jaar werd de Duinweg tussen Schoorl en Bergen gedurende vijf weken afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Aanleiding was het nemen van verkeersremmende maatregelen en de aanleg van een tweetal paddentunnels Eerder vingen vrijwilligers van de werkgroep de padden op voor een gespannen net, waarna de dieren in emmers werden overgezet.

De tunnels (faunapassages) stonden al geruime tijd op het verlanglijstje van de werkgroep.Ze geven ruimte aan padden, kikkers, muizen, salamanders en zelfs egels voor een veilige verbinding tussen het duingebied, hun winterverblijf, en de polder. De gemeente Bergen stelde vorig jaar geld beschikbaar voor de aanleg van de tunnels. Dit was echter niet toereikend voor de totale klus. De schermen waren daar niet bij inbegrepen. Dit is nu dus rond. Of er binnenkort geld vrijkomt voor schermen aan de overkant van de Duinweg, is nog de vraag. De padden en andere zoogdieren met hun kroost kunnen dan weer onbelemmerd het duingebied bereiken om te overwinteren.Giften hiervoor zijn welkom op rekeningnummer 119139510 t.n.v. Landschap Noord Holland, waarbij de plaatselijke paddenwerkgroep is aangesloten (o.v.v. werk paddentunnels).

Bron: Duinstreek

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 februari 2011

#20-02-11 PVV exit hooglanders

PVV: weg met Schotse hooglandersBinnenkort zijn er weer verkiezingen, de natuur is een speerpunt dus alles word in het werk gesteld om aandacht te trekken, zelfs absurde uitspraken, daar smult de media namelijk van.

Arnhem
De Gelderse PVV vindt dat "geimporteerde exotische" dieren niet in de natuur thuishoren. Daarom moeten de Schotse hooglanders en konikspaarden worden verwijderd uit Gelderland.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 februari 2011

#20-02-11 Brandweer oefent @ SBB

Brandweer Bergen oefent in bossenDe brandweer oefent deze periode in de bossen/duinen bij SBB, niet met water maar speciaal op het off-road rijden, in bijgevoegd filmpje zie je dat dat nog lang niet meevalt met een 16-tonner.(item begint bij 2.22 min)
Lees hier meer en bekijk de video.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 februari 2011

#19-02-11 Bezuinigen op natuur kortzichtig

Bezuinigen op natuur knap kortzichtigTreffend stuk waar we hier in Noordwest Nederland ook de gevolgen van gaan merken.

Den Haag
Bezuinigen op natuur is knap kortzichtig, vindt GroenLinks. De partij doet zaterdag met Kamerleden en kandidaten op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen mee aan de manifestatie Hart voor Natuur tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 februari 2011

#18-02-11 MTB-NH een feit!

Mountainbike vereniging MTB-noordholland is een feit!Vanmiddag om 15:00h is onder grote belangstelling en onder het genot van 2 glaasjes PWN leidingwater Mountainbike Vereniging MTB-Noordholland opgericht.
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats op Robbert's notariskantoor aan de Limmerhoek 31 te Alkmaar.
Na het gedeeltelijk voorlezen van de oprichtingsakte, door Robbert zelf, werden de handtekeningen gezet.
Robbert's notariskantoor mag zich de eerste officiele sponsor van MTB-NH noemen, van harte & hartstikke bedankt!Mr. Robbert van der Weide is veruit de jongste notaris in Alkmaar, maar hij heeft desondanks al meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat. In de afgelopen jaren werd hij door zijn clienten vooral geprezen om zijn grote juridische kennis en de duidelijkheid waarmee hij deze op hen kan overbrengen. Daarnaast is hij erg flexibel, waardoor dringende zaken altijd zonder vertraging kunnen worden verwerkt.

Wij kunnen dit beamen!
Wij hebben Robbert nog proberen te enthousiasmeren voor de MTB sport door hem een Bike & Trekking magazine & wat koolhydraten te overhandigen, Robbert gaf echter te kennen dat hij meer te porren was voor de VIP-lounge tijdens Drafbike 2011.

Aan de MTB-Noordholland website word druk gewerkt en volgende week worden de laatste officiele handelingen verricht; inschrijving KvK, Rabobank & KNWU. Ook word volgende week de tijdsregistratie van Mylaps geleverd.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 februari 2011

#15-02-11 Bunker ontdekt

Bunker ontdekt op camping BakkumBakkum
Op het terrein van Camping Bakkum is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 februari 2011

#11-02-11 Brandweeroefening @ SBB

Brandweeroefening in Schoorlse duinenDe brandweer gaat oefenen en met name in het rijden in het duingebied en los zand. Ik weet nog wel een paar instructeurs die heel goed uit de voeten kunnen op zand....

De brandweer van de Gemeente Bergen houdt op 12, 19 en 26 februari 2011 een oefening in de Schoorlse Duinen.
Er wordt met twee spuitwagens en twee 4x4 bussen een route gereden door het duingebied over bestaande paden. Belangrijkste doel van de oefening is dat de chauffeurs ervaren hoe het is om te rijden in het duingebied. Op twee locaties gaan de auto's van de paden om in een dagrecreatieterrein te oefenen. Zo ervaren de chauffeurs van de brandweer hoe het is om in los zand te rijden. Daarnaast trainen ze op het strand in terreinrijden.
Staatsbosbeheer heeft met de brandweer afgesproken dat de rijsnelheid niet boven de 25 kilometer per uur uit komt. En dat eventuele schade aan paden en dagrecreatiegebieden na de oefening wordt hersteld.
De Schoorlse Duinen werden de afgelopen twee jaar diverse malen getroffen door grote natuurbranden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 februari 2011

#07-02-11 Het koepeltje

Het koepeltje bij de bunkerklimHet koepeltje bij de bunkerklim.......de klim is vernoemd naar een bunker, wat in werkelijkheid een koepeltje is en geen bunker. Bunkerklim bekt natuurlijk veel beter dan de koepelklim.
Wij zijn toch wel benieuwd waar de atletiekbaan gelegen heeft....prestatiegerichte recreatie in het duin??? Toen dus ook al!

Bron: De Duinstreek
Auteur: Ben Hopman(boswachter bij PWN)
Foto's: Joop Smit

Overal in de wereld zijn ze te vinden, of het nu van voor de jaartelling is of uit de gouden of de twintigste eeuw. In ons land loop of rijd je er elke dag wel eens langs of door of over.
Het zijn monumenten. En dan monumenten in elke denkbare vorm. Van dijken, gebouwen, bruggen, kastelen, musea, terpen en wat al niet meer.
Zelfs een boom kan, als het groot en oud, markant en karaktervol, een monument zijn.
Zo wandelend door de duinen over de wandelroute vanuit Bergen aan Zee kom je dan een bijzonder bouwwerk tegen. Het is een koepelvormig iets met een opening, geflankeerd door een schuin aflopend muurtje. Naar binnen lopend zie je dan de restanten van iets wat op een oude put lijkt. Ernaast een rieten stoel en op een plank aan de wand een schrift met pen. Je vraagt je af wat dit alles te betekenen heeft, maar een eerste blik in het schrift verklaart veel. Het is een "verhalenbundel" waar bijna iedere bezoeker zijn verhaal of vertelsel in kwijt kan. Allerlei verhalen, tekeningen, gedichten en vertellingen van jong en oud staan er in te lezen.
Het is niet het eerste schrift wat er nu in ligt, nee, er zijn er al velen volgeschreven.
Wat er met de volle bundels gebeurt weet ik niet, misschien wordt het ooit nog eens gepubliceerd.
De koepel zelf is een overblijfsel uit de laatste oorlog. De put is gedempt met puin en zand maar was een drinkplaats voor paarden. In die tijd werd er in deze woeste, onontgonnen, duinen veel met paarden gewerkt. Er was nog geen enkel verhard pad en er werd in die tijd nogal wat gebouwd.
In die buurt waren een atletiek en schietbaan, bunkers en andere bouwsels te zien.
Het meeste is in de loop der jaren gesloopt en afgevoerd zoals ook de eerste verharde wegen.
Wat rest is een monument in de duinen, een plek om even bij stil te staan. Een plek om even te gaan zitten in de rieten stoel en een persoonlijk verhaal op te tekenen in het schrift.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 februari 2011

#07-02-11 NW9 Nieuwsbrief #23

NW9 Nieuwsbrief #23Hij ligt weer in de mailbox bij onze abonnees, de 23ste!

In deze editie:
#MTB-Noordholland
#Hart voor natuur
#Parcours Schoorl afgesloten op zondag 13-02 van 10:00 tot 16:00
#De NW9 tip

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 februari 2011

#07-02-11 Minder vlinders in duin

Minder vlinders in duinMinder vlinders, maar meer Schotse hooglanders, Exmoor pony's, schaapskudde's en landgeiten. Deze allochtone grazers vreten alle planten die de beheerder niet wenselijk vind. Aan de andere kant komt er ook behoorlijk wat mest uit de grazers die de bodem weer verrijkt en dit heeft ook weer zo zijn gevolgen.
Het is kennelijk toch moeilijk om de jusite balans in de natuur te brengen dmv menselijk ingrijpen. Met de natuur valt immers niet te spotten.

Bron: RTVH

Egmond aan Zee
De vlinderstand in de Noord-Hollandse duinen is sinds eind jaren veertig ernstig teruggelopen. Dat blijkt uit waarnemingen van PWN.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 februari 2011

#07-02-11 Schoorl afgesloten 13-02

Schoorl afgesloten 13-02Via oplettende MTBers bereikte ons het bericht dat er op diverse plaatsen langs de route van Schoorl bordjes hangen met de mededeling dat het parcours op zondag 13-02 is afgesloten van 10:00 tot 16:00.
Navraag bij SBB leerde ons dat dat best wel eens zou kunnen kloppen, maar om het zeker te weten zou navraag bij de organisatie van de Groet uit Schoorl Run wenselijk zijn.........

Die dus maar eens gemaild....en idd die hadden de bordjes opgehangen maar realiseerde zich wel dat er heel veel niet lokale bikers niet bereikt zouden worden op deze manier.
De reden voor de afsluiting zou omwille van de veiligheid voor MTBers en lopers zijn, niet alle lopers en bikers konden evenveel begrip voor elkaar opbrengen en dit leidde soms tot een gespannen situatie........

Niet gek natuurlijk als je communiceert via een bordje langs de route....waarmee je nog niet de helft van de bezoekers bereikt. Wat zou je zelf doen als je uit den lande komt om lekker 2 rondjes Schoorl te rijden en vervolgens ziet dat het parcours is afgesloten die dag......omdraaien en huiswaarts keren???

Leuk geprobeerd maar zoals zo vaak schort het weer aan de juiste communicatie.....hoe bereiken we de MTBer? Waar hebben we dat eerder gehoord?

Nog even wat weetjes:
-De eerste lopers starten om 11:00h en zullen pas na 11:30h het parcours kruisen thv de Julianalaan/Berenkuil.
-De langzamere goden van de 30km run zullen uiterlijk rond 14:00h de laatste kruising met de MTB route maken thv de Dr. van Steinweg.(schelpenpad wat je kruist even na de afdaling van de Zwarte Blink)
-de paden zijn niet afgesloten voor racefietsers, toerfietsers, dikke naven fietsers, ruiters, prikstokkers en gewone wandelaars.

Trek zelf je conclusie en denk aan de 3e en 4e peiler van NW9 "respect & fiets".

Een heel goed alternatief is natuurlijk om met z'n allen het NHD tussen Bergen en Wijk aan Zee te gaan "verkennen".......De NHD marathon lukt nog niet vanwege de late zonsopkomst tevens gaat deze ook over het MTB parcours van Schoorl, maar de Halve Marathon(55km) of de Toertocht(45km) zijn prima alternatieven.....je hebt echter wel een GPS nodig, of een maat met een GPS!

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 februari 2011

#04-02-11 Dijk tot Dijk race

Dijk tot Dijk race 2011Aanstaande zondag is het weer zover de Dijk tot Dijk race, de race met de legendarische beelden...wie kent ze niet; MTBers die door kniediep water fietsten en door het wassende water richting de duinen gedwongen werden. Als je er in 2007 bij was valt iedere volgende editie mee.....dacht men toen.
Zondag vanaf de start om 12:00 uur lijkt het weer echter weer onstuimig te worden volgens Windguru. Waar er eerst nog sprake leek van een winddipje rond het middaguur neemt de wind nu juist toe tot stormachtige waardes van 7bft met uitschieters naar 9bft uit zuidwestelijke richting.
Maar goed, na EPE 2011 rijdt waarschijnlijk iedereen op een 29er(het podium bestond uit louter 29ers) dus wind is geen issue meer............Wij wensen iedereen veel plezier!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 februari 2011

#02-02-11 Biketeam Alkmaar

Biketeam stadstoezicht Alkmaar


Klik de afbeelding voor een grote versie

"Het biketeam kan gemakkelijk hindernissen nemen zoals; trappen, taluds, stegen, groenstroken etc."

Als bewijs van kunde reden vanmiddag de 2 dapperste inspecteurs, terwijl het aan de gezichtsuitdrukking van de heren te zien dun door de broek liep, de lange trap af van het parkeerdek bovenop de nieuwe brandweerkazerne in Alkmaar. Dat mag dus kennelijk, goed om te weten......
De witte fietsen waren voorzien van politiestriping een geveerde voorvork en een aan de zadelpen bevestigde bagagedrager met daarop een fietstas.

Wij voelen ons een stuk veiliger!

Foto:Rutger Spanjer/RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 januari 2011

#27-01-11 Hart voor natuur

Hart voor natuurZaterdag 19 februari worden op verschillende plaatsen in het land acties georganiseerd door natuurorganisaties om aandacht te vragen voor de onevenredige bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap.

Overal moet bezuinigd worden dus dat kan ook op natuur en landschap. Alleen zijn de voorgestelde bezuinigingen van 40% wel erg rigoureus. Als deze bezuinigingen worden aangenomen in de Tweede Kamer zal dat betekenen dat de kwaliteit van veel natuurgebieden achteruit gaat. Niet alleen de natuur zal de bezuinigingen merken, maar ook de mensen. Doordat er veel minder geld aan beheer en toezicht kan worden besteed zullen veel terreinen niet meer goed toegankelijk zijn. Achterstand in beheer zal leiden tot slecht onderhouden paden en misschien zelfs wel onveilige situaties. Het valt dan niet uit te sluiten dat bepaalde natuurterreinen worden afgesloten.
Mountainbikers hebben een groot belang bij een goede toegankelijkheid van onze natuurterreinen. De natuur vormt immers ook het "habitat" van mountainbikers, wandelaars, ruiters en vele andere recreatieve gebruikers. Ook al verschillen mountainbikers nog wel eens van mening met terreinbeheerders, het is een gezamenlijk belang om een signaal af te geven aan de landelijke en provinciale politiek. Daarom willen mountainbikers de verschillende natuurorganisaties een steuntje in de rug geven door mee te doen aan deze publieksactie. Daarmee laten we gelijk zien dat mountainbikers hart voor de natuur hebben.

Wat gaan we doen?
Zaterdag 19 februari zal er bij Radio Kootwijk, midden op de Veluwe, een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland, een "Hart voor Natuur" -publieksmanifestatie  plaatsvinden, met o.a. een debat met de lijsttrekkers van verschillende politieke partijen die verkiesbaar zijn voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. De provincie is voor een groot deel verantwoordelijk voor natuur en landschap in Nederland.  Daarom is het belangrijk om hier onze betrokkenheid te laten zien en tegelijk te werken aan het verbeteren van het imago van mountainbiken.

Dit doen we door met minimaal 100 mountainbikers, maar liever meer, om 14.30 uur te arriveren bij Radio Kootwijk. We verzamelen vanaf 13.30 uur onder het genot van een kopje koffie bij Recreatiegebied Het Leesten en fietsen dan in ongeveer 30 minuten rustig naar Radio Kootwijk. Daar overhandigt een vooraanstaande mountainbiker een petitie aan de politiek onder toeziend oog van alle natuurorganisaties. Na dit formele deel kan elke deelnemer meegaan op een begeleide tocht van ongeveer 25 of 50 km op verschillende niveaus, of op eigen initiatief de mountainbikeroute van Apeldoorn rijden. Elke mountainbiker die dit initiatief ondersteunt en het leuk vindt om mee te fietsen, kan zich via mail aanmelden bij info@singletracks.nl onder vermelding van "Actie hart voor natuur".

Bron: Singletracks.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 januari 2011

#27-01-11 Nieuwe column

Nieuwe column; Mos.Theo Maassen zei ooit het volgende over mos;

Mos, mos schijnt het meest succesvolle levende organisme te zijn.
Mos.
Mwaah, heb ik ook altijd wel respect voor gehad, voor mos,    nee ook omdat ze ondanks alle succes altijd heel gewoon mos zijn gebleven.......

Natasja schreef er een mooie column over met de beste plekken om mos te spotten!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 januari 2011

#25-01-11 Weer eens wat anders...

"Opgejaagd gevoel" verdwijnt

 


Het is weer eens wat anders dan fietsen.....een denkbeeldige bal optillen om deze vervolgens weer naast je neer te leggen.

Castricum
Tussen de bomen verspreid over het duinveldje staan negen mensen die denkbeeldig een bal optillen en deze vervolgens weer naast zich neerleggen. Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 januari 2011

#21-01-11 Drijfzand @ Egmond

Lokaal drijfzand op strand EgmondEgmond aan Zee
Op het strand van Egmond aan Zee bestaat de komende weken lokaal kans op drijfzand. Rijkswaterstaat start maandag namelijk met het verwijderen van de filterbuizen die deel uitmaken van de Ecobeach-proef.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 januari 2011

#18-01-11 Drukte in het bos

Drukte in het bos aankomend weekend.aankomend weekend zal het druk worden in de bossen en het strand tussen Castricum en Schoorl. Zowel op zaterdag als zondag zullen zo'n 16000 wandelaars en prikstokkers zich uitleven op 10km of 21km.
Wil je zeker zijn van een rustig rondje dan is het raadzaam om ten zuiden van Castricum te blijven, ook het parcours van Schoorl zal rond de Kerf 2 maal door de wandelaars gekruist worden.
Bekijk de route op het bovenstaande kaartje of op de website van de organisatie via Google Earth.


Op zaterdag 22 en zondag 23 januari 2011 vindt de 8e editie van de PWN Egmond Wandel Marathon plaats. Het sfeervolle evenement trok in 2010 16.129 wandel- en nordic walking liefhebbers naar de Noord-Hollandse kust. Na zeven edities is de PWN Egmond Wandel Marathon met afstanden over 10 en 21 km uitgegroeid tot een onderscheidend wandelfestijn. Een gevarieerd en aantrekkelijk parcours over het Noordzee strand, door het Noordhollands Duinreservaat en de Schoorlse Duinen, gratis verzorging met versnaperingen en een Wandel Expo vormen slechts een greep uit datgene wat je ontmoet tijdens de PWN Egmond Wandel Marathon.

#EDIT 19-01-11
Door oplettende volgers van NW9 werden we erop gewezen dat as zondag ook een toertocht vanaf het Sportpaleis vertrekt richting Schoorlse duinen, het word dus echt gezellig druk.......

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 januari 2011

#17-01-11 MTB Noord Holland

MTB Noord HollandVeruit de meeste mountainbikers die gebruik maken van de parcoursen Schoorl en het NHD zijn niet aangesloten bij een vereniging. Toch zijn er een paar forse mtb-verenigingsverbanden in de omgeving. De Zeeleeuw met bijna 200 leden, NHollandN met ruim 60 leden en nog een aantal. Bijna 2500 MTBers bezoeken soms dagelijks, vaker wekelijks, of met andere frequenties mtb-schoorl & MTB Noordwest 9. Vele duizenden hebben nog nooit van mtb-schoorl, NW9, Zeeleeuwen etc. gehoord en draaien hun wekelijkse rondjes. Prima allemaal, totdat deze MTBer zich eens wil meten met anderen. Soms door zijn/haar record aan mtb-schoorl door te geven. Vaker door eens een marathon rijden en nog veel vaker door eens aan een lokaal XC wedstrijdje als de Rabotop mee te doen. Wat deze rijders niet weten is dat veel van deze ritjes onder auspicieen van de KNWU worden georganiseerd. In de inschrijvingskosten zitten dan de kosten voor een daglicentie verdisconteerd. Althans, tot 2011, want dit jaar is het anders en kunnen alleen leden van een vereniging meedoen aan deze wedstrijden. Nu waren de mannen van NW9, MTB-Twiske en MTB-Schoorl toch al een tijdje aan een soort samenwerkingsverband voor de aanschaf van een chip gestuurd tijdregistratiesysteem aan het denken, maar door de ontwikkelingen bij de KNWU is hier plots vaart ingekomen. Het mag de deelnemers van de komende 5 van Schoorl en de daaropvolgende Drafbike, of zelfs die van de estafette Bladel (georganiseerd in Noord Holland; later meer hierover) dan ook niet verrassen als ze dit jaar met een tijdregistratiesysteem aan het wiel aan deze evenementen kunnen meedoen en dat ze voor bijna niks plots lid zijn van een vereniging en dus van de KNWU. Meer nieuws volgt snel.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 januari 2011

#16-01-11 Kappen

Kappende laatste week krijgen we diverse verontruste emails binnen over het kapbeleid van PWN. De termen "bosterroristen", "oorlogsvoering in de natuur" en "egotrippen van veldbiologen" zijn gevallen.
En waarom? Omdat PWN niet al te best communiceert met de MTBers terwijl ons emailadres toch bekend is op Fochteloo in Castricum.(de residence van de groenafdeling van PWN)
Ongeinformeerd zorgt voor onbegrip.

Inderdaad is PWN weer lekker bezig met de bosmaaier onder het mom van verjonging. Veel naaldbomen moeten er aan geloven. Mooie, slingerende singletracks door feeerieke bossen worden verwoest door de grote bosmachines.
Niemand schijnt te begrijpen waarom deze visie van natuurbeheer  noodzakelijk is. Is dit wel de juiste visie? En hoe denken we er over 20 of 30 jaar weer over? Met de natuur valt immers niet te spotten.
De website van PWN verkoopt het leuk.....de tijd zal het leren.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 januari 2011

#14-01-11 EPE napraat

EPE napraatOndanks dat Hanka er helaas niet bij was in Egmond was er vooraf maar zeker ook nadien veel opwinding onder de deelnemers. In de regio gaat het immers niet om wie er als snelste de tocht voltooid maar welk team de businessrace wint!!!
Vooraf word er samen uitgebreid getraind en geteased op de diverse fora, uiteraard in goede harmonie en met respect voor elkaar.....maar op DE dag barst de strijd los......wie heeft zijn fiets als eerste in het startvak staan?(voor 09:00h stonden de eerste fietsen al) Dat is nl. de eerste (psychologische) winst.
Na het startschot is het vol gas naar de strandafgang, de eerste 10-20 rijders kunnen deze vaak nog fietsend nemen, maar zodra er een paar van de pedalen moeten is het gedaan en kan het verdere veld ook afstappen.
Op het strand aangekomen werd het een spel van kijken wie er zo gek ik om op kop te gaan rijden........met windkracht 7 in je snufferd is het begrijpelijk dat niet iedereen staat te springen......ongeveer een uur later komen de eerste bij de pier en kan de grote plaat erop voor de terugweg, met snelheden van soms boven de 50km/h vliegen de eerste terug richting Egmond. Bij Castricum, met nog zo'n 5km te gaan komen de toppers nog steeds achterblijvers tegen.......
Ramses Bekkenk(video) wint de race voor 2 Belgen, maar zoals gezegd..."Who cares?" Het gaat om de race binnen de race!
Tot op heden is de Top 3 uit het businessklassement nog niet 100% zeker omdat de nieuwe tijdswaarneming(de wegwerpchip) nogal wat gebreken vertoonde, veel renners zijn niet geregistreerd op de mat.
Zoals het er nu nog steeds naar uitziet heeft mag het team van de Zeeleeuwen nog een jaar van de titel genieten.
De discussies zullen echter nog wel enkele weken doorrommelen; gescheld in het peloton en er zijn zelfs bewijzen dat een renner in het elitevak gestart is(5 minuten eerder dan de businessrace) en tijdens de race zijn Elitestartbordje(met transponder) heeft omgeruild voor een businessrace startbordje......(naam is bij de redactie bekend....) en zodoende dus in het businessklassement 5 minuten heeft gestolen.
Daarnaast willen we toch de formidabele prestatie van 2 jeugdrenners aanstippen Roy Beukers(9e overall) en Sven Broekaart(11e overall) van het AGU-Beukers Biketeam. Toch maar "even" prof renners als Rick Flens, Bart Brentjens en Tim Wynants achter zich gelaten.
Bottomline; iedereen is weer een aantal maanden flink aan het trainen geweest met een een mooie race als beloning.
Op naar de Dijkrace 2011.

In het sportcafe bleef het trouwens nog lang gezellig!!!
Tot volgend jaar maar weer.

O ja, de foto's

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 januari 2011

#07-01-11 Sterke rijders @ EPE

Sterk deelnemersveld tijdens AGU Egmond-Pier-EgmondLe Champion presenteerde vandaag tijdens de persconferentie in Restaurant Zilte Zoen in Egmond aan Zee het sterke deelnemersveld van de  AGU Egmond-Pier-Egmond. Ramses Bekkenk, Sebastian Langeveld, Bart Brentjens en Johnny Hoogerland staan als prominenten & kanshebbers tijdens de strandrace aan de start. Er was nog meer goed nieuws: het weer is dit jaar geen spelbreker. Alle gladde stukken in de duinen zijn verdwenen en het parcours ligt er voor beide dagen goed bij.

Tijdens de AGU Egmond-Pier-Egmond wordt een krachtige zuidenwind verwacht, windkracht 6 tot 7 met vlagen tot 9, en het kan regenen. Dat betekent dat de renners op de heenweg behoorlijk wind tegen hebben. Daarnaast is het strand vrij mul, wat de wedstrijd extra zwaar zal maken.

AGU Egmond-Pier-Egmond beschikt over een sterk vrouwenveld. De nadruk ligt dit jaar vooral op de buitenlandse deelnemers, met als grootste kanshebber Kim Saenen, Belgisch kampioen MTB marathon. Concurrent is Alieke Hoogenboom-Griffioen, zij won zowel de Rabo Beach Challenge in Scheveningen als de strandrace Noordwijk-IJmuiden-Noordwijk.
Bij de mannen staat een aantal grote namen aan de start. De winnaar van 2009, Sebastian Langeveld, is 1 van de kanshebbers. Hij verkeert momenteel in goede vorm, een maand geleden werd hij tweede tijdens Noordwijk-IJmuiden. Daarnaast starten Bart Brentjens, Rick Flens, Johnny Hoogerland, Sander Lormans en twee sterke Belgische renners Kevin Hoovels en Nicolas Vermeulen. De gedoodverfde favoriet is de strandspecialist Ramses Bekkenk, ook wel bekend als de "king of the beach". Hij won dit jaar op het strand bijna alles wat er te winnen valt, namelijk de Rabo Beach Challange en Noordwijk-IJmuiden-Noordwijk. Met zijn favorietenrol kan hij goed leven: "Ik voel totaal geen druk, ik ben zaterdag gewoon 1 van de mannen en ik ga er voor. Dit is de enige strandrace in Nederland, die ik nog niet heb gewonnen." Zijn tactiek van komende zondag? "Ik wil meteen tegen de wind in demarreren. Ik probeer het veld uit elkaar te trekken tijdens de slechte stukken op het strand. Langeveld is denk ik de te kloppen man", sluit Bekkenk af.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 januari 2011

#07-01-11 BMX

BMX

Op het net vind je duizenden video's over MTB, de 1 vaak nog slechter dan de andere. Soms stuit je op een pareltje, weliswaar BMX.....maar daar is MTB uit ontstaan.
Zowel het filmpje als de baan zijn met liefde gemaakt..lekkere gitaren eronder en genieten maar!!!!
Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 januari 2011

#07-01-11 Allen: Succes!

Allen: Succes!groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 januari 2011

#05-01-11 Nieuwjaarscross DTS

Nieuwjaarscross DTS zondag 9 januariWil je zondag even lekker lostrappen na de Hel van Egmond.....kom dan naar Zaandam!
 
Aanstaande zondag 9 januari houdt DTS Zaandam zijn jaarlijkse nieuwjaarsrcross rond het clubparcours. Op het sportpark Kalverhoek in Zaandam wordt om 11:00 gestart voor een wedstrijd van 50 minuten voor alle categorieen, de nieuwelingen en dames rijden 40 minuten. De jeugd start een minuut later voor een wedstrijd van 30 minuten. Aan de nieuwjaarscross kan zowel met de mountainbike als veldritfiets worden meegedaan. Inschrijven kan vanaf 10:00 voor 3 euro. Iedereen is welkom om mee te doen voordat op 16 januari de DTS Rabobank wintercompetitie begint.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 januari 2011

#04-01-11 De gele trilzwam

De gele trilzwam, kleur in sombere dagen.Op deze donkere dagen rond de jaarwisseling is kleur in het duin schaars. De Gele trilzwammen op de eiken in het duin springen dan ook meteen in het oog. Als kleurige snoepjes hangen ze, precies op ooghoogte, op en onder eikentakken geplakt. Ik kan ze dus goed bewonderen.
Hun vruchtlichaam bestaat uit een propje van gelatineuse, slappe lobben. Ze zien en vochtig en glad aan maar als ik er zachtjes in knijp zijn ze verrassend veerkrachtig. En ondanks de kou zijn ze niet bevroren, alsof er een natuurlijk antivries in zit.
De exemplaren die ik vandaag zie zijn overigens niet geel maar knaloranje.

In het duin is de Gele trilzwam (Tremella mesenterica) wel vaker oranje dan geel. Zijn kleur is ook afhankelijk van zijn leeftijd en zijn vochtgehalte. Straks als hij wat ouder is trekt hij langzaam bleek weg. Als hij verdroogt verschrompelt hij tot een taai donkeroranje velletje. Na een regenbuitje kan hij weer opzwellen tot zijn oorspronkelijke vorm en krijgt hij weer meer kleur. Een taaie rakker dus, deze paddenstoel. Achter zijn misleidende uiterlijk van overmaatse, gerimpelde gombal schuilen nog meer geheimen. De Gele trilzwam is namelijk een parasiet. Hij haalt zijn voedingsstoffen niet uit het dode hout maar uit een ander levend organisme. In het duin is dat meestal de zwamvlok van een Schorszwammetje dat op eikenhout leeft.
Vandaar dat u de Gele Trilzwam ook vaak op eikenhout vinden.
Gaat u hem zelf maar eens zoeken...
De gele trilzwam komt het hele jaar voor en overleeft klaarblijkelijk zelfs vele weken van sneeuw en strenge vorst.
Hij kan tot 10cm breed worden. Het is een algemene soort. De kans dat u succesvol bent op uw zoektocht is dus groot. En ook buiten het duin kan u ze vinden want de Gele trilzwam is een soort die zowat in de hele wereld voorkomt.

Volgens mijn Russische buurvrouw verschijnt deze zwam in je voortuintje als je vervloekt bent door een heks. De beste manier om de vervloeking ongedaan te maken is het zwammetje lek te prikken met spelden. Ik hou het er maar op dat dit alleen in Rusland nodig is, maar ik zet voor u wel een heel mooi exemplaar op de foto. Om u over te verwonderen tijdens de eerste dagen van het nieuwe jaar en u een groen 2011 toe te wensen.

Ina Roels, boswachter.

Bron: De Duinstreek.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 januari 2011

#04-01-11 EPE komt eraan!

Egmond-Pier-Egmond, nog 4 nachtjes slapenWindupdate 05-01-10; Windkracht 6 a 7 uit het zuiden met uitschieters naar 9 bft....vergeet je windstoppertje niet!
De start is 5 uur na laag water en 3 uur voor hoog water......dat gaat nog spannend worden voor een aantal deelnemers.......het water zal tijdens de start al redelijk hoog zijn aangezien het vanaf vrijdag middag al zuid 5 waait.
Hier nog een iets mildere voorspelling voor de positivo's

as zaterdag 8 januari is het weer zover, de 13e AGU Egmond-Pier-Egmond. Na de afgelasting en de alternatieve EPE van vorig jaar zijn alle renners extra gebrand om een goede prestatie neer te zetten. De spanning stijgt en er word hard getraind zo bleek afgelopen zondag toen er ongeveer 500 bikers op het strand tussen Egmond en Wijk aan Zee reden, alle toppers waren erbij.

Wie neemt de businesstitel over van De Zeeleeuwen? En bij de experts...weer een Raborenner; Sebastian Langeveld, Rick Flens of toch Johnny Hoogerland van Vacansoleil? Vergeet de "oude" rot Bart Brentjens niet? Wat te denken van lokale kannonen als; Bram Rood, Ramses Bekkenk(import local maar ala), Tom Hartkamp of Sander Lormans die de 10e editie van EPE won?  Zal Hanka Kupfernagel kunnen winnen bij de dames of zullen de brede banden haar niet lekker liggen en gaat Gabrielle Rovers weer met de eer strijken?

Spannend en heroisch zal het zeker weer worden, de weergoden zijn ons wat dat betreft goed gezind; veel regen en een harde wind uit het zuiden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 januari 2011

#03-01-11 Brand in NHD

Brand in NHDGistermiddag, zondag 2 januari, was er weer een bosbrand. Er is een vuur gemaakt in het loofbos ten zuiden van de Zeeweg thv het Russenduin(PDF), globaal tussen het Kolenpadje en de Verbrande Panweg, naast de "Meeuwenlekken". Het vuur was door snel ingrijpen van de brandweer snel uit. In ieder geval ligt er in dat gedeelte van het bos totaal geen sneeuw en ijs meer, het was helemaal schoon.
 
Of het verband houd met eerdere branden is onbekend.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 januari 2011

#03-01-11 Strandkettingbotsing

StrandkettingbotsingDikwijls krijgen we kopij of beeld aangeleverd van onze lezers, zo ook deze foto + tekst. Deze foto verbaast ons niet; gisteren was het zo druk op het strand tussen Egmond en de pier, het leek wel of EPE gisteren gehouden werd. De heenweg volle bak voor de wind op het grote mes en terug stoempen met de wind op de kop....en dan kruip je lekker dicht in het wiel van je voorganger

Tijdens 1 van mijn vele zwerftochten door en rond ons mooie duingebied zag ik op afstand het vermaarde fietsgroepje 1 komen onder aanvoering van onze Piet. Wat er toen precies misging kon ik vanaf de duinrand niet zien, maar ik hoorde wel een hoop gevloek en getier. Het resultaat zie je op bijgaande foto. Gelukkig stond iedereen daarna weer op. Dimitri zat onder het zand en Joop lag bovenop Klaas, maar het liep goed af.
Advies: stop met "bumperkleven" en neem wat meer afstand.

Met dank aan Jos!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

31 december 2010

#31-12-10 Duinen niet sneeuwvrij

Duinen nog niet sneeuwvrijWe worden deze dagen "overspoeld" met vragen hoe het parcours en de duinen erbij liggen op dit moment.

Ondanks dat het al goed dooit en de meeste sneeuw in de steden en dorpen is verdwenen zijn de duinen nog allerminst sneeuwvrij.
Met name de paden, waar de sneeuw flink aangetrapt en aangereden is, zijn nog voorzien van een redelijk dikke, gladde, slush puppy-achtige substantie.
Vanochtend op het bovenpad tussen 't Woud en de Zeeweg/Uilenvangersweg was het grootste gedeelte moeilijk begaanbaar en soms spiegelglad.
Het wildrooster nabij de Zeeweg/Uilenvangersweg is afgesloten door een slecht zichtbaar stukje gaas, waarschijnlijk omdat het stijf bevroren was en de beesten vrolijk de Zeeweg op konden wandelen....

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 december 2010

#30-12-10 Roet in de duinen

Roetdeeltjes in het duinHeemskerk
De milieudienst van staalbedrijf Tata Steel gaat met duinbeheerder PWN onderzoeken wat de herkomst is van zwarte roetdeeltjes die overal in het bos- en duingebied bij het industriecomplex zijn neergekomen en of deze schadelijk zijn. Lees hier verder.

Update 31-12-2010
De roetdeeltjes die deze week in de duinen bij Heemskerk zijn gevonden, bevatten geen gevaarlijke stoffen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 december 2010

#28-12-10 Wandelende duinen

Wandelende duinen
Wandelen is gezond voor de mens, dat weten we allemaal. Dat wandelen ook gezond is voor duinen weten minder mensen. Natuurbeheerders weten dit wel en doen er dan ook van alles aan om duinen aan het wandelen te krijgen. Maar hoe zit dat eigenlijk met die wandelende duinen?
Ongeveer 1000 tot 300 jaar geleden was het duinmassief veel meer in beweging dan nu. Er was alle ruimte voor verschillende stuifduinen die langzaam oostwaarts bewogen. Dit kon gebeuren omdat er niet of nauwelijks iets gedaan werd dit stuiven tegen te gaan.
Voor wandelende duinen zijn 2 belangrijke ingredienten nodig: wind en zand. Hier hebben we normaal gesproken genoeg van aan de kust. Het zand wordt dagelijks op het strand afgezet door het getij en stroming en vervolgens doet de wind de rest. Het zand wordt naar het oosten geblazen en al op het strand beginnen de eerste duinen zich te vormen. Primaire duintjes worden zij genoemd. Uiteindelijk wordt de eerste duinenrij gevormd genaamd de "zeeduin". Hier kon de wind volop zijn werk doen en werd in deze duinen bressen geslagen zodat ook meer oostwaarts nieuwe duinen gevormd konden worden. Bestaande duinen groeiden tot ongekende hoogtes zoals nu op veel plekken te zien is aan de oostkant van het duin. Door het stuiven ontstonden er niet alleen duinen, maar ook duinvalleien. Na het bereiken van het grondwater stopt het natuurlijke proces van zelf, nat zand stuift namelijk niet. Sinds tientallen jaren is de zeereep echter meer beheerd als een dijk, omdat hij werd gezien als belangrijkste zeewering. Daarmee is onze belangrijkste aanvoerroute van zand vanaf het strand, geblokkeerd.
Naast het strakke beheer van de zeeduinen zijn er nog meer menselijke invloeden die hebben geleid tot een beperking van het natuurlijke stuifproces. Rondom de dorpen was men het al snel zat om elke keer weer overstoven te worden door grote hoeveelheden zand. Hetzelfde gold voor de kleinschalige land en tuinbouw en dus besloot men om de stuivende duinen rondom de dorpen vast te leggen met helm, takken en ander materiaal. Later ging men ook verder duin inwaarts het zand vastleggen en werden bossen aangeplant. Daarnaast kregen de duinen, door de luchtvervuiling van de industrie, ook te maken met neerslag waar veel meer stikstof in zat (stikstofdepositie). Hierdoor komen er zoveel voedingstoffen in de bodem terecht dat grassen en struiken massaal oprukken, waardoor het duin dichtgroeit. Dit alles heeft tot gevolg dat het natuurlijke en waardevolle proces van verstuiving verloren is gegaan. Daarmee zijn ook veel planten en dieren die afhankelijk zijn van verstuiving verdwenen.
Wat doen wij er aan om dit te veranderen? Het actief in gang brengen van stuivende duinen is een van de mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn te zien in het Nationale park zuid Kennemerland en bij Bergen aan Zee. Ook het minder strak beheren van de zeereep is een middel. Gelukkig zijn er ook nog plekken waar de natuur het nog steeds zelf kan. Voorbeelden hiervan liggen ten noorden van Egmond aan Zee in de Wimmenummerduinen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 december 2010

#27-12-10 Verslag uitbuikrit

Verslag uitbuikritTweede kerstdag, de eerste NW9 uitbuikrit. Bij vertrek was de temperatuur nog onder het vriespunt maar deze liep, na komst van de zon, al snel op tot waardes waarbij bleek dat velen te warme gekleed waren. De meeste deelnemers waren verbaasd over de grote hoeveelheden sneeuw die nog steeds op de onverharde paden aanwezig waren. De sneeuw is een mooie graadmeter voor de drukte van bepaalde paden. De rustigere paden waren bijna niet te doen terwijl er op de drukkere paden vaak een spoor van 30cm breed goed te berijden was. De kunst was wel om precies in dat spoor te blijven, als je er naast zat resulteerde dat in een flinke slipper en/of valpartij.
Het doel was op de wat drukkere paden te blijven, dat dit niet altijd lukte bleek wel uit de vele keren dat er toch wat gelopen moest worden. Om 10:15 toch besloten om nog een buffelpad in te rijden, de warme choco smaakt immers lekkerder als je net hebt afgezien, waar een stuifduin iedereen van de fiets kreeg.
Bij de Kruisberg aangekomen stonden de vuurkorven en terrasverwarmers aan....met de bezweette kleding toch maar besloten om binnen te gaan zitten waar, de in kerstkledij gestoken, bediening ons zeer vriendelijk hielp!
Op de terugweg over de verharde paden(voor zover zichtbaar) zou een makkie moeten zijn....niets was minder waar, de van Oldenborghweg bestond uit 2 bandensporen van zo'n 20cm breed en op vele plekken stuifduinen...waarvan 1 stuifduin mij toch tegen de grond wist te werken......gelukkig val je zacht in sneeuw.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 december 2010

#27-12-10 Thuiszorg op de MTB

Thuiszorg op mountainbikes


Foto:Ronald Goedheer

Iedereen op de MTB tijdens de gladde dagen.....leuk bedacht door het managementteam maar volgens ons had de Viva beter kunnen investeren in een setje winterbanden voor de dames..........met de intredende dooi en zo af en toe ijzel ben je op een MTB zonder spatborden niet echt in het voordeel......

Bron: NHD

Beverwijk
Wijkverpleegkundigen van de Viva Zorggroep hebben tijdens de
kerstdagen hun clienten bezocht op mountainbikes. De Viva huurt de mountainbikes zolang er sneeuw ligt.
Lees hier meer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 december 2010

#23-12-10 Schapen eten hooi

Schapen nemen flinke hap uit wintervoorraad hooi
Heemskerk
De schaapskudde in de Heemskerkse duinen heeft al een flinke hap genomen uit zijn wintervoorraad hooi.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 december 2010

#20-12-10 1000 euro voor SBB

1000 euro voor SBBSchoorl
De initiatiefnemers en mede-organisator Duursportief hebben vrijdag 17 december de opbrengst van de Dag van de Duinen overhandigd aan Staatsbosbeheer. Het bedrag van 1000 euro zal besteed worden aan naamborden voor de paden in het Schoorlse duingebied. Daarmee wordt de veiligheid vergroot.

Projectleider David van der Welle van Duursportief (l) en initiatiefnemer Jacco van den Brink (r) bieden de opbrengst van de Dag van de Duinen aan aan Jeroen Pater van Staatsbosbeheer.

"Bij calamiteiten in dit gebied is het belangrijk dat bezoekers zo precies mogelijk kunnen aangeven waar de hulpdiensten moeten zijn. Het kan gaan om de branden die we in de afgelopen tijd hebben bestreden. Maar er zijn ook andere situaties waarin we snel moeten kunnen handelen. Door meer naamborden te plaatsen, maken we het de mensen die ons of anderen waarschuwen makkelijker om de juiste informatie te geven", aldus Pater tijdens een korte bijeenkomst in het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.

De Dag van de Duinen vond plaats op 28 augustus jl., precies een jaar na de eerste grote brand in het Schoorlse duingebied. De initiatiefnemers wilden de bezoekers en deelnemers op allerlei manieren laten genieten van de natuur en stil laten staan bij het weren van gevaar. Ongeveer 400 sporters hebben deelgenomen aan een trimloop, een mountainbike-wedstrijd of aan de wandeltochten. Ook was er veel muziek & een route langs vijf exposities in het centrum van Schoorl. Op het Klimduin werd een groot kunstwerk van Carlijn Mens onthuld. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door Duursportief, een sportstimuleringsproject waarin een aantal verenigingen in de regio samenwerken, en een groot aantal sponsors uit Schoorl en omgeving.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 december 2010

#19-12-10 Ice Spiker review

Ice Spiker review part 2Vanochtend het NHD nabij Bergen onveilig gemaakt op de Ice Spikers, zoals gezegd is de grip enorm maar vandaag moet ik daar toch een kleine kanttekening bijzetten. Gisteren was het gewoonweg ploegen door asdiepe verse sneeuw rond Castricum en liep alles zwaar.
In Bergen is aanzienlijk minder sneeuw gevallen, ik schat nog niet de helft van wat er bij Egmond/Castricum ligt. Tevens was er inmiddels een goed aangereden spoor.
Over deze aangereden sneeuw loopt de Ice Spiker zwaar, erg zwaar vergeleken met bijv. een Racing Ralph. De grip is een stuk beter vergeleken met de RR maar of dit opweegt tegen de veel lagere rolweerstand van de RR betwijfel ik zeer.
Een ander puntje is "te goed geveegde straten", op zich rijden de Ice spikers ook daar prima, wat zwaar maar de band is uiteraard niet gemaakt voor de verharde paden. Nee, het is het geluid wat ze maken op de straat; schurend, grommend, het lijkt alsof je de wolfraamcarbide spijkers elke meter korter hoort worden. In theorie zijn de spijkers echter vele malen harder dan asfalt en klinkers dus zouden ze niet moeten slijten, theorie en praktijk verschillen dikwijls nogal van elkaar. De tijd zal het leren.

ps. wie was trouwens die "achteruitetende" biker nabij de trap.....ik kon nog net z'n maaginhoud ontwijken.......

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 december 2010

#18-12-10 Sneeuwploegen

SneeuwploegenVanochtend vol goede moed op een setje Schwalbe Ice Spiker PRO van Beukers naar Egmond binnen gereden. 

De Ice Spikers zijn uitgerust met 361 wolfraamcarbide spikes in een aluminium behuizing, alleen het eigenlijke spijkertje is van wolfraamcarbide. Dit komt erg ten gunste van het gewicht; 695 gram voor de 2.1 PRO versie, een Evolution line band die tubeless ready is. Er is ook een goedkopere draadversie van de Ice spiker, deze weegt net geen kilo(995 gram)Op de fietspaden en binnenwegen was alles prima te fietsen, zeker met de spijkerbanden. De grip op gladde plakken opgevroren sneeuw is ongelofelijk, je denkt niet dat je zo hard de bocht door kan zonder dat je voorwiel grip verliest....erg wennen!In het NHD aangekomen was alles opeens anders, 20-25cm verse sneeuw en op de meeste stukken zag je alleen sporen van hooglanders, konijnen en vossen. De spijkers hadden hier weinig nut, maar last heb je er ook niet van in de diepe sneeuw. De sneeuw was op sommige plekken zo vast en diep dat een sur place een eitje was. Fietsen viel tegen en het was echt ploegen, je benen stilhouden was geen optie want dan stond je stil, de snelheid lag laag maar dat kwam goed uit; de vergezichten waren namelijk prachtig en na iedere bocht waren de oh's en ah's niet van de lucht. Een clubje hooglanders sloeg ons gade vanuit de bossage met een blik van...."Die sporen echt niet"....De enige hardloopster die we tegenkwamen verklaarde ons ook voor gek terwijl wij zelf erg veel lol hadden.  Voordat we er echter erg in hadden was het helaas al 10:30h, tijd om de onverharde "paden" te verlaten, op naar de thee!

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 december 2010

#18-12-10 NW9 wenst je...

Noordwest 9 wenst je...groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 december 2010

#17-12-10 NW9 uitbuikrit 26-12

Zondagochtend tweede kerstdag; de NW9 Uitbuikrit!Een uitbuikrit!
Uitbuiken is een typisch Nederlands begrip, waarbij na een goede maaltijd een poosje rust genomen wordt om het eten te laten zakken. Anders bestaat de mogelijkheid van oprispend maagzuur.

Hoe kan je dat beter doen door een lekker stuk te fietsen?
Zondagochtend 26 december gaan we uitbuiken op de fiets in het NHD door een lekker stuk onverhard te touren.
Om 08:48 gaat de zon op en vanaf dan zijn we welkom, uiteraard wel met een toegangskaart.

Vertrek 08:45 vanaf de Parkeerplaats aan de Oude Schulpweg te Egmond Binnen.
Tot 10:30 rijden we onverhard in een lekker uitbuiktempo, daarna zoeken we het fietspad op richting Gasterij de Kruisberg.
Als we terugkomen op de parkeerplaats in Egmond-binnen zullen we ongeveer 50km weggetrapt hebben.
De route is een verrassing en hangt van de gids af...of een deel van 1 van onze GPS routes of een custom route van de gids........in ieder geval onverhard tussen Egmond en Wijk aan Zee.

WE ZOEKEN GIDSEN MET KENNIS VAN HET NHD TUSSEN EGMOND EN WIJK AAN ZEE, OF GIDSEN MET EEN GPS DIE HET LEUK VINDEN EEN GROEP FIETSERS OP SLEEPTOUW TE NEMEN IN HET SCHITTERENDE NHD.

Lijkt het je leuk om mee te rijden en/of te gidsen?(of wil je meer info over het gidsen?) Stuur ons dan een mail en geef aan met hoeveel personen je komt en of je wilt gidsen.

We maken er een gezellige ochtend van!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 december 2010

#17-12-10 Napoleonroute afgelast

Napoleonroute afgelastVan de website van de organisatie:
Helaas, maar de weersomstandigheden zijn zo slecht dat de ATB-veldtoertocht van zondag 19 december a.s. De Napoleon Route in Den Helder, niet daar kan gaan. Zeg het voort zeg het voort !


Slechte weersomstandigheden??? Voor een organisatie wellicht, maar voor "vrije rijders" prachtige en uitdagende omstandigheden!
Uiteraard is dit een mooie gelegenheid om het Noord Hollands Duinreservaat te gaan verkennen, verdwalen is met deze weersomstandigheden onmogelijk......je pikt ergens een spoor op en volgt dit.......nu maar hopen dat je voorganger de weg een beetje kent.....
Ook is dit ook HET weer om Noordhollands mooiste nog eens dunnetjes over te doen met de GPS.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 december 2010

#13-12-10 Grote tafeleend verdwenen

Infiltratiegebied zonder trouwe grote tafeleendTsja, geef het beestje eens ongelijk...als er ieder jaar hordes vogelaars in camouflagekleding met grote verrekijkers naar je staan te loeren zou ik me ook niet op mijn gemak voelen en een rustiger plekje opzoeken..

Enig speurwerk van onze kant leverde dit bericht op.....mirakel opgelost.

Castricum
De grote tafeleend die vele winters achtereen het infiltratiegebied in de duinen bij Castricum bezocht, is dit jaar niet aangetroffen. De kans is groot dat de zeldzame dwaalgast met zijn roodbruine kop dood is.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 december 2010

#10-12-10 Toch drijfzand @ Egmond

Rijkswaterstaat geeft toe: drijfzand door werkzaamheden op strandWe maakten er al eerder melding van op NW9. Rijskwaterstaat heeft onderzoek gepleegd en de oorzaak is nu duidelijk.
Er staan nu borden, maar het blijft oppassen geblazen...ook op de fiets.

Bron: NHD

Egmond -
Het drijfzand op het strand van Egmond is veroorzaakt door werkzaamheden. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Rijkswaterstaat.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 december 2010

#08-12-10 Vittorio doet ook MTB

Vittorio doet ook MTBVittorio uit Heerhugowaard kent iedereen vnl. van de handgemaakt fietsen; vakantiefietsen, tandems, racefietsen, baanfietsen en sinds kort ook mountainbikes.....weliswaar niet handgemaakt maar van de merken; Sensa, Merida en Centurion.

Een bezoek aan de winkel is nu nog meer de moeite waard want naast de nieuwe mountainbikes heeft Vittorio een uitgebreidde kledingcollectie met MTB merken als Gore bike wear, Vaude, Gonso, Loffler en X-bionic.
Ook is de firma Waypoint, die van de GPS units, gevestigd in het pand van Vittorio....1001 redenen om eens de fiets te pakken en richting Heerhugowaard te rijden.

Zaterdag 11 december is er een grote fietsvakantiemarkt bij Vittorio waarbij je de hele dag kunt genieten van 10% op het winkelassortiment.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 december 2010

#06-12-10 West Coast Challenge

West Coast ChallengeOp zaterdag 11 december 2010 gaat de 2e KNRM West Coast Challenge van start, een unieke run-bike-run van Den Helder naar Hoek van Holland (135 km) over het strand langs de kust van Nederland. Het doel van de West Coast Challenge is om met zoveel mogelijk duo-teams een run-bike-run van Den Helder naar Hoek van Holland te volbrengen om fondsen te werven voor de KNRM opdat zij haar werk en de veiligheid van al haar vrijwilligers kan blijven garanderen. 
De koppels die meedoen doen dat met 1 mountainbike en wisselen samen het fietsen en lopen af.

Het evenement loopt langs 12 reddingstations van de KNRM. Tijdens de race zorgen de Kust Hulpverlenings Voertuigen(KHV) van de KNRM voor support. 
Doel van de challenge is om fondsen werven voor de KNRM opdat zij haar werk en de veiligheid van al haar vrijwilligers kan blijven garanderen. 

De inschrijving is inmiddels gesloten. Vorig jaar passeerden het eerste team na 11 uur de streep.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 december 2010

#06-12-10 SBB verwijdert wandelroutes

SBB verwijdert wandelroutesEn er komen nieuwe MTB routes voor in de plaats.......helaas een utopie!

Van de boswachter:

Komende weken gaat Staatsbosbeheer de paaltjes van de oude wandelroutes in de Schoorlse Duinen weghalen. Met de komst van het nieuwe wandelnetwerk zijn ze overbodig geworden.

Oude wandelroutes
Wie regelmatig in de Schoorlse duinen komt kent ze wel de kleine zwarte kunststof paaltjes, met witte, rode, blauwe en gele driehoekjes. Vele jaren hebben ze dienst gedaan om wandelaars de juiste richting op te sturen. De Berenkuilwandeling, Groeterwandeling, en de Viertrappenwandeling zijn voorbeelden van veel gelopen routes. Wie 1 van deze routes liep kwam langs de mooiste plekjes van de Schoorlse Duinen. Ze maken nu plaats voor het nieuwe wandelnetwerk.

Wandelnetwerk
Afgelopen voorjaar is gestart met het aanleggen van het nieuwe wandelnetwerk. Alle palen zijn geplaatst en kinderziektes zijn eruit gehaald. De oude en nieuwe routes bestaan nu een paar maanden naast elkaar. Voor sommige mensen is het onduidelijk, twee routes naast elkaar, dus is het tijd dat de oude routepalen eruit gaan. Het nieuwe wandelnetwerk biedt meer wandelmogelijkheden voor de recreant. Het werkt op ongeveer dezelfde manier als het fietsknooppunten systeem. Door bij de keuzepunten in dit wandelnetwerk over te stappen op andere routes, kan je verschillende routes combineren en eindeloos varieren. Staatsbosbeheer sluit met dit wandelnetwerk aan op het toekomstige wandelnetwerk in de gemeente Bergen.

Nieuw bezoekerscentrum
Spil in het wandelnetwerk is het nieuwe bezoekerscentrum Schoorlse Duinen. Het is het startpunt van alle wandelroutes. Hier is ook de nieuwe Falkplankaart te koop waarop alle routes staan aangegeven. Medewerkers van het bezoekerscentrum staan voor de wandelaars klaar om tips te geven over bezienswaardigheden in de Schoorlse duinen of stellen een op maat gemaakte route samen met behulp van de keuzepunten.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 december 2010

#06-12-10 Lyme bij PWN

Lyme-besmettingen bij PWNBron: PWN

Egmond-
Van de tien vrijwilligers voor Waterleidingbedrijf PWN uit een team uit Egmond zijn er momenteel zes besmet met lyme. Vijf daarvan hebben een oude besmetting. Opmerkelijk, omdat er van vorig jaar totaal maar twaalf gevallen bekend zijn onder vrijwilligers en personeel van het waterleidingbedrijf.

Sinds vorig jaar kunnen vrijwilligers en werknemers bij PWN een vrijwillige bloedtest krijgen, waar ze worden getest of ze de borrelia bacterie met zich meedragen, de veroorzaker van de ziekte van Lyme. "Mensen werken bij ons midden in het duin, ze gaan van de gebaande paden af door het struikgewas, juist waar de teken zitten", zegt Marianne Snabilie, coordinator onderhoud natuur en recreatie. "Daarom hebben ze meer kans om besmet te worden. Daarbij is er een hoger percentage besmette teken."

Negen van de twaalf besmette vrijwilligers en werknemers zijn uiteindelijk via de bedrijfsarts doorgestuurd naar de huisarts, voor een antibiotica behandeling. In drie gevallen ging het om oude besmettingen. Die hebben geen behandeling nodig omdat het een besmetting is die al een keer eerder is aangepakt.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 december 2010

#03-12-10 Toertocht 05-12 afgelast

Toertocht 05-12 afgelastDe toertocht "Schoorlse Duinen" van as zondag met vertrek vanaf het Sportpaleis in Alkmaaris afgelast. Een echte reden word niet gegeven op de website van de organisatie maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met de winterse omstandigheden.
We hopen niet dat dit structureel word....anders voelen we ons weer genoodzaakt om iets als Noordhollands mooiste te organiseren....

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 december 2010

#02-12-10 EDIT: reddingsdeken

EDIT: reddingsdekenIn de nieuwsbrief stond de zeer voordelige NW9 tip; een reddingsdeken, zo'n goud- & zilverkleurig stuk aluminiumfolie, bij de Action voor 62 eurocent. Zoals zo vaak blijkt goedkoop ook hier duurkoop.
Het folie van de Action deken is alleen zilverkleurig en helpt dus alleen tegen oververhitting en niet tegen onderkoeling, daar heb je namelijk goudkleurig voor nodig. Alleen zilverkleurig heb je in de winter niets aan, de duurdere dekens zijn vaak 2-kleurig; goud en zilver. Daar heb je dus altijd wat aan.
Neemt niet weg dat de
reddingsdeken van Bever zwerfsport natuurlijk met 4,5 euro ook een koopje is als er iemand ligt te blauwbekken bij deze arctische omstandigheden.
Leuk kado voor in je eigen fietsschoen.

De zilveren kant naar binnen helpt tegen onderkoeling en andere koudeletsels door tot 80% van de lichaamswarmte te reflecteren; ideaal bij verkeers-, watersport- en wintersportongevallen. De gouden kant naar binnen helpt tegen extreme hittestraling, oververhitting en andere warmteletsels door zo veel mogelijk lichaamswarmte af te voeren. De reddingsdeken werkt als hitteschild dat zonnestralen en -warmte terugkaatst. Let op! Bij brandwonden en tijdens onweer mag u de reddingsdeken niet gebruiken.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 december 2010

#02-12-10 Nieuwsbrief #22 verstuurd

Nieuwsbrief #22 verstuurdvandaag is NW9 nieuwsbrief #22 verstuurd.
Daarin:

# Op bezoek bij SBB
# Einde werkzaamheden in het NHD Bergen
# MTB excursie met de boswachter
# PWN scherpt de fietsmaatregel binnenkort aan
# Toprenners tijdens EPE
# Supersunday op Texel
# Schoorl populairder dan ooit
# Noordwest 9 tip

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur ons een mail met als onderwerp "nieuwsbrief".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 december 2010

#02-12-10 Supersunday op Texel

Supersunday op TexelDe ultieme MTB-uitdaging vind je op Texel: de SuperSunday, een marathontocht van 100 kilometer over Texel. Dwars door boerenland, bos- en duingebied, spannende paadjes en over het uitgerekte Noordzeestrand. Dit jaarlijkse evenement vindt plaats op zondag 13 februari 2011. De start is om 8.00 uur vanaf het gemeentehuis in Den Burg.

De populariteit van dit Texelse evenement groeit. De diversiteit in het parcours, de mogelijkheid om ook een kortere afstand te rijden en de gezellige sfeer hebben een grote aantrekkingskracht op veel mountainbikers. De opzet is uniek: de tocht wordt niet vooraf uitgepeild, maar voorgereden door leden van Wielersport Texel. De deelnemers worden op niveau ingedeeld in groepen van maximaal 20 personen. Twee ervaren mountainbikers begeleiden iedere groep. Onderweg zijn drie stops ingepland, waar de fietsers worden voorzien van koffie, broodjes en soep.

Deelnemers van de vaste wal moeten er rekening mee houden dat zij zaterdag 12 februari al naar Texel moeten komen: de eerste boot in het winterseizoen op zondagochtend vertrekt pas om 08.30 uur naar Texel. De nabij de start gelegen Texelse Stayokay heeft interessante arrangementen. Uiteraard zijn er ook diverse hotels met overnachtingsmogelijkheden.

www.supersunday.infoDe inschrijving start op 1 december 2010 en sluit op 26 januari 2011. De kosten bedragen Euro 20,- p.p. (leden van Wielersport Texel krijgen Euro 5,- korting). Download het inschrijfformulier en mail het volledig ingevulde formulier naar bets@texels.nl . Verzenden via de post kan ook: Bets Fietsen o.v.v. SuperSunday 2011, Heemskerckstraat 10, 1792 AB in Oudeschild.  Het inschrijfgeld van Euro 20,- kan worden overgemaakt op banknummer 3625.34.233 t.n.v. Wielervereniging Texel onder vermelding van Super Sunday aangevuld met je naam. Betalingen dienen binnen veertien dagen na inschrijving binnen te zijn, anders vervalt het recht op deelname.

Let op! Door het unieke karakter van de Texelse SuperSunday kunnen maximaal 300 deelnemers worden ingeschreven. Zorg dat je erbij bent!

Meer vragen? Bel voor informatie met John Betsema, tel. 06-38222257.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 november 2010

#30-11-10 Brede vlinderpaden

Bredere paden in duinen goed voor vlindersDe komende tijd is de rust weer ver te zoeken in de duinen, de ene werkzaamheid os nog maar net beeindigd of de volgende start weer.

Heemskerk
De motorzaag gaat in de bomen langs diverse doorgaande wegen en paden in de duinen bij Heemskerk.

Het zaagwerk is is ten faveure van onder meer de vlinders. Hun leefgebieden in het open duin komen door het dichtgroeien van de natuur steeds meer geisoleerd te liggen. Deze dieren hebben baat bij brede corridoren, de zogenoemde "zonnige zomen".

Duinbeheerder PWN laat in de komende maanden voor dit doel ongeveer zes hectare(red.:ongeveer 12 voetbalvelden) bomen wegzagen, verspreid over vele kilometers langs een zestal doorgaande paden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 november 2010

#24-11-10 Drijfzand @ Egmond aan Zee

Drijfzand @ Egmond aan ZeePas op voor drijfzand, de genoemde bebording staat trouwens al jaren rond de strekdammen. Drijzand is niet iets nieuws en komt geregeld, weliswaar in milde vorm, voor langs de kust.

Egmond aan Zee
Rijkswaterstaat is onmiddellijk gestopt met het werk aan de zogenoemde Ecobeach in Egmond aan Zee.
lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 november 2010

#22-11-10 MTBer breekt sleutelbeen

MTBer breekt sleutelbeen op strand CastricumWaarschijnlijk is hij net weer op tijd fit voor EPE.

Egmond aan Zee
Bij ongelukken op het strand bij Egmond aan Zee en Castricum zijn drie mensen gewond geraakt. Een paard moest men wegens een beenbreuk laten inslapen.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 november 2010

#21-11-10 Volkskrant over Schoorl

24 uur in Schoorl

Mooi artikel over de route in Schoorl in de Volkskrant van 20 november 2010. Ook online te lezen via deze url.


Klik de afbeelding voor een leesbare versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 november 2010

#19-11-10 Toprenners @ EPE

Toprenners @ EPEFoto's van de heren konden we niet vinden.......

Toprenners Sebastian Langeveld, Bart Brentjens en Hanka Kupfernagel starten op zaterdag 8 januari tijdens de 13e Strandrace AGU Egmond-Pier-Egmond. De 36 km lange strandrace tussen Egmond aan Zee en de pier van Wijk aan Zee geldt met ruim 3.500 deelnemers als de grootste strandrace in de Benelux. Deelnemers die de ultieme race over het strand niet willen missen moeten zich snel aanmelden, want de deelnemerslimiet is in zicht.
 
De 25-jarige Sebastian Langeveld maakt van de weg een uitstapje naar het strand. De Raborenner liet in 2009 al blijken dat hij op het strand goed uit de voeten komt door Egmond-Pier-Egmond dat jaar te winnen. Zijn geschiedenis in het veldrijden en het goede wegseizoen belooft veel goeds. Zijn voornaamste concurrent zal de routinier Bart Brentjens zijn. De inmiddels 42-jarige mountainbiker heeft de opening van het jaar nog nooit gewonnen. Maar de Olympisch kampioen van 1996 is momenteel nog zeer actief in de mountainbike wereld, zo werd hij vorige maand nog tweede tijdens de Crocodile Trophy in Australie. Ook de winnaar van 2008 en de nummer drie van 2009, Sander Lormans en de altijd gevaarlijke Ramses Bekkenk gaan strijden om de titel.
 
Deelname vrouwen
Bij de vrouwen staat een meervoudig wereldkampioen veldrijden aan de start: de Duitse Hanka Kupfernagel. Maar liefst vijf maal was de 36-jarige veldrijdster de beste van de wereld. In 2009 en 2010 moest ze genoegen nemen met het zilver, Marianne Vos veroverde toen de wereldtitel. Van Nederlandse bodem staat het talent uit Bergen, Rozanne Slik, aan de start.
 
Inmiddels hebben al ruim 3.300 deelnemers zich aangemeld voor het spektakel op 8 januari. Om teleurstellingen te voorkomen raadt organisator Le Champion de mountainbikeliefhebber aan om snel in te schrijven, want de limiet is bijna in zicht. Inschrijven is mogelijk voor individuele renners en bedrijven. Naast het individuele klassement  wordt een klassement van businessteams opgemaakt. De felbegeerde titel werd in 2009 behaald door het team van De Zeeuwleeuw/Imming Bikes uit Heiloo.

Meer informatie over AGU Egmond-Pier-Egmond is te vinden op www.aguegmondpieregmond.nl.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 november 2010

#16-11-10 Broedpad weer afgesloten

Broedpad weer afgeslotenafgelopen weekend waren er diverse paden door natuurlijke omstandigheden geblokkeerd, veel rotte bomen hadden de storm van afgelopen week niet overleefd.
Er was echter ook 1 paadje(foto met de blauwe fiets) wat op een niet natuurlijke manier was afgesloten, heel toevallig of niet....wie zal het zeggen was dit 1 van de broedpaden waar we al eerder over schreven.
Het pad tussen de Papenberg & Diaconieweg was zorgvuldig door 2 bomen gebarricadeerd, wie o wie heeft het gedaan?; de roofvogelwerkgroep(die al eerder paden op eigen houtje afsloten) PWN(die her en der met bomen strooien) een wandelaar die geschrokken was van een fietser die juist uit het pad kwam rijden of toch de kabouters?
Wat ook opviel was dat de broedseizoen bordjes verwijderd waren bij de paadjes. Wij gaan er dus vanuit dat deze paden in het vervolg gewoon het hele jaar door toegankelijk blijven voor recreanten, fijn!Uiteraard hebben we de bomen aan de kant geschoven zodat iedereen weer van dat prachtige legale singletrackje kan genieten!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 november 2010

#15-11-10 Schat op parcours Schoorl

Schat op parcours SchoorlBron: De Duinstreek

Schoorl -
De zesjarige Zeb Hoogvliet deed onlangs een bijzondere vondst. Op zijn crossfietsje reed hij samen met zijn moeder het mountainbikeparcours in de duinen van Schoorl. Op zich al een hele prestatie, maar de rit wordt alleen maar mooier.

Tijdens het beklimmen van een van de duinen ziet Zeb iets liggen. "He, kijk mam...", roept hij en stapt van zijn fiets. Na het parcours helemaal uit te hebben gefietst, roepen moeder en zoon de hulp in van het Fries Scheepvaartmuseum. Zeb blijkt een gedenkpenning van de Nederlandse Zeevaarder Jan Evertsen te hebben gevonden. Geschat wordt dat de munt in het jaar 1900 gemaakt is ter nagedachtenis aan alle belangrijke zeehelden. Zelf heeft het Friese museum drie munten in bezit. Die van Egbert Kortenaar, Michiel de Ruiter en Maarten Harpertsz tromp. Luitenant Admiraal Jan Evertsen leefde van 1600 tot 1666.

"De munt is veel minder oud dan we dachten, maar dat drukt de pret niet. Het is natuurlijk waanzinnig om als 6-jarig jongetje een echte schat te vinden tijdens het mountainbiken", aldus moeder Merel.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 november 2010

#13-11-10 fietsmaatregel van PWN

De fietsmaatregel van PWN wordt aangescherptDe fietsmaatregel van PWN is ooit ingevoerd met als hoofddoel om de onderlinge hinder tussen overige recreanten en fietsers op onverharde paden te reduceren. De regel luidt:

Fietsen op onverharde paden is toegestaan van zonsopgang tot 10:30 tenzij anders in aangegeven.

De regel is uniek in de wereld en blijkt niet te leiden tot vermindering van de onderlinge hinder tussen recreanten en fietsers op onverharde paden.

Kortom: DE FIETSMAATREGEL WERKT NIET.
In het laatse "hinderonderzoek" van PWN(bekijk PDF) komt dit ook duidelijk naar voren, de hinder neemt zelfs een beetje toe.
Logisch zou dan zijn om de fietsmaatregel af te schaffen, immers: waarom vasthouden aan een zinkend schip?

PWN besluit echter binnenkort om de fietsmaatregel uit te breiden, later meer hierover.

De hinder bestaat vnl uit: schrik, moeten uitwijken en verstoord worden in de natuurbeleving. Je kan je afvragen in hoeverre dit onder echte hinder valt. Deze mensen schrikken waarschijnlijk ook van een plots wegvliegende buizerd, vinden het hinderlijk als ze moeten uitwijken voor een schotse hooglander die op het pad ligt te herkauwen en worden verstoord in de natuurbeleving door het aanzicht van Tata, een overvliegend vliegtuig of een boswachter in zijn autootje.

Bij de fietsers op onverharde paden is de fietsmaatregel goed bekend, bijna 100% kent de fietsmaatregel. Bij de overige recreanten weet 31% niet wat de regels zijn voor fietsen op onverharde paden, 17% daarvan denkt dat het geheel verboden is op de onverharde paden te fietsen.
Het schort dus aan de voorlichting over de fietsmaatregel aan overige rereanten zou je kunnen stellen.

PWN heeft nu bedacht, ja bedacht, om weer eens wat nieuws te proberen. Waarop deze gedachtenkronkel gebaseerd is weet alleen PWN.
Bij drukke hoofdentrees gaat PWN binnenkort de wandelaars van de fietsers scheiden.
Het zal er op neerkomen dat er bij drukke entrees een zone komt waarin fietsen op onverharde paden verboden word. Ook is het mogelijk dat wandelen op onverharde paden verboden word in deze zone.........geloof je het zelf?
Drukke entrees zijn: Duinvermaak, Uilenvangersweg, 't Woud, Egmond Binnen, Castricum, Heemskerk & Wijk aan Zee.
Rond deze entrees is fietsen dus binnenkort verboden.
Hoe groot de zone word is nu nog niet bekend bij ons.

Bekijk de MTB info op de PWN website in PDF

Even wat opmerkingen bij deze info:
-een apart MTB parcours was idd geen optie omdat PWN dit niet wilde en de onderhandelingen met ons geheel dichttimmerde met randvoorwaarden waar een eventueel parcours aan moest voldoen. Deze randvoorwaarden zorgden ervoor dat een parcours idd niet haalbaar was.
-de klankbordgroep(KBG) is eigenlijk een wassen neus. PWN hoort idd een ieders mening aan en doet vervolgens wat ze vantevoren allang bedacht hebben.
-MTB NW9 zit ook in deze KBG maar heeft NOOIT aangegeven zich te kunnen vinden in de voornemens van PWN.

Onze mening is dat deze verscherping van de fietsmaatregel juist zal zorgen voor escalatie en een toename van de hinder. Iedereen is net een beetje gewend aan de fietsmaatregel, weet waar wel en niet gefietst mag worden. Als je dan op verschillende plekken(de drukke entrees) weer no-bike zones gaat inrichten begint het gewenningsproces weer opnieuw.
Verder geloven wij niet dat er veel draagvlak is onder de fietsers voor zo'n maatregel.

Wat in onze ogen DE oplossing is, is communiceren maar dit is een vaardigheid die PWN niet beheerst, daar hebben we al vaker melding over gemaakt. Verder zijn wij van mening dat een verruiming van de tijdsduur(naar bijv. de namiddag/avond) zorgt voor vermindering van de hinder, immers nu moeten alle fietsers voor 10:30 hun ding gedaan hebben, dit blijkt toch een drukke periode in het duin. Fietsers fietsen liever ook in rustige gebieden of op rustige tijden blijkt uit het onderzoek van PWN. Een verruiming van de fietsmaatregel naar rustigere uren, de namiddag en avond, zorgt ervoor dat fietsers ook in deze periode gaan fietsen. De ochtendperiode word rustiger en de hinder zal afnemen.

Waarom werkt het 100% delen van de paden in andere drukke gebieden wel??? Omdat iedereen daar weet dat de paden gedeeld moeten worden met alle recreanten, als je je hiervan bewust bent ben je ook eerder genegen om een ander te accepteren. Verzin je echter voor alle recreanten eigen padennetwerken(ruiters) en eigen regeltjes(fietsers op onverharde paden) dan zorg je automatisch al voor een onderscheid tussen de verschillende groepen.....

Immers; "Waarom hebben die fietsers een aparte regeling nodig? Er zal wel wat met die gasten aan de hand zijn dat ze na 10:30 niet meer welkom zijn"
1 kleine groep vervreemden van de grotere groep door deze zijn eigen specifieke regels te geven.............in onze ogen is dat heel erg fout.....

Lees hier de eerdere berichtgeving van NW9 nav de KBG bijeenkomst.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 november 2010

#13-11-10 Noordwijk-IJmuiden-Noordwijk

Noordwijk-IJmuiden-Noordwijkstrandracen is populair en kennelijk ook big business. Op 12 december vind voor de eerste maal de strandrace Noordwijk-IJmuiden-Noordwijk gehouden worden, 52 km lang/kort.
Als je op de website van de organisatie kijkt, kijk dan zeker even onder het menu "wedstrijdinfo" bij het "technisch reglement"....erg grappig!

Waarom je bij een MTB wedstrijd een MTB kunt winnen begrijp we echt niet..........de meeste toppers worden gesponsord.

Van de organisatie:
Op zondag 12 december zal voor de eerste maal de mountainbike strandrace van Noordwijk naar IJmuiden en terug plaatsvinden. De tocht is 52 kilometer lang. Voor zowel de winnaar bij de heren als de winnares bij de dames is de hoofdprijs een door Koga ter beschikking Koga X-SPORT.
Start en finish zullen in Noordwijk op de Koningin Wilhelmina boulevard plaatsvinden. In IJmuiden zal gekeerd worden, door het strand te verlaten en een stuk via de westzijde van het Kennemermeer te rijden en dan weer het strand op te gaan.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 november 2010

#11-11-10 Om de Noord

Om de NoordNog begin dit jaar reden we tijdens Noordhollands mooiste door het Zeedorpenlandschap bij Egmond. Een prachtige stuk duinlandschap met een cultuurhistorische waarde.
De gebruikers van de tuintjes richtten 25 jaar geleden een vereniging op, genaamd De Noord. Hoofddoel is om, samen met de huidige beheerder PWN, het voortbestaan van het zeedorpenlandschap te verzekeren.

Bron: De Duinstreek

Egmond aan Zee - In het duingebied van voormalig eigenaar Jonkheer Six van Wimmenum liggen valleien waarop al bijna tweehonderd jaar het 'hemels geschenk' de aardappel wordt geteeld. Met namen als het Transvaal, Amerika, Jan Rijnesdal en Vijgendal. Omdat dit gebied in min of meer oorspronkelijke staat bewaard is gebleven, is het van grote cultureel-historische waarde. En daarover heeft Gerjan Zwaan een boek geschreven.

De aardappel werd een hemels geschenk genoemd omdat deze zetmeelknol uit Zuid-Amerika prima bleek te groeien in arme grond. Het redde zo vele mensen in Europa van de hongersnood. In de valleien van de Wimmenummerduinen werden rond 1850 vele akkertjes aangelegd. Eindelijk kon de wildernis die het duingebied vormde en die tot dan toe het verarmde vissersdorp slechts instuivend zand, konijnen, bramen en wat stookhout had opgeleverd, benut worden. En zo ontstond het zeedorpenlandschap rond Egmond. Tegenwoordig vormen de landjes en de veldnamen een waardevol cultuurhistorisch geheel.

Gebruikers van de landjes richtten vijfentwintig jaar geleden Duinlandjesvereniging De Noord op. Het hoofddoel is nu om, samen met de huidige beheerder het PWN, het voortbestaan van het zeedorpenlandschap te verzekeren.

Op 12 november viert de vereniging haar jubileum. Daar wordt het boek "Om de Noord" uitgereikt aan de telg van de vroeger eigenaren: de heer Six. Aansluitend is een inloop- en feestavond voor leden. Het boek is vanaf 13 november te koop bij Boekhandel Dekker en Foto Jonker.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 november 2010

#09-11-10 Verslag excursie NHD

Mountainbiken met boswachter Natasja Nachbar
Zaterdagochtend rond 8.15 uur spring ik op mijn fiets om op tijd bij Duinvermaak te zijn. De lucht ziet er donker uit. Buien staan herkenbaar afgetekend in de sombere pasteltinten die de hemel bont kleuren van grijs naar donkerblauw. Niet de vraag of ze gaan vallen, maar wanneer ze gaan vallen staat centraal. Nog maar net op weg kletteren dikke druppels als voorbode van een watergordijn naar beneden. Is het toeval dat ik aan de "Bond tegen het vloeken" moet denken? Een ding weet ik zeker: straks ga ik een Agu Secco Condom, ofwel een regenjack kopen. Redelijk nat kom ik bij het verzamelpunt aangereden. Onder de uitstekende dakrand van de snackbar schuilen twee metgezellen. Erik en Natasja staan aan de overzijde.
Als de regen wegtrekt, stappen we op de fiets voor een rondje PWN, onder leiding van de boswachter. Van warmtrappen is nauwelijks sprake. Bij de meertjes staan we voor de tweede maal stil en luisteren we naar de uitleg van Natasja. Over het hoge water in de winter, dat rond de meertjes alles blank zet omdat er minder water wordt onttrokken. Over het water zien we de regen aankomen. Flinke buien! Trainingsgroep NHN is ook druk in de weer op deze zaterdagochtend. Met enige regelmaat komt een "treintje" met potige kerels voorbij stuiven. Toch ook wel imposant voor een gewone sterveling die met de bike aan de hand naar zwammen staart die door Natasja al pratend ontleed worden.
Het heeft geen zin een poging te wagen om Natasja te overtreffen in haar kennis. Er zijn echt rode achterlicht en puntzak zwammen. Of was het nu een patatzak zwam? Tijdens het fietsen complimenteer ik haar vanwege alle kennis. Ze antwoordt: "ik weet een beetje van wat nog veel meer is." En dat is waar natuurlijk. Nu is het wel weer zo dat Natasja op tien vierkante meter meer waarneemt dan ons clubje gezamenlijk in het gehele duingebied. Door haar enthousiasme tuimelen we als het ware uit het "vakje" waar we ooit in gepropt zijn: het is dat we een fiets vasthouden, maar de aandacht gaat uit naar wat Natasja vertelt over zwammen met kelkjes. Hoezo bestaan er geen kabouters?Als we het bos verlaten en bij de Noordwesthoek de zeewering naderen, fietsen we over kilometers rijplaten die daar zijn neergelegd door een aannemer. Over een grote breedte zijn bomen gerooid. Natasja vertelt ons over de hoge natuurwaarde van deze duinen. Het beheer van dit gebied valt onder Natura 2000, zeg maar Europese wetgeving. Alle verrichte handelingen in dit gebied zijn eerst getoetst aan deze wetgeving. Schaarste is een van de redenen, want er is zelfs wereldwijd maar weinig van dit specifieke duingebied te vinden. We zijn er niet alleen stil van, we bibberen ondertussen van de kou. Het vele stilstaan zijn we niet gewend, laat staan dat we erop gekleed zijn. Reden om ons eens lekker warm te trappen richting de Franschman.
Zoals altijd in het PWN-gebied, is de tijd de bepalende factor. Zwitsers zouden er nog wat van kunnen leren. Wanneer we opnieuw stilhouden praten we ook over de vraag wat nu precies natuur is en welke rol mensen daarin spelen? Om het begrijpelijk te houden: bananen- en mandarijnschillen zijn geen natuur! Ze geven eerder blijk van gemakzucht. Het heeft ook alles te maken met de vraag of het exoten betreft die hier niet van nature voorkomen. Omdat we van bosfilosofie steenkoude voeten krijgen, spoeden we ons naar de bessentaart met koffie van Duinvermaak. Of dat ook natuur is, wordt niet langer betwist. Het was een leuke en vooral leerzame rit en in het voorjaar willen we bekijken of we het nogmaals kunnen organiseren. Ieder jaargetijde heeft immers eigen bijzonderheden. Over de vorm en inhoud kunnen we een winter lang nadenken.
Natasja, bedankt voor je inspanning. De rit was de regenbuien en koude voeten meer dan waard.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 november 2010

#07-11-10 Brentjens wint HvH-DH

Bart Brentjens wint Hoek van Holland-Den Helder 2010Ondanks het gat wat hij sloeg bij het loopstuk ivm de zandsuppletie bij Bergen aan Zee wist Ramses Bekkenk zijn titel niet te prolongeren tijdens deze zware editie van de langste strandrace ter wereld. Bram Rood finishte helaas niet, hij moest afstappen ivm onderkoeling.

Uitslag Hoek van Holland Den Helder 2010
1. Bart Brentjens
2. Ramses Bekkenk
3. Tom Hartkampgroeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2010

#01-11-10 Zandsuppletie Bergen aan Zee

Zandsuppletie Bergen aan ZeeUPDATE: Download hier in PDF de laatste info mbt Hoek van Holland-Den Helder 2010.

Net voor de strandrace Hoek van Holland-Den Helder beginnen ze deze week op het strand bij Bergen aan Zee met zandsuppletie. Heb je net het beruchte zand bij Heemskerk overwonnen krijg je bij Bergen(tussen Bergen Noord en De Kerf) nog een stukje zacht strand/lopen voor je kiezen.....ach het maakt de rit alleen maar heroischer. Nu nog hopen op een windje uit het Noordwesten met een kracht of 9......(vooralsnog voorspelt het KNMI Zuidwest 4)


Bergen-Rijkswaterstaat start deze week met het ophogen van het strand van Bergen aan Zee.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2010

#01-11-10 Politie alert op brand

Politie alert op brandIk moet zeggen dat de surveillanten idd goed gecamoufleerd zijn, ik heb ze nog nooit gezien en ik fiets toch regelmatig in het gebied.....

Bron: De Duinstreek

Schoorl - De inwoners van de gemeente Bergen kunnen ervan verzekerd zijn dat de politie haar surveillancebeleid in het duingebied voor de komende winter niet zal wijzigen. Dat wil zeggen dat de kans op een duinbrand hoog op haar prioriteitenlijst blijft staan.

Vorig jaar werd nog besloten om gedurende de wintermaanden een stapje terug te doen bij het toezicht in bos en duin. De politie vindt het nu nog te vroeg om minder waakzaam te zijn gedurende de maanden buiten het zomerseizoen.

Op heterdaad
Persvoorlichtster Petrie Koenen van de regiopolitie meldt dat er regelmatig, ge-uniformeerd en in burger, te voet of op de fiets wordt gesurveilleerd. Op die manier blijft de kans aanwezig dat de pyromaan op heterdaad wordt betrapt. Want niemand twijfelt er meer aan dat er bij alle bos- en duinbranden in de Schoorlse boswachterij en het PWN gebied bij Bergen, sprake is geweest van brandstichting. Men wordt in die mening gesterkt door het feit dat er in een aantal gevallen meerdere brandhaarden werden ontdekt. Na de tweede brand in oktober van 2009 nabij De Kerf zei Bergens burgemeester Hetty Hafkamp: "Dit kan geen toeval zijn maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken."

Code Rood
Vorig jaar juni werd "Code Rood" ingevoerd. Dat betekende een drastische wijziging in het uitrukbeleid van de brandweer. Bij elke brandmelding werden zes auto's ingezet, drie tankspuitauto's, en een zelfde aantal werk- en personenbusjes. Op een drietal plekken in de boswachterij werden containers en een tankwagen, elk met twintigduizend liter water geparkeerd. Een preventieve maatregel dus, die nog steeds van kracht is.

"Code Rood" betekent dat zich binnen enkele minuten een lange stoet hulpverleners met loeiende sirenes van brandweer, politie en ambulances vrije toegang opeist richting brandlocatie. Hoewel heel Schoorl schoon genoeg heeft van deze beelden, toont de bevolking begrip voor de situatie. Onder het motto: "liever te veel uitrukken dan te weinig".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2010

#01-11-10 Landmark verdwenen

Landmark verdwenenWe zijn er allemaal wel een keer langs gefietst of vroeger met je ouders even de dijk op om "zeetje te kijken".
Het beeld van Simon Gutker De Jutter uit 1993 op de kop van de Hondsbosse Zeewering bij Camperduin is verdwenen. Aankomende zondag 7 november passeert de monsterrit Hoek van Holland-Den Helder alleen de overblijfselen van dit 300kg zware beeld; alleen de voeten staan er nog.


Bronsdieven hebben geprobeerd het beeld De Strandvonder, bij de strandopgang van Camperduin, van zijn sokkel te zagen.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 oktober 2010

#29-10-10 Excursie door het NHD

Excursie door het NHDNW9 organiseert ism onze columniste een excursie op de MTB door het NHD.

Een gratis MTB excursie met de boswachter op zaterdagochtend 6 november, om 08:30 verzamelen bij Duinvermaak.
Onze columniste Natasja zal honderduit vertellen over haar werkomgeving en van alles laten zien over alles wat groeit, bloeit en leeft of inmiddels al is overleden. Dit alles terwijl we heerlijk fietsen door het NHD.
Trek wel een laagje extra aan, we zullen geregeld stilstaan voor wat uitleg  schat ik zo in.

Uiteraard kun je al je vragen op Natasja afvuren over bloemetjes, beestjes en natuurbeheer en kan je checken hoe hard ze nou fietst....altijd handig als je onder een bon wilt uitkomen.....-;)(geintje, want dat doen we natuurlijk niet!)

Het deelnemersaantal is beperkt dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Meld je aan door een mail te sturen met daarin je naam en mobiele nummer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 oktober 2010

#29-10-10 Bikehotel in de Dolomieten

Bikehotel in de DolomietenBij NW9 worden we overspoeld met persberichten over van alles en nog wat. Meestal is het een kwestie van copy-paste en klaar.
Onderstaande website heb ik echter met veel plezier bekeken, het gebied kent iedere MTBer natuurlijk, de Dolomieten zijn een waar MTB mekka en ook op de reesert kan je er prima uit de voeten.

Wij zullen ons eerst voorstellen, wij zijn een jong enthousiast Nederlands stel, en hebben al
10 jaar ervaring in  het hotelwezen/toerisme en voornamelijk in de bergen. De afgelopen vier jaar in de Italiaanse Dolomieten. Sinds onze eerste seizoen in de Dolomieten waren wij al verkocht, we wisten dat we hier wilden blijven.
 Nu hebben we een hotel gevonden die wij per ingang van 1 december over zullen nemen.
 
Hotel Lory ligt in het pittoresk dorpje Molveno en heeft een adembenemend uitzicht over het meer.  

Verdere informatie :
 -Ruim opgezet en gerenoveerd in het jaar 2000
-23 ruime twee persoonskamers, allen met eigen badkamer
-Apart bar gedeelte en apart eet gedeelte
-Nederlands sprekend personeel
-Volledig afgestemd op de behoeften van de sportieveling m.b.t. de maaltijden, uitgebreid ontbijt buffet en de mogelijkheid tot een pasta maaltijd bij terugkomst van een tocht.
Ook beschikt Hotel Lory over alle aspecten die nodig zijn voor een  groepsaccommodatie, daarnaast zijn wij uitermate flexibel wanneer u als (grote) groep wensen heeft. 
        
Zoals u wellicht al weet leent de Brenta Dolomieten zich uitermate geschikt voor mountainbike tourtochten.  Hierbij een link waar nog gedetaileerde informatie op staat over MTB routes e.d.: www.dolomitibrentabike.it

Uiteraard heeft NW9 de website uitvoerig bekeken. Ziet er allemaal verzorgd uit en ook de prijzen voor halfpension zijn redelijk(tussen de 45 & 59 euro p.p.p.n)
De website beschikt over een speciale MTB pagina, die nog wel wat karig is qua informatie, maar daar komt binnenkort ongetwijfeld verandering in. GPS routes zijn ook in de maak!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 oktober 2010

#29-10-10 Duursportief trainingen

Duursportief trainingenTrainingen zijn HOT & dikwijls is het slalommenin het NHD om de vele trainingsgroepen, de keuze is reuze maar het belangrijkste is dat we lekker sportief bezig zijn in de natuur!
Poets je rijtechniek wat op met een clinic, zo voorkom je blessures en nare valpartijen.

Op zondag 14 november start de nieuwe cyclus van mountainbike techniektrainingen. Duursportief verzorgt in samenwerking met Le Champion en de Bike Academie trainingen in het bos- en duingebied van Schoorl.

Tijdens zes trainingen krijg je les van een zeer ervaren trainer en leer je alles over je rijtechniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het remmen, schakelen en klimmen. Het is dus geen conditietraining! De lessen zijn gericht op minder ervaren mountainbikers. Je dient zelf te zorgen voor een veilige mountainbike en helm.

Als leuke extra's hebben we dit keer een sleutelavond, waardoor je voortaan zelf jouw fiets kan reparen en een uitleg over het gebruik van een GPS ontvanger, zodat je de laatste les de route via de GPS ontvanger kan rijden.

De trainingen vinden plaats op 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december. De lessen starten om 09:00 en duren tot 10:30uur. We verzamelen bij duinmanege Poelenburgh.

De kosten voor zes trainingen plus de extra's zijn 75 euro. Opgeven kan tot 12 november 2010 op www.duursportief.nl Voor eventuele vragen kan je contact opnemen met projectleider David van der Welle, 06-50885730 of info@duursportief.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door erik | Permalink

29 oktober 2010

#29-10-10 Rabotop Twiske

Rabotop Twiske 14 novemberNa 2 succevolle edities is het dit jaar tijd voor de derde editie van de RABOtop wedstrijd op het technische parcours van het Twiske.

De Rabotop Noord Holland is een reeks van wedstrijden voor de mountainbike en cyclocrosser door heel Noord Holland. Vorig jaar werd voor het eerst ook een wedstrijd in de regio Zaanstreek/Waterland georganiseerd, namelijk in recreatiegebied het Twiske. Tijdens deze wedstrijd was de snelste man in de topklasse de Enkhuizenaar Tino Haakman.
Dit jaar wordt de wedstrijd in het Twiske opnieuw gehouden en wel op zondag 14 november. De wedstrijd wordt verreden op en rond een voormalig zanddepot, in de volksmond beter bekend als de zanddijk. De zandgrond maakt het mogelijk om ook na zware regenval een goed berijdbaar wedstrijdparkoers uit te zetten.
Als basis voor het wedstrijdparkoers dient een van de twee vaste mountainbikeroutes die in 2009 in het Twiske zijn aangelegd. De aanleg van deze routes is een particulier initiatief en volledig gefinancierd met donaties, sponsoring en subsidie van enkele gemeenten. Ook het onderhoud wordt in eigen beheer uitgevoerd, de opbrengst van de wedstrijd komt dan ook geheel ten goede aan dit onderhoud.
Het wedstrijdparkoers voor 2010 wordt zwaar, vooral door de mix van snelle stukken, veel kort klimwerk en enkele verrassende technische passages. De technische passages maken overigens deel uit van de vaste route en zijn zodoende het gehele jaar te oefenen. Een Rabotop-dag kent 4 wedstrijden:
09:45 start jeugd tot 10 jr
10:15 start drie klassen nl. jeugd 11-12 jr, jeugd 13-14 jr en de dames
11:30 start topklasse & junioren
13:00 start funklasse.

Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging of een licentie te hebben om aan de Rabotop mee te kunnen doen. Meer info, o.a. over inschrijfkosten en prijzengeld, vind je op:
www.mtb-twiske.nl
www.rabotopnh.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 oktober 2010

#25-10-10 Racefiets wint terrein

Racefiets wint terreinLeuke woordspeling........de MTB is toch juist voor in het terrein?

Dit jaar zijn in ons land meer racefietsen verkocht dan vorig jaar, maar de verkoop van mountainbikes viel terug. Dit blijkt uit een onderzoek van marktonderzoekbureau GfK in opdracht van brancheorganisatie Bovag.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 oktober 2010

#23-10-10 Einde werkzaamheden

Einde werkzaamheden NHD BergenHet lijkt erop dat een einde gekomen is aan de werkzaamheden op en rond de bunkerklim. De paden zijn zo goed als gevlakt, er staat weer een hek bovenop de bunkerklim richting SBB en het zanddepot is zo goed als leeg. Het enig wat nu nog rest zijn de rijplaten, waar ik vanochtend PVD een snakebite op reed, en natuurlijk alle kapot gereden en breed gekapte paden, omgehakte bomen en verzande stukken bos en heide.
En waarvoor??? Voor een natuurproject waar een hek omheen staat met een bordje "verboden te betreden".........
Probeer het maar niet te begrijpen.....

De charme van het gebied rond de bunkerklim is voor mij verdwenen, ik hoop dat de natuur zich snel hersteld van dit geweld en de rust maar snel mag wederkeren.

Afgelopen week kwam ik de schaapskudde tegen, heerlijk grazend van het gras en de heide. Ondanks dat ze eigenlijk niet thuis horen in de duinen blijft het wel een prachtige gezicht. Na een kwartiertje van de grazers te hebben genoten vervolgde ik mijn weg en reed een boswachter in zijn pick-up 4x4 achterop, triomfantelijk op zijn klokkie wijzend.....aangezien ik al jaren zonder teller, Polar of andere instrumenten rij die de tijd zouden kunnen aangeven had ik geen idee van de tijd.....
De boswachter was er echter 1 van het vriendelijke soort en ondanks dat het al 10:55 was maakten we er een grappige conversatie van en mocht ik zonder geel papiertje en 60 euro lichter mijn weg vervolgen...........zo kan het dus ook.

O ja, ik zag dat naast Gerrie Knetemann ook Frans van Dusschoten(v/h woonachtig in Castricum) zijn eigen herdenkingsplek heeft gekregen. 5 jaar na zijn overlijden word hij herdacht in het NHD, net voor de zanderige afdaling naar het voetspoor wat uitkomt onderaan de bunkerklim, dmv een bank met plaquette.

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 oktober 2010

#19-10-10 Column: Herfst(licht)

Column Herfst(licht)De zon, de natuur en het magisch licht in deze tijd van het jaar inspireerde onze columniste tot een mooi column, Herfst(licht)!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 oktober 2010

#08-10-10 Gladiatoren in de ring

Gladiatoren in de ring

Een erg leuk filmpje!
Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 oktober 2010

#05-10-10 Verdwenen & gevonden

Verdwenen paddenstoel ontdektHet zal wel druk worden in de bossen rond Schoorl.........op zoek naar de Boletus edulis.

Schoorl-
Recent is bij Schoorl het sinds 1971 uitgestorven Denne-eekhoorntjesbrood  gevonden. Door mycologen is jaren vergeefs naar deze paddenstoel gezocht op de stuifzanden in het binnenland, waar ze ook het laatst gezien is.
Lees hier verder.


groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 september 2010

#30-09-10 NW9 Nieuwsbrief #21

NW9 Nieuwsbrief #21Hij is weer verstuurd aan alle trouwe lezers; NW9 nieuwsbrief #21.
In deze editie:

#Schoorl veiliger
#Drafbike succesvol
#Geestmerambacht gesloten op 3 oktober
#Toertochten Noord Holland binnenkort weer van start
#NW9 bespaartip; BikeMotion Benelux

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 september 2010

#29-09-10 Hoe???

Hoe???

We gebruiken ze allemaal en minimaal 2, ze brengen je van A naar B over een diversiteit van ondergronden. Het is waarschijnlijk het meest besproken onderdeel van de fiets op de diverse fora, hele studies en onderzoeken zijn er over gepubliceerd.
Je koopt ze eigenlijk achteloos en over het algemeen doen ze hun werk uitstekend....als het mis gaat is het vaak de schuld van de berijder.

Banden.....maar hoe worden ze nou precies gemaakt??
groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 september 2010

#27-09-10 MTB meets baanrijden

MTB ontmoet baanwielrennen

Vandaag een leuk en vooral groot artikel op de middenpagina in het sportkatern van het NHD, goed voor de MTB sport.....en het baanwielrennen natuurlijk....


Klik/download de artikelen voor een leesbare versie

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 september 2010

#27-09-10 Foto's Drafbike 2010

Foto's Drafbike 2010

Foto's van Drafbike 2010 vind je hier.
En voor de foto's van John Veenstra, die man in het zwart; klik hier.Meer foto's volgen.....

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 september 2010

#26-09-10 Uitslagen Drafbike 2010

Uitslagen Drafbike 2010Zo de eerste Drafbike is een feit, ondanks dat het voor ons ook de eerste keer was en er hier en daar nog wel een verbeterpuntje inzit en er helaas twee lelijke valpartijen plaatsvonden...was het al met al een zeer geslaagde dag!!
De races waren soms bloedstollend en er werd door sommige deelnemers slim gereden terwijl anderen juist met de krachten smeten.....

We vermelden nu alleen de podiumplaatsen, we hopen in de loop van deze week het totale klassement te publiceren....

Meest strijdlustigste renner:
Barry Beerepoot

Scratch: (uitslag volgt)
1: Raymond Rol
2: Job Sinnige
3: Michel Agterberg

Sprint: (uitslag)
1: Jelger Bisschop
2: Michel Agterberg
3: Job Sinnige

Afvalkoers: (uitslag)
1: Job Sinnige
2: Eddo Meeken
3: Michel Agterberg

Omnium kampioen heren:
1: Job Sinnige
2: Michel Agterberg
3: Eddo Meeken

Omnium kampioen dames:
1: Annika Molenaar
2: Ella de Waard

Ploegenachtervolging: (uitslag)
1: Tweewielercentrum de Hoef 1
2: Bike Action
3: Zeeleeuw 1


Wij willen bij deze alle deelnemers bedanken voor de inzet, sportiviteit en gezelligheid. Ook de sponsoren hartelijk, hartelijk dank! En last but not least, de vrijwilligers, de EHBO en Drafcentrum Alkmaar.Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 september 2010

#25-09-10 De krant van vandaag

De krant van vandaag


Klik het artikel voor een grotere versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 september 2010

#22-09-10 Schoorl veiliger

MTB route Schoorl veiligerDe oude routepaaltjes die er nog stonden, een stuk of 5?, waren idd aan vervanging toe.
Uit ervaring weten wij (en jullie ook) dat het bij ongevallen soms erg lastig is om aan te geven waar de ambulance precies nodig is. Staatsbosbeheer heeft met de ambulancedienst overlegd hoe tijdverlies door het zoeken naar een slachtoffer kon worden verkleind. Wanneer bij een melding wordt aangegeven bij welk nummer, of tussen welke nummers
gezocht moet worden, kan sneller hulp verleend worden. 
Daarom worden op Texel, in het Dijkgatbos en in Schoorl de kruispunten met wegen van een volgnummer voorzien. Deze nummers moeten het voor de hulpdiensten bij ongevallen makkelijker maken om slachtoffers te vinden. Het systeem wat nu wordt gehanteerd komt voort uit een verzoek van de hulpdiensten (en KNRM op Texel).
Op Texel staat het inmiddels, Schoorl en Dijkgatbos zullen z.s.m. volgen.

De Bordjes bestaan uit een nummer en parcoursnaam (zoals vermeld in het meldkamersysteem), afbeelding van een telefoonhoorntje en de vermelding 112.

Schoorl-
De Schoorlse Duinen zijn binnenkort een stuk veiliger. Staatsbosbeheer gaat namelijk langs de mountainbikeroute genummerde paaltjes plaatsen. Bij een calamiteit kan zo'n nummer worden doorgegeven, zodat hulpdiensten sneller op de juiste plek zijn.

Bron(summier): RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 september 2010

#19-09-10 GMA dicht op 03-10-10

MTB parcours Geestmerambacht gesloten op 3 oktoberAangezien het Geestmerambacht een recreatiegebied is maken ook veel andere sportliefhebbers gebruik van het gebied. De beheerder gunt iedereen zijn/haar pleziertje. Zo werden er in het verleden al hele ligweides afgezet voor het NK jeugd MTB en gaat de Geestmerambacht toertocht ook iedere jaar door het gebied.

Op 3 oktober is het de beurt aan de handboogschieters. We hoeven natuurlijk niet uit te leggen wat het gevaar kan zijn als een pijl het beoogde doel mist en er komt net een clubje nietsvermoedende fietsers langs...........
De handboogschieters lopen kriskras door een gedeelte van het gebied en leggen een parcours af.

Op 3 oktober is de route van het Geestmerambacht afgesloten voor MTBers.

Doe ons en jezelf een plezier en wijk die dag uit naar Schoorl, ga kijken bij de Rabotopwedstrijd in Quelderduyn te Den helder, volg een individuele clinic bij Onyva of stap in de auto richting Chaam om daar een mooie toertocht van 60km te rijden.

dank & groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 september 2010

#19-09-10 Paddenstoelenfeest

Goed jaar voor paddenstoelenEen goed jaar voor paddenstoelen betekent genoeg woonruimte voor kabouter Spillebeen en zijn kornuiten....jullie zijn gewaarschuwd.......vooral voor types als kabouter Wesley.

Groet; Door de perfecte balans van warmte en vochtigheid, is het een extreem goed jaar voor de paddenstoelen in onze regio.
2010 was warm, maar niet te warm en het regende genoeg, maar niet te veel. Paddenstoeldeskundigen blijven zich verbazen over nieuwe soorten die ze aan de lopende band ontdekken.

Bekijk de video.

Bron: RTVNH

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 september 2010

#06-09-10 Brand in het bos

Brand in het bosAl weer een tijdje droog, zonnig & harde wind......dus is het PVD weer zo ver

Bron: RTVNH

Schoorl- 
Er heeft maandagmiddag wederom brand gewoed in de Schoorlse duinen. Het gaat om het duingebied ten zuiden van Hargen aan Zee.
Lees hier verder.

ps. bijpassende plaatjes vinden word ook steeds lastiger.....

Edit 17:53; bekijk de video op NHD.nl.
Oplossing lijkt toch om het duin/de bossen (tijdelijk)vrij te geven voor MTBers, vroeger fietsten we geregeld in die contreien.

Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 september 2010

#02-09-10 Gratis fietsreiniging

Gratis fietsreinigingJe zou het bijna jammer gaan vinden dat het dit weekend mooi weer word........de route voor aankomend weekend is dus: Geestmerambacht(even wat vette klei meepakken) vervolgens een rondje Schoorl om de aangekoekte vette klei te bedekken met een laagje duinzand; koffie bij Duinvermaak om alles lekker te laten indrogen...en op de terugweg langs de parking bij manege van Poelenburgh voor de ultieme test!!!

Testdagen mobiele lagedrukreinigers 4 & 5 september

Iedere biker herkent zich in deze situatie: na een heerlijke tocht, een mooi aantal kilometers in de benen en dankzij de modder wat extra gewicht op de fiets, komt het moment van de waarheid- de fiets moet schoongemaakt worden of je daar zin in hebt of niet. Op een mooie zomerdag lukt het je wel eens de fiets direct na de training in de schuur te zetten, maar in het najaar of in de winter is dit uit den boze. Alles droogt op en het zand en modder zorgen bovendien voor de extra slijtage aan je bike en dit wil je niet.

Cycle Cleaning biedt een goede oplossing aan voor het reinigen van mountainbikes- fietsvriendelijke lagedrukreiningers die je thuis oplaadt en met (warm) water vult en die je vervolgens op locatie of thuis direct na het fietsen kunt gebruiken. Het is zover... De tijd dat je een vuile fiets in of op de auto zette, is voorbij. Ook het tijdperk van de hogedrukspuiten is voorbij! Je spuit je fiets na de tocht met een lage druk af en je neemt een schone bike naar huis. Ook je kleding en schoenen kan je van zand en modder gelijk ontdoen zodat je weer schoon voor de deur staat.

Op 4 en 5 september kan je tijdens de testdagen op de mountainbikeparcoursen van Schoorl (zaterdag) en Spaarnwoude (zondag) vrijblijvend lagedrukreiningers van Mobil'eau uitproberen en advies winnen over het verzorgen van je fiets. Neem je bike mee, kom tussen 10 en 16 uur naar een van de parcoursen en laat je verrassen door een nieuwe kijk op fietsreiniging!

4 september 10-16 uur
Schoorl, parkeerplaats naast manege van Poelenburgh

5 september, 10-16 uur
Spaarnwoude, parkeerplaats boven bij de klimmuur

Voor meer informatie zie www.cyclecleaning.nl.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 september 2010

#02-09-10 Slager keurt eigen vlees

Slager keurt eigen vleesIn vervolg op het potje vrijworstelen tussen een MTBer en een boswachter afgelopen mei, nav een toegangskaart van anderhalve euro, ontvingen we deze week een ingezonden stuk van de betreffende MTBer. Zie ook de visie van een mountainbikende BOA.

Het gesprek nav een klacht van mij,  mountainbiker, heeft plaatsgevonden.
Aanwezig: ik (MTBer), manager van de boswachters en zijn meerdere, ambtenaar van politie, welke oa ook de BOA's bij de boswachters bestuurt.
 
Feiten:
# geen duinkaart aanwezig bij MTBer
# ik, MTBer, was niet voornemens het procesverbaal dat daar voor staat te accepteren

Ik wilde de mishandeling en bedreiging door de boswachters
bespreken, dat was immers waar mijn klacht over ging. De twee ambtenaren wenste daar niet op in te gaan. Op mijn verzoek de rapportage van de boswachters over het gebeurde te mogen inzien, werd wederom negatief gereageerd. Ik kreeg en krijg het rapport niet te lezen.
Daarentegen kwam de politie ambtenaar telkens weer met de oneliner "U heeft het over uzelf afgeroepen". Na dat vijf, zes keer herhaald te hebben,voegde hij er aan toe
"Dat bent u toch wel met me eens?"
Had hij het 100 keer herhaald , dan was ik het er nog niet mee eens, en dat heb ik hem ook gezegd;
"Ik roep het niet over me af, mishandeld en bedreigd te worden,
wanneer ik geen gehoor geef,aan het niet meewerken aan een voor mij, op dat moment, onredelijk & onnodig procesverbaal".
 
De manager, vertelde dat 97% van de mountainbikers een duinkaart heeft en 80% van de joggers en wandelaars. Mijn vraag aan hem was toen, "Waarom houden de boswachters dan niet de 6 joggers aan, die voor mij aan het sporten waren, maar wel de MTBer die er tenminste 100 mtr achter zat?"
Op de betreffende zondagochtend, hadden de drie boswachters, die alledrie met hun boswachterautootje in het bos stonden geparkeerd hun blokkade opgeworpen, klaar om MTBers aan te houden. De pakkans voor het niet hebben van een duinkaart is bij die joggers procentueel toch veel groter dan bij de MTBer?
Na een korte stilte, herpakte de manager van de boswachters zich, en mompelde; dat dat op dat moment de keuze van de boswachter was.
De echte reden is natuurlijk dat ze uit waren op de MTBer in het algemeen. (Discriminatie van een bepaalde groep bezoekers van het gebied)
Daaruit voortvloeiend kwam de geweldadige uitbarsting, in woord en gebaar, van de boswachters.
 
Omdat ik niet akkoord ging met het door politie ambtenaar "U heeft het over uzelf afgeroepen"
concludeerde de politieambtenaar dat het gesprek "nergens naar toe ging" en beeindigde het onderhoud.
Ook mijn laatste verzoek om inzage in het rapport werd niet gehonoreerd.
 
Ik heb dus steeds niet geweten met welke intentie de ambtenaren  het gesprek aangegaan zijn.
Nu wel.....
Ambtenaren  kwamen niet voor mij mountainbiker, zij kwamen voor zichzelf, zodat ze een klacht konden afvinken!
 
In de afsluitende brief, stond dat ik "het" zelf over me afgeroepen had en dat de klacht wat hun betreft afgehandeld is en dat ik verder bij de ombudsman terecht kan.
De slager die zijn eigen vlees keurt...
zonder enige kritische noot, zonder openheid naar slachtoffer.
Zo ging dat voor 21 jaar geleden ook aan de andere kant van de muur.
 
Boswachters roepen het over zichzelf af , wanneer zij niet capabel zijn een situatie in te schatten en professioneel te benaderen.
Een schuimbekkende boksende boswachter is natuurlijk niet capabel en de leiding die dit niet inziet mag zichzelf voor het hoofd boksen in plaats van zich laf te verschuilen achter de geldverslindende door belastingbetaler betaalde prehistorische organisatie.
 
Eindconclusie:
Ik heb zoals gezegd een duinkaart (voor het hele gezin)
Ik ga niet naar de ombudsman, waar alleen een excuus te winnen is van nietszeggende mensen die zich verstoppen onder de rok van een geldverslindende door belastingbetaler betaalde prehistorische organisatie.
Voor de record: In Duitsland Willingen,
waar het gebied even uitgebreider is dan hier bestieren 2 (ja twee) boswachters het hele gebied.
Daar groeten wandelaars de mountainbikers en andersom.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 augustus 2010

#30-08-10 Laatste Drafbike info

Laatste Drafbike infoDe laatste informatie over Drafbike 2010 staat op Drafbike.nl.groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 augustus 2010

#25-08-10 Boom met X-factor

Gezocht: boom met X-factorWat vinden de bomen hier van???
En wat volgt?
Stoeptegel met X-factor? Lantaarnpaal met X-factor? Parkeergarage met X-factor? Openbaar toilet met X-factor? Afwerkplek met X-factor?

In onderstaande tekst staat o.a.: "Bomen zijn belangrijk voor de stad en de bewoners, maar hebben ook een emotionele betekenis." Wellicht kan de gemeente een keer met PWN om tafel.......die lijken bomen alleen maar lastig te vinden.

Alkmaar-
De x-factor. Daar gaat de gemeente Alkmaar. Het gaat niet om een tot nu toe onbekende Alkmaarder die in stilte een artiestencarriere voorbereidt, maar om een boom.

Een boom met de x-factor. Dat zou een "lekker-luieren-in-het-park boom" kunnen zijn. Of de boom in de eigen tuin die ieder jaar weer zo prachtig bloeit. Welke boom uw favoriet ook is, onder het motto "Welke boom heeft de x-Factor" worden alle inwoners opgeroepen hun favoriete exemplaar te kiezen op www.boomverkiezing.nl. Op de site kan een boom genomineerd worden. Op 4 oktober wordt de populairste boom van Alkmaar aangewezen.

Met de verkiezing wil de gemeente Alkmaar "bomen op een positieve manier onder de aandacht brengen". Bomen zijn belangrijk voor de stad en de bewoners, maar hebben, zo stelt de gemeente, ook een emotionele betekenis.

Tijdens de boomverkiezingen worden er verschillende activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de bomen van Alkmaar.

"Welke boom heeft de X-factor?" Is een initiatief van de Bomenstichting. Verschillende gemeenten in Nederland hebben inmiddels een bomenverkiezing gehouden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 augustus 2010

#24-08-10 Dynamisch duinen?

Dynamisch duinen?

We schreven al eerder over de werkzaamheden in het PWN gebied rondom de Bunkerklim en in het Buizerdvlak. Afgelopen zaterdag spraken we de boswachter en werd ons alles nog eens haarfijn uitgelegd.
Kort door de bocht schieten we, de recreanten, er geen ruk mee op.
Het Buizerdvlak(zie kaartje & foto-1)wordt een stuifduin waar je als recreant niet mag komen. Veel bomen in het wel toegankelijke deel zijn gesneuveld met argumenten waar je nekharen rechtop van gaan staan(de trekkers moeten er langs kunnen en een onoverzichtelijke bocht in het fietspad is nu veiliger.....foto-10), paden zijn flink uitgedund waardoor de natuurbeleving in onze ogen veel minder is geworden en de paden eerder zullen opdrogen en rul worden.

Vanaf de Bunkerklim begint de ellende, op de kruising vanaf de top zijn vele bomen gekapt(foto-3 & -4) en eenmaal linksaf geslagen is het pad zo'n 6 meter breed gekapt(voorheen zo'n 3 meter breed).(foto-5)
Aan de voet van de afdaling is een groot gebied(zo'n 150mtr bij 150mtr) gezond dennenbos gekapt.(foto-6) Van de prachtige grote boom, die waar je net rechts langs kon of niet......, in het bochtje naar rechts is niet veel meer over dan een stuk haardhout.(foto-7)
Verder is het een kale bedoening rond de voet van de zuidelijke afdaling van de Bunkerklim.
Dit kale gebied wordt een depot waar de afgegraven begroeiing van het Buizerdvlak word gedumpt door trekkers en tijdelijk word opgeslagen. Vandaar gaat het verder per vrachtwagen door het NHD richting de Zeeweg.(zie kaartje) Waarom niet door Bergen aan Zee zou je denken? Immers via het fietspad(Verspeykweg, foto-2)) sta je zo bij het Zeehuis in Bergen aan Zee. De gemeente stak hier echter een stokje voor.
Omdat het een gezamenlijk project is van SBB & PWN word de grond afgevoerd via het NHD en het hout via de paden van SBB.

Dan is er nog foto-8....een 4 meter breed pad is gemaakt in een gebied waar oude eikenboompjes zeer langzaam groeien vanwege de schrale grond.....zonder pardon is er een bomenrooier tekeer gegaan omdat er een hek geplaatst moet worden..........

Natuurtechnisch gezien is het waarschijnlijk een prachtig project, qua natuurbeleving word het voor de recreanten alleen maar minder. Zeker gezien het feit dat het Buizerdvlak niet toegankelijk is voor recreanten, in het toegankelijk deel blijven we zitten met paden zo breed als snelwegen & kaalgekapte stukken bos waardoor paden eerder zullen verzanden......

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 augustus 2010

#24-08-10 Harde wind = brand?

Harde wind = brand?Het is weer zover..........gelukkig is de brand al meester.
Tevens werd vandaag bekend dat de branden in Bergen/Schoorl voor 2,5 miljoen euro schade hebben aangericht, dit zijn alleen de herstelkosten van de natuur. Overuren van personeel etc. zitten hier niet in.

In de duinen bij Bergen is dinsdagmiddag 24-08 een zeer grote brand ontstaan.

Het vuur ontstond rond 15.45 uur op het punt waar de Helmweg overgaat in de Korteweg in de duinen ten noorden van Bergen aan Zee. Het gebied dat in brand staat is ongeveer 40 bij 100 meter groot volgens de politie. Rond 17.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

Het duingebied rond Bergen en Schoorl wordt sinds augustus vorig jaar geteisterd door branden. Honderden hectares natuurgebied gingen al in vlammen op. In april van dit jaar werd Bergen aan Zee nog uren ontruimd wegens een grote duinbrand die de bebouwde kom naderde. Vorige maand wist de brandweer enkele beginnende brandjes in de kiem te smoren. De autoriteiten gaan uit van brandstichting.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 augustus 2010

#20-08-10 Stukkie fietsen?

Avonturier Tuijn fietst door AfrikaStel: je hebt net de Transalp gefietst, wat op zich al een helse tocht is....en dan lees je dit bericht. Je hebt kennelijk altijd baas boven baas....

De Castricumse avonturier Ralph Tuijn begint 30 augustus aan een nieuwe uitdaging. Tuijn stapt die dag in Cairo op de fiets voor een tocht dwars door het Afrikaanse continent. In een recordtijd van 75 dagen wil hij 12.000 kilometer afleggen om te finishen in Kaapstad in Zuid-Afrika.(160km per dag)
Met deze FairWater Bike Challenge wil Tuijn aandacht vragen voor de problematiek van schoon drinkwater. Dat maakte hij donderdag bekend.

De 38-jarige Nederlander wil met zijn poging Afrika fietsend te doorkruisen het Guinness Book of World Records halen. Het oude record staat op naam van negen fietsers die de tocht in 2003 in 119 dagen aflegden. Tuijn wordt niet gevolgd door een begeleidingsvoertuig, waardoor hij zijn uitrusting zelf met zich mee moet dragen.

Ook moet hij zelf zijn slaapplaatsen, voedsel en drinkwater organiseren.
Ralph Tuijn werd bekend om zijn solo roeitocht over de Atlantische- en Grote Oceaan en om zijn expedities naar arctische gebieden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 augustus 2010

#20-08-10 Drafbike in de pers

Drafbike in de pers


Klik de artikelen voor een leesbare versie

De datum, 26 september, van Drafbike 2010 nadert met rasse schreden, rijders worden al zenuwachtig, ook de organisatie voelt de spanning..... De voorbereidingen zijn, achter de schermen, in volle gang; er word druk vergadert, flyers en posters zijn gedrukt en vind je binnenkort bij de LBSen(Local Bike Shop) in de buurt.
Ook hebben we persberichten rondgestuurd naar diverse media, zowel regionaal als landelijk.
De media pikt het goed op omdat het kennelijk toch een uniek iets is....of komt dat omdat we dat zelf roepen??? Feit is wel dat er niet vaak op een Drafbaan gereden word.
Gisteren een interview gegeven voor de Alkmaarse Courant voor een artikel in alle edities van de krant van vandaag.(zie boven)
Verder hebben MountainbikePlus(zie boven), Bike & Trekking & het Alkmaars Weekblad aandacht besteed aan Drafbike.
Aanstaande zondag besteed Alkmaar op Zondag ook aandacht aan Drafbike dmv een groot artikel.

Verder is er natuurlijk de nodige aandacht op internet;
# LinkedIn events
# MTBroutes.nl
# NhollandN
# Fiets forum
# Dirty Pages
# AT fullspeed
# MTB de Zeeleeuw
# Banden vol met wind
# HRTC DOK
# Promote Your Network
# VVV Alkmaar
# Sportloket Alkmaar

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 augustus 2010

#19-08-10 PWN & communicatie

PWN & communicatieEdit 20-08; de betreffende uitvoerder bleek ziek te zijn....as maandag 23-08 word de opdracht als eerste opgepakt!!!

PWN icm communiceren lijkt toch een redelijk 1-richtingsverkeer van onze kant te worden.
Afgelopen voorjaar zijn er een drietal singletracks afgesloten. Dit is overleg gegaan met NW9 en de Roofvogelwerkgroep. Tijdens de afsluiting zijn de afspraken ook al niet nagekomen door PWN(zie dit artikel).
Deze 3 paden(zie bovenstaand kaartje) zouden afgesloten zijn van 1 februari t/m 1 augustus. De paden zijn voorzien van een bordje met daarop de tekst over het hoe en waarom en de data van afsluiting. Verder is het pad versperd door takken en op een enkele plek zelfs dmv het omzagen van een, op het oog uitziende, gezonde boom. Op zich al raar, kapt PWN ieder jaar aan het begin van het broedseizoen een boom, om duidelijk te maken dat het pad echt afgesloten is.....om deze vervolgens eind het einde van het broedseizoen weer weg te halen....?

8 augustus was het pad nog steeds afgesloten dus maar eens een mailtje gestuurd richting PWN, op 9 augustus een reactie dat er meteen opdracht gegeven is(aan wie stond er niet bij) om de paden weer te openen.........inmiddels zijn we 10 dagen, 1 mail aan de boswachter en 1 klacht aan PWN verder en de paden zijn nog steeds potdicht en geen reactie meer van PWN.

Wij zouden er niet raar van opkijken als deze paden, in tegenstelling tot wat PWN in eerste instantie beweerde, voorgoed gesloten blijven voor alle recreanten.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 augustus 2010

#17-08-10 Rabotop 2010

Rabotop 2010De kalender voor de, altijd gezellige, RABOtop wedstrijden is bekend;

19-09-2010: Den Helder: HRTC DOK
03-10-2010: Den Helder: Quelderduyn
17-10-2010: Hoorn
24-10-2010: Spaarnwoude
14-11-2010: 't Twiske
21-11-2010: Petten
05-12-2010: Wieringerwerf
19-12-2010: Texel
26-12-2010: Enkhuizen

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 augustus 2010

#16-08-10 Groene bijeneter

Groene bijeneter leidt tot run op duin Castricum


 
Castricum-
Vogelaars uit het hele land spoedden zich maandag naar de duinen van Castricum, waar een groene bijeneter was gesignaleerd.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 augustus 2010

#16-08-10 Veldtoertochten 2010-2011

Veldtoertochten 2010-2011

Het begint weer wat natter te worden.....dus tijd voor de veldtoertochten. We hopen op een niet te strenge winter anders moeten we weer iets creatiefs verzinnen.....
Een aantal nieuwe en vrij bekende namen sieren het lijstje;
Noordwijk & Spaarnwoude. Noordwijk valt wel samen met Texel.....
Vanaf 16-10-10 kun je t/m 06-02-10 bijna elk weekend aan de slag.groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 augustus 2010

#10-08-10 Het hek is van de dam

Het hek is van de damIn 2 opzichten;
1: de herderin en haar schapen zijn de duinen bij Bergen ingetrokken om het open duin te begrazen en de heide te verjongen. Gedurende 6 weken zullen ze hier rondlopen, ook 's nachts verblijven de schapen in het duin, de herderin mag thuis slapen......

2: PWN is begonnen met "Natuurbouwproject Buizerdvlak". Voorlopig is er nog niet echt sprake van "bouwen" maar vooral van slopen. In en rond het zwart gearceerde gedeelte op de onderstaande kaart zijn de meeste bomen gekapt en ik vrees dat er nog vele zullen volgen.
Uiteraard zullen er geleerden zijn die beweren dat dit het beste voor de natuur is, ik vraag me altijd af wat de bezoekers er van vinden. De meeste mensen die ik eergisteren sprak vonden het erg zonde; "Gezonde bomen kap je niet!" en "Waar is dit nou weer voor nodig?" waren enkele reacties.
De afdaling na de bunkerklim is een stuk breder geworden, daar kan je nu dus nog harder,  en vanaf het laagste punt(zwart gearceerde gedeelte op onderstaand kaartje) tot aan het fietspad richting Bergen aan Zee zullen ook nog wel wat bomen sneuvelen met alle gevolgen van dien. Ook de boom aan de linkerkant, waar je net langs kon met 40km/h, is volgens mij verwijderd. Vele paden zijn compleet kapotgereden door bomenrooiers......maar goed dat geeft weer een extra dimensie aan het MTBen zullen we maar zeggen.
Natuurbeleving is gelukkig, of wellicht jammer genoeg, erg persoonlijk.


Klik de kaart voor een grotere versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 augustus 2010

#10-08-10 Getuigen branden bekend

Politie kent getuigen van duinbrandenDe politie kent de identiteit van de twee getuigen die werden gezocht na branden op zondag 25 juli in het duingebied van Bergen. De politie verspreidde enkele dagen na de brand de signalementen van een mountainbiker en een bromfietser, die in de nabijheid van de brandhaarden in Bergen en Groet waren gezien.

Het is niet bekend of de getuigen zich zelf hebben gemeld of dat de politie ze op het spoor is gekomen aan de hand van tips. Beide mannen zijn inmiddels als getuigen gehoord. De politie doet geen mededelingen over die gesprekken.

Sinds augustus vorig jaar wordt het duingebied van Bergen geplaagd door duinbranden en bestaat het vermoeden dat er een of meerdere pyromanen in het gebied actief zijn.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 augustus 2010

#07-08-10 R.I.P bunkerklim

R.I.P bunkerklim, leve de bunkerklim!


klik de afbeelding voor een grotere versie

Het ziet er naar uit dat de bunkerklim, zoals hij er nu ligt, straks verleden tijd is. Er zaten al hier en daar wat gaten in(om te kijken of de toplaag vervuild puin bevatte) en vanaf volgende week word de verharding geheel verwijderd tot aan de Nieuwe weg(van Bergen aan Zee richting Zuidwest hoek).
Dat is natuurlijk geweldig nieuws, immers weer zo'n 400 meter onverhard pad erbij, de Bunkerklim zal nog heroischer worden.

Wij vrezen echter wel dat de klim een stuk erosiegevoeliger zal worden en weten dat PWN daar ook erg gevoelig voor is(1 van de redenen voor afsluiting van de Papenberg) we hopen dan ook niet dat dit proces in de toekomst zal leiden tot weer een afsluiting van een mooie klim.(of brengen we ze nu weer op een idee........?)

Van de boswachter:

Afgelopen week is er gewerkt aan de transportroutes voor het natuurbouwproject buizerdvlak. Zie Bijlage. Volgende week en die week daarop gaat de puinverharding er uit tussen Nieuwe weg en het koepeltje. Trace A op de kaart. In week 34 worden er op het transportroutes rijplaten gelegd op de kwetsbare stukken. Deze blijven dan liggen tot het project af is. De Helmweg en de Korte weg zullen gedurende de periode dat er gereden wordt met zand afgesloten zijn van maandag t/m vrijdag. Planning voor oplevering is dat dit rond week 43 zal zijn.(grofweg gezegd is PWN september en oktober bezig) Ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze tijdelijke overlast.

lees meer op de website van PWN

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 augustus 2010

#06-08-10 Herderin in het duin

Herderin in het duinMet een kudde van 150 Veluwse heideschapen

Wie een echte schaapherder met kudde in actie wil zien, kan vanaf maandag 9 augustus zijn hart ophalen. Dan begint PWN daar, als beheerder van het Noordhollands Duinreservaat, met begrazing door schapen. Iedereen is vanaf 10 uur van harte welkom om de schapen te komen begroeten en een schaapherder met honden in actie te zien. De kudde start zijn tocht vanaf de Kogendijk.

Herderin Marijke Dirkson, tevens auteur van het boek "Op pad met de boswachter', heeft een kudde van 150 Veluwse heideschapen. Samen met haar twee Border collies vertrekt ze om 10.00 uur vanaf de Kogendijk in Bergen. Via de Nesdijk en het Paddenpad gaat ze richting De Oude Hof aan de Eeuwige laan. Hier houdt de schaapskudde een pauze van 10.45 tot 11.30 uur waarbij het publiek ook van harte welkom is. Boswachters van PWN geven samen met de herderin op deze idyllische plek informatie en beantwoorden vragen.

De kudde vervolgt zijn weg door het Bergerbos via de Sparrenlaan en gaat over de Zwarteweg richting de Uilenvanger, het IVNcentrum in het Noordhollands Duinreservaat. Tussen 12.15 en 13.00 uur pauzeren de schapen hier nog een keer. Daarna gaan ze het duin in.

Voor belangstellenden dus genoeg kansen om kennis te maken met deze nieuwe duinbewoners. De komende 6 weken zijn herderin Marijke en haar kudde nog te zien en te bezoeken in het duingebied rondom de Uilenvanger.

Begrazing nodig
Een schaapskudde is goed in staat om het verruigde duinlandschap weer open te maken en de heide te verjongen. Het (van nature) open duin verruigd namelijk en groeit door allerlei oorzaken dicht. Een daarvan is de teruglopende konijnenstand, die wordt geplaagd door virusziektes zoals VHS.

Sommige delen van het duingebied bij Bergen zijn te kwetsbaar voor grote grazers als Schotse Hooglanders, Konikpaarden en Exmoorpony's. De herder zorgt ervoor dat de schapen op het juiste moment en op de juiste plekken grazen. De schapen zorgen er ook voor dat de heide in dit kalkarme duingebied weer vitaal wordt en nog uitbundiger gaat bloeien. Dat kunnen bezoekers met name in augustus en september met eigen ogen zien en er volop van genieten.

Duinbezoekers die angstig zijn voor het grotere vee, kunnen nu genieten van een schaapkudde

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 augustus 2010

#04-08-10 Uitslag onderzoek

onderzoeksrapport mountainbiken in Nederlandse natuurgebiedenafgelopen april hebben we gefietst met onderzoekers van de universiteit in Wageningen in het NHD en op Schoorl om te kijken hoe verschillende beheerders omgaan met mountainbikers.
De hoofdvraag van het onderzoek was de volgende:

In hoeverre kunnen specifieke aanpakken in het beheer van MTB routes in andere Nederlandse parken of natuurgebieden worden toegepast in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug(NPUH)?

Er zijn 5 verschillende gebieden bezocht en onderzocht op "beheer", "conflicten" en "ecologie en deze punten zijn met elkaar vergeleken, de belangrijkste punten zijn getoetst aan de literatuur.
Uit deze vergelijking zijn conclusies getrokken en is een aanbeveling uitgebracht aan het NPUH(pagina 66 van het onderzoek)

Het onderzoek is te bekijken door hier te klikken.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 augustus 2010

#04-08-10 Nieuwsbrief #20

Nieuwsbrief #20 is verstuurdIn de 20ste nieuwsbrief de volgende onderwerpen;

#Geestmerambacht, eigenlijk alleen maar positieve geluiden.
#Dag van de Duinen organiseert MTB klimtijdrit
#Nieuwe MTB route Alkmaar
#Update Dijkgatbos en Den Helder
#Inschrijving EPE open
#Wayoint nu ook in Heerhugowaard
#Nieuwe GPSmap 62 vervangt werkpaard
#Eerste indruk Uvex safety brillen
#NW9 tip

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 augustus 2010

#03-08-10 Zwarte pieten

Het zwarte pieten lijkt te zijn begonnenAls niemand de bossen en de duinen aansteekt is er natuurlijk ook geen reden om te zwarte pieten.......


Door de natuur haar gang te laten gaan ontstaan steeds vaker branden die nauwelijks onder controle zijn te krijgen. Dat zegt voorzitter van de Vereniging van Brandweervrijwilligers Cees van Beek.

Niet het gebrek aan kennis en materiaal, maar de manier waarop natuurgebieden worden beheerd zorgt volgens Van Beek voor oncontroleerbare branden.
Hij wijst erop dat het bos vroeger werd onderhouden en opgeruimd. Omgewaaide bomen werden afgevoerd en brandgangen werden bijgehouden. "Nu laten we alles liggen."

Staatsbosbeheer stelt in de krant echter dat het nieuwe beleid de kans op een grote brand juist verkleint. Zo worden loofbomen vervangen door naaldbomen, die meer vocht opnemen. In de dikke boomstammen die de beheerder laat liggen zou ook veel vocht zitten

Schoorl
Sinds vorig jaar heeft de brandweer veel natuurbranden moeten blussen. Vooral in de duinen bij Bergen en Schoorl was het vaak raak en bleek het vuur moeilijk te doven. Meerdere keren moesten bewoners worden geevacueerd omdat het vuur de bebouwde kom dreigde te bereiken.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 augustus 2010

#02-08-10 Uvex brillen

Uvex brillenEdit 03-08-20; links werken nu wel, excuus!

Jullie kennen Uvex waarschijnlijk van de hippe fietsbrillen en/of helmen?
Naast de hippe, sportieve tak heeft Uvex ook een industriele tak met beschermingsartikelen voor het gehele lichaam. Onder de meest extreme omstandigheden kom je de produkten van Uvex tegen, ook veiligheidsbrillen in zo'n 25 variaties. Veel modellen zijn echt de lompe veiligheidsbrillen, effectief maar niet voor in het dagelijks leven en/of voor op de fiets. Maar als je goed zoekt zitten er wel degelijk een paar knappe modellen tussen.

Zelf gebruikte ik jaren een Adidas Evil eye pro, een goede bril maar geen koopje. Elk jaar minimaal 1 setje nieuwe lenzen a 35 euro. De coating is namelijk erg gevoelig voor krassen en voor mij persoonlijk moet een bril spatzuiver zijn, iedere kras irriteert mij mateloos. Ieder jaar dus 35 a 70 euro achter de wagen. Op een gegeven moment moet dat paaltje de grond in en moet het anders. Na een paar uurtjes speuren op het internet kwam ik bij Uvex safety brillen terecht. Toen nog een dealer zoeken die niet alleen een overdoos van 5 of 10 stuks levert .....en als test 2 brillen besteld, een blanke en een versie met een bruinige zonnelens uit de Uvex i-vo serie. Vandaag het pakketje ontvangen, de brillen kosten een kleine 12 euro p/stk incl. btw. en excl verzendkosten.(eenmalig 8 euro)

Op het eerste gezicht ziet het er heel goed uit, de brillen hebben een goede pasvorm. De lens bedekt de ogen uitstekend aan alle kanten, heeft een prettige kleur en zorgt voor voldoende demping van het licht. De brede kijkhoek alsmede het ontbreken van een montuur aan de zij- en onderkant zorgen voor een perfect ruim zicht.
De polycarbonaat lenzen tekenen ragscherp en vervormen niet, lijkt me logisch voor een veiligheidsbril......
Aan de bovenkant bevind zich aan beide zijdes een groot "ventilatierooster" wat beslaan van de bril zou moeten voorkomen.

De bril is oneindig verstelbaar; de pootjes zijn in lengte en in hoek verstelbaar zodat de bril voor iedereen op maat te maken is. De verstelmechanismen zijn van buitenaf nauwelijks zichtbaar...goed voor je imago!

Naast het blauw/oranje montuur wat wij besteld hebben zijn er nog meer kleuren monturen & types lenzen, deze waren op dit moment niet op voorraad bij onze leverancier.

De Uvex Cybric (leuk filmpje op deze link)is ook wel een kek brilletje....wellicht voor een volgende bestelling.

De brillen zullen in de komende weken in de praktijk getest worden, uiteraard houden we jullie op de hoogte.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 augustus 2010

#02-08-10 Nieuwe Garmin GPSmap 62

Nieuwe Garmin GPSmap 62Bij NW9 gebruiken we al jaren, tot volle tevredenheid, de Garmin GPSmap 60csx. Het werkpaard onder de GPS units, bombproof en simpel te bedienen ook tijdens het rijden. Met de komst van nieuwe, gedetailleerdere, topokaarten werd de 60 er niet sneller op...integendeel zelfs!
Ondanks dat de nieuwe GPSmap 62 serie nog niet DE ideale GPS is hebben ze toch een groot aantal verbeteringen.

Bron: GPS.nl

Een nieuwe loot aan de GPSMAP-stamboom: de GPSMAP62

Er is geen enkel GPS-toestel dat door de gebruikers in de loop der jaren meer op handen gedragen is en wordt dan de Garmin GPSMAP60. En dat toestel krijgt nu een opvolger, in de vorm van de GPSMAP62.
Als we de 60CSx zo bejubelen, waarom dan toch een opvolger, wat is er nog te verbeteren?

Terechte vraag. Met een duidelijk antwoord: de snelheid van de schermopbouw houdt het detailniveau van de nieuwste kaarten niet meer bij. Iemand die nu werkt met de 60 in combinatie met de 1: 10.000 OnRoute topografische wandelkaart Nederland zal het herkennen: het in- en uitzoomen en het scrollen over de kaart vraagt om geduld. Zelfs met de 'light' versie van de kaart heeft het toestel telkens een seconde of zes nodig om de kaart op te bouwen. En da's 'best wel irritant'.  Voor ons als WayPoint is dat met kop en schouders de belangrijkste verbetering: de 62 is grafisch veel sneller. Dit is ook te zien in onderstaand filmpje.

Op kleine afstand gevolgd door vernieuwing nummer twee: de omgang met 3D. Steeds vaker hebben kaarten ook 3D informatie. Zodat je bijvoorbeeld tevoren kunt zien dat je een flinke klim tegemoet gaat. In Nederland misschien niet zo spannend, in de Alpen zeker wel. Dat is een nieuwe techniek, waar de 60 nog niet over beschikt.

Lees meer op de website van Waypoint.

Waypoint vind je sindskort ook in Heerhugowaard.

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 augustus 2010

#01-08-10 Nieuwe MTB route

Nieuwe MTB routeBij NW9 zijn we altijd op zoek naar gebieden met onverharde km's. Vanochtend hebben we een gebied in de buurt van Alkmaar onderzocht.
Een redelijk groot gebied met veel potentie, geen hm's maar wel km's, geen alternatief voor Schoorl maar een leuke afwisseling in een gebied waar je niet direct een MTB route zou verwachten.
De diversiteit in flora en fauna is er enorm en ik ken maar weinig gebieden in Noord Holland waar ik zoveel weidevogels ben tegengekomen; fazanten, tureluurs, kieften, scholeksters, diverse soorten ganzen, wulp en zelfs aanvallende sterns.
Verder paddenstoelen van een formaat waar je U tegen zegt, ik dacht eerst vanuit de verte dat er een broedende zwaan in de slootkant zat!!!

We zijn nog aan het uitvogelen hoe de route gaat lopen en in wat voor vorm hij moet komen; GPS route of uitgepijld.
De GPS versie is het simpelst te realiseren, de uitgepijlde versie zal via de gemeentes en landeigenaren moeten lopen en zal veel kostbare tijd en energie kosten.
We beraden ons en zullen ons netwerk aanboren om te kijken of eea snel te realiseren is.

De foto's laten nog even in het midden waar het gebied zich precies bevind, de geoefende kijker zal wellicht wat punten herkennen.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de vorderingen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 juli 2010

#30-07-10 Inschrijving EPE open

Zondag 1 augustus opent de inschrijving voor EPE
Na de domper van afgelopen jaar probeert Le Champion het dit jaar nog een keer. Ik geloof dat gedupeerden van vorig jaar recht hebben op 25% korting op het inschrijfgeld, 1 gratis buskaartje en een gratis huurchip.
Wij fietsen EPE altijd lekker in de zomer, zonnetje erbij, schaars geklede dames en heren(voor iedere wat wils) die je aanmoedigen is toch leuker!
En natuurlijk op zondag 26 september op de drafbaan te Alkmaar tijdens Drafbike 2010.

Op zaterdag 8 januari en zondag 9 januari 2011 staat Egmond aan Zee weer in het teken van de MTBers en hardlopers. Op zaterdag wordt de MTB Strandrace Egmond-Pier-Egmond gehouden. Op zondag komen duizenden lopers in actie voor hun PWN Egmond Halve Marathon. De inschrijving voor beide evenementen gaat zondag 1 augustus van start.
 
De winterklassiekers zijn erg populair en gebonden aan een deelnemerslimiet. Zo kunnen er op zaterdag tijdens de strandrace, naar de pier van Wijk aan Zee en terug, 3.500 mountainbikers meedoen. Varierend van absolute toppers tot goed getrainde recreanten en businessteams schrijft men zich in. Op zondag kunnen er 10.000 lopers aan de start staan van de 21,1 km die de deelnemers over het strand en door het Noordhollands Duinreservaat voert. Voor de lopers die minder kilometers in de benen hebben, staat er een kwart marathon op het programma, waarvoor maximaal 2.500 startbewijzen beschikbaar zijn. Ook zij lopen over het strand en door de duinen en maken zodoende de sfeer en zwaarte van dit evenement goed mee.
Vanwege de afgelasting van deze beide evenementen in 2010 verwacht organisator, Stichting Sportevenementen Le Champion, een snelle toestroom van inschrijvingen. De fietsers en lopers willen niet nogmaals misgrijpen en zullen er alles aan doen de komende edities wel mee te maken.
 
Steeds populairder wordt het deelnemen op beide dagen. Zaterdag 36 km fietsen en zondag 21,1 km hardlopen. Al jaren worden deze gegevens opgeslagen in het zogenaamde Combiklassement. Zie de websites voor meer informatie hierover.
 
Voor inschrijven en meer informatie:
www.egmondpieregmond.nl
www.pwnegmondhalvemarathon.nl

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 juli 2010

#27-07-10 Clinic Steven Rooks

Steven Rooks en Tom Wiggers steunen Dag van de Duinen


 
Schoorl-
Oud-wielrenner Steven Rooks en atleet Tom Wiggers steunen het initiatief voor de Dag van de Duinen. Ze gaan op woensdag 4 augustus op pad met deelnemers en andere belangstellenden om het parcours van de mountainbike-tijdrit en het loopevenement van dit evenement alvast te verkennen.
 
Rooks was professional van 1982 tot 1995. Hij brak door toen hij in 1983 de klassieker Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef en behaalde in 1988 zijn grootse wielersucces door tweede te worden in de Tour de France. Ook won hij in dat jaar de roemruchte etappe naar Alpe d'Huez en was hij de trotse drager van de bolletjestrui.
Natuurlijk heeft Rooks veel meer wielersuccessen gehad. Minder bekend is echter dat hij ook een groot liefhebber van het mountainbiken is. Hij kent het parcours in de Schoorlse duinen goed en zal de deelnemers van de nodige tips kunnen voorzien.
Ook voor Tom Wiggers kent het duingebied in Schoorl weinig geheimen. De Alkmaarder is lid van het Noord-Hollandse Team Distance Runners, dat er vrijwel dagelijks traint. Wiggers is onder meer een succesvol crosser en de aangewezen persoon om lopers voor te bereiden op de lastige klimmetjes en andere avontuurlijke elementen in het parcours van de Dag van de Duinen tegen zal komen.
 
De clinics in Schoorl beginnen om 19:30 uur. Zowel ervaren als beginnende mountainbikers en lopers kunnen meedoen. Deelname is gratis. Het vertrek is bij Honky Tonk aan de voet van het bekende klimduin. Na afloop is er daar alle gelegenheid om Rooks en Wiggers de nodige vragen te stellen.
Ter plekke kan ieder zich ook aanmelden voor de mountainbike-tijdrit, het loopevenement of de wandeltochten op de Dag van de Duinen. Het aantal deelnemers is maximaal duizend.
 
Deze Dag van de Duinen zelf vindt plaats op 28 augustus in Schoorl. Onder het motto "Sport en cultuur voor de Schoorlse natuur" vinden dan sportieve en culturele activiteiten plaats. De opbrengst is bestemd voor het herstel van het duingebied na de grote branden in de afgelopen tijd.
 
Meer informatie is te vinden op www.dagvandeduinen.nl. Ook daar is inschrijving voor 1 van de onderdelen mogelijk.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 juli 2010

#28-07-10 Dag van de duinen

Dag van de duinen 28 augustus 2010Op 28 augustus is de eerste Dag van de Duinen. Dit evenement bestaat uit 3 activiteiten; hardlopen, wandelen en mountainbiken. De opbrengst van dit evenement komt ten goede aan het herstel van de Schoorlse Duinen. De gekozen datum is precies 1 jaar na de eerste grote bosbrand in het natuurgebied van Staatsbosbeheer in Schoorl.

Programma Dag van de Duinen

Alle activiteiten vinden plaats op zaterdag 28 augustus en starten vanaf het plein onder aan het klimduin in het centrum van Schoorl.

Vanaf 12 uur - Kunstroute door Schoorl
Op een aantal locaties exposeren kunstenaars uit de regio, deels met werk dat rechtstreeks is geinspireerd door de recente gebeurtenissen. Een deel van het werk is te koop, waarbij de opbrengst bestemd is voor het herstel van het duingebied.

Vanaf 15.30 uur - Wandelen op nieuwe paden
Deelnemers kunnen kiezen uit een gezinstocht van ongeveer 7,5 km en een sportieve tocht van 15km, die ook geschikt is voor nordic walkers. Bij de routes zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe bewegwijzering in het duingebied en GPS-apparatuur is te gebruiken. Maximum aantal deelnemers 400.

16.00 tot 21.00 uur - Muziek op het plein
Gedurende het hele evenement is er live muziek op een podium aan de voet van het Klimduin.

17.00 uur - Tijdrit op mountainbikeparcours
Voor het eerst vindt er een tijdrit plaats op het mooiste parcours van Nederland, met een lengte van ongeveer 15 km. Start vanaf het Klimduin en de finish ligt boven op de Nok. Maximum aantal deelnemers 100.

18.00 uur - Avontuurlijk loopevenement
Een loop van ruim 10km door het duingebied, met een reeks avontuurlijke elementen. Kortom: geen parcours voor een p.r. maar een mooie uitdaging om je te meten met anderen. Of een pittige laatste test voor de Damloop. Maximum aantal deelnemers 500.

Wijzigingen voorbehouden!
Kijk voor de laatste informatie en inschrijving op www.dagvandeduinen.nl.

Let op: De voorinschrijving sluit op 18 augustus of eerder als de limiet van het aantal deelnemers bereikt is.

Na-inschrijving (mits er startbewijzen over zijn) op 28 augustus vanaf 16.00 uur op het terras van restaurant Het Klimduin.

Deelnemerspakket, bestaande uit startbewijs, recht op deelname voorbereidende activiteiten (zie de website), kortingsbonnen en een fraaie herinnering:
- Mountainbike-tijdrit en loop-evenement: 15 euro.
- Wandeltochten 7,50 euro(kinderen t/m 12 jaar gratis).

De opbrengst is bestemd voor het herstel van de duinen!

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 juli 2010

#27-07-10 Vrijwilligers gezocht

Vrijwiligers Schoorlse duinen gezochtWil je surveilleren in de duinen en wellicht de pyromaan op heterdaad betrappen??? Of gewoon lekker klussen in de natuur???

Bron: Staatbosbeheer.nl

Heb je tijd over? Wil je wat leren over de prachtige natuur van de Schoorlse Duinen en dat met andere delen? Samen met anderen werken in een bezoekerscentrum dat bruist van de activiteiten? Of wil je je handen uit de mouwen steken in de natuur? Meld je dan nu aan als vrijwilliger.

Op 3 juli is bezoekerscentrum Schoorlse Duinen opengegaan. Staatsbosbeheer is daarom actief op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Lijkt het je wat om vrijwilliger te worden in het bezoekerscentrum en de Schoorlse Duinen? Ga dan snel naar het bezoekerscentrum aan de Oorsprongweg 1 in Schoorl en schrijf je in. Daar ligt ook een informatiepakket voor je klaar. Op maandag 13 september vanaf 19.30 uur is er een inloopavond over vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer.

Onmisbaar
Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de Schoorlse Duinen. Zij kunnen helpen om ons nieuwe bezoekerscentrum laten bruisen van activiteiten. Of meehelpen de kwetsbare duinheides in stand te houden.
De Schoorlse Duinen zijn de hoogste duinen van Nederland en horen tot de mooiste natuurgebieden van Nederland. Ieder jaar brengen tussen de 3 en 4 miljoen mensen een bezoek aan dit prachtige natuurgebied. Het nieuwe bezoekerscentrum Schoorlse Duinen is de poort naar duinen, waar voor bezoekers alle informatie over de Schoorlse Duinen te vinden is.

Wie zoeken wij?
Staatsbosbeheer zoekt vrijwilligers die samen met het vaste personeel van Staatsbosbeheer activiteiten van het bezoekerscentrum ondersteunen of in de Schoorlse Duinen willen werken. Zij kunnen bijvoorbeel een excursie geven, bezoekers informeren, de paddenstoelentafel verzorgen, het speelbos controleren en onderhouden, wandelpaden opknappen, heide zuiveren van opslag en nog veel meer. Ook zoeken we vrijwilligers die het team van surveillanten willen versterken of ondersteunen.

Wat bieden wij?
Wij werken vrijwilligers goed in. We geven trainingen, workshops en organiseren informatieavonden. Vrijwilligers krijgen vrijwilligerskleding. Daarnaast sluiten we een overeenkomst af waarin we de aard van de taken vastleggen. De vrijwilliger is tijdens de activiteiten verzekerd en ontvangt een onkostenvergoeding.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 juli 2010

#27-07-10 Nog een keer....

Nog een keer....Je hebt potverdomme het ene artikel nog niet gepost of de volgende brand is alweer aangestoken, nu in Egmond Binnen.


Bergen-
Voor de derde dag op rij is dinsdagmiddag in het duingebied rond Bergen brand uitgebroken.
Lees hier verder.

Bekijk ook de video op RTVNH.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 juli 2010

#27-07-10 Weer brand + signalement

Weer brand + signalementVoor het eerst heeft de pyromaan toegeslagen ten zuiden van de Zeeweg naar Bergen aan Zee, gelukkig viel het allemaal mee maar het word nu wel tijd dat deze persoon een andere hobby gaat zoeken...iedereen is hem/haar nu wel spuugzat.

Bron: NHD

Bergen-
Aan de Verbrande Panweg in Bergen is maandag tegen de avond een stuk bos van 2500 vierkante meter verbrand. De brandweer en een helikopter waren zeer snel ter plaatse, zodat erger kon worden voorkomen. Oorzaak: wederom officieel onbekend.

Kijk, je hoeft natuurlijk niet aan stront te ruiken om te weten dat het stinkt; oorzaak officieel onbekend.....aangestoken dus.

Tevens zijn er 2 signalementen van 2 mannen die mogelijk iets met de branden te maken hebben. 1 op de brommer, de ander op een MTB...........het zal toch niet waar zijn.....

Signalementen van getuigen/mogelijke daders duinbranden
 
Bergen-
De politie heeft signalementen verspreid van twee mannen die zich zondagmiddag ophielden in de buurt van de duinbrandjes in Bergen en Groet. Volgens een woordvoerster wil de politie beiden als getuigen horen, maar wordt hun betrokkenheid niet uitgesloten.
 
De politie is op zoek naar een brommerrijder die zondagmiddag vanaf 16:45 uur meerdere malen over het traject tussen de Wagenmakersweg in Groet en de Herenweg in Bergen heeft gereden. De man is tussen de 40 en 45 jaar, heeft een gezet postuur en draagt een bril. De bromfietser had een zwarte helm op zonder vizier en was gekleed in een zwarte fleece trui met een brede blauwe band.
De andere getuige reed op een mountainbike in het bos en kwam uit de richting van de brand in het Bergense bos. Het gaat om een 30- tot 35-jarige blanke man met een licht gebruind gezicht. Hij had golvend blond-grijs haar en was tussen de 1,70 en 1,80 meter lang. De mountainbiker droeg een zwart trainingsjack met blauw-turkooise vlakken op de schouderbladen en een legerkleurige korte broek.
De eerste brand ontstond zondag om 16:45 uur op tweehonderd meter van de Wagenmakersweg, een zijstraat van de Heereweg in Groet. Het ging hierbij om twee brandhaarden die zo'n honderd meter uit elkaar lagen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat zo'n 225 vierkante meter duingebied verloren ging. De tweede brandmelding was om 17.30 uur vlakbij de Guurtjeslaan in het Bergense bos. Mede door de hulp van het publiek was hier nauwelijks schade. De politie zoekt ook getuigen die betrokken zijn geweest bij het ontdekken en doven van de branden.
Getuigen kunnen zich melden via telefoonnummer 0900 8844 of, als zijn anoniem willen blijven, via 0800 7000.
Vanaf augustus vorig jaar wordt de gemeente Bergen getroffen door duinbranden, waarbij het sterke vermoeden bestaat dat er een pyromaan aan het werk is.

Dus even kort op een rijtje:

Signalement-1
-Man tussen de 40 en 45 met een gezet postuur + bril.
-Brommer + zwarte helm zonder vizier.
-Zwarte fleecetrui met brede blauwe band

Signalement-2
-Blanke man tussen de 30 en 35 met licht gebruinde tronie.
-golvend blond/grijs haar
-lengte tussen de 1.70 en 1.80 mtr
-op een mountainbike
-Zwart trainingsjack met blauw-turkooise vlakken op de schouderbladen en een legerkleurige korte broek.

Oproep aan iedereen: Hou je ogen goed open als je in de bossen/duinen aan het fietsen bent

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 juli 2010

#11-07-10 Nieuwsupdate

Nieuwsupdate

De vakantie zit er weer op.....tijdens de vakantie is er toch wel 1 en ander gebeurt in de regio. De meesten zullen dit nieuws inmiddels al via andere media vernomen hebben, mits dit niet ondergesneeuwd werd door het oranjenieuws....... Om jullie toch op de hoogte te houden en ook ons weblog volledig te houden volgt hieronder een kleine samenvatting van het belangrijkste nieuws van de afgelopen 3 weken.....zonder commentaar van NW9.

Bron: NHD & RTVNH

09-07-10 Rook- en vuurverbod op Texel

Texel-
Op Texel is er met onmiddellijke ingang een rookverbod ingesteld in bossen, op heide of veengrond. Dit in verband met het extreem droge weer op het eiland.
Lees hier verder08-07-10 Brandweer weet nieuwe duinbrand in kiem te smoren


Hargen-
Met enig geluk en assistentie van de Reddingsbrigade heeft de brandweer vanmorgen een nieuwe duinbrand bij Hargen aan Zee in de kiem kunnen smoren.
Lees hier verder.


07-07-10 Maatregelen tegen branden Schoorl

Bergen-
Burgemeester Hetty Hafkamp van Bergen neemt extra preventieve maatregelen om nieuwe branden in het duingebied te voorkomen.
Lees hier verder.


06-07-10 Kleine duinbrand in Schoorl

Schoorl-
In Schoorl heeft dinsdagmiddag korte tijd een kleine duinbrand gewoed. Het vuur in het gebied langs de Duinweg tussen Bergen en Schoorl was snel geblust. Dit meldde de politie.
Lees hier verder.


06-07-10 Nachtzwaluwen terug in duinreservaat

Birdphoto.nl

Bergen-
De Nachtzwaluw is terug in het Noordhollands Duinreservaat. Boswachters van het PWN hebben de zeldzame vogel gehoord bij de Uilenvangersweg bij Bergen.
Lees hier verder.


04-07-10 Bezoek Schoorlse Duinen moet totaalervaring worden.

Schoorl-
Een bezoek aan de Schoorlse Duinen moet een "totaalervaring" worden. Dat zegt Patricia van Lieshout, beheerder van het bezoekerscentrum (voorheen Het Zandspoor), dat nu proef draait.

Zou het niet leuk zijn als jullie een restaurant hadden? Die vraag kreeg Patricia van Lieshout voor de verbouwing vaak te horen. "Mensen gaven aan dat ze graag voor een activiteit een kop koffie drinken en daarna nog iets wilde eten. Voor die mensen is er goed nieuws, want vanaf juli is er de gelegenheid om iets te eten en te drinken."


22-06-10 Brandweer op pad door duinen na brandgerucht

Schoorl-
Opnieuw onderzocht de brandweer van Schoorl dinsdagavond het duingebied na aanhoudende brandgeruchten. Een groep politiemensen was toevallig aan het sporten. De sporters roken een sterke brandlucht en sloegen alarm. Maandagavond werd ook al een brandmelding gedaan; toen werd een dampwolk voor rook aangezien.

De brandweer reageert serieus op de meldingen na de verwoestende duinbranden van de afgelopen maanden.

In de duinen zijn uit voorzorg al containers met water geplaatst om in geval van nood snel water voorhanden te hebben.

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 juni 2010

#17-06-10 NW9 op vakantie

NW9 op vakantiede komende 3 weken even geen updates op deze website. Frankrijk, tentje, hangmatje, kleine rustige camping, fietsen.......

goede vakantie en tot later!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 juni 2010

#17-06-10 Waypoint in Heerhugowaard

Waypoint in HeerhugowaardDE specialist op GPS gebied, Waypoint, heeft binnenkort ook een vestiging in de buurt, nl. in Heerhugowaard.
Moest je vroeger nog naar Mijdrecht of Notter voor echt goed advies...nu kan je het op de fiets af.

Net als in het noorden van ons land: we willen graag heel de kop van Noord Holland te laten weten dat WayPoint is geland in Heerhugowaard! Daarom nodigen we graag al onze wandelende en fietsende klanten uit om Heerhugowaard een bezoek te brengen.
Om de officiele opening wat luister bij te zetten, hebben we Leo Dickhoff, wethouder te Heerhugowaard, uitgenodigd om onze winkel te openen. WayPoint kennende gebeurt dit op een speciale GPS-manier dus zorg dat je erbij bent!

Speciaal voor de open dag hebben we natuurlijk een aantal leuke openingsactiviteiten en aanbiedingen georganiseerd. Zo hebben we enkele prachtige wandel- en fietstochten uitgezet in de mooie omgeving van Heerhugowaard. Het start- en eindpunt is natuurlijk onze nieuwe winkel. Te vinden op de W.M. Dudokweg 13, 1703 DA te Heerhugowaard. Voor wie zelf nog geen GPS heeft: we hebben een aantal GPS toestellen voor bruikleen beschikbaar. Je betaalt slechts een borg; het gebruik is verder kosteloos. Bovendien is er om 10.30 en om 13.00 een korte workshop om de basis van GPS-wandelen en -fietsen onder de knie te krijgen. Aansluitend kan je op pad met de GPS!

Klik hier voor meer informatie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 juni 2010

#16-06-10 Inschrijving Drafbike open!

Inschrijving Drafbike open!Drafbike 2010 zal plaatsvinden op zondag 26 september 2010.
Het programma ziet er als volgt uit:
We rijden een omnium van 3 onderdelen; scratch/sprint/afvalkoers
Je schrijft je in voor alledrie de onderdelen en kunt op de dag eventueel nog zelf bepalen aan welke onderdelen je meedoet.

10:00 uur: inrijden/parcours verkennen
11:00 uur: Scratch over 30 minuten + 1 ronde.(een rit in lijn, de winnaar is diegene die als eerste over de streep komt na 30 minuten + 1 ronde)
11:45 uur: Individuele Sprint over 1 ronde. (sprint met staande start over 1 ronde/700mtr; de snelste tijd wint)
13:00 uur: afvalkoers. We starten met het gehele peloton achter een auto en rijden 2 rondes geneutraliseerd. Vanaf dan valt elke ronde de laatste renner(s) af.

14:00 uur: Ploegenachtervolging. Aan beide zijdes van de baan start een team van 5 renners om 5 rondes te rijden. Je wint door na 5 rondes als eerste je startlijn te passeren of door met 3 renners je tegenstanders in te halen. De tijd van de derde renner bepaald de eindtijd.
16:00 uur einde Drafbike 2010

Op ieder onderdeel zijn leuke prijzen te verdienen, voor het totaalklassement van het omnium(3 onderdelen) is een speciale prijs, naast de titel Drafbike gladiator 2010!
Er is uiteraard een damesklassement!
Ook worden er leuke prijzen verloot onder deelnemers.

De inschrijfkosten voor het omnium bedragen 15 euro(waarvan 10 euro borg, deze krijg je na inlevering van je stuurbord weer terug)

Schrijf je hier in voor het omnium!

Deelname aan de ploegenachtervolging is gratis! Ook als je niet aan het omnium meedoet.

Inschrijven(gratis) voor de ploegenachtervolging(5 rijders in 1 ploeg) kan door een mail te sturen naar mail@mtb-noordwest9.nl of drafbike@mtb-schoorl.nl
Vermeld in de mail:
-De naam van je team
-De naam van de teamcaptain
-Als je team al compleet is, de namen van de overige teamleden(niet verplicht)

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 juni 2010

#13-06-10 Drafbike op 26-09-10

Drafbike op 26-09-10De datum voor de eerste Drafbike is zondag 26 september 2010!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 juni 2010

#13-06-10 chainsuck

chainsuckChainsuck, kettingzuig.....we hebben er allemaal wel eens last van (gehad). Buiten het feit dat het bloedirritant is als je net in een klim zit en de hele boel slaat vast, kan het je ook je ketting of zelfs je frame kosten. Met name carbonframes zijn uiteraard erg gevoelig voor ruw contact met je stalen ketting...dat behoeft geen verdere uitleg.
Persoonlijk rij ik meestal met een Rohloff dus heb er eigenlijk nooit last van. Singlespeed gaan rijden is ook een oplossing, maar of je daar nou zo vrolijk van word. Vroegah, in de tijd van de elevated chainstays, bestond het probleem niet. Nu, met steeds dunwandigere buizen, kleiner marges en meer versnellingen(10 speed) zal het probleem van chainsuck voor meer en meer ellende gaan zorgen.

Wil je er het fijne van weten.....kijk dan eens op deze pagina.
Met dank aan Julian voor de link.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 juni 2010

#12-06-10 Nieuwe TTF's?

Nieuwe TTF's?Vanochtend op mijn rondje door het NHD kwam ik weer een aantal nieuwe TTF's(Technical Trail Feature) tegen op de Bunkerklim in het NHD nabij Bergen.
Kuilen zand opgevuld met puin en klinkers, best link als je er niet op bedacht bent en op je dooie akkertje met 40km/h de bunkerklim afrijdt.....
Waren het TTF's, gemaakt door een MTBer die de afdaling nog niet spannend genoeg vond? Of toch sabotage door een recreant die zich verstoord voelt in zijn/haar natuurbeleving door de aanblik van stenen en asfalt? Een kwajongensstreek? Of toch de nieuwste maatregel van PWN om op bepaalde trajecten de snelheid proberen te drukken.....niet wetende dat dit soort TTF's juist met volle snelheid genomen moeten worden.

Of zou het toch een eerste onderzoek van PWN zijn om te kijken of de Bunkerklim, en de aanloop van de Bunkerklim, niet op een eenvoudige wijze onverhard kan worden gemaakt? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn; de klim word dan nog zwaarder en heroischer.
We zullen de boswachter eens om uitleg vragen.

Let wel op bij het afdalen van de Bunkerklim, onderin is het gat nu nog redelijk gevuld met klinkers en zand......na een paar buitjes zal het zand wel wegspoelen en blijft er een kuil met klinkers en puin over..........

Edit 18-06; reactie van de boswachter.
De bewuste gaten zijn proefsleuven gemaakt in opdracht van PWN. Dit om te kijken of er geen ernstige vervuiling in de verharding zit die niet in het duin hoort. De uitkomst van het onderzoek is dat de vervuilingsgraad binnen de norm valt. PWN heeft echter besloten dat het pad gesaneerd wordt komend najaar. Ik zal vragen aan het onderhoudsteam van PWN de gaten na te lopen om gevaarlijke situaties voor te zijn.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 juni 2010

#12-06-10 Uitkijktoren Kruisberg

Uitkijktoren voor beter uitzicht vanaf KruisbergNW9 zegt: Weer een Technical Trail Feature erbij!
Het zal een fraai uitzicht worden idd, waarschijnlijk net zo fraai als het uitzicht vanaf de Papenberg; dat is elke keer weer een beloning na de straffe klim omhoog.


Een uitkijktoren op de Kruisberg in de duinen van Heemskerk moet de bezoekers een fraai uitzicht teruggeven.
Al jaren geleden was er een idee om een bouwsel op de Kruisberg te zetten. Want de bomen groeien boven de berg uit. Het moet een torentje worden dat de bezoeker kan beklimmen en waardoor hij boven de boomtoppen kan uitkijken.
Het plan zakte in de benen, maar enkele maanden geleden is het weer opgediept en afgestoft. Duinbeheerder PWN rekent er op dat het 7,5 meter hoge bouwsel er voor 1 maart 2011 staat.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 juni 2010

#11-06-10 Nieuwe column

Nieuwe column van Natasja, MTBster & boswachter bij PWN

Het is weer een informatieve column, MET een Technical Trail Feature erin!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 juni 2010

#11-06-10 Boscirkels blijken kunst

Vreemde boscirkels Schoorl verklaardSchoorl-
 De mysterieuze boscirkels in de duinen van Schoorl bleken een kunstproject te zijn voor de kunstmanifestatie Schoorlse Kunsten die afgelopen weekend werd gehouden.

Vorige week hield Staatsbosbeheer met 170 vrijwilligers een opruimactie in het vorig jaar afgebrande gebied. Daarbij werden de cirkels van takken en dennennaalden opgeruimd. De boswachters hadden geen idee wie de cirkels gemaakt had. Maar voor het kunstproject was wel een vergunning aangevraagd. Bij de behandeling van die aanvraag is iets mis gegaan, waardoor het kunstwerk vroegtijdig sneuvelde.

Bron: RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 juni 2010

#05-06-10 Drafbike naar september

Drafbike naar september
Na de evaluatie van de Draftest is het definitieve programma vastgesteld. Belangrijkste beslissing is dat de datum niet 3 oktober maar zeer waarschijnlijk 26 september zal worden. Op 3 oktober vindt een Rabotopwedstrijd in Den Helder en de Hondsrugclassic in Gieten plaats. We willen geen enkel Nederlands mtb-evenement ook maar enige concurrentie aandoen omdat we juist blij zijn met al deze initiatieven.

Een 2e belangrijke beslissing is dat we met veel vreugde hebben kunnen vaststellen dat de omniumvorm die we uitgeprobeerd hebben enorm is aangeslagen. Dat betekent dat we de Drafbike gaan neerzetten als zelfstandig evenement en niet als nuttige voorbereiding op de strandraces van komende winter.

De race houdt de omniumvorm en gaat bestaan uit 3 onderdelen ipv een langdurig onderdeel.

Naast het omniumklassement is er ook een ploegenwedstrijd. De resultaten hiervan tellen niet mee voor het omniumklassement.

Verdere komen er ereprijzen voor de diverse onderdelen en drie zeer aantrekkelijke hoofdprijzen voor het totaalpodium.  Daarnaast natuurlijk een gulhartige verloting van diverse dozen met gevarieerde inhoud.

We laten 125 deelnemers toe. De 40 pionierdeelnemers van afgelopen woensdag hebben voorrang bij de inschrijving. Je kunt deelnemen aan alle 4 de onderdelen, maar ook aan een afzonderlijk onderdeel. Maar bij enkele deelname doe je natuurlijk niet mee voor het omniumklassement.

Het programma is als volgt:
Omniumklassement
Scratch over 30 minuten + 1 ronde. (Puntentelling wordt nog nader bekend gemaakt.)
Individuele tijdrit over 1 ronde met staande start
Afvalkoers

Ploegenklassement
Ploegenachtervolging over 5 rondes met  een finale tussen de 2 snelste ploegen. Een ploeg bestaat uit maximaal 5 rijders, de tijd van de 3e finisher telt.

Het inschrijfgeld is 5 euro per persoon en 10 euro borg.  Deelname aan de ploegentijdrit is gratis.

De inschrijving start in juni. Zodra de definitieve datum is vastgesteld. Houdt hiervoor de diverse lokale mtb websites in de gaten!

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 juni 2010

#04-06-10 Boscirkels in duinen

Mysterieuze boscirkels in Schoorlpositief nieuws uit de bossen/duinen van Schoorl. Zijn het aliens, een grappenmaker, de kabouters of is het supergrover?

Ook werd SBB geholpen met het opruimen van de laatste brandresten door 170 vrijwilligers van een bedrijf in schoonmaakmiddelen. Onder het motto "harken is ook werken" werden de kale bijna kale duintoppen ontdaan van de laatste restjes takken, bosschages en dennenaalden.
Wie ook wil helpen opruimen kan zich melden bij SBB.

Beluister het geluidsfragment.
Bekijk de reportage.

Schoorl- In de afgebrande duinen bij Schoorl zijn drie mysterieuze cirkels aangetroffen. Onbekenden maakten de cirkels met dennenaalden en takken. De kunstwerkjes doen denken aan de graancirkels waarvan wel eens gezegd wordt dat ze door buitenaardse wezens worden gemaakt.

Bron: RTVNH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 juni 2010

#03-06-10 Drafbike test

Drafbike testEdit 04-06-2010:
De foto's staan online!
En nog meer foto's vind je hier.

Gisteravond werden, onder zomeravond omstandigheden, de testruns tbv Drafbike 2010 verreden op de drafbaan in Alkmaar. Zo'n 40 bikers (M/V) hadden zich opgegeven voor de test run.
De zenuwen hingen in de lucht bleek tijdens het inschrijven; welke bandenspanning?, hoe hard/zacht is de baan?, wat is het voor zand?, wat is de beste lijn? Kortom het leek EPE wel.

Het eerste onderdeel was de "scratch" een rit over 30 minuten + 1 ronde, ieder voor zich en degene als eerste over de streep komt wint. Hans Jansen van Team Tervoort uit Egmond reed de slimste race en won de eindsprint net voor Eddo Meeken van Team Tweewielercentrum  De Hoef.
Toen was het tijd voor de teamachtervolging; 2 teams van 5 bikers in de baan. 1 team start aan de ene kant, het andere team aan de andere kant van de baan. Gelijk starten en het team wat na 5 rondes als eerste de meet passeert wint. Het team met o.a. Pim "
De Zeeleeuw" de Waard & Barry Beerepoot won de doos Grolsch.
Het laatste onderdeel was de afvalrace; 2 ronden geneutraliseerd vervolgens valt elke ronde de laatste renner(s) af. Het was bloedstollend spannend, alle klasbakken bleven tot de finale in de race. De laatste 2 kemphanen waren Michel Achterberg en Eddo Meeken, deze laatste won de spurt na een sur place aan de lange zijde van de baan.
Na de prijsuitreiking en de verloting werd er nog druk nagepraat over de do's en don'ts van het Drafbiken.

De test is wat ons betreft uitstekend verlopen, wij gaan evalueren en voorbereidingen treffen voor oktober.
Dank aan alle deelnemers & de vrijwilligers!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 mei 2010

#30-05-10 Rupsen met een web

Rupsen met een webVanochtend reed ik op de Johannisweg, om en nabij de Boet van ome Kees toen mijn oog werd gevangen door bovenstaand tafereel.....spinnen?, luis?, aliens?...nee, rupsen met een web. Volgens boswachter Natasja geheel ongevaarlijk voor mens en plant......


Het zijn de rupsen van een van de stippelmotten, waarschijnlijk die van de Kardinaalsmutsstippelmot. Dat is een micro-vlinder, een nachtvlinder. De rupsen vreten de struik helemaal kaal. Na het verpoppen verschijnen er kleine witte vlindertjes met zwarte stippen. Ook verschijnt er dan weer blad aan de Kardinaalsmutsstruiken.
Het ziet er akelig uit voor de struiken, maar het gebeurt ieder jaar en kan verder geen kwaad.
Hetzelfde geldt voor de kleine groene rupsjes die je nu overal, zwevend aan een draadje tegenkomt. Die zijn van de grote- en de kleine wintervlinder en hebben de gewoonte om eiken kaal te vreten.
Het kan echter geen kwaad. De verpopping vindt plaats voordat de bomen en de struiken voor de tweede maal uitlopen. Dat gebeurt rond 21 juni, het feest van Sint Jan, het tweede lot van een boom of struik heet dan ook het Sint Janslot. En half juli is er niets meer dat herinnert aan de kaalgevreten bomen en struiken.
Het zijn beslist geen plaagsoorten, het hoort gewoon bij de natuur.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 mei 2010

#30-05-10 Takkie takkie

Takkie takkieKennelijk zijn er nog steeds mensen die lol beleven aan het "versperren" van het pad door takken dwarsover te leggen.
Het doel ontgaat mij volkomen.....ik denk dat het bedoeld is om ons MTBers te dwarsbomen.......lukt dat???
Niet echt in mijn ogen, de paden worden er alleen maar uitdagender van zeker als je ze volle bak neemt. Je zou dus kunnen zeggen dat het juist averechts werkt. In mijn geval iig wel.
Als men nou de moeite nam om een echte boom te gebruiken......maar nee men kiest voor de makkelijke weg, door een tak van hooguit 5-8 cm doorsnede dwars over het pad te plaatsen. Een groter plezier kan je de MTBer niet doen...een gratis TTF (Technical Trail Feature) zoals de amerikanen het noemen.
Vanochtend was het weer raak op de Renbaan, wat zonder takken al een prachtige singletrack is, met takken nog net even specialer.

Keep up the good work!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 mei 2010

#26-05-10 NW9 Nieuwsbrief #19

NW9 Nieuwsbrief #19Hij is weer verstuurd;

#vorderingen Drafbike 2010
#groepstrainingen "mogen" nog steeds in het NHD.
#Het 1-2-3tje
#NW9 universiteit
#Geestmerambacht populair
#Verslag klankbordgroep bijeenkomst Fietsmaatregel d.d. 20-04
#Rollebollen in het duin
#blusbakken in de duinen
#NW9 tips

Wil je de NW9 nieuwsbrief ook ontvangen stuur ons dan een email met als onderwerp Nieuwsbrief.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 mei 2010

#21-05-10 Het 1-2-3 tje

Het 1-2-3 tjeVoor diegene die niet vroeg het warme nest willen verlaten maar toch lekker zo'n 70km willen trappen, grotendeels onverhard, hebben we een leuk tochtje bedacht....geloven we.

Download de GPS track.

Het 1-2-3tje

-De 3 vaste MTB routes rondom Alkmaar met elkaar verbonden.
-1 rondje Schoorl, 2 rondjes Geestmerambacht en 3 rondjes Heerhugowaard (Park van Luna).
-Of 3 rondjes Heerhugowaard, 2 rondjes Geestmerambacht en 1 rondje Schoorl. Starten kan op ieder punt in de route en je kan zowel links- als rechtsom rijden (de GPS track gaat linksom).
-Totaal 70 km, 35 km onverhard, single track, MTB-route en 35 km verharde verbindingsroute.
-Een goede intervaltraining. Rij de mtb-routes voluit en herstel op de verbindingsroutes. Je kan de route natuurlijk ook rijden als een lekkere toertocht.
-Als je een keer geen zin hebt om vroeg/voor 10.30 je bed uit te gaan en je toch een flink eind wil MTB-en.
-Ideaal voor groepen met rijders van verschillend nivo. De mtb-routes kan ieder voor zich rijden en de verbindingsroutes rij je samen. De sterkste zetten de rest uit de wind!
-Let op; om bij de start van de MTB route het Geestmerambacht te komen kruis je een aantal keer de route.

veel plezier!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 mei 2010

#21-05-10 GMA review

Geestmerambacht reviewgisteren sinds het frezen weer 2 rondjes GMA gedaan. Wat een wereld van verschil. Waar het er eerst op leek dat het nooit goed zou komen ligt er nu een volwassen MTB parcours waar alle stuurtechnieken aan bod komen; (erg) kort draaien, minder kort en ook bochten met een lekkere flow volgen elkaar in rap tempo op. De baan is nu hard, de hobbels zijn verdwenen, de bebording is uitstekend en het pad oogt lekker smal met de bladeren aan de bomen. Op een gegeven moment kwam ik zelfs een reuzenpaddestoel tegen. (mijn schoenmaat is gewoon 42...)Als iemand de naam weet houdt ik mij aanbevolen...
De eerste voorzichtige tekenen van kombochtjes beginnen al zichtbaar te worden....de bochtjes kunnen dus steeds harder genomen worden!

Edit; met dank aan Mike uit Deventer; het is een zadelzwam, te herkennen aan met name de gaatjes in de onderkant.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 mei 2010

#20-05-10 Drafbike Testavond

Drafbike TESTavond Woensdagavond 2 juni 19:00.....een test voor ons maar ook voor jullie! Welke banden zijn ideaal, Super Moto's of toch de Furious Fred in 2.4???

De try out voor de Drafbike is gepland op woensdagavond 2 juni.(het echte evenement op zondag 3 oktober) De start is om 19:00 . Er zullen in wedstrijdvorm 3 onderdelen worden georganiseerd:
1. Scratch, een rit in lijn van een half uur
2. Ploegentijdrit, 4 ploegen met een finale. Ploegenindeling door organisatie.
3. Afvalrace

Deelname is beperkt tot maximaal 40 belangstellenden.
Opgave is mogelijk door een mail aan draftest@mtb-schoorl.nl

Geef dan op aan welke onderdelen je graag mee wilt doen. Alle 3 kan ook!
Het definitieve programma ontvang je in de loop van volgende week.

Meer info op Drafbike.nl

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 mei 2010

#20-05-10 Schrik voor duinbrand

Schrik voor duinbrand

 

Gelukkig is iedereen nu alert en was het vals alarm volgens de krant.... volgens de Twitter van de manager van SBB betrof het een kampvuurtje.

Bron: NHD

Schoorl-
De schrik voor brand in de duinen zit er nog goed in. Woensdagavond kreeg de brandweer weer een melding van een duinbrand in Schoorl. Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 mei 2010

#19-05-10 Nieuw asfalt Zeeweg

Nieuw asfalt Zeeweg Bergen aan ZeeBergen-
De Zeeweg tussen Bergen en Bergen aan Zee krijgt nieuw asfalt en een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de parkeerplaats aan de Uilenvangersweg. De werkzaamheden vinden plaats tussen 24 mei en 11 juni. Het autoverkeer wordt met behulp van verkeerslichten over 1 rijbaan geleid.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 mei 2010

#15-05-10 Koud duinpannetje

Koud duinpannetjeVan ons mag het nu eindelijk wel eens zomer worden...of in ieder geval voorjaar!

Een meetstation in een duinpannetje in Wijk aan Zee gaf in de nacht van donderdag op vrijdag 2,2 graden onder nul aan. Voor 13 mei is dat een ongewoon lage temperatuur.

"Maar het gaat dan ook om het koudste plekje van Nederland", zegt weerman Chiel Pel. "Het kan er ook heel warm worden. Zelf kijk ik liever naar mijn eigen weerstation, dat 1,9 graden boven nul aangaf. Overigens is de gemeten 7,2 graden overdag de koudste 13 mei sinds 1935."

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 mei 2010

#12-05-10 MTB in de lift

MTB in de liftIk wil niet beweren dat de MTB routes als paddenstoelen uit de grond springen...maar geregeld worden er toch nieuwe routes gerealiseerd. Kennelijk is dit toch de beste oplossing....mits de route aan een aantal voorwaarden voldoet.

Patrick Jansen van Probos mag de 70 km lange route om en nabij het landgoed Twickel bij Delden ontwerpen...geluksvogel!

Bron: Singletracks

Delden- Eindelijk is het dan zover. Op het landgoed Twickel bij Delden wordt een circa 70 kilometer lange vaste mountainbikeroute aangelegd. Over bestaande zandwegen, maar ook over speciaal aangelegde singletracks, zo'n tien kilometer in totaal, kunnen geoefende en ongeoefende mountainbikers straks hun sport beleven.
 
Het idee werd geboren in 2004, maar het duurde tot eind 2009 alvorens er groen licht kwam. Dat had onder andere te maken met de relatief hoge kosten van de route. De initiatiefnemers, maar ook de eigenaar van het landgoed, de Stichting Twickel, stelden namelijk vanaf het begin hoge eisen.
Niet alleen diende de route voor de toekomstige gebruikers aantrekkelijk te worden, maar ook moesten het fraaie authentieke landgoed, landschap en natuur worden gespaard. En waar mogelijk moet de permanente  route er voor zorgen dat conflicten tussen mountainbikers en  andere recreanten en gebruikers worden vermeden. "Als we het doen, dan doen we het goed", verwoordt Albert Groen van Regio Twente het centrale uitgangspunt.
Groen, zelf een enthousiast mountainbiker, was donderdagavond 8 april 1 van de inleiders op een informatieavond in restaurant Het Hoogspel in het hart van het landgoed. De avond was speciaal belegd om de leden van vijf betrokken verenigingen te informeren. Zo'n vijftig lieten er hun vaste trainingsavond voor schieten om te horen wat de plannen inhouden.
Groen verklapte onder andere dat voor de aanleg van de route 80.000 euro aan gemeenschapsgeld (donateurs zijn de Provincie Overijssel, Regio Twente, de gemeenten Hof van Twente en Hengelo en de ANWB) nodig en beschikbaar is, een veel groter bedrag dan gebruikelijk. Dat heeft onder andere te maken met de natte ondergrond van grote delen van het landgoed. Daar waar nodig wordt de singletrack verhard met gralux, een nogal kostbaar natuurprodukt.
De verharding moet voorkomen dat delen van de route modderig worden gereden. De ervaring op andere routes heeft geleerd dat waar modder ligt de mountainbikers zich een weg om die plek heen zoeken met als gevolg dat het pad alsmaar breder wordt. Een verschijnsel dat initiatiefnemers en de Stichting Twickel per se willen voorkomen.
De hoge kosten worden ook veroorzaakt door het inhuren van een aannemer die met een minikraan de singletracks gaat aanleggen. De machinist volgt daarvoor de aanwijzingen van Patrick Jansen die door de Regio Twente als professioneel routebouwer in de arm is genomen om het project te leiden.
Jansen is bosbouwkundig ingenieur en gedreven (wedstrijd)mountainbiker. Acht jaar geleden schreef hij een lijvig rapport(download PDF) waarin hij op basis van zijn deskundigheid als bosbouwkundige en zijn ervaringen als mountainbiker duidelijk maakte dat ten aanzien van de aanleg en het beheer van mtb-routes veel koudwatervrees bestaat, maar ook veel fouten zijn gemaakt. Koudwatervrees bij grondeigenaren heeft er in nogal wat gevallen toe geleid dat routes niet interessant zijn voor de gebruikers, zodat 1 van de  beoogde effecten, het reguleren van het "wild" rijden over paden die daarvoor eigenlijk niet geschikt zijn, niet werd gehaald.
Bij het uitzetten van veel routes werden ook fouten gemaakt. Ze hadden als gevolg dat onnodige  schade aan de natuur ontstond en dat zich conflicten met wandelaars voordoen. De sport heeft daardoor voor sommigen een negatief imago.
De Stichting Twickel stond dan ook niet te springen toen zes jaar geleden werd gevraagd of op het landgoed een permanente mtb-route mocht worden aangelegd. De bosbaas van het landgoed, GertJan Roelofs, legde op de informatieavond uit waarom de stichting toch akkoord ging. "We hebben weliswaar veel paden verboden voor fietsers verklaard maar de mountainbikers zijn moeilijk tegen te houden. Bovendien vinden we dat we als landgoedbeheerder ook een maatschappelijke taak hebben"
Met een vaste route hoopt Twickel het mountainbiken op het landgoed te reguleren, zei Roelofs. "Maar daarvoor moet de route wel voldoende interessant zijn", vulde Jansen aan, "anders gaan ze nog steeds op zoek nog andere spannende paden."
De stukken singletrack zijn in dat verband van vitaal belang. Jansen wil een aantrekkelijke track met vloeiende bochten die lekker te rijden zijn, een goede "flow" hebben. Verder mag op sommige plaatsen gebruik worden gemaakt van wegtaluds en andere hoogten in het landschap om de sportieve mountainbiker uit te dagen.
Een technisch veeleisende route zal het echter niet worden, daar heeft het landschap niet de kenmerken voor. "Maar wat we wel bieden is een heel mooi traject. Twickel is qua landschap een fantastisch landgoed. Het is kleinschalig en je hebt mooi coulissen. Je komt langs prachtige boerderijen (allemaal met herkenbare zwart-witte luiken), watermolens,  water (het Twenthekanaal) en door bossen. Dat maakt veel goed."
Als de route een succes wordt kan hij een stimulans zijn voor de aanleg van meer nieuwe routes in Twente en Nederland, zegt Groen. "Wij willen met deze duurzame route laten zien dat het ook anders kan. Dat je geen schade hoeft te veroorzaken en dat je conflicten kunt voorkomen. Ik hoop dat we met onze  ervaringen straks meer grondeigenaren kunnen overhalen mountainbikers in staat te stellen hun sport te beleven. Dit kan een voorbeeldproject worden voor veel nieuwe routes. Zo kan in Twente wellicht een netwerk van routes ontstaan".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 mei 2010

#11-05-10 Bluswater

Bluswater in de bossen & duinenGoede actie van de Bemo! Oproep aan MTBers.....deze watertanks zijn niet bedoeld om je bidon/Camelbak te vullen en/of het nemen van een frisse duik na een rondje Schoorl!
Bidons kan je nog altijd gratis vullen op de Bokkenweide.

Bekijk hier het filmpje van RTVNH.

Schoorl-
Staatsbosbeheer gaat putten slaan in de Schoorlse Duinen om bij brand sneller bluswater beschikbaar te hebben. Als tijdelijke maatregel zijn maandag twee containers met water en een volle waterwagen geplaatst in het natuurgebied.

De containers en waterwagen, gesponsord door reinigingsbedrijf Bemo te Dirkshorn (wie sponsort Bemo met een mooie website???), werden maandagavond door de brandweer gevuld met elk 20.000 liter water. De totale hoeveelheid water staat gelijk aan de inhoud van dertig brandweerauto's. Ze zijn geplaatst in het zuidelijke deel van de Schoorlse Duinen. Daar waren in nog geen vijf maanden vier ernstige branden. Er wordt uitgegaan van brandstichting.

Als blijvende maatregel om eerder water in het natuurgebied bij Schoorl te hebben, worden nog dit jaar bronnen aangelegd. Staatsbosbeheer denkt aan vijf tot tien stuks. "Wij hopen snel vergunning van de provincie te krijgen", aldus boswachter Jeroen Pater. "Wij onttrekken geen water aan de duinen."

De snelle aanvoer van water bij de grote branden in de Schoorlse Duinen (totaal 1800 hectare) was een groot probleem. Het duurde geruime tijd voordat voldoende water werd gebracht. Slechts 1 brandkraan is er in het zuidelijke deel. "Die levert te weinig water voor een brandweerwagen", stelt Pater. In het noordelijke deel zijn er meer. Ook is daar een kelder met 15.000 liter water.

Het eerste halfuur is bij het uitbreken van brand in een gortdroog natuurgebied bepalend voor de uiteindelijke omvang van de ramp. De reeks branden noopt Staatsbosbeheer tot extra maatregelen. Met wellen zijn goede ervaringen opgegaan op de Utrechtse Heuvelrug. Op vijf tot tien strategische plaatsen wordt via een pulsboring een forse buis van twintig tot dertig centimeter doorsnede aangebracht op meer dan vijftien meter diepte.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 mei 2010

#07-05-10 Bicycle film festival

Bicycle film festivalVoor de liefhebbers is er morgen in Tuchinski te Amsterdam een avondvullend programma met fiets gerelateerde films. Mooie combi met de Giro is snel gemaakt. Jammer genoeg vertoont men de film Klunkerz niet.

ps. echte die hards gaan natuurlijk op de fiets!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 mei 2010

#05-05-10 MTBende BOA

Mountainbikende BOAOok onder de MTBers zitten uiteraard BOA's.....BOA's zijn tenslotte ook mensen die graag sporten in de natuur.
Onderstaande "nota" ontvingen we vandaag; nog meer stof tot nadenken.

6 jaar geleden heb ik, vanuit mijn toenmalige werksituatie, de cursus voor BOA gevolgd en met goed gevolg het examen afgelegd. Ik had het geluk dat de cursus werd gegeven door een ervaren griffier, een man uit de praktijk. Mooie verhalen, sprekende voorbeelden, daar leer je het meest van. Dit als intro van mijn reactie op het BOA-verhaal.

Belangrijk voor als je in contact komt met een BOA.

Een BOA wordt beedigd voor het handhaven van een bepaalde wet of deel van een wet, hij of zij mag dus alleen als BOA optreden voor die, of dat stukje, wet.
Een BOA mag je staande houden, vragen naar je identiteit en als je in overtreding bent een procesverbaal opmaken. Maar dit alles dus alleen voor dat waarvoor hij als BOA beedigd is. Tijdens de cursus wordt elke BOA geleerd zich direct te legitimeren als hij/zij iemand staande houdt, maar ja, wat men leert verwaterd...
Het niet legitimeren door de BOA is een verzuim en heeft gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het procesverbaal. Als je staande wordt gehouden is het dus van belang dat de BOA zich legitimeerd en dat jij goed kijkt op zijn legitimatie voor welke wet hij bevoegd is.
Houdt hij je staande vanuit zijn functie als BOA maar voor een overtreding die niet onder zijn bevoegdheid valt kan er sprake zijn van ambtsmisbruik, en dan heeft de BOA een serieus probleem.
Kortom: het leven van een BOA loopt niet over rozen, eigenlijk is hij/zij zeer beperkt: staande houden, vragen naar je legitimatie en proces verbaal opmaken. Dat is het.
En gelukkig maar want er zijn een heleboel mensen die, zodra ze een uniform krijgen aangemeten, zich geen maat meer weten te houden.

Nu over de worsteling.

Het is, denk ik, goed om eerst en bovenal vast te stellen dat de BOA zeer nuttig werk verricht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opsporen van illegaal vuil storten in de natuur, stropen of (en dat moet iedereen aanspreken) gekken opsporen die de hei in de fik zetten. De BOA is ook een instrument van de beheerder, wordt dus op pad gestuurd met instructies. Het PWN bestuur is onderhand genoegzaam bekend om zijn standpunt t.a.v. recreatie, liefst zo min mogelijk en eigenlijk zijn ze ons, de MTB-ers, liever helemaal kwijt. Er wordt in geen ander natuurgebied zoveel gecontroleerd als in het PWN gebied!

Verder is het mijn persoonlijke mening dat als je weet dat je moet betalen voor een duinkaart je niet moet zeuren als je het niet doet en gepakt wordt. Het staat je natuurlijk altijd vrij om op het gemoed van de BOA in te werken en als je er van af komt met een waarschuwing is dat mazzel. Is de BOA resoluut wees dan een vent en geef je echte naam op en accepteer de boete. Zeuren en zuigen, valse namen of er toch van door gaan geeft ons (de MTB-ers) uiteindelijk een slechte naam en bedenk dat ook al zijn het uitzonderingen, juist dit soort ervaringen blijven jarenlang in de PWN-hoofden hangen en worden dus jarenlang tegen ons gebruikt.

Als je, net als ik, werkzaam bent in de handhaving dan zorgt je baas voor een goede opleiding. Het komt mij onderhand de strot uit, zo vaak heb ik geoefend met acteurs die proberen het bloed onder je nagels vandaan te halen.
Zo leer je diverse technieken om lastige gesprekken toch tot een goed eind te brengen, want je bent geen politieagent dus kun je beter niet beginnen aan aanhouden met fysiek contact. Je bent er niet voor opgeleid en getraind en de risico's zijn daardoor veel te groot. 

De casus op zich is vrij simpel, de MTB-er is in overtreding, is staande gehouden maar wil zich niet identificeren. De BOA wil zich niet laten kennen, boet niet in en resteert daardoor niets anders dan de "verdachte" aan te houden (niet op basis van zijn BOA, maar omdat elke burger een verdachte mag aanhouden) om hem vervolgens zo spoedig mogelijk over te dragen aan de politie. Bij aanhouden mag je gepast geweld gebruiken, en dat is een lastig begrip. Wanneer is geweld namelijk gepast? Het moet in ieder geval in overeenstemming zijn met het feit waarvoor iemand verdacht en aangehouden wordt. En dan is het vrij eenvoudig om vast te stellen dat het niet betalen van een duinkaartje van 1,50 euro eigenlijk uberhaupt geen geweld rechtvaardigt!

Het is daarom in mijn ogen zeer onprofessioneel dat de betreffende BOA zich niet heeft kunnen beheersen en is overgegaan tot het afpakken van de fiets (daar heeft hij helemaal geen rechtsgrond voor) met als direct gevolg dat de confrontatie helemaal ontspoorde, tot een worsteling aan toe. Dreigen met gebalde vuist, het is werkelijk te gek voor woorden!

Wat vind ik dan wel professioneel? Zoals ik al schreef moet je actie in overeenstemming zijn met de daad. Bij het aanhouden van een verdachte van brandstichting mag je als burger dus meer dan bij een particulier die geen duinkaartje heeft gekocht. Dat lijkt mij evident. Hypothetisch, want ik ben er niet bij geweest, stel dat de MTB-er niet wil meewerken en zelfs probeert er vandoor te gaan, dan moet je als BOA een overweging maken. Aanhouden en de politie er mee opzadelen (die zitten hier echt niet op te wachten), houd ik voet bij stuk met het risico op fysiek geweld? Voor een duinkaartje van 1,50 euro zou ik dat niet doen. Het is wellicht frustrerend maar je boet in en maakt van het voorgenomen proces verbaal een waarschuwing. De MTB-er komt er goed van af en denkt wellicht "gewonnen" te hebben, maar ik herhaal graag wat ik al eerder schreef. De schade die dit soort collega-bikers voor ons als doelgroep veroorzaken ettert jaren na.

Handhaven is een moeilijk vak, zeker in Nederland waar iedereen het altijd beter weet.
Maar wat deze BOA (blijkbaar) heeft gedaan past niet, Ik adviseer de betrokken MTB-er om een klacht in te dienen bij de korpsleiding van Politie van de regio waaronder het PWN-gebied valt. Niet bij zijn werkgever, de BOA is namelijk verantwoording verschuldigd aan de korpschef van Politie en loopt de kans om zijn BOA kwijt te raken. Nogmaals, ik vind dat de BOA buiten zijn boekje is gegaan en daarop aangesproken moet worden.

Verder lees ik uit het relaas dat de BOA het ogenschijnlijk had voorzien op de MTB-er, joggers werden niet gecontroleerd? Ook dit is niet juist en doet willekeur vermoeden. Als je handhaafd op het in bezit hebben van een duinkaart doe je dat zonder aanziens des persoon. Kortom, je controleert elke recreant en kan je niet beperken tot een specifieke groep van recreanten. Als de betreffende MTB-er weet wie de joggers waren kan hij er voor kiezen om deze kwestie voor te laten komen. De joggers kunnen getuigen dat zij niet werden gecontroleerd en dat de BOA het alleen op de MTB-er had gemunt. Ik denk niet dat er een OvJ in Nederland is die in een dergelijke zaak brood ziet, de kans is dus groot dat de zaak geseponeerd wordt.

Kortom: een hoop ophef dat mogelijk nog een staartje krijgt. Ik denk dan, jammer. Jammer dat je geen kaartje hebt gekocht, jammer dat je niet de consequenties daarvoor wilt nemen, jammer dat de boswachter zijn vak niet kent en jammer dat de MTB-er, in de ogen van PWN, weer negatief in de belangstelling staat. Een heleboel verliezers........

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 mei 2010

#03-05-10 Boswachter buiten boekje

Boswachter buiten boekjeHedenmorgen ontvingen we onderstaand verhaal in de mailbox van NW9....met grote verbazing en ongeloof lazen we het. Zonder een oordeel te vellen over wie nu schuldig en/of onschuldig is in dit verhaal vinden we toch wel dat het niet nodig is om vanwege een ontbrekend toegangskaartje van anderhalve euro voor het NHD(waar je via je belastinggeld ook al voor betaald heb.....je betaald in principe 2 keer) te gaan liggen rollebollen in het duin. Als je dan toch zo nodig wilt rollebollen doen dat dan met je vriend/vriendin....de boswachter/MTBer lijkt mij ten alle tijden de minst voor de hand liggende optie.

Ter info: bijgaande foto van het het blauwe oog is niet van de persoon in kwestie, deze is godzijdank ongedeerd gebleven.

Ervan uit gaande dat de betreffende boswachter een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) geweest is...mag hij dan dit soort geweld toepassen?

De wet zegt er het volgende over:

Geweldsbevoegdheid
De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bevoegd onder voorwaarden geweld te gebruiken en onderzoek aan de kleding van personen te verrichten (artikel 8, leden 1 en 3, van de Politiewet 1993). Op grond van artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993 kunnen aan een buitengewoon opsporingsambtenaar deze zogenaamde politiebevoegdheden ook worden toegekend.

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt in beginsel niet over politiebevoegdheden. tenzij deze op grond van de Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar(PDF) kunnen worden toegekend of op grond van een categoriale beschikking zijn toegekend.

Indien politiebevoegdheden zijn toegekend beschikt de buitengewoon opsporingsambtenaar daarmee over dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als de ambtenaar van politie, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, voor wat betreft het aanwenden van geweld, het melden van het gebruik van geweld en het toepassen van de veiligheidsfouillering.

Indien aan de buitengewoon opsporingsambtenaar geen politiebevoegdheden zijn toegekend, mag deze geen geweld toepassen. Wel mag hij net als iedere burger aanhouden op heterdaad en daarbij gepast geweld gebruiken.

Bij de aanvraag van politiebevoegdheden zal de noodzaak duidelijk moeten worden aangetoond.
Meer informatie hierover en over het toekennen van geweldsmiddelen, zoals handboeien, wapenstok en pepperspray vindt u in de Circulaire Toekenning politiebevoegdheden en geweldsmiddelen aan buitengewoon opsporingsambtenaren.(PDF)

Onderstaand het verhaal van een hevig aangeslagen MTBer;
Wij vragen eventuele getuigen van dit bizarre voorval zich te melden bij ons via de mail.

Goedemorgen Team NW9,
Gisteren op mijn zondagse tour ben ik door drie boswachters op de grond gewerkt, bedreigd met vuistslagen en is er schade aan mijn fiets veroorzaakt.
De drie boswachters zaten boven op mij, en twee joggers hebben mij beschermd tot de, door de boswachters zelf, gebelde politie arriveerde.
Drie politiewagens dwars door het bos naar de "plaatsdelict"
Het was voor half elf dus mocht ik er fietsen.(Het bovenpad, wat parallel aan de Herenweg tussen Zeeweg Bergen en Egmond/ 't Woud loopt)
Ik werd staande gehouden en er werd gevraagd naar mijn duinkaart, deze had ik niet.
Dan krijgt u van mij een bekeuring zei de boswachter.
Ik zei hem dat dat wel erg voortvarend was, ik ben me er niet van bewust geweest deze bij me te hoeven dragen, en zegde toe in het vervolg een duinkaart bij me te dragen, deze kost slechts 10,- per jaar , dus geen reden om voor dat geld een hoop heisa met boswachters op de hals te halen.
Echter wilde de boswachter daar niet aan, wat ik onredelijk, weinig vriendelijk, en irritant vond.
De boswachter had het af kunnen doen met een waarschuwing, met het aanbieden van een kaart ter plekke, maar verkoos alleen de bekeuring.
Na de gedachtenwisseling met de boswachter was ik niet voornemens de bekeuring in ontvangst te nemen.
Ik maakte aanstalten om weer op mijn fiets te stappen omdat verder praten met deze boswachters niet aan hen besteed was.
Daarop pakte de mannelijke boswachter mijn fiets vast zodat ik niet weg kon.
Ik sommeerde hem drie keer van mijn fiets af te blijven, hij hield echter vastberaden vast, waarna ik mijn fiets naar achter rukte om deze uit zijn handen te bevrijden, en draaide daarbij direkt ook de fiets om zodat hij deze niet opnieuw vast kon grijpen. Hierop sprong hij mij letterlijk in mijn nek, en nam me in een (weliswaar amateuristische) houdgreep, waardoor ik op de grond belande.
Ik sommeerde hem tot drie keer toe om mij los te laten en vertelde hem dat hij buiten zijn boekje ging.
Zijn andere hand had hij schuin boven zijn eigen hoofd in een vuist gebald, richting mijn gezicht en hij dreigde mij neer te slaan, als ik niet bleef liggen.
Schuim op zijn mond en met consumptie schreeuwend naar mij dat hij mijn naam moest hebben.
Hij schreeuwde naar zijn twee collega boswachters dat ze moesten helpen; de politie bellen en mijn fiets achter in de boswachtersauto moesten gooien.
Ondanks mijn verbolging en kwaadheid om wat er gebeurde, heb ik me in die zin beheerst dat ik steeds mezelf met kracht, maar zonder geweld naar de boswachters toe,  bevrijd heb van de boswachters door hen niet te duwen en/of te slaan(en dat viel nog niet mee als je door drie personen continu wordt aangevallen)
Toen ik mijn fiets achter in hun auto zag verdwijnen heb ik de andere twee boswachters door kracht letterlijk afgeschud en mijn fiets weer uit de auto getrokken waarop zij op dat moment mij van achter weer letterlijk in mijn nek sprongen waardoor ik weer op de grond terecht kwam en de drie boven op me zaten,
de mannelijke boswachter weer met zijn andere hand schuin boven zijn eigen hoofd in een vuist gebald richting mijn gezicht en dreigend dat hij mij neer zou slaan als ik niet bleef liggen.
Schuim op zijn mond en met consumptie schreeuwend naar mij dat hij mijn naam moest hebben.
Dit schouwspel (vanaf moment van fiets uit de auto trekken en de aanval van de boswachters) is door tenminste 30 personen gezien. (joggers en fietsers)
2 joggers hebben, om mij te beschermen tegen de boswachters, gewacht tot de politie arriveerde.
De politie heeft mij beperkt voorgelicht in de hoop de boswachter te ontzien, die natuurlijk zijn boekje ver te buiten is gegaan. Ik heb alsnog een bekeuring gekregen voor geen duinkaart bij me hebben, maar verder geen boetes voor wat dan ook. Dat doen zij dus niet omdat ik een aardige gozer ben maar daar is duidelijk een andere reden voor....
Waarschijnlijk in de hoop dat ik geen aangifte doe tegen de boswachters wegens mishandeling, bedreiging en schade aanbrengen aan mijn fiets.
De andere twee boswachters hebben ook niet ingegrepen op het moment dat de overspannen boswachter mij in mijn nek sprong.
Zij hadden mij tegen die boswachter en die boswachter tegen zichzelf moeten beschermen. In plaats daarvan sprongen zij ook boven op mij want ik had per slot van rekening geen duinkaart bij me...
 
Doordat ik zelf (goed doordacht en beheerst, doch tegen al mijn natuurwetten in) niets terug gedaan heb naar mijn gewelddadige aanvallers,
was ik na afhandeling toch wel geemotioneerd door het onmachtgevoel dat me overkomen was.
 
 Detail: Op het moment dat ik gehoor ging geven aan het stopteken van de boswachter,
liepen er een groep van 6  joggers voor mij, die allen niet gecontroleerd werden,
Echter ik, die pas 100 meter daar achter aan kwam fietsen werd opgewacht.
Het onbehaaglijke gevoel dat zij speciaal op de mountainbikers uit waren bekruipt me..
Is dat misschien ook de opdracht waarmee de boswachters op pad gestuurd worden?
 
Gezien alle agressie die de mountainbikers steeds wordt toegeschreven wilde ik jullie dit verhaal meegeven.
Over agressie gesproken...
Om een duinkaart van anderhalve euro die ik dus vanaf nu echt wel bij me ga dragen.
Dat had ik ook wel gedaan zonder de bekeuring, mishandeling en schade aan mijn fiets.
 
De twee joggers kwam ik weer tegen op mijn gang naar huis en ook zij hadden geen duinkaart bij zich...
 
Ik beraad me nog om aangifte te doen tegen de boswachters.

(naam is bekend bij NW9)

We hebben PWN om een reactie gevraagd.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 april 2010

#25-04-10 Voorjaar!

Voorjaar!afgelopen vrijdag vroeg uit de veren gekropen om een lekkere lange tocht door het NHD te maken. Eerst richting NHD in Bergen alwaar bij de Bunkerklim een kleine Coopertraining afgewerkt werd...
Daarna via het schitterende bovenpad naar de Voertklim, deze keer de Voert afdaling... waar, als je volle bak gaat, de 40km/h makkelijk aangetikt kan worden. Vervolgens via Egmond Binnen richting Wijk aan Zee. Onderweg nog een aantal hoofdingangen meegepakt....nu het nog mag...en hier en daar een mooi trappetje. Op vele plekken was de natuur in volle aktie, de ganzen bij het duinmeertje gakten erop los wat een hels kabaal veroorzaakte. Volle bak het Ligustervlak over, dat is toch wel 1 van mijn favoriete stukken; mooie lopende klimmen, hardpack en tot slot een snelle afdaling. Daarna zigzaggend retour naar het Noorden. Via het schitterende Renpad, wat binnenkort omgedoopt schijnt te worden naar Wandelpad aangezien alle associaties met snelheid niet gewenst zijn, en de singletrack die daar paralel aan loopt richting Kruisberg. Veel bloeiende voorjaarsbloemen rond de Kruisberg en hier en daar rook het heerlijk fris...voorjaar! Over het Hyacintenpad.....het was nog een weekje te vroeg voor de volle bloei, verder richting het Noorden.
Via Klein Amsterdam weer terug naar Egmond Binnen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 april 2010

#21-04-10 Racers op de weg

Amateurwielrenners moeten de weg opHet lijkt dus toch een algemeen probleem te zijn, intolerantie blijkt ook onder fietsers onderling aanwezig te zijn. Wat zou de reden toch zijn dat mensen zich irriteren aan soortgenoten die zich sneller voortbewegen? Gevaarlijk blijkt het niet te zijn, het veroorzaakt alleen schrik en irritatie. Zou het gewoon de kift zijn? Vervolgens rijden de wielrenners op de weg.....wie gaat zich dan aan wie irriteren?; de wielrenners aan de brommers, de auto's aan de wielrenners??? En wat word er dan voor "oplossing" bedacht?

Je zal trouwens maar prof zijn, dan moet je gewoon op het fietspad blijven met je groepje.......

Bron: nu.nl

Utrecht
Amateurwielrenners die in een groep rijden, moeten van de fietspaden af en de weg op.

Daar pleiten de Fietsersbond en de Nederlandse Tour Fiets Unie (NFTU) voor.
Dat bevestigde een woordvoerder van de Fietsersbond zaterdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

De belangenorganisaties zijn erover in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
"Er moet goed worden gekeken naar de effecten op de verkeersveiligheid", aldus de woordvoerder. Om groepen racefietsers van het fietspad te halen, is een wijziging van de Wegenverkeerswet nodig.
De Fietsersbond krijgt jaarlijks tientallen klachten van fietsers die te maken hebben gehad met voorbijrazende groepen racefietsers.
Irritatie
"Veel ongelukken doen zich niet voor, maar het veroorzaakt schrikreacties en irritatie."
In Belgie mogen amateurfietsers al op de weg rijden op voorwaarde dat er minimaal vijftien racefietsers in het peloton zitten.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 april 2010

#24-04-10 Jachtseizoen geopend

Jachtseizoen op MTBer geopendBij SBB in Schoorl zijn de regels voor MTBers al jaren hetzelfde; verhard en op de MTB route ben je altijd welkom, op de overige paden niet. Duidelijk!
In andere gebieden had men soms andere regels. Drents Friese Wold bijv. Daar had SBB 2 vaste MTB routes en mocht je ook 24 uur p/d  op alle andere onverharde paden fietsen......ja, echt waar!!!
Uit onderzoek bleek immer dat 80-90% van de fietsers op de vaste routes bleef.

Een naargeestig en opruiend blad lijkt zich het lot van de MTBer te hebben aangetrokken. Of zouden ze het artikel alleen publiceren vanwege de opruiende/aanstootgevende headline???

STASI BOSBEHEER

In nummer 3 brengen we een groot artikel over de heksenjacht op mountainbikers. Je hoort er verder gek genoeg niemand over, maar in navolging van Natuurmonumenten & PWN is Staatsbosbeheer nu ook stelselmatig bezig om fietsers van de bospaden te weren. Hieronder een letterlijke weergave van een deel van een gesprek met Joke Bijl,  woordvoerder van Staatsbosbeheer in Driebergen. Wordt vervolgd...

Vroeger stond op alle borden: vrij wandelen en fietsen op wegen en paden. Wat moeten we met al die nieuwe borden waarop alleen gesproken wordt over wandelaars?

"Dat is helder: als er niets staat over fietsers, dan is het niet de bedoeling dat je daar gaat fietsen."

Het is juist helemaal niet helder, want er staat ook niet expliciet dat het verboden is voor fietsers?

"Dat is allemaal getest met panels en zo. Je weet wel hoe dat soort dingen gaan. De meeste mensen interpreteren het zo dat fietsers niet welkom zijn.''

Waarom staat er dan niet op dat je er niet met de fiets in mag? Dat is toch raar?

"Dat is jouw interpretatie. Het lijkt mij meer dan logisch dat je niet met de fiets op rulle bospaden gaat fietsen."

Wat denkt u dat de rechter daarvan zou vinden? Volgens mij ontbreekt een wettelijke grondslag om fietsers te weren en is het bluf?

"Haha, dat is ook een hele boeiende. Nou, het is nog altijd zo dat terreineigenaren zelf mogen beslissen welke huisregels ze opstellen. Dat doen particulieren, dat doet Natuurmonumenten en dat doen wij ook. Het is allemaal maatwerk."

Kunt u zich voorstellen dat deze maatregel irritatie opwekt?

"Ja, maar misschien vinden wandelaars het juist wel weer heel fijn. Zo moeten we altijd een balans zien te vinden."

Worden deze nieuwe regels naar de bevolking  gecommuniceerd of zetten jullie die bordjes stiekem neer?

"Wat moeten we dan naar de Nederlandse burger communiceren? Het is onzin dat we dit stiekem zouden doen. Er heeft een paar jaar geleden al in de krant gestaan dat we geleidelijk de bebording gaan vervangen."

Is dat de nieuwe strategie van staatsbosbeheer: om fietsers op steeds meer plaatsen te weren?

"Absoluut niet. Er zijn ook plaatsen waar de toegang voor fietsers juist versoepeld wordt."

O ja? Noemt u daar eens een voorbeeld van?

"Ik ken dat niet allemaal uit mijn hoofd, maar dat kan ik wel even voor je uitzoeken."

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 april 2010

#23-04-10 Wicca's de boosdoener?

Wicca's de boosdoener?
Bron: http://degelukkige.wordpress.com

Er gaan nogal wat theorieen in de rondte over de veroorzaker van de bosbranden in Schoorl...dit is er 1 van:

Ik heb even "gekeken" naar de branden in Bergen en Schoorl en ik kom tot de conclusie dat de branden worden gesticht door een of meerdere wicca's.
Alle branden zijn rond nieuwe maan of in het eerste kwartier van de maan.
Alle branden vinden plaats langs de wiggelroedepad in de duinen van Bergen en Schoorl.
Alle branden beginnen op een woensdag (Wodan) of vrijdag (Freya).
Alle branden begonnen in de vooravond.

Voor wicca's:
Is de wassende maan belangrijk om iets "aan te trekken" dus grote brand dus iets groots aantrekken.
De wassende maan is het teken van de maagd.
Vuur: ontsnappen aan onrechtvaardigheid
Overzicht branden Bergen-schoorl
http://www.bnr.nl/artikel/14619945/overzicht-branden-duingebied-bergen-zee

28 augustus 2009 (maanstand: eind eerste kwartier)
16 september 2009 (maanstand: bijna nieuwe maan)
16 oktober 2009  (maanstand: bijna nieuwe maan)
21 oktober 2009  (maanstand: paar dagen na nieuwe maan)
14 april 2010 (maanstand: exact nieuwe maan)
Maankalender 2009 http://92.48.206.86/~panique11/wordpress/?p=265
Maankalender 2010 http://kalender-365.de/maan-kalender.php

Alle branden begonnen op de heide:
De Oude Religie En die Wicca moesten inderdaad wijs zijn. Zij leidden niet alleen de religieuze riten,  Het woord heiden betekent "iemand die op de heide verblijft". Het verspreide zich als een vuur, plotseling opvlammend op onverwachte plaatsen. Geslachtsgemeenschap was verboden op woensdag, vrijdag en zondag,
http://www.heksvanavalon.nl/oudereligie.html
http://www.pelgrimspad.nl/?p=469

Alle branden liggen naast het wichelroedepad in de duinen van Bergen en Schoorl
15 mei VVV Bergen NH fietswichelroedetocht

Heksencafe s
Heksencafe Rotterdam st Every 1 Wednesday of the month.
Heksencafe Schoorl First Wednesday of the month from 20.00.

http://www.docstoc.com/docs/33617425/Heksencaf-s

Informatie over symbolen in de kersttijd
In het vuur verschijnt ook de eeuwige kringloop: het loutert, reinigt, het verteert tot as;  Speciaal werden de eik (Wodan), en de linde (Freya) vereerd.
members.multimania.nl/moea/kerst.htm
http://www.wicca-heks.net/wiccaframe.htm?rituelemagie.htm~mainFrame

vuurritueel bij wasende maan
Hij was vermoedelijk de grondlegger van Wicca en heeft veel voor de moderne heksen  element: Vuur planeet: Zon werking: ontsnappen aan onrechtvaardigheid en ... werking: vrouwen eten bij wassende maan zaden om zwanger te worden.

www.kinderlines.nl/homepages/appelsientjah.html

Wassende maan is bij de wicca's het teken MAAGD
www.wiccathebest.favorietje.nl
Het noorden is Aarde Zuiden is Vuur Oosten is Lucht en Westen is Water.
De wassende maan staat voor de Godin als maagd, de volle maan is de zwangere

Alle branden ontstaan in de vooravond:
Elfin  Beltain
Beltain of Beltane (1 mei) is een van de vier grote sabbats in de Wicca, om aan te nemen dat op de vooravond van mei een vuurritueel werd uitgevoerd om ...
www.elfin.be/index.php?option=com_content&task

Het ziet er dus naaruit dat we, volgens deze theorie, de eerstvolgende brand op 1 mei kunnen verwachten. Dat is echter wel een zaterdag......

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 april 2010

#23-04-10 Brandvoorlichting

Voorlichting over de bosbrandOmwonenden van natuurgebied Schoorlse Duinen (NH) werden 15 april opgeschrikt door een nieuwe duinbrand tussen Bergen en Schoorl. Ongeveer 30 hectare heide- en bosgebied ging in vlammen op. In het weekend van 24 en 25 april geven medewerkers van Staatsbosbeheer in Schoorl informatie over de recente brand.

Van 10 tot 17 uur kunnen omwonenden en recreanten het resultaat van de brand met eigen ogen zien. Vrijwilligers en boswachters van Staatsbosbeheer zijn in het gebied aanwezig om alle vragen over de brand  in de Schoorlse Duinen en de gevolgen voor de natuur te beantwoorden. Er is ook een informatiepost. Deze post, waar ook koffie geschonken wordt, staat aan de Wilhelminalaan vlakbij de buitenlevenwoning De Blauwe Reiger en het verbrande terrein. Vanwege het mooie weer verwacht Staatsbosbeheer veel bezoekers en belangstellenden.

O ja, op de Wilhelminalaan mag niet gefietst worden!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 april 2010

#23-04-10 Hooglander in actie

...of:"Hoe verplaats je een verdoofde hooglander van 500 kg"?Geregeld ontvangen we ingezonden stukken van enthousiaste MTBers, deze is wel erg bijzonder.

Vandaag stond een GPS tocht op het programma, we vertrokken om 08:30, met 7 man richting Egmond binnen.
Bill (de duif) had de GPS weer mee en hij had een mooie route van 50 kilometer uitgezet.
9:15 zaten we op de fiets, om aan deze tocht te beginnen, de duif voorop en alle 6 volgen!
Wat een gevaarlijke vleugellamme duif, hij vloog van links naar rechts, vol in de remmen en weer terug!
Hij had een wandelroute in de GPS gezet en daar reden we te hard voor, maar toen we stapvoets gingen rijden, ging het een stuk beter!
Het was skitterend, om zo te rijden!
Opeens een boel gegrom en Peter moest gelijk weer aan die beer in Frankrijk denken, maar gelukkig, het was maar een Schotse Hooglander, met een verdovingspijl in zijn dikke bil.

Het rund was ontsnapt uit het begrazingsgebied en de boswachter had hem een verdovingspijl gegeven, om hem vervolgens weer achter het hek te krijgen, maar het beestje van 500 kilo zakte te vroeg in elkaar en daar stond de boswachter met zijn handen in het haar van de Schotse Hooglander.

En daar waren opeens 7 smurfen, 2 fietsten heel hard door, maar we riepen: "hij doet niks meer!!"
Toen waren we opeens weer compleet, om het beestje 375 meter te verslepen, achter het hek.

Delis moest de Schot bij zijn horens vatten en de rest pakte een poot en na veel getrek en gegrom klaarde wij de klus en hebben we de boswachter heel blij gemaakt, met deze goede daad.
Met een pompkarretje, door dat mulle zand, is een hele klus, zei de boswachter!

Na wat foto's en een boel lol, zijn we weer op de fietsjes geklommen, om achter onze duif aan te rijden!

Met dank aan Zas.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 april 2010

#22-04-10 MTBer weer de pisang?

MTBer weer de pisang?afgelopen dinsdag was in De Hoep weer een bijeenkomst van de Klankbordgroep Fietsmaatregel nav de resultaten van het laatste hinderonderzoek. Zelf waren we helaas verhinderd....what's in a name.......maar de NTFU/Singletracks vertegenwoordigde de belangen van de MTBers. De KBG bijeenkomst werd gehouden nav het Hinderonderzoek(download/bekijk PDF) wat PWN afgelopen najaar gehouden heeft.

Onderstaand een korte analyse nav het Hinderonderzoek en het voorstel dat PWN aan de provincie gaat voorleggen nav het Hinderonderzoek.

Analyse Hinderonderzoek
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de hinder die overige recreanten ondervinden van o.a. MTBers niet afgenomen is, maar juist gestegen. (De definitie van hinder is erg breed en zegt ook veel over de tolerantie.)
Of deze stijging een trendmatige, significante stijging is kan op basis van het onderzoek niet geconcludeerd worden.

Deze hinder bestaat in hoofdzaken uit:
-het schrikken
-het aan de kant moeten stappen om een fietser te laten passeren
-het verstoord worden in de natuurbeleving maw. men ziet een MTBer en vind dat deze niet thuishoort in de natuur, dus: hinderlijk.

Ook kan de vraag worden opgeroepen in welke mate het onderzoek aantoont dat de fietsmaatregel werkt.  Immers de constatering dat de hinder is toegenomen zegt niets over het effect van de fietsmaatregel. Dit kan zowel positief als negatief zijn. De hinder kan minder hard gestegen zijn door de fietsmaatregel of juist door de gesignaleerde concentratie van de ontmoetingen in de ochtend tot 10:30 zijn toegenomen. Het enige dat op basis van het onderzoek geconcludeerd kan worden is dat de "hinder" is gestegen in deze meting (lees een trend kan nog niet gesignaleerd worden).

Een andere onderzoektechnische vraag is de conclusie dat het percentage geenqueteerde bezoekers voor 10:30 fors hoger ligt dan bij de eerdere onderzoeken (tabel 18). Gecombineerd met de conclusie dat voor 10:30 meer hinder wordt ondervonden (tabel 25) roept dit bij ons het gevoel op dat hiervoor gecorrigeerd moet worden.  Immers meer geenqueteerde op zondagmorgen betekent ook meer ontmoetingen, hinder etc. (zie ook onder grafiek 15, of effect op resultaten tabel 45).

Positieve zaken uit het onderzoek zijn o.a.:
-De MTBers kennen de regeling en handelen er in ruime mate naar.
-De bereidheid om (positief) mee te denken en te werken aan oplossingen vanuit de MTBer.
-Onbeleefd, en gevaarlijk gedrag en geschreeuw nemen af.  Blijkbaar houdt de MTBer meer rekening met de andere recreanten. (tabel 27)  Dit wordt ondersteund door de afname in het onveilige gevoel. (tabel 27)
-Verstoring van de natuurbeleving neemt over de onderzoeksperiode significant af. (tabel 27)
-Bijna 50% van de geenqueteerden geeft aan dat de hinder onveranderd of zelfs verminderd is in de afgelopen periode. (grafiek 14)

Voorstel van PWN nav het Hinderonderzoek


Klik de afbeelding voor een leesbare versie.

PWN geeft aan dat het belangrijkste doel van de maatregel niet gehaald is, dat de maatregel gehandhaafd blijft komt dan erg vreemd over. PWN geeft ook aan de maatregel voort te zetten omdat de 3 andere doelen wel gehaald zijn (geen aantrekkingskracht MTBers uit andere regio etc.). De ruimtelijke zoneringsmaatregel is dan volgens PWN een manier om de hinder te verminderen. Echter, in het voorstel komt niet naar voren waarop deze nieuwe maatregel nu werkelijk gebaseerd is.  De uitkomsten van het laatste onderzoek geven hiertoe immers geen aanleiding.

Kortom wij snappen er niet veel van, maar het lijkt erop dat PWN weer een nieuwe weg is ingeslagen om de MTBer nog minder mogelijkheden te geven om te recreeeren, erg jammer.

Wij(NTFU/Singletracks en NW9) zijn van mening dat je op voorhand niet kunt bepalen of een maatregel een bijdrage levert aan de vermindering van hinder, dat zal altijd in de praktijk moeten blijken. Zowel bij de ruimtelijke zoneringsmaatregel  als een evt. tijdsverruimende zoneringsmaatregel. Onze gedachte bij laatstgenoemde was dat dit mogelijk een meer evenwichtige spreiding van de recreatiedruk door MTBers tot gevolg zou hebben. Omdat deze druk zich nu concentreert in de ochtend, doen zich daar ook meer ontmoetingen voor en daarmee mogelijk meer hinder. Openstelling in de avonduren zou voor een deel van de lokale MTBers reden kunnen zijn om in de avond ipv in de ochtend te komen.

Zo! Genoeg tekst met negatieve inslag, even tijd voor wat positiefs;groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 april 2010

#21-04-10 The days after

The days after....de bosbrandDe brand is geblust, de schade is echter aanzienlijk. Veel unieke natuur is verwoest door de brand tevens lopen er door het getroffen gebied vele "tankbanen", paden die de brandweer gemaakt heeft om de brand te bestrijden.
Vanaf de route van Schoorl is er alleen wat van te zien op het stuk schelpenpad wat in de route zit.
Het is een trieste aanblik......groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 april 2010

#19-04-10 Schoorl weer open

Schoorl weer openVanaf maandagochtend 19 april 12:00 uur zijn alle noodverordeningen en beperkingen mbt de bossen & duinen nabij Bergen en Schoorl opgeheven.
De MTB route van Schoorl is daarmee ook weer opengesteld!

Geniet ervan!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 april 2010

#18-04-10 Brand is uit

Brand is uitUpdate 18-4-2010 13:00 uur.

De brand is vanaf gisteravond 21:00 uur officieel uit. Dit heeft de gemeente Bergen zondag gemeld.

Omdat de brandweer zondag door het getroffen gebied blijft rijden om na te blussen en materialen op te ruimen, blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht.
Het noodverordeningsgebied is inmiddels wel verkleind waardoor het strand tussen Bergen aan Zee en Schoorl aan Zee weer toegankelijk is.

"Als alles volgens plan verloopt, trekt de brandweer zich zondagavond om acht uur terug en wordt het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer", licht een woordvoerster van de gemeente toe.

"Mensen mogen dan nog steeds niet het gebied in, want maandagochtend wordt pas besloten of de noodverordening kan worden opgeheven."
De politie kon zondag nog niets zeggen over de oorzaak van de brand omdat het forensisch onderzoek nog niet is afgerond. Een politiewoordvoerster liet wel weten dat tot zaterdag zo'n twintig tips waren binnengekomen over een mogelijke brandstichter, maar dit heeft nog niet tot een aanhouding geleid.

De route van Schoorl is ook nog steeds afgesloten.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 april 2010

#17-04-10 Groter gebied afgesloten

Groter gebied afgeslotenUpdate 17 april 2010 17:00 uur
Het strand tussen Bergen en Schoorl wordt vrijgegeven vanaf 16:00 uur. Het verbod om het duingebied tussen Bergen en Bergen aan Zee te betreden blijft van kracht.

Bovenstaand komt van de website van de Gemeente Bergen, de tekst doet anders vermoeden dan het kaartje (PDF) wat ze erbij zetten, daar loopt de noordgrens van het "no go" gebied langs de Schoorlse Zeeweg tussen Schoorl en Schoorl aan Zee.
Wat is nu de waarheid?

Het MTB parcours van Schoorl is morgen zowiezo nog afgesloten.

17 april 12:00
Volgens de website van de Gemeente Bergen loopt het afgesloten gebied aan de Noordzijde tot aan de Schoorlse Zeeweg die loopt van het centrum van Schoorl tot Schoorl aan Zee.
De praktijk leerde vanochtend dat het gehele duingebied tussen Bergen aan Zee, Bergen, Schoorl, Groet, Hargen aan Zee en Schoorl aan Zee is afgesloten.
Het MTB parcours is ook nog steeds afgesloten.Het blussen met de helicopter gaat nog steeds gestaag door en op alle drukke punten staat politie en/of verkeersregelaars. Er was zelfs een "lucky bastard" die het strand mocht bewaken.....
De officiele start van het parcours was voorzien van hekken, afzetlint, een papieren versie van de noodverordening en een verkeersregelaar!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 april 2010

#16-04-10 Strenge controles

Strenge controles ivm nieuwe noodverordening in Bergen/Schoorl

Het parcours van Schoorl en de omliggende bossen, duinen & stranden zijn ivm de noodverordening tot nadere berichtgeving afgesloten.Update 16 april 2010  17:30 uur
De blushelicopter zal zaterdag 17 april rond 06:00 uur, de nabluswerkzaamheden weer hervatten. Deze nabluswerkzaamheden zullen ongeveer de hele dag duren.
Het nablussen op de grond zal naar verwachting nog minstens 5 tot 7 dagen gaan duren.
In het ergste geval moet men de toplaag in het getroffen heidegebied verwijderen om eventuele oplaaiende brandhaarden te voorkomen.
Het parcours van Schoorl en een groot gedeelte van de omliggende bossen, duinen en strand blijven verboden gebied voor alle recreanten. De afsluiting duurt zeker dit weekend maar waarschijnlijk langer.
Mocht de situatie veranderen dan zal berichtgeving hierover te lezen zijn via deze pagina.

Update 16 april 2010 14:20 uur
De bluswerkzaamheden blijven in elk geval tot zaterdagmiddag 12:00 uur voortduren. De noodverordening blijft het gehele weekend van kracht wat betekent dat het parcours van Schoorl het gehele weekend niet toegankelijk is.

Update 16 april 2010 11:10 uur
Ook het strand is afgesloten. Dit betreft het gedeelte vanaf paal 29 tot en met paal 31 (ongeveer tussen Schoorl aan zee/Paviljoen Paal 29 en 2 km noordelijker, thv Bergen Noord). De noodverordening blijft voorlopig nog van kracht.

Update 16 april 2010 09:30 uur
De brand is nog steeds onder controle. Het vuur smeult in de grond, daarom is heel veel water nodig. De blushelicopters zijn vanmorgen weer ingezet, samen met veel manschappen op de grond. Rond het middaguur wordt een indicatie gegeven hoelang de bluswerkzaamheden nog gaan duren.
De hulpverleners hebben veel last van ramptoeristen. De NIEUWE noodverordening is vandaag nog steeds van kracht. Het getroffen gebied is verboden terrein. De politie zal streng optreden en iedereen die dit gebied betreedt een bekeuring geven.

Volgens het kaartje van de noodverordening is het gehele NHD bij Bergen verboden gebied, ook het gehele parcours van Schoorl is verboden gebied tot nadere berichtgeving.

Grofweg kun je stellen dat het gebied begrenst is door:
Noordgrens: Fietspad van de Zeeweg tussen Schoorl en Schoorl aan Zee
Westgrens: De Zeereep tussen Schoorl aan zee en Bergen aan Zee
Zuidgrens: De Zeeweg en de Eeuwige laan tussen Bergen aan Zee en Bergen.
Oostgrens: De rand van de bebouwde kom tussen Bergen en Schoorl
Bij de branden van vorig jaar hebben de hulptroepen veel "last" gehad van MTBers die in het verboden gebied reden. Hou je aub aan de geldende regels! Ook voor je eigen veiligheid, brandweerwagens, tractoren met water, politiewagens rijden als het nodig is met hoge snelheid door het bos er van uitgaande dat de paden vrij zijn...........en blushelicopters lossen in een split second tonnen water.

Wil je dit weekend toch lekker fietsen dan zijn er natuurlijk genoeg alternatieven in de buurt:
-Geestmerambacht
-In het NHD; De Halve marathon & De Toertocht (even naar beneden scrollen)

En iets verder weg van Schoorl:
-Texel
-Wieringerwerf/Dijkgatbos
-Spaarnwoude
-Twiske

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 april 2010

#15-04-10 Brand foto update

Brand foto updateUpdate 20:45 uur
De brand is onder controle maar nog niet brand meester. De brandweer heeft de brand omringd en gaat door met blussen. Rond 19:45 uur arriveerden 2 helikopters om te blussen tot het donker is. Er is weinig rookontwikkeling en geen gevaar voor de volksgezondheid. In het gebied zelf geldt een noodverordening, niemand mag het gebied in.

Update 19:15 uur

De brand is redelijk onder controle. Er is veel brandweer ingezet. De brand is omsingeld om uitbreiding te voorkomen. Er worden 2 blushelicopters ingezet. Deze laten per vlucht 2.000 of 10.000 liter water los.
Iedereen wordt opgeroepen om weg te blijven uit het getroffen gebied, vanwege de veiligheid en om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. Er is minder rookontwikkeling dan gisteren en er is nog steeds geen aanleiding voor ontruiming.

Vanmiddag toch even de fiets gepakt en via Bergen aan Zee naar de kruising Dr. van Steijnweg/Blijdensteinsweg gereden. Dit was toen toegestaan, maar inmiddels zal het wel weer afgesloten zijn.
Tot hier was het vuur gekomen, niet over de Bijdensteinsweg en niet over de Dr. van Steijnweg. Parcours is dus ongedeerd tot nu toe. Ik sprak een boswachter op de MTB en die vertelde dat het echt een groot verlies is voor de natuur, de heide die daar groeide was al 30 jaar oud en het was een plek waar de zeldzame nachtzwaluw bivakkeerde.
De foto's zijn gemaakt op de kruising, je ziet dat het nog steeds/weer brand.
Toen ik via de Nieuwe Weg bij de Berenkuil kwam mocht ik alleen de Zeeweg af richting Schoorl alwaar ik werd opgewacht door een aantal uiterst vriendelijk politiefunctionarissen die van iedereen die het bos uitkwam de ID vroegen en het burgerservicenummer noteerde....goed werk!

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 april 2010

#15-04-10 Brand update

Uniek natuurgebied verwoest door brand

 

Update 17:30 uur
Er is brand uitgebroken, nagenoeg in hetzelfde gebied als waar gisteren brand is ontstaan.Hulpdiensten zijn ter plaatse om een aanvalsplan te maken. Meerdere korpsen zijn opgeroepen om te assisteren. Op dit moment is er geen gevaar dat bebouwing wordt aangetast. Ontruiming is voorlopig niet noodzakelijk.

Update 16:20 uur
Rond 15:30 uur is er weer een melding gekomen dat er opnieuw een duinbrand woedt , oostelijk van de Dr.van Steijnweg en aan de noordzijde van het gebied waar gisteravond brand was.

De felle duinbrand gisteren tussen Bergen en Bergen aan Zee heeft een uniek en historisch stuk natuur van ongeveer honderd hectare(200 voetbalvelden) in de as gelegd. Het gaat hier om duin- en bosgebied van buitengewoon hoge kwaliteit. Er groeide bijzondere heide en bijzondere bomen. De natuur in dit gebied was bijvoorbeeld veel ouder dan de natuur die vorig jaar bij Schoorl ten prooi viel aan de vlammen.  De schade aan de natuur is dan ook vele malen erger.

De noodverordening geldt nog wel voor het gebied waar de brand heeft gewoed en die blijft van kracht totdat de politie klaar is met het sporenonderzoek.

De boswachters van PWN en SBB hebben ons gemeld zeer bezorgd te zijn dat dit niet de laatste keer is. Daarom is men extra alert en kunnen ze onze hulp goed gebruiken, houdt je ogen en oren open en zie je verdachte personen/handelingen meld dit direct bij de politie.
Helaas geldt de noodverordening ook voor mountainbikers.......

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 april 2010

#14-04-10 Weer Brand in Schoorl

Weer Brand in Schoorl


Bekijk een globaal kaartje van de brandhaard.

Update 15 april 2010  12:45 uur

De noodverordening is nog steeds van kracht, het eerder genoemde gebied is nog steeds verboden terrein voor iedereen.
Waarom zou je denken? O.a. Hierom:
-door de onvoorspelbaarheid van de brand en het nasmeulen ondergronds word de veiligheid van de in het bos en duin aanwezige personen nog steeds ernstig bedreigd.
-de brandweer moet ongestoord haar nuttige werk kunnen doen en zit niet te wachten op pottenkijkers, ramptoeristen en mensen die alleen maar in de weg lopen.
-de politie moet haar opsporings- en onderzoekswerk ongestoord kunnen uitvoeren.


Update 15 april 2010 - 09:00 uur
De legitimatieplicht om het woongebied te betreden om 08:00 uur wordt ingetrokken. Het verbod om het duingebied tussen Bergen en Bergen aan Zee te betreden blijft van kracht.

Update: 01:39 uur
Om 1.05 uur is het sein BRAND MEESTER gegeven! (hiep hiep hoera & lang leve de alle brandweerlieden!)
De noodverordening van 15 april 2010 00.30 uur blijft in elk geval tot donderdagochtend 7:30 uur van kracht.

Update 23.20 uur
De eerste stoplijn lijkt goed te hebben gefunctioneerd maar er blijft nog een risico. Vooralsnog blijft er ontruimd worden.

Update 22:30 uur

Op bovenstaand kaartje en op
deze Google Maps link is het gebied aangegeven waarvoor een noodverordening geldt. Het is voor iedereen verboden zich in dit gebied te bevinden. Deze noodverordening is per direct van kracht en geldt voor onbepaalde tijd.
Dit betekent dat een groot deel van het Schoorlse parcours verboden gebied is.

Update 22.02 uur

Wegafzettingen:
Kop Zeeweg
Blijdensteinseweg/dr. van Steinlaan
Wilhelminalaan

Update 21.31 uur
Met klem willen wij iedereen verzoeken om NIET naar het getroffen gebied te komen om hulpdiensten niet in de weg te zitten

Update 21.00 uur
Er is een stoplijn aangelegd bij de Blijdesteinsweg en de hoop is dat de brand ten noorden van deze stoplijn gehouden kan worden.
De rook die vrijkomt bij de brand is NIET gevaarlijk voor de gezondheid.

Update 20.50 uur
Er is een noodverordening van kracht dat de inwoners VERPLICHT zijn om het getroffen gebied te verlaten.

Update 20.44 uur
Voor de veiligheid en om alle hulpdiensten hun werk goed te kunnen laten doen zijn ALLE WEGEN naar Bergen aan Zee afgesloten.

Al een tijdje is het droog weer en ons pyromaantje steekt ook weer zijn kop boven het maaiveld uit.
Omdat de vele berichten in de pers nogal tegenstrijdig zijn zullen we het kort houden en berichten vanaf de website van de Gemeente Bergen;

De brand woedt op dit moment ongeveer 2 kilometer van Bergen aan Zee in het gebied van SBB. Op dit moment wordt een ontruimingsplan voorbereid voor geheel Bergen aan Zee. Inwoners wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten in afwachting van vertrek.
Nadere berichten over ontruiming en opvangplek volgen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 april 2010

#13-04-10 GMA in MTB+

Geestmerambacht in de MountainbikePlus


klik de afbeeldingen voor een leesbaar formaat

In MountainbikePlus #126 staat een leuk verslag van de route in het Geestmerambacht!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 april 2010

#13-04-10 NW9 universiteit

NW9 universiteitde laatste tijd worden we bij NW9 geregeld benaderd door magazines, onderzoekers en zelfs universiteiten. Men ziet ons, en terecht-:), als een instituut als het gaat over het beheer in de regio. Toegegeven we hebben te maken met 3 beheerders die allen een eigen, zeer uiteenlopende, visie hebben als het de mountainbiker betreft; Geestmerambacht, SBB & PWN.
Gisteren hebben we 5 jonge onderzoekers van de Universiteit te Wageningen (Toerisme & Recreatie) uitleg gegeven over de situatie in het NHD en die bij SBB. Ze gaan in de komende weken bij 5 beheerders in het land langs om te kijken hoe men omgaat met de MTBer.
De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de beheerders op de Utrechtse Heuvelrug.
Natuurlijk zijn we het terrein ingegaan op de fiets, gehuurd bij Onyva, eerst een stuk NHD en daarna een stuk Schoorl. Er werd zichtbaar genoten en hoorbaar afgezien.....Uiteraard werd er nog nagepraat bij Duinvermaak.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 april 2010

#12-04-10 Hinderonderzoek PWN

Hinderonderzoek PWNDe volledige resultaten van het hinderonderzoek staan in PDF formaat op de website van PWN. Lees en huiver....-:)
Als iemand zich geroepen voelt om er een kundige en gefundeerde analyse op los te laten...laat het ons dan even weten!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 april 2010

#11-04-10 How it's made

How it's made; fietsketting

Je staat er waarschijnlijk nooit bij stil als je op je laatste adem De Nok op stoempt......hoe maken ze nou eigenlijk m'n fietsketting?
Bijgaande video legt het haarfijn uit:groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 april 2010

#11-04-10 Fietskleding bij Aldi

Fietskleding bij AldiVanaf zaterdag 17 april verkoopt Aldi fietskleding; regenjacks, regenbroeken, bodywarmers, fietsbroeken, fietsshirts, handschoenen, sokken en een fietsteller op zonne-energie.
Zowel voor hem als haar.
Tip: De fietsregenbroek lijkt voor de MTB niet geschikt...but make no mistake about it......koop zo'n ding voor 10 euro, knip hem net boven de knie af en vraag je moeder of ze er even een zoompje in naait. Voor dagtochten/MTBreizen heb je dan een goedkope en compacte oplossing om je fietsbroek droog te houden tijdens twijfelachtig weer. Niets is immers vervelender om een dag lang op een zeiknatte zeem te moeten zitten......en vergeet de dag erna niet-:)

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 april 2010

#11-04-10 Nieuwe NW9 poster

Nieuwe NW9 poster


klik de poster voor een grotere versie.

We hebben ooit zelf een poster gemaakt om de NHD marathon te promoten, wellicht ben je deze wel eens tegengekomen bij je lokale fietsenboer. Deze poster is "ontdekt" door een studente Creatief DTPen van het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Ze was van mening dat ze het beter kon...uiteraard zijn we die uitdaging aangegegaan. En toegegeven....we hebben verloren. De poster van Fedosja is qua creativiteit en ontwerp vele malen beter dan het door onszelf in elkaar geplakte exemplaar.

We zoeken nu nog een sponsor die hem voor ons in posterformaat wil afdrukken....

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 april 2010

#08-04-10 Volkstuin in het duin

Volkstuin in het duinBinnenkort kun je na het fietsen nog even een lekker maaltje bij elkaar sprokkelen in de tuintjes van PWN. De tuintjes zijn vroegere tuinbouwlandjes alwaar de tuinders ook na 10:30 gewoon op de fiets en onverhard naar toe gingen.

Bron: NHD


De boswachters zijn in de duinen bij Heemskerk aan het tuinieren geslagen. Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 april 2010

#05-04-10 NW9 nieuwsbrief #18

NW9 nieuwsbrief #18

Hij is weer verstuurd.
ondanks dat er de afgelopen maand genoeg nieuws voor een nieuwsbrief was hebben we wegens drukte op allerlei fronten de verzending toch even moeten uitstellen......Met als gevolg dat het een propvolle nieuwsbrief geworden is.

In deze 18e nieuwsbrief aandacht voor het volgende:

#Drafbike 2010
#Klachten in het NHD
#Warme douche voor beheerder Geestmerambacht
#Op bezoek bij PWN
#Op bezoek bij SBB
#verslag klankbordgroep fietsmaatregel
#Uitslag hinderonderzoek
#Freeriders
#Column "voorjaar" van Natasja
#Nieuw record tijdens De 5 van Schoorl
#NW9 tip

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur ons dan een email met als onderwerp "nieuwbrief".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 april 2010

#05-04-10 Uitslag hinderonderzoek

Uitslag hinderonderzoekUitslag zou je er inderdaad van krijgen als je zo de conclusies leest.....je vraagt je af hoe serieus zo'n onderzoek is en hoe serieus de echte hinder nou uiteindelijk is....met name de aard van de hinder geeft stof tot nadenken;
-64% schrikt als ze een MTBer tegenkomen.
-64% vind het hinderlijk dat ze even aan de kant moeten stappen om een MTBer te laten passeren.
-28% voelt zich gestoord in de natuurbeleving als men een MTBer ziet.

Schrik kan ik me nog iets bij voorstellen, maar is schrik dan gelijk hinder??? Ik schrik ook wel eens als er weer eens zo'n buizerd uit het niets opeens voor me op het pad vliegt, vind ik dat hinderlijk??? Nee, integendeel..prachtig!
Vind ik het hinderlijk als ik moet afremmen om wandelaars de gelegenheid te geven even aan de kant te stappen zodat ik kan passeren? Nou nee, integendeel.....met volle vaart erlangs rijden is geen optie aangezien dat gevaar voor beiden zou opleveren.
En dan de derde;" verstoring van de natuurbeleving".....kwader kan je mij niet krijgen!!! Mensen die dit als argument opvoeren vinden het dus prima dat ze zelf in de natuur mogen verblijven, zodra ze echter iemand anders zien, wandelaar of fietser, vinden ze dat hun natuurbeleving verstoord word. Daar is naar mijn mening maar 1 juiste omschrijving voor; egoisme!!!

Neem aub even de tijd om het onderzoek te lezen en vorm zelf je mening. Dit is een samenvatting van het totale onderzoek, het totale onderzoek zal tzt op de website van PWN komen te staan. Uiteraard zullen we hier melding van maken als het zover is.

Eerdere onderzoeken mbt dit onderwerp kun je hier nalezen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 april 2010

#05-04-10 Verslag KBG fietsmaatregel

Verslag KBG fietsmaatregel


Klik de afbeeldingen voor een leesbare versie

In september 2009 kwam de klankbordgroep fietsmaatregel weer bijeen, vorige week ontvingen we het verslag. De KBG is een clubje "belanghebbenden" die eens in de zoveel tijd bijeenkomt om te praten over de zin en onzin van de fietsmaatregel. Tevens ventileert PWN hier genomen of nog te nemen maatregelen mbt deze fietsmaatregel en de MTBers.
De volgende KBG bijeenkomst is op 20 april 2010.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 april 2010

#01-04-10 Freeriders weer actief

Freeriders weer actiefHet voorjaar dient zich weer aan, de natuur gaat weer leven en ook de freeriders laten weer van zich horen/zien.

Deze freeriders maken niet gebruik van de bestaande paden maar menen het recht te hebben om paden te maken waar het hun het beste uitkomt. Leuk natuurlijk en dat zou iedereen wel willen maar zo werkt het helaas niet helemaal en de kans is groot dat, daar gaan we weer, een kleine groep het verpest voor de rest.
Uiteraard herinneren we allemaal nog de oude Niels Blink, een klim waarvoor karakter nodig was. Een aantal jaar geleden is deze klim afgesloten en er is helaas een laf stukje voor teruggekomen.
De reden voor afsluiting door SBB waren de freeriders die na diverse keren gewaarschuwd/bekeurd te zijn geweest, de politie is er indertijd nog aan te pas gekomen, het toch nodig vonden om te blijven fietsen in een Bosreservaat, strikte reservaten die geen beheer kennen en streng verboden zijn voor publiek.

Met dank aan de freeriders is toendertijd het parcours een stukje minder leuk geworden.

Nu zijn ze weer actief(zie dit recente filmpje), net in de tijd dat de beheerder gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele uitbreiding van het mooiste parcours van Nederland.
Wij hoeven niet uitgebreid uit de doeken te doen dat de activiteiten van deze freeriders niet positief bijdragen aan het beeld van de MTBer(ook al is het een heel andere discipline, we worden toch in 1 adem genoemd met deze gasten) en de eventuele besluitvorming die SBB gaat nemen over de toekomst van het parcours.

Ergste scenario is dat de verlegde Niels blink, waar de freeriders nu o.a. actief zijn, ook word omgelegd en de route via de geasfalteerde Julianalaan richting Berenkuil gaat.....

Wat kun je zelf doen als je de freeriders op heterdaad betrapt?
Je kan ze aanspreken, de geschiedenis heeft geleerd dat dat niet echt helpt; het zijn pubers die niet inzien wat ze fout doen....of het wel inzien maar er lak aan hebben.
Bel gewoon Staatsbosbeheer Schoorl op 072-5093352 (zet dit nummer in je GSM, altijd handig) en maak er melding van. De boswachters zijn op de hoogte en zullen waar mogelijk gelijk actie ondernemen. Klinkt wellicht kinderachtig, klikken, maar je red er je eigen parcours & het plezier wat je daaraan beleeft, mee!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

29 maart 2010

#29-03-10 Week van de teek

Week van de teekSport je in duinen, bossen en natuurgebieden? Dan doe je er goed aan om aandacht te besteden aan teken en tekenbeten en op de mogelijke gevolgen van de ziekte van Lyme.

Deze website geeft antwoord op vragen als "Wat zijn de risico's, hoe kan ik mij het beste beschermen en wat moet ik doen als ik toch een beet hebt opgelopen?". Ook worden tips en richtlijnen gegeven voor werknemers en werkgevers. Uiteraard bevat deze site ook veel informatie voor recreatieve groengenieters.

Een tekenbeet is meestal onschuldig. Maar je kan ziek worden als de teek langer dan 20 uur op je huid zit. Het is belangrijk dat je de teek zo snel mogelijk verwijdert!  Doe altijd een tekencontrole na een werkdag of een uitstapje in de natuur. Zo verwijdert u de teek.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 maart 2010

#24-03-10 MTBers misbruikt

MTBers misbruiktDe mountainbikers worden nu zelfs misbruikt om reguliere fietspaden tegen te houden. Egoisme is een nare eigenschap, sommige wandelaars lijken er echter niet vies van...
De wandelaars zijn bang voor het jagen(leuke woordspeling) van de MTBers & racefietsers.
De gemiddelde E-bike gaat trouwens harder dan een vette vijftiger op z'n Gazelle Champion Mondial.............
Wandelaars de (schijn)heiligen van de 21e eeuw???

Bron: RTVNH

Zandvoort- In de Waterleidingduinen hebben wandelaars gedemonstreerd tegen aanleg van een fietspad.
Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 maart 2010

#22-03-10 Verslag bezoek SBB

Verslag bezoek SBBVrijdag 19 maart bezochten we Jan van Assema, de nieuwe manager van Staatsbosbeheer (SBB) in zijn tijdelijke onderkomen tussen Koedijk en Oudkarspel. Jan is de opvolger van Jaap Jorritsma, met wie we voorheen weleens overlegden.
Jan presenteert zich als een vlotte prater die veel ervaring heeft opgedaan in andere gebieden van SBB, bijvoorbeeld in Zuid Limburg. Geen man die je snel iets op de mouw kunt spelden. Gelukkig komen we daar ook niet voor. Jan vertelt over de grote plannen die er met de wandelroutes zijn. Deze worden meer themagericht uitgezet, denk aan verstuivingen of de Kerf. Er komt een nieuw bezoekerscentrum in Schoorl en uiteraard wordt er aan een nieuwe Corsicaan (kantoor SBB) gewerkt. Medio 2010 krijgt het allemaal zijn beslag.
De bosbranden van 2009 hebben heel veel extra werk opgeleverd. Alle denkbare niveaus hebben op de een of andere wijze bemoeienis met de gevolgen van deze branden. SBB hoopt vurig dat 2010 geen herhaling wordt van het rampjaar 2009. Door de branden zijn bepaalde projecten versneld uitgevoerd. Wachten, met de blik op verwoeste duinen, heeft weinig zin en het is uiteindelijk dubbel werk.
We hebben gesproken over het onderhoud van de MTB-route en het treffen van maatregelen die erosie moeten tegengaan. Er zijn manieren om met behulp van matten de ondergrond op kwetsbare plekken te verstevigen. Jan gaat de ervaringen onderzoeken.
De bebording en de toegankelijkheid voor de hulpdiensten wil SBB samen met het gebied op Texel organiseren. Een systeem voor beide gebieden. SBB wordt nauwelijks geinformeerd over ongelukken. Naar het schijnt rijdt er met regelmaat een ambulance door het gebied, op zoek naar een denkbeeldige naald in een hooiberg. Dit onderwerp krijgt een vervolg. 
Hoe vergroten we de aantrekkelijkheid van de route? Door op een andere manier onderhoud te plegen en ook enkele keren per jaar de MTBers te vragen mee te helpen. Daar speelt NW9 mogelijk een rol in. Uitbreiding kan onderwerp van bespreking zijn. Jan wil de stemming onder collega's wel eens peilen.
Dat brengt ons onmiddellijk bij de mountainbikers en de wijze waarop zij de MTB-route gebruiken. Jan beaamt dat wangedrag van enkelen vervelende gevolgen kunnen hebben voor de groep die juist heel verantwoord gebruikmaakt van de route. Ergernissen zijn er over het gebruik van illegale doorsteekjes tussen SBB en PWN. Daar wordt strenger op gehandhaafd. De freeriders vormen voor veel boswachters een bron van ergernis en zij vernielen op grote schaal kwetsbare natuur. Eenmaal is een aantal van hen bekeurd en zijn er mogelijk fietsen (tijdelijk) in beslag genomen. Denk ook nog eens aan het omleggen van de route op de Nielsblink, ook met dank aan de freeriders.
De effecten van de schade die door de freeriders wordt aangericht zijn groter dan we vreesden. Mocht je freeriders spotten meld deze dan bij SBB op nummer 072-5093352(bezoekerscentrum Het Zandspoor) of  buiten kantooruren op 0900-8844. Onder boswachters vermindert soms de acceptatie van mountainbikers. Jan beaamt dat ander beleid niet aan de orde is, maar dat zoiets een zorgelijk punt is lijkt ons duidelijk. Opnieuw zetten enkelen de belangen van een grote groep op het spel.
We zijn ruim een uur verder als we afscheid nemen. Zonder nieuwe afspraak verlaten we het tijdelijke onderkomen van Jan van Assema. Een volgend gesprek zal zich vanzelf aandienen als daar aanleiding voor is. Tevreden over de inhoud en zeker ook de toon van het gesprek keren we huiswaarts.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

19 maart 2010

#18-03-10 VVV in Schoorl open

VVV in Schoorl weer openSchoorl-
De VVV-winkel aan de Duinvoetweg in Schoorl gaat 2 april weer open. Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 maart 2010

#17-03-10 Een dag in...

Een dag in het leven van een MTBer.Vanochtend even de kop leeggefietst tijdens een lekkere duurtraining......f*ck, sh#t, sch%*sse NEE, NEE, NEE....een duurrecreatie ritje.
Bij Egmond Binnen het oude singletrackje, wat inmiddels een 4 meter breed pad is, op richting het Doornvlak. Op het Doornvlak kom ik een man tegen in "camo" kleding met labrador(Khaki) en een verrekijker. Het zonnetje scheen, de benen voelden erg goed en ik had er zin....ik groet de man dus vriendelijk......NIETS zei hij.
Geeft niks, wellicht ruzie met z'n vrouw of erger.
Ik fiets rustig verder richting het gebied ten zuidwesten van het Doornvlak, een klein stukje met klimmetjes en lekkere bochtjes. Gelijk bij het verlaten van het verharde pad stuit ik op een tak, terwijl ik er een foto van maak komen er 2 hardloopsters aan..."het hele gebied ligt hier vol met wegversperringen hoor, kijk maar uit"
En inderdaad, met de laagstaande zon is het oppassen geblazen. Iemand heeft zicht flink uitgeleefd, ik kom minstens 14 takken/stammetjes tegen.
Zou de man met de labrador er iets mee te maken hebben???
Ik moet gelijk denken aan de BELACHELIJKE veelgestelde vraag op de website van PWN;

"Ik werd tijdens mijn wandeling op een onverhard pad om 11.00 uur bijna door een man op een mountainbike aangereden. Gaat PWN daar wat aan doen?"

Ik bedenk zelf ook een BELACHELIJKE vraag die ik mijzelf, en met mij velen anderen, vaak stel;

"Ik werd tijdens mijn fietstocht op een onverhard pad om 9:00 uur niet gegroet door een man in camokledij met een khaki hond en verrekijker. Enkele meters verder lagen er allemaal takken op het pad. Gaat PWN daar wat aan doen?"

Even gestopt bij elke tak en deze aan de kant gegooid, kleine moeite en het is gelijk een leuke intervaltraining......NEE, NEE, NEE......intervalrecreatie. Onderweg nog even wat sprintjes getrokken nadat ik goed gekeken had of er geen boswachter in de buurt was, voordat je het weet word je weggestuurd omdat ze denken dat je aan het trainen bent....en dat is natuurlijk niet de bedoeling....eehh dat trainen dan natuurlijk.
Bij de kikkerpoel nog even een zandtraining....NEE, NEE, NEE.....zandrecreatie gedaan. Terug over het fietspad even volle bak gereden(moeders hou je kinderen binnen.....), zit je toch al snel op de 40km/h.....dat mag dan (nog) wel.

Eind goed al goed; zonder overtredingen en berispingen wegens vermeende trainingsactiviteit toch heerlijk een dikke 60km weggetrapt.

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 maart 2010

#16-03-10 Vervolg op het incident

Vervolg op het incidentNaar aanleiding van de gezamenlijke verklaring van vertegenwoordigers van mountainbikers, belde een regiomanager van PWN met MTB Noordwest 9. Hij verklaarde dat er geen direct verband is tussen het verbod op de Coopertraining van MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw en de incidenten van 7 maart. Op welke argumenten is het plotselinge verbod dan gebaseerd? Want voorheen werd er geen probleem van gemaakt en MTB Trainingsgroep De Zeeleeuw staat goed bekend, is herkenbaar en bereikbaar via een website. Pertinent geen egoisten dus.
Volgens de regiomanager loopt de bestuurlijke beslissing, om elke trainingsvorm in groepsverband te verbieden, vooruit op de uitkomsten van het laatste (hinder-) onderzoek van PWN. Onderlinge hinder neemt niet af, maar zelfs toe. 
De overlegorganen van PWN, zoals de Klankbordgroep Fietsmaatregel en vertegenwoordigers van mountainbikers zijn niet geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, evenmin is het onderzoek of de beslissing met hen besproken.

Wandelaars klagen over mountainbikers. Andersom zie je dat in het geheel niet. Komt het doordat mountainbikers echt plezier hebben in hun activiteit en zich minder ergeren als wandelaars de weg opzettelijk versperren? Ja, dat gebeurt regelmatig. Het is een intern vaker gehoorde klacht. Maar klagen? Nee! Hooguit schouders ophalen.
Een andere reden om niet te klagen is simpel: klachten van mountainbikers worden anders beoordeeld en nauwelijks serieus genomen. De kans bestaat dat het altijd beschouwd wordt als eigen schuld. Als je op zo'n snelle fiets rijdt, zal je het zelf wel uitgelokt hebben. 
PWN heeft een aparte webpagina waar anderen kunnen klagen over mountainbikers. Zo is de website ingericht. Ook bij de veelgestelde vragen op de PWN website staat een "veelgestelde vraag" waar, bij het lezen ervan, het onmogelijk is om het droog te houden.....
PWN gaat wel werk maken van een gesprek met zoveel mogelijk belangengroepen van mountainbikers. We wachten een uitnodiging af.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 maart 2010

#16-03-10 Verslag ontmoeting

Verslag ontmoetingNW9 ontving van een MTBer onderstaand verslag van een ontmoeting waarvan ik denk dat velen van jullie wel eens een soortgelijke ontmoeting hebben meegemaakt.
Klachten van MTBers over overige recreanten zijn naar ons weten niet bekend bij PWN. Wellicht is het het overwegen waard om het indienen van gegronde klachten als middel te gaan benutten. Het beeld wordt dan meer tweezijdig belicht dan nu het geval is.
Ervaring leert dat PWN erg gevoelig is voor klachten.
Contact opnemen met PWN of een klacht indienen kan via deze link.

Geachte PWN toezichthouder,

Vandaag las ik met belangstelling de verklaring aan het PWN welke onder andere werd gepubliceerd op de website van MTB Noordwest 9. Deze relateerde aan incidenten tussen mountainbikende en wandelende recreanten welke plaatsvonden in het Noord Hollands Duinreservaat op 7 maart jl. De precieze aard van de incidenten zijn mij niet duidelijk, en deze wil ik dan ook geenszins bagatelliseren. Wel heb ik die dag een discussie gevoerd met een tweetal wandelende recreanten, welke het referentiekader van sommige klagenden kan verduidelijken.

Op 7 maart heb ik gemountainbiked in het noordelijke NHD gebied. Op het moment dat ik samen met partner om 10:30 het NHD wilde verlaten via de doorsteek naar het parcours van Schoorl, werden wij aangesproken door een tweetal wandelaars. Deze vroegen ons waarom er zoveel mountainbikers rondreden, meteen gevolgd door de opmerking dat "dat zo niet kon". Hierop heb ik geantwoord dat er tot 10:30 ook op de fiets gerecreeerd mag worden. De mannelijke helft van het tweetal stak hierop een betoog af over het feit dat hij betaald had voor twee kaartjes en dat hij hier voor zijn rust kwam. Mijn argument dat wij voor een heel jaar betaald hadden en voor exact hetzelfde hier kwamen werd hoofdschuddend aangehoord. Daaraan voegde ik toe dat een fiets toch wel behoorlijk klimaatneutraal, emissieloos en geluidsarm is. Mijn vraag waaruit de overlast dan bestond welke het stel ervoer, werd tot mijn verbijstering beantwoord met: die groepen fietsers kletsen heel hard met elkaar... Hieraan werd toegevoegd dat zij zojuist bijna van het pad waren gereden door twee mountainbikers, en dat hetzelfde die ochtend sowieso al zeker 10 keer gebeurd was. Toen mijn vraag, of het de laatste twee bikers waren die zojuist voorbij gekomen waren, positief beantwoord werd, besefte ik dat verdere discussie niet veel zin zou hebben. Deze twee mountainbikers waren wij namelijk zelf. Ondanks dat wij alleen mensen passeren als we zeker zijn dat ze ons gezien hebben, en de zeer gepaste snelheid en de vriendelijke goedemorgen waarmee we dit stel even tevoren voorbij gereden waren, konden wij kennelijk weinig goed doen.

Dit stel heeft aangekondigd een klacht te gaan indienen, omdat dit nogmaals "zo niet kon". Omdat de ervaring helaas leert dat klagers in het algemeen al snel gelijk krijgen, zonder dat er hoor en wederhoor wordt toegepast, wil ik hierbij graag mijn kant van dit verhaal laten horen. Uiteraard weet ik niet of deze klacht ook daadwerkelijk is ingediend.

Wat ik zeer betreur, wat er ook gebeurd is die dag, is de eenzijdige negatieve aandacht welke de mountainbikers als groep gekregen hebben naar aanleiding van deze klachten. Hele groepen afrekenen op incidenten tussen individuen is als middel immers erger dan de kwaal. 

Ik veronderstel dat de klachten die u ontvangt zelden van de mountainbikers zelf afkomstig zijn. Mountainbikers zijn immers gewend aan agressief en verongelijkt gedrag van wandelende of hardlopende mederecreanten. Het merendeel van de mountainbikers is zich namelijk enorm bewust van hun gevoelige positie van (nog steeds) "nieuwkomer in het bos". Zij zijn daarom geneigd zich te excuseren voor alles, en nemen vaak de positie van de underdog in. Daarom zullen zij zelden een klacht indienen naar aanleiding van incidenten. Verbaal geweld en andere agressieve daden van wandelaars worden door hen als een soort "natuurlijke" reactie gezien. Dit is geen veronderstelling, maar concludeer uit eigen waarnemingen en discussies welke ik voer met mede-mountainbikers en welke ik lees op de diverse mountainbikefora. Scheldkannonades, belaging door loslopende honden, het over het pad leggen van takken, een agressieve houding, boze blikken, niet terug groeten en het opzettelijk fysiek de doorgang belemmeren, nemen zij bijna zonder uitzondering voor normaal aan. Slechts bij excessen, lees: fysiek geweld, voelen zij zich genoodzaakt beklag te doen. Dit schept uiteraard een eenzijdig beeld, waarvan ik hoop dat u zich dit terdege bewust bent. 

Zelf mountainbike ik sinds 15 jaar. Ik rijd niet in enig georganiseerd verband, noch ben ik aangesloten bij een club. De natuur beleef ik graag vanaf de fiets, omdat ik op deze wijze in korte tijd veel van het landschap zie. De techniek van de fiets en het fietsen, en het aangaan van de fysieke uitdaging in combinatie met het beleven van het natuurschoon zijn voor mij de motivatie om het PWN gebied te bezoeken. Ondanks dat ik mij als verantwoord gebruiker in uw gebied gedraag en ook ik mij genoodzaakt voel me tegenover mederecreanten te gedragen "alsof ik op eieren loop/rij", zijn voornoemde vormen van agressie mij het afgelopen jaar allemaal ten deel gevallen in het PWN gebied. Hierover heb ik geen klachten ingediend, omdat ik hoop dat met de tijd iedereen snel aan elkaar zal wennen en op een verdraagzame manier met elkaar leert omgaan. Wellicht een utopie, en ik hoop dat u met mij beseft dat het voor sommigen nooit genoeg zal zijn. Ik hoop dat u de discussie met alle gebruikers van het gebied open zult houden  en hen allen tegemoet blijft treden met een oprecht open vizier. Zodat iedereen op zijn manier gebruik kan blijven maken van dit unieke gebied.
(naam en adres zijn bekend bij NW9)

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 maart 2010

#15-03-10 Plastic flesje met rijst

Plastic flesje met rijstWas het oplossen van de recreatieperikelen die de afgelopen week zijn ontstaan maar zo eenvoudig als de hooglanderproblematiek.....een plastic flesje met rijst!
Wellicht is het een idee voor PWN om een cursus "Omgaan met MTBers" in het leven te roepen.
Wellicht dat zo'n cursus wel helpt bij het terugdringen van de hinder die overige recreanten, al dan niet terecht, ondervinden bij de aanwezigheid van fietsers op onverharde paden.

Bron: NHD

Bergen aan Zee
Boswachter Dave Nanne schudt met een plastic flesje waar rijst in zit.
Lees hier verder

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 maart 2010

#14-03-10 verklaring

verklaring

Sinds afgelopen zondag 7 maart speelt er heel wat in het NHD. Nav klachten is er een situatie gecreeerd door PWN waarin goedwillende MTBers de dupe worden van een aantal horken. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom hebben wij samen met 2 andere grootgebruikers van het NHD een verklaring opgesteld.

Gezamenlijke verklaring van:
 MTB trainingsgroep De Zeeleeuw, MTB trainingsgroep NhollandN, ATB Noord Holland en MTB Noordwest 9.

Zondag 7 maart heeft er een incident plaatsgevonden in het PWN-gebied bij Bergen. Een manager van PWN heeft ons laten weten dat er bij dit incident een of meer mountainbikers betrokken waren. Nadere informatie werd niet gegeven. We hebben afzonderlijk geantwoord dat we niet weten welke personen betrokken waren bij dit incident. Uiteraard betreuren we ieder incident waarbij verbaal of fysiek geweld wordt toegepast.
Op 13 maart wordt het MTB trainingsgroep De Zeeleeuw verboden een Coopertraining te organiseren in het PWN-gebied. Als reden geeft PWN op dat sportieve activiteiten niet zijn toegestaan. Met verbazing hebben de Zeeleeuwen besloten de Coopertraining buiten het PWN-gebied te laten plaatsvinden. Zij willen de kwestie bespreken met het management van PWN. MTB trainingsgroep De Zeeleeuw staat bekend als een groep zelfverantwoordelijke mountainbikers, die zich nadrukkelijk houdt aan geldende regels en sociale omgangsvormen.
Het genoemde verbod heeft een direct verband met het incident van afgelopen zondag. Hoewel we niet ingaan op geruchten in de wandelgangen, zijn die er volop.
We distantieren ons van dergelijk beleid van PWN, waarin een groep mountainbikers wordt afgerekend op het gedrag van enkele individuen. Sociaal maatschappelijk is een dergelijke beleidskeuze onwenselijk. We vinden het voor een beheerder en bestuurder onwaardig om op deze wijze te reageren op een incident.
Liever zien we dat PWN de belangengroepen van mountainbikers inhoudelijk over het incident informeert en ons op korte termijn uitnodigt voor een gezamenlijk overleg over de kwestie. Ondertussen kan via de websites van deze belangengroepen een grote groep mountainbikers geinformeerd worden over de onwenselijkheid van incidenten waarin geweld een rol speelt. Het is immers van belang te doorzien dat incidenten ontstaan door een reeks van acties en reacties. Wanneer niemand in staat is de-escalerend te handelen dreigt de situatie uit de hand te lopen. Dat gebeurde ongetwijfeld op zondag 7 maart. Ten aanzien van het genoemde incident zal hoor en wederhoor moeten plaatsvinden, alvorens met de vinger wordt gewezen.
We hebben PWN al vaker tevergeefs aangeboden regelmatig met ons te overleggen.
We vrezen dat het straffen van de mountainbikers als groep zelfs reden kan zijn voor nieuwe incidenten. PWN is, evenzeer als willekeurige bezoekers, verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk recreeren in het duingebied. Als beheerder heeft PWN een extra zware taak, namelijk die van zorgvuldig en rechtvaardig beheer en bestuur van haar gebied.
MTB Noordwest 9, MTB trainingsgroep De Zeeleeuw en MTB trainingsgroep NhollandN bieden PWN aan te bespreken wat er heeft plaatsgevonden op 7 maart. We zijn bereid ons publiekelijk te distantieren van iedere denkbare vorm van geweld tussen recreanten. Het PWN-gebied is binnen de gestelde regels voor iedereen toegankelijk en alle bezoekers dienen respectvol met elkaar om te gaan. Sociale omgangsvormen behoren tot ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Wanneer groepen worden afgerekend op het individuele gedrag van enkelingen, begeven we ons op hellend vlak. Hoog tijd, vinden wij, om met elkaar in gesprek te gaan.
We zien een spoedige uitnodiging van PWN graag tegemoet.
Bergen, 13 maart 2010

namens:

MTB trainingsgroep NhollandN
MTB trainingsgroep De Zeeleeuw 

MTB Noordwest 9   

Edit 15 maart 2010
NW9 is zojuist gebeld door de manager van PWN. De reden voor het verbieden van de Coopertraining van MTB trainingsgroep De Zeeleeuw is niet alleen de klachtenstroom geweest maar meer de recent bekend geworden resultaten van het zgn. "hinderonderzoek" van PWN. Hieruit blijkt dat 1 van de doelstellingen, de onderlinge hinder verminderen, niet is gehaald. Dit is kennelijk aanleiding geweest om per direct alle georganiseerde MTB trainingsvormen te verbieden.
Je zou ook kunnen stellen dat als de hinder niet afneemt nav het invoeren van de fietsmaatregel, deze fietsmaatregel niet werkt.....

Wij vrezen dat dit niet het laatste bericht is omtrent dit onderwerp.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 maart 2010

#13-03-10 Klachten & tokkies

Klachten & tokkiesKlachten:
Via PWN kregen wij te horen dat er afgelopen zondag 7 maart drie ernstige klachten zijn ontvangen over MTBers in Bergen Noord.
Normaal gesproken gebeurt hier niets, maar nu opeens 3 op 1 dag.
Wat er precies gebeurt is weten we niet, maar we nemen aan dat het idd ernstig is. Normaal benadert PWN ons niet als er klachten zijn.
Een verhaal heeft altijd 2 kanten, wij zijn benieuwd naar het verhaal van de MTBers. Dus weet je iets of was je er bij betrokken? Laat het ons even weten.
Uiteraard is anonimiteit & discretie gewaarborgd.

Tokkies:
Hedenochtend trof ik dit aan bij de ingang Woudweg.Onbegrijpelijk!!!
Vroeger keek ik altijd Miss Marple en heb daar veel van opgestoken. Op de terugweg, langs de altijd saaie Hoeverweg, kwam ik tot de volgende conclusie: Het moet een busje geweest zijn, anders was hij wel de parkeerplaats opgereden, daar sta je nl. meer uit het zicht.
Het is hoogstwaarschijnlijk een vakman geweest, de puinzakken zijn van de Bouwmaat; de groothandel voor de professional.

Weet je iets? Bel 0900-8844

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

12 maart 2010

#12-03-10 Goed voorbeeld doet volgen

Goed voorbeeld doet volgenWat PWN kan, kunnen wij ook moet Staatsbosbeheer gedacht hebben......in het duingebied bij Schoorl is men bezig om kilometers lange hekwerken te plaatsen. Mooier dan die van PWN, dat dan weer wel en jawel, er komt stroom op te staan! Hoe groen is dat eigenlijk?
Volgens de bebording gaan koeien en schapen SBB helpen om meer variatie in de duinen te krijgen door bomen en struiken op te vreten.....het zand krijgt dan weer gelegenheid om te stuiven.
Waren al die Corsicaanse dennen in 1870 juist niet aangeplant door Dhr. Staring om het verstuiven tegen te gaan? Staring kreeg van de regering de opdracht verspreid in het duin beplantingsexperimenten te doen, met als doel de duinen vast te leggen ter beveiliging van de achterliggende landbouwgebieden & dorpen. Enfin.....visies zijn aan verandering onderhevig zullen we maar zeggen.

De overstapplaatsen zullen voor veel wandelaars een uitdaging zijn en voor ouderen wellicht onmogelijk. NW9 is inmiddels bezig met de ontwikkeling van de  1-daagse workshop:"Help een overstapplaats, wat nu?"

Het Schoorlse parcours zal godzijdank gevrijwaard blijven van roosters/klaphekken en/of overstapjes. De noordelijkste grens van het zuidelijke begrazingsgebied loopt nagenoeg paralel aan het noordelijke deel van het parcours. Het parcours gaat zeg maar om het zuidelijke begrazingsgebied heen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 maart 2010

#11-03-10 Regio op streetview

Regio op Google streetviewOnze regio staat sinds vandaag op streetview van Google (maps).
Echt een schitterende functie waarbij je ahw door de straten kan fietsen. Wij kunnen niet wachten op de off road versie van streetview.......
Inmiddels hebben we al even rondgekeken in de regio en wat grappige zaken ontdekt:
-In Bergen op de hoek Duinweg/Landweg/Schumanlaan vallen plotsklaps de bladeren van de bomen, Fiets even terug Richting Schoorl en opeens zijn de bomen weer groen.
-Ton Kramer is, zoals altijd, weer druk aan het spitten bij het Sportpaleis
-Wie herkent deze eenzame racefietser..bij gebrek aan MTBers
-En nog 1 op de Hoeverweg
-mooie aktiefoto
-aha, de eerste "MTBer" wie o wie is dit?
- Betrapt: "Jahoor schat, ik heb heerlijk gefietst..."

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 maart 2010

#08-03-10 Marathon Ruinen

De marathon van RuinenMeestal berichten we alleen over evenementen in Noordwest Nederland. Nu gaan we "iets" verder.
Vorig jaar heb ik voor de eerste keer de marathon van Ruinen van gereden.(50, 70 of 100km)
Een redelijk vlakke en dus snelle marathon door prachtige & wisselende landschappen. Toeval of niet maar zowel bij deze en de vorige editie was het schitterend weer. Vorst in de grond en zon op je kop!De marathon is uitgezet in zuidwest Drenthe, in de omgeving van Ruinen, Dwingeloo, Uffelte en Havelte en voert je over terreinen van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere boseigenaren. Je fietst door uitgestrekte bossen, heidevelden(Dwingelderveld), zandverstuivingen en weidegebieden. Bij Havelterberg is het genieten van het glooiende landschap met korte, maar pittige klimmen en schitterende singletracks. Je komt zelfs langs monumentale gebouwen, gerestaureerde Saksische boerderijen, hunebedden en een schaapskooi met kudde. In het begin van de route is nu de "Bruinenberg" opgenomen, het is de enige berg die Ruinen rijk is, de afdaling gaat DOOR een vrachtwagentrailer.

Het is (nog) een redelijk kleinschalige marathon, echt druk is het niet, zeker als je voor de 70 of 100km kiest kom je weinig lotgenoten tegen. De verzorging is prima voor elkaar met icetea, bouillon, krentenbollen, cake & bananen.

Kortom een echte aanrader!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

28 februari 2010

#28-02-10 Hooglanders opgevoed

Hooglanders opgevoedAl eerder berichtten we over een cursus voor recreanten; Hoe om te gaan met Hooglanders in het wild?
De Hooglanders kennen we natuurlijk allemaal als de asociaalste bezoekers van het NHD, immers:
-ze slopen alles wat los en vast zit
-lopen dwars door alles heen en maken daarbij nieuwe paden
-schijten waar het ze uitkomt(meestal midden op pad)
-staan altijd midden op het pad te smakken
-lopen/staan altijd midden op het pad en wijken geen mm, ook niet als je het vriendelijk vraagt
-opereren altijd in groepen

Uit betrouwbare bron heeft NW9 vernomen dat de Hooglanders vorige week met vlag en wimpels geslaagd zijn voor de heropvoedingscursus;"Hoe gedraag ik mij netjes als oerbeest?"
Het gedrag van de hooglanders die ik gisteren tegenkwam was op z'n zachts gezegd voorbeeldig te noemen en zal ongetwijfeld het gevolg zijn van de heropvoedingscursus:
-netjes naast het pad gekakt en ook nog de billen geveegd
-eten doen we netjes aan de tafel
-als er een fietser aankomt ga je netjes aan de kant staan, wacht tot de fietser voorbij is, en vervolg je pad

Hulde!

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

25 februari 2010

#25-02-10 Vandaag in o.a. het NHD

Vandaag in o.a. het NHDVandaag sinds lange tijd weer eens een rondje gereden, vanwege het slechte weer en "een winterdip ofzo" was het al weer 3 weken geleden....wel een jasje uitgedaan maar het voelde heerlijk.
Even m'n vast rondje gepeddeld. Ik was nog 3 minuten van het verharde pad af en werd al prettig verrast in het bos om Het Oude Hof in Bergen. Waar PWN het fietsen van en naar uitkijkduinen ongewenst vind(volgens mij vinden bijna alle fietsers de fietsmaatregel ook erg ongewenst....maar dit terzijde) worden in Bergen de uitkijkduintjes flink onderhanden genomen. Het is nog een beetje mul maar het lijkt er alleen maar leuker op te worden.
Nu maar bidden dat PWN niet de Gemeente BES gaat inseinen dat er af en toe een fietser op een trap fietst en deze technische elementen binnenkort ook verleden tijd zijn. We houden ons hart vast.....
In dit stukje bos worden ook alle "oud zichtlijnen" in ere hersteld, wat er kortweg op neer komt dat mooie paadjes gekapt worden tot brede lanen, die vervolgens bedekt worden met een dikke laag zand.Vervolgens in het NHD stond ik voor de volgende "vernieuwing", bij de zgn. "meertjes", waar het normaal te nat is om te fietsen, kun je nu je mullezandtechniek even flink bijspijkeren. Ik schat dat er zo'n 30cm vers zand gestort is rond alle paden om en nabij de meertjes. Wellicht dat het de ondergrond wat verbeterd als het ingeklonken is.
Even verder stond ik opeens voor een rood-wit afzetlint. De mooie singletrack die begint even ten zuidwesten van "de Uilenvanger" was afgesloten. Aangezien iedereen wel eens last heeft van burgerlijke ongehoorzaamheid reed ik plotsklaps aan de andere zijde van het lint.....in eerste instantie was er weinig aan de hand, bijna tegen het einde reed ik echter bijna een 2 meter diepe tankgracht in......heel bizar zo midden in het duin.
Navraag bij een toevallige passant die er meer vanaf bleek te weten leverde op dat er een glasvezelkabel naar de kantine van de boswachters(De Uilenvanger, staan op dat kaartje nou ook de omstreden uitkijkduinen???) gegraven word zodat er gebruik kan worden gemaakt van high speed internet.
Gevolg is wel dat het laatste stuk van de singletrack met dat heerlijke bochtje naar rechts, waar je hem zo lekker tegen de kant kan zetten, compleet verdwenen is en natuurlijk nooit meer terug komt. Zo'n bochtje is/was nl. een wisselwerking tussen de elementen en de fietsers, het werd eigenlijk met het jaar een lekkerder bochtje.

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 februari 2010

#22-02-10 Uitzichtduinen taboe

Uitzichtduinen taboe voor MTBersna de fietsmaatregel, de Bloemberg, de Papenberg, en diverse andere paden in het NHD die de laatste jaren afgesloten zijn heeft PWN weer een nieuwe manier gevonden om de MTBer van de paden te weren. De uitzichtduinen zijn sindskort ook verboden terrein voor fietsers. De opgegeven reden is de volgende:
"Vooral naar beneden rijdende fietsers zijn, mede gezien hun snelheid, een gevaar voor de bezoekers van een uitzichtduin."

PWN gaat er kennelijk nog steeds vanuit dat MTBers niet kunnen remmen, sturen en er lol in beleven om expres mensen van de sokken te rijden. Daarom vind PWN het kennelijk nodig de bezoekers van een uitzichduin in bescherming te nemen.........Duidelijk beleid van een beheerder die geen idee heeft wat er leeft onder de bezoekers.
Grappig detail is dat ik, 2 weken voor de eerste aankondiging op de website van PWN, het er met de boswachter over had.......hij snapte niet wat wij er nou leuk aan vonden om naar boven te rijden en via het pad/de trap weer naar beneden......toeval of niet...oordeel zelf.

Wat volgt binnenkort???
-alle paden binnen een straal van 500mtr rond de parkeerplaatsen?
-alle afdalingen met een dalingspercentage van 3 procent en meer?
-alle paden met onoverzichtelijke bochten?
-alle paden smaller dan 80cm?

Ik denk dat veel fietsers door dit soort pesterijtjes, want dat vinden veel fietsers ervan, meer en meer, bewust en onbewust, lak zullen hebben aan de regels. Ten eerste omdat men dankzij de vele regeltjes door de bomen het bos niet meer ziet. Ten tweede omdat de regeltjes voor de fietser en iedere logisch denkende recreant kant noch wal raken.

Wat is het gevolg? Binnenkort gaat PWN posten bij de uitkijkduinen, daar word een fietser bekeurd omdat hij van niets wist...."Waar staat dat bordje dan?"...."Nee, het staat op de website van PWN?"........"Beste boswachter, ik heb geen internet"
Kortom->bekeuring->rechtzaak die PWN verliest->bordjes bij de uitkijkduinen.
Dus totdat de bordjes er staan zou ik me niet teveel zorgen maken.

Ben benieuwd hoeveel fietsers er daadwerkelijk op de uitzichtduinen fietsen......ik schat nog geen handjevol per week.

Lees hier het hele artikel.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 februari 2010

#14-02-10 Dijk tot Dijkrace 2010

Dijk tot Dijkrace 2010

De Dijk tot Dijkrace van Den Helder naar Petten en weer terug was weer een speciale dit jaar!
De ruim 300 foto's vind je op www.erikboschman.com.

Zie ook de reportage op RTVNH.

                       

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 februari 2010

#13-02-10 Nieuwsbrief #17

Nieuwsbrief #17 is verzondenZojuist nieuwsbrief #17 verzonden, met daarin:

-NW9 op Twitter
-Nieuwe column van de mountainbikende boswachter
-03-10-10
-Kolkman zoekt verkoopster
-Onyva arrangementen
-verhuur Bob Ibex
-NW9 tip

Wil de nieuwsbrief ook ontvangen stuur ons dan een email met als onderwerp "nieuwsbrief".

groeten Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 februari 2010

#13-02-10 Kap Schoorl van start

Bomenkap in Schoorl van startafgelopen week is in de bossen van Schoorl gestart met het kappen van de overleden bomen nav de bosbranden.
De kapwerkzaamheden zullen tot half maart duren.

Nieuwe bomen worden niet aangeplant, het gekapte deel zal in de loop der jaren veranderen in een stuifduin waarop de elementen vrij spel krijgen......waren al die Corsicaanse dennen vroeger juist niet door de Heidemij aangeplant om dat stuiven juist te voorkomen??? Volgens ons wel!
Nieuwe tijden-> nieuwe visies.

O ja, wij hopen wel dat er na de kap ook nog even ouderwets geklepeld gaat worden, altijd gezellig!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 februari 2010

#10-02-10 Stichting Reach

Stichting ReachHet bleef lange tijd stil rond stichting Reach, 1 van de goede doelen tijdens NH mooiste.
Naderhand bleek dat onze aankondigingsmail ergens in een verkeerde map was gekomen en men niet op de hoogte was van onze activiteit, kan gebeuren. Gelukkig is de MTB wereld klein en dus was de weg naar NW9 was alsnog snel gevonden.
Bijgaand de mail van stichting Reach:

Geachte Noordwest 9
 
We willen u, beter laat dan nooit, bedanken voor uw sponsorbijdrage namens uw fietsclub!!
Doordat wij niet op de hoogte waren van uw initiatief konden wij de sponsorbijdragen niet direct plaatsen en hebben we de link naar uw initiatief ook niet direct gelegd, waarvoor onze excuses!!!
Onze stichting dankt haar bestaansrecht louter en alleen aan de initiatieven, de steun en het vertrouwen van particulieren en bedrijven. Het doet ons genoegen u daartoe te mogen rekenen.
 
Daarom wilden we u graag bedanken. Bedankt voor de moeite die u zich heeft getroost om onze stichting en onze doelstellingen een stukje op weg te helpen. Om ervoor te zorgen dat tientallen gehandicapten en mensen met een beperking zorgeloos van sport kunnen genieten. Ongecompliceerd, onder professionele begeleiding. Het leven is voor veel van deze mensen immers al ingewikkeld genoeg.
 
Wie weet mogen wij in de toekomst nog een keer een beroep op u doen. We wilden in ieder geval voor deze keer niet vergeten bedankt te zeggen. Bij deze: bedankt.
 
Ps. de opbrengst was 136,- euro
 
Met vriendelijke groet,
Jaap
Stichting REACH

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 februari 2010

#08-02-10 Kolkman zoekt verkoopster

Kolkman zoekt verkoopster

Ben jij enthousiast, sportief, flexibel en heb je affiniteit met de fietsenbranche?
Dan is Kolkman tweewielers misschien wel op zoek naar jou!

Wij zijn een moderne winkel gespecialiseerd op het gebied van racefietsen en mountainbikes. Voor onze klantenkring, die zich over heel Noord-Holland uitstrekt, hebben wij een prachtig assortiment fietsen, accessoires en kleding.
Ook voor de "gewone" fietser bieden we een mooie lijn producten.

Om ons gezellig verkoopteam te versterken zijn we op zoek naar iemand die onze klanten kan adviseren bij de aankoop van kleding en accessoires.
Daarnaast zullen er meer algemene winkelwerkzaamheden van je gevraagd worden.
De functie is beschikbaar voor de zaterdagen tussen 11.00 en 17.00 uur. In onderling overleg eventueel uit te breiden met bijvoorbeeld de vrijdagavond.

Als jij jezelf herkent in bovenstaand profiel en je wilt werken met de mooie artikelen die wij bieden stuur dan een mail met CV naar: kolkmantweewielers@hetnet.nl
Of neem telefonisch contact op met Ambro of Pieter: 0226-421221

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 februari 2010

#04-02-10 Bomenkap in Schoorl

Bomenkap in SchoorlIn de verbrande bossen bij Schoorl gaat Staatsbosbeheer duizenden bomen kappen. De dennen moeten plaats maken voor een nieuw stuifduin. De plannen daarvoor bestonden al. Maar na de grote duinbrand van afgelopen zomer kwamen die in een stroomversnelling.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

31 januari 2010

#31-01-10 Gisteren @ NHD

Gisteren @ NHD

zaterdagmorgen om 08:30 vertrokken voor een winters ritje door het NHD. Afgelopen nacht is er zo'n 5-6 cm verse sneeuw gevallen en de bossen en duinen zien er weer magisch uit, een fotoverslag;

Foto 1, 2 & 3: Bij Egmond Binnen aan de Van Oldenborghweg ligt ingang "De Boog" dit is ongeveer de meest noordelijke ingang van het zuidelijk NHD. Je dook daar altijd de bossen in om na een paar honderd meter de eerste, mooi glooiende, singletrack op te duiken. Vanochtend was alles anders............heel veel bomen gekapt en de eens zo mooie singletrack door een dicht begroeid bos ligt er nu bij als een 4 meter breed pad, kapotgereden door boswerkmachines, in een kaal en verwoest stuk bos.......Je vraagt je soms af waar natuurbeheer voor nodig is en wie er baat bij heeft?
Er werd weer druk geklepeld ook.....wat een herrie!

Foto 4: Share the road!

Foto 5: Nova Zembla of camping Bakkum?

Foto 6: Hij keek niet blij.....wellicht ook ontstemd omdat ze zijn favoriete stukje bos gekapt en geklepeld hebben......

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 januari 2010

#27-01-10 TT Texel afgelast

Toertocht Texel afgelastWat er gebeuren moet om anno 2010 een toertocht WEL door te laten gaan weten we ook niet......het word wellicht tijd dat de opwarming van de aarde echt gaat doorzetten.
Het word wel een eentonig verhaal op deze manier.

Van de organisatie:
De veldtoertocht op Texel van zondag 31 januari as. gaat wegens de gesteldheid van het parkoers, niet door.

Wij gaan zelf maar weer een rondje fietsen...

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 januari 2010

#23-01-10 Weer afgelast

Weer afgelastde toertocht die zondag 24 januari zou vertrekken bij het Sportpaleis te Alkmaar is wederom afgelast.........

Van de ATBNoordholland website:

Helaas, helaas de ATB-Toertocht van 24 janauari 2010 vanuit het Sportpaleis Alkmaar, is door Alcmaria Victrix afgelast. Het parcours dat is uitgezet is nog te gevaarlijk. Er zitten nog vele stukken in, waar het ijs niet weg is en de paden spekglad zijn.
Alcmaria Victrix vindt het niet verantwoord om deze ATB-toertocht te organiseren, dit mede omdat het parcours niet kan worden omgelegd naar het strand vanwege de hoge waterstand.
Het is jammer, maar de organisatie kiest voor de veiligheid.

Hoge waterstand??? Toegegeven om 10 uur is het hoog water, maar met al enkele dagen oostenwind is er prima te rijden, ook met vloed. Lijkt mij niet een beslissing die genomen is door een ervaringsdeskundige.....

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 januari 2010

#22-01-10 De klok horen luiden...

De klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt.Kent u die uitdrukking?(copyright: Ds. Gremdaat)

In de duinen tussen Castricum & Wijk aan Zee is het zgn. "klepelen" begonnen. Wat het exact is moeten we jullie schuldig blijven maar het lijkt er op dat als er geklepelt is dat er geen plantje meer staat, maar dat schijnt ook de bedoeling te zijn........
Het in onderstaande tekst genoemde "Duinpaardenbloem grasland" is behoorlijk uniek, bij google levert dat precies 1 hit op, op de PWN website.
Zouden ze dat zelf verzonnen hebben?

Herstel van zeldzame bloemrijke duingraslanden

Castricum
De klepelmachine waart rond in de duinen tussen Wijk aan Zee en Castricum.
Lees hier verder

Edit 24-01-10: Van 1 van onze trouwe lezers kregen we de volgende informatie gemaild:
Er bestaan veel verschillende soorten en ondersoorten van de paardenbloem. De duinpaardebloem komt vooral voor in de duinen van Noord- en Zuid-Holland en plaatselijk op de waddeneilanden. De plant groeit op grond die licht humushoudend en matig voedselarm is. Hij heeft wel kalk nodig. De duinpaardebloem is de laatste jaren in aantal achteruitgegaan, wat verband houdt met de waterwinning.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 januari 2010

#22-01-10 10-10-10

10-10-10(onder voorbehoud)Hou 10-10-10 vrij voor een uniek MTB event.
Nadere informatie volgt via MTB-NW9 & MTB-Schoorl.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 januari 2010

#21-01-10 Ziggo/Quicknet gedoe

Ziggo/Quicknet gedoeOnlangs werden we er op geattendeerd dat een aantal bikers de nieuwsbrief niet ontvingen. Bij navraag bij onze hostingpartij bleek het probleem bij Ziggo/Quicknet te liggen, deze hebben een dusdanig anti-spam beleid dat zelfs niet-spammers als NW9 daar de dupe van zijn. Het is nl. niet mogelijk om vanaf 1 emailadres in 1 keer naar meer dan 25 Ziggo/Quicknet adressen een email te sturen....debiel maar waar volgens Ziggo/Quicknet, die trouwens binnen 1 dag een antwoord paraat hadden......

NW9 verstuurd naar zo'n 70 Ziggo/Quicknet adressen........het kan dus zo zijn dat een aantal van deze adressen al een tijdje geen nieuwsbrief ontvangen hebben, EXCUSES daarvoor. En als je wilt klagen....contact Ziggo/Quicknet!
Wij hebben het inmiddels intern opgelost door de nieuwsbrief voortaan in 3 bulks te versturen.
Hieronder de uitleg van de Ziggo klantenservice, die volgens  mij op sommige punten kant noch wal raakt.....maar goed:

U kunt helaas niet naar meer dan 25 geadresseerden een email te gelijk versturen. Als u de email die u wilt verzenden binnen deze quota houdt, dan zal het moeten werken. Hieronder staat een verdere uitleg waarom u niet naar meerdere geadresseerden tegelijk kunt versturen.

 Het is niet meer mogelijk om nog van SMTP servers gebruik te maken, behalve smtp.ziggo.nl, via poort 25. U kunt echter wel via een beveiligde SMTPS / SSL verbinding een externe uitgaande e-mailserver bereiken. Voor gemiddeld e-mailgebruik is smtp.ziggo.nl echter goed te gebruiken, mailinglists versturen of grote hoeveelheden mail is echter niet toegestaan.

Wilt u via een externe e-mailprovider blijven e-mailen, raden wij u aan contact op te nemen met deze provider en dit bedrijft te vragen naar mogelijkheden over verbinding maken over een poort anders dan poort 25, of beveiligd verbinding maken.
Deze beslissing is genomen om te voorkomen dat via ons netwerk spam e-mails worden verstuurd. Afgelopen jaar bestond 92% van het e-mailverkeer over het internet netwerk in Nederland uit spam. Alle Nederlandse internet providers hebben afgesproken om deze poort te sluiten om zo spam een halt toe te roepen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 januari 2010

#20-01-10 Alpe d'Huzes met handbike

Alpe d'Huzes met handbikeWellicht kennen jullie het verhaal van Jurgen Boon, speler van ADO'20, gevallen met de MTB en een dwarslaesie opgelopen.

Op 13 februari 2006 reed de verdediger van ADO'20 op zijn mountainbike door het natuurgebied van Wassenaar. "Ik werkte bij de Marechaussee. In onze diensttijd mogen wij sporten. Normaliter reed ik altijd door de duinen van Den Haag, nu koos ik als afwisseling voor landgoed Wassenaar. Waarom weet ik nu nog niet." Terwijl Boon de snelheid opvoerde, werd het parkoers slechter en hobbeliger.
De modder en uitstekende wortels van bomen waren obstakels die hij op zijn fiets moest ontwijken. Het bleek teveel gevraagd. "Mijn fiets ging stuiteren en ik werd gelanceerd", stelt Boon. "Ik had zo'n snelheid dat ik op de kant viel en mijn rug, nek en borstbeen brak. Ik heb daar nog een uur gelegen, toen pas werd ik opgemerkt. In Leiden ben ik geopereerd en lag daarna nog twee dagen op de intensive care. Vanaf mijn tepels heb ik geen gevoel meer in mijn lichaam, dat zal nooit meer veranderen."

Dit jaar gaat hij samen met 4 handbikers en 2 wielrenners van het team van Heliomare de uitdaging aan.

Op 3 juni doen ze mee aan
Alpe d'Huzes, de jaarlijkse inzamelingsactie voor de kankerbestrijding in de Franse Alpen. Ze gaan proberen in ieder geval allemaal 1 keer de ruim 13 loodzware klimkilometers van de Alpe d'Huez te rijden.

"Ik zal best een keer vloeken, maar ik kom toch boven", zegt handbiker Jurgen Boon. "Voor mij is het een uitdaging om de berg met de handbike op te komen, daarnaast steunen we op deze manier een goed doel." Hij weet nog niet wat hij kan verwachten. "Ik heb wel aan mtb gedaan. Daardoor heb ik ook een dwarslaesie opgelopen. "Dit is de eerste grote uitdaging voor mij na mijn revalidatie in Heliomare." Doel is om minimaal 10.000 euro sponsorgeld op te halen voor de
kankerbestrijding, het streven is uiteindelijk 35.000 euro. "We zijn nu volop bezig met het benaderen van sponsoren", zegt Van der Linde, die zelf als begeleider op de fiets meegaat. "Via www.opgevenisgeenoptie.nlkunnen mensen geld storten. Daarnaast hebben we een rekeningnummer opengesteld. We doen alles om de verblijfkosten zo laag mogelijk te krijgen", zegt Peter Scholtes van Heliomare, die ook als begeleider meegaat.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 januari 2010

#20-01-10 Schoorl = glad

Schoorl = gladOndanks dat de dooi toch al een aantal dagen flink tekeer gaat is het toch nog glad....zo ondervond ook onze speciale verslaggever die, speciaal voor jullie, zijn leven in de waagschaal legde en het Schoorlse parcours betrad....

Vanmiddag begonnen aan een rondje Schoorl. Hier en daar liggen sneeuwresten op de singletrack. Het lijkt wel te gaan als ik precies tussen de stukken ijssneeuw stuur. De beklimming van de Schoorlse nok gaat uitstekend, er ligt nauwelijks ijs. Ik zet de afdaling in en ook die is goed te rijden, maar dan kom ik de bocht om en daar verandert de afdaling in een ijsbaan. Het ziet er niet best uit vind ik en goede raad is duur. Remmen staat gelijk aan glijden en doortrappen lijkt me suicidaal. Ik rem voorzichtig en zoek de kant op. Mijn fiets loopt al remmend vast in de berm, ik rem krachtiger of god mag weten wat ik doe, maar ik zie mezelf over mijn stuur vliegen. In een reflex probeer ik de fiets een zwiep te geven, er los van te komen en ik zoek naar een zacht stuk waar ik kan vallen. De val is mooi. Ik bezeer niets in de zachte aarde. Mijn fietsframe landt echter op mijn hoofd en ik prijs mezelf gelukkig dat ik een helm draag. Daar is hij voor bedoeld!
 
Als ik overeind krabbel komt de volgende biker de hoek om. Als een deja vu, zo sta ik ernaar te kijken. Ook deze man kiest ervoor om in de aarde te landen. Hij kantelt als het ware met fiets en al langs de zijkant naar beneden. Het komt goed, hij krabbelt overeind en zonder te groeten passeert hij me terwijl hij de helling afloopt.
Daar komt nummer drie. Ik zie de twijfel in zijn houding, maar deze man zet door. Hij slingert vervaarlijk naar beneden. Winterse resten kraken en dan hoor ik een schreeuw. Remmen piepen. Inmiddels beneden staat er toch een boom in de weg. De fiets raakt de boom, maar de man lijkt ernaast te vallen. Dan blijft het stil. Man en fiets liggen roerloos naast de boom. Met mijn fiets loop ik naar beneden om te kijken hoe het met de man gaat. Moet ik zo meteen 112 Bellen? Hij beweegt als ik nader: "fuck," stoot hij uit en daarna hij staat op. In zijn gezicht zie ik bloed en modder. Hij vraagt of ik een beschadiging aan zijn neus zie, maar ik zie niets. Een dubbele bloedneus met een veeg modder zie ik wel. "Kijk," zegt hij en hij wijst naar beneden "die stronk miste ik op een haar na, dat is mazzel." Hij draagt geen helm zie ik. Dat is zeker mazzel denk ik, dat had veel slechter kunnen aflopen. Goed, ik heb er voor nu genoeg van. Half fietsend en lopend zoek ik het fietspad op. Zaterdag maar weer eens kijken. Op naar huis, naar mijn Tacx.  

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 januari 2010

#20-01-10 Onverhard na 10:30

Onverhard na 10:30Voor bepaalde tijd is het mogelijk om op bepaalde paden legaal onverhard te rijden in het NHD. De boswachter mailde ons het volgende nav onze nieuwsbrief:

De verslagen gelezen over NH-mooiste. Het was inderdaad prachtig in het duin met al die sneeuw en prachtig licht. Maar ja alles is weer voorbij en richten ons weer op een wat meer vertrouwd beeld. (groene duinen) Wat niet vertrouwd is zijn de ondergelopen paden rond de meertjes aan de Uilenvangersweg. Dit komt door spuiwerkzaamheden vanaf Pompstation Bergen. Er is daar een renovatie aan de gang van diverse zuiveringmiddelen die bij opnieuw in gebruik nemen gespoeld moeten worden. Hierbij is rond de 7000 kuub water gepompt op de meertjes. Dit veroorzaakt dus de overgelopen paden. Aan twee kanten van de ondergelopen Uilenvangersweg is middels roodwitte afzethekken de weg afgezet en een omleidingsroute aangegeven. Grofweg loopt de omleidingsroute van IVN gebouw de Uilenvanger in noordelijke richting via de Fuik weer richting Uilenvangersweg. Er kan dus op dit traject ook na half elf gefietst worden.

Wie kent de video nog niet??

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 januari 2010

#18-01-10 Fietswijn

FietswijnWijn is goed voor de innerlijke mensch.
Van een vriendin kreeg ik fles Cono Sur wijn, een Merlot uit 2008, met op het etiket een afbeelding van een fiets.
Aan het etiket lag het dus niet, na openen bleek de wijn ook nog erg lekker; wat zoetig, fruitig fris met een soepele afdronk.
De tekst op het etiket aan de achterkant lokte mij echter naar de website van Cono Sur.
At Cono Sur we do things the natural way. Everywhere you look you will see bicycles propped up against walls and at the end of rows of vines. The bicycle symbolizes Cono Sur's spirit of innovation, passion, commitment and respect for the environment, as well as its persistence in always finding the latest techniques in the vineyards and winemaking, in order to take care of the land where the grapes grow.
Een groene wijn met een leuk verhaal.

De wijn is via het internet te bestellen bij diverse online wijnhandelaren, tevens verkrijgbaar bij de Berger wijnhandel aan de Jan Oldenburglaan te Bergen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 januari 2010

#18-01-10 NW9 op Twitter

NW9 op TwitterIedereen twittert......dus waarom wij eigenlijk niet?

NW9 heeft een eigen Twitteraccount.

Wat we er mee gaan doen.....? Geen idee eigenlijk dat moeten we nog even uitzoeken....zoals The Joker het ooit verwoordde: "I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught one. I just DO things"

Er zullen leuke wetenswaardigheden uit het veld opkomen vrees ik.....omgevallen bomen, controles van boswachters, afgesloten paden of juist nieuwe paden en natuurlijk de laatste updates mbt de website.

groeten
team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 januari 2010

#17-01-10 NW9 nieuwsbrief #16

NW9 nieuwsbrief #16
Zojuist verstuurd!

#NH mooiste was een groot succes
#NH mooiste als vaste route op NW9
#Dijk tot Dijkrace ipv EPE
#Op bezoek bij de beheerders
#NW9 tips

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan even een email met als titel "nieuwsbrief".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 januari 2010

#17-01-10 Lokale weersite

Lokale weersitewat is er belangrijk voor een geslaagd dagje fietsen......juist, het weer! Onderstaande weerwebsite is eigenlijk bedoeld voor windsurfers en kiters maar werkt ook perfect voor MTBers.
Het is eigenlijk een verzameling van allerlei websites op 1 website, het is dus niet meer nodig om buienradar, windfinder, windguru, de webcam van Bergen aan Zee etc. apart te checken.

This website has it all!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 januari 2010

#11-01-10 Dijk tot Dijk race

Dijk tot Dijk raceDoordat EPE werd afgelast en de alternatieve EPE eigenlijk niet meer was dan een gezellig ritje naar de pier en terug, alhoewel sommige daar anders over denken.....is de Dijk tot Dijk race natuurlijk DE race van het seizoen geworden voor de lokale strandrijders.
Die wedstrijdprikkel moet toch een keer uit de beentjes gefietst worden en de onderlinge, overigens zeer gezonde, strijd moet beslecht worden in een officiele race met jury en tijdswaarneming.

Op 14 februari a.s. wordt wederom de oudste strandrace van Nederland georganiseerd. De strandrace Den Helder -Petten v.v. ging in 1995 van start als de "Rabo Strandrace". Inmiddels staat de 43 km lange strandrace bekend als de "Dijk tot Dijk race".
Na vele succesvolle jaren ging Beachbiking Nederland twee jaar geleden op zoek naar de perfecte locatie. Het historische Walvisvaardersdorpje Huisduinen, waaruit rond 1600 Den Helder (Helder) ontstond, bleek vorig jaar de ideale plek voor de start en finish.
Het historische "Huisduiner kerkje" bleek, na wat zoeken na de voorgaande Dijk tot Dijk race, de ideale achtergrond voor de start en finish anno 2010. Voor het ideale sfeertje wordt op 14 februari het startschot om precies 11:30 uur gelost door twee Napoleontische soldaten die een heus kanon uit 1800 zullen laten bulderen.
Komende editie zal daarom voor de vijftiende keer Den Helder-Petten vv worden verreden. Vele deelnemers zijn deze strandrace al die jaren trouw gebleven. Mannen als Ed Scholte en Frans Kingma stonden bij die eerste editie aan de start en zullen er ook op 14 februari weer bij zijn. Samen met nog ruim 300 andere mountainbike liefhebbers gaan zij ook nu weer de strijd met de elementen aan. Een strijd die de afgelopen jaren heel veel verschillende gezichten heeft gekend. Begonnen als competitie wedstrijd verplichte de KNWU ons na een aantal zeer succesvolle jaren dat de verschillende categorieen niet meer gelijktijdig mochten starten. Voor de recreanten een teleurstelling, omdat zij zich nu niet meer konden meten met profs als Bart Brentjens en Jan Weevers. De weersomstandigheden waren ook niet altijd optimaal. Zo zorgde een springvloed in 2007 voor hachelijke momenten voor de deelnemers. Sommigen verdwenen tot ver voorbij de assen in het kolkende Noordzeewater en werden gedwongen halverwege bij Callantsoog voor een veilige terugweg over de fietspaden door de duinen te kiezen.
De strandrace bracht ook legendarische winnaars. De al eerder genoemde Ed Scholte was in de beginjaren onverslaanbaar. Oud-Olympisch kampioen Bart Brentjens wist een aantal malen de hoogste trede op het ereschavot te bereiken. Voor Jan Weevers, de man uit Hengelo, was Den Helder-Petten vv 1 van zijn meest geliefde strandraces. Gerben de Knegt en Thijs Al stonden ooit op de hoogste trede. De laatste jaren was het steeds stuivertje wisselen tussen Sander Lormans en Ramses Bekkenk. Op 14 februari aanstaande zal ook de strijd om de Dijk tot Dijk kei waarschijnlijk weer tussen hen gaan.

Beachbiking Nederland heeft er ook dit jaar weer alles aangedaan om DE perfecte strandrace te organiseren. Met Huisduinen als startlocatie, heeft men de ideale plek voor de komende jaren gevonden. Op het voormalige marineterrein, (O.S.&O terrein), vlak naast de start- en finishlocatie is voldoende ruimte voor de deelnemers om te parkeren. De inschrijving is in het oude dorpsschooltje dat tegenwoordig is ingericht als Buurthuis, de start naast het nostalgische Huisduiner kerkje en de finish langs het Napoleontische fort Kijkduin naar het "Dorpsplein" zijn fotogenieke plekken.
Je hebt je nog niet ingeschreven voor de Dijk tot Dijk race 2010? Vergeet dan niet zo snel mogelijk naar www.beachbiking.nl te gaan om dit alsnog te regelen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 januari 2010

#09-01-10 Toch een EPE

Toch een Egmond-Pier-EgmondKlik hier voor alle 424 foto's.

Vanochtend nadat bekend werd dat EPE 2010 afgelast werd deed de tamtam snel zijn werk. Binnen een uur werd iedereen via SMS, mail, diverse fora & twitter op de hoogte gebracht van de alternatieve EPE. De teleurstelling van de afgelasting leek snel vergeten. Om 12:00 verzamelen in het Sportcafe, een bakkie leut/troost en vele gesprekken over het onbegrip van de afgelasting waarna er om 12:30 rustig naar het strand werd gereden, waar om 13:00 uur precies Ton Kramer het startsein gaf aan zo'n 250-300 bikers. De route was enigzins gewijzigd; tot de pier, de pier aantikken en over het strand weer terug zonder de lus bij Castricum. Het ging gelijk volle bak, 50km/h en om 13:22 tikte Michel Achterberg van Team Onyva als eerste de pier aan, de terugweg ging "iets" langzamer...... er ontstond een kopgroep van zo'n 15 man waaruit Michel Achterberg zo'n 500 mtr voor de meet(een streep in het zand) wegspurtte. Onder luid geklap van Ton Kramer en de vele aanwezige toeschouwers kwam hij als eerste over de streep. Daarna werd er, onder het genot van heerlijke sate + toebehoren, nog lang nagepraat in het sportcafe over deze onvergetelijke, schitterende dag.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 januari 2010

#09-01-10 EPE afgelast

Strandrace Egmond-Pier-Egmond is afgelastOnbegrijpelijk dat ze het pas om 1 uur 's nachts afgelasten. Dezelfde weersverwachting werd al enkele dagen eerder voorspeld. Het KNMI heeft het trouwens over lichte sneeuwval:
In de ochtend sneeuwt het in het zuidoosten licht. De sneeuw breidt zich in de loop van de middag noordwestwaarts uit. In de avond sneeuwt het in het grootste deel van het land licht. Door de combinatie van wind en sneeuw is er vooral in de kustprovincies een sneeuwjacht en de vorming van sneeuwduinen. De temperatuur klimt op tot min 2 graden, maar door de (vrij) krachtige noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur tussen de -5 en -10 graden.

Onterecht afgelast of niet.....om 13:00 starten de lokale bikkels uiteraard gewoon voor een alternatieve(is there any...) Egmond Pier Egmond. Uiteraard is NW9 daar ook bij aanwezig.

 De Egmond-Pier-Egmond mountainbikerace die vanmiddag 13.00 uur van start zou gaan is afgelast. In samenspraak met de Gemeente Bergen is besloten dat het helaas niet meer verantwoord is om deze race te laten plaatsvinden vanwege de ineens sterk verslechterende weersomstandigheden die voorspeld worden.

 Het KNMI heeft vrijdagavond een voorwaarschuwing extreem weer afgegeven. In het hele land wordt zware sneeuwneerslag voorspeld in combinatie met een krachtige noordoostenwind en een grote kans op het ontstaan van sneeuwduinen. Door de wind wordt er een gevoelstemperatuur voorspeld van -15 graden. Doordat de waarschuwing op nationaal niveau is opgeschaald naar een formele voorwaarschuwing acht de organisatie het niet meer verantwoord om dit evenement te kunnen laten plaatsvinden. De veiligheid van deelnemers, toeschouwers en ook vrijwilligers zou in gevaar kunnen komen, de organisatie wil daarin geen risico's nemen.

Op zondag 10 januari staat de 38e PWN Egmond Halve Marathon gepland, waarvoor ruim 17.500 mensen zich hebben ingeschreven. Vanmiddag om 13.00 uur zal definitief bekend worden gemaakt of deze wedstrijd door kan gaan.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 januari 2010

#08-01-10 EPE parcours gewijzigd

EPE parcours gewijzigdEgmond-Pier-Egmond bereidt zich voor op een van de zwaarste edities uit de 12-jarige historie. De wijziging in dit parcours bevindt zich bij de strandopgang van Castricum aan Zee. Normaal maken de renners via de trappen en de parkeerplaats een ronde, nu rijden ze op het plateau een kleine ronde om daarna weer terug te keren naar het strand. Ramses Bekkenk schreef alle strandraces al eens op zijn naam, behalve Egmond-Pier-Egmond. Hij is de specialist van het zware parcours, dus is de wedstrijd van morgen in zijn voordeel. Gabrielle Rovers won "Egmond" daarentegen twee maal, net als haar voorbeeld Leontien van Moorsel. Rovers is daarom gebrand op een overwinning zaterdag, om de eerste renster te zijn die deze zware strandrace drie maal won. "Ik heb de afgelopen weken van en naar mijn werk gefietst over het strand, dus ik ben bekend met de huidige omstandigheden", aldus Rovers.

De organisatie doet verder een dringend beroep op zijn deelnemers en het publiek. Er wordt, net als vorig jaar, een snijdende noordoosten wind verwacht met een gevoelstemperatuur die ver beneden het vriespunt daalt. Aan het publiek wordt gevraagd zich vooral extra warm aan te kleden. De deelnemers wordt geadviseerd hun coach te benaderen of een gespecialiseerde fietsenzaak (vanavond koopavond tot 21:00) in verband met de kleding tijdens de wedstrijd.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 januari 2010

#07-01-10 Winterwonderland

Winterwonderland

woorden schieten te kort.....groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 januari 2010

#03-01-10 NH Mooiste was mooi!

NH Mooiste was mooi!Mooier krijg je het niet.....
Alle gidsen hartelijk dank voor hun inzet en uiteraard alle deelnemers dank voor de overweldigende belangstelling.
Verder gaan wij er niet te veel woorden aan vuil maken, dat mogen jullie doen:

"Het is bijna te zot voor woorden, maar ik kom momenteel de straat niet uit met de auto. Ik moet daarvoor een bruggetje nemen maar wanneer de wagen bijna boven is glijd ie weer achteruit de straat in... Na een halfuur prutsen (vooruit bruggetje op glijden, achteruit, van de linkerkant, van de rechterkant) de handoek in de ring gegooid. Ik baal als een stekker maar ben er niet bij deze eerste Noorhollands Mooiste."

"Dank voor de goede organisatie. Vanmorgen vroeg opgestaan en vol goede moed op de fiets gestapt richting Bergen. Helaas heb ik het einde van Heerhugowaard niet gehaald. Door een behoorlijke schuiver een kapotte knie, maar erger nog, een gebroken remhendel. Ik hoop dat de rest zonder brokken heeft weten te finishen. Balen dat ik het niet heb kunnen meemaken.""Wat een waanzinnige tocht!! Een dergelijk mooie tocht zal je niet vaak in je leven rijden. Sneeuw in combinatie met het doorbrekende zonnetje en dan het fantastische landschap...geniaal."

"Bedankt voor het organiseren van deze rit, hij was fantastisch!"

"Het was uniek! Dik onder nul, strakblauw, zon, 15 cm sneeuw en geen wind."

" Het was een prachtige tocht. Niet makkelijk, maar ook niet extreem zwaar. Iedereen die dacht dat je met sneeuw niet zou kunnen fietsen, heeft zich deerlijk vergist. Mooier wordt het niet en dichter bij je eigen wintersportgevoel kun je in Nederland niet komen."

"Ik wou bij deze NW9 bedanken voor het gidsen, de foto's en de mooie tocht."

" Bedankt voor een geweldige tocht. Onder deze omstandigheden heb ik nog nooit gefietst. Het was moeilijk, zwaar, maar een fantastisch avontuur."

"Fantastische rit. Ik heb zelden in zo'n aparte omgeving gefietst.
Bedankt voor het gidsen, want dat was wel nodig.""Dank aan de gidsen voor het ons op sleeptouw nemen. Het was schitterend vandaag in jullie speeltuin. Wat het weer betreft hadden we het niet beter kunnen treffen. Nooit gedacht dat het duingebied zo breed was en zo afwisselend. Het was het opstaan om 06.00 u meer dan waard ! Hier komen we zeker nog een keer terug."

"MTB-NW9 bedankt."

"Dit was weer een fantastische dag. Geweldig georganiseerd, mooi weer en een prachtige omgeving. Ik heb genoten en zit nu lekker rozig te wezen en na te genieten. Bedankt"

"Soms worden er juweeltjes georganiseerd. Dit was er 1 van."

"Prima geregeld en goed uitgegpste route, top mannen."

"Hulde voor de prachtige dag. Een prachtige dag in weer, omgeving, maar ook in organisatie. Ik heb heel erg genoten."

"Wat hebben wij genoten zeg!
We waren reservisten, en zeker niet de eerste op de lijst...
Wat we kunnen zeggen tegen een ieder die dit voor ons mogelijk gemaakt heeft; de thuisblijvers hebben altijd ongelijk!"


groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 januari 2010

#02-01-10 NH mooiste gaat door

NH mooiste gaat doorin tegenstelling tot NH langste, die afgelast is vanwege het weer, gaat NH mooiste gewoon door. Het is immers heel mooi in de bossen, duinen & polders.
Vanochtend hebben we een deel van het parcours gereden en het is geen kattenpis met de 10cm sneeuw die er ligt maar je rijdt wel door winterwonderland.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 december 2009

#26-12-09 CDA: stop met duinkaart

Oproep CDA: PWN stop met die duinkaartVerkiezingsstunt of echt haalbaar? De christenen zullen zo hun redenen hebben.
Feit is dat PWN liever minder dan meer mensen in het duin ziet en mensen van buiten regio moeten volgens PWN maar in de eigen regio recreeeren of naar de gratis Staatsbossen.
Eigenlijk een heel raar standpunt aangezien de duinen eigendom zijn van de provincie NH(de belastingbetaler) en PWN de duinen slechts beheert. De provincie is dan weer enig aandeelhouder van PWN. Die zijn dus aardig op elkaar aangewezen zou je zo zeggen....
Het CDA is natuurlijk ook niet heilig en ziet de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 met rasse schreden naderen......en ene Geert W. hun hele tuin leeghalen. Wat doe je om het volk achter je te krijgen? Juist!

Wat ons betreft kan dat tientje per jaar er wel af! Al is het wel raar dat je eigenlijk 2 keer betaald om een beperkte tijd op een beperkt aantal paden te mogen fietsen.
De duinen als melkkoe?
Ach ja, hobbies kosten nou eenmaal geld!

IJmond -
"PWN, maak een einde aan de betaalde duinkaart." Dat is de oproep van het gezamenlijke CDA in de IJmond, minus CDA Beverwijk.
Het CDA doet een oproep aan PWN om de entreeheffing te beeindigen. De reden is dat veel bewoners vanwege de duinkaart nooit naar het duin komen.
De afschaffing van de duinkaart is in het belang van de volksgezondheid, de recreatie en het toerisme. Veel natuurgebieden zijn vrij toegankelijk, zo is een ander argument.

Duinbeheerder PWN voelt er weinig voor om gehoor te geven aan de oproep vanuit de politiek. Het systeem bevalt erg goed.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

24 december 2009

#24-12-09 Spekgladde duinen

Fietsen in spekglad duin vrijwel onmogelijk

Met de juiste bandenkeuze kom je een heel eind!Het Noord-Hollandse duingebied is bijna onmogelijk te bewandelen of te befietsen. De paden zijn extreem glad. Duinbeheerder PWN heeft bij de ingangen waarschuwingsborden geplaatst.

Een bezoek aan de duinen is momenteel een riskante onderneming. Het is een hele kunst om je staande te houden, net als op veel binnenwegen in de bebouwde kom. Er hebben zich al diverse valpartijen in het duin voorgedaan.

De extreme gladheid is zowel op de verharde als onverharde paden. De sneeuwlaag is in een pure ijsplaat veranderd. Dat is mede te wijten aan de lichte dooi, zo meldt boswachter Ronald Slingerland. Hij merkt op dat de dooi niet doorzet. Op deze manier kan de gladheid nog wel een tijdje duren, vooral in de bossen.

Duinbeheerder PWN is zeer terughoudend met strooien, vertelt de boswachter. Zout strooien is vanwege het effect op de natuur uitgesloten. Op beperkte schaal wordt wel duinzand gestrooid. Maar het effect hiervan is beperkt. "De ijspaden zijn erg oneffen", aldus de boswachter.

Ronald Slingerland en zijn collega's hebben voor het publiek waarschuwingsborden gemaakt. De bedoeling is dat er bij elke duiningang een bord komt te hangen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 december 2009

#22-12-09 eindejaarskaart

eindejaarskaartgroeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

22 december 2009

#22-12-09 expositie 'Winterstop'

expositie "Winterstop"ondergetekende heeft naast NW9 ook nog een baan......als fotograaf. Tot en met 24 januari exposeer ik samen met andere kunstenaars in het voormalige pand van Schuurman aan de Koelmalaan. Het thema van de expositie is "Sport".
Klik voor het volledige adres en openingstijden even op de bovenstaande foto.
Van mijn hand zijn een 40-tal MTB foto's tentoongesteld die ik in de afgelopen 3 jaar gemaakt heb.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 december 2009

#14-12-09 NH mooiste vol

NH mooiste volhet maximum aantal deelnemers wat we voor deze eerste keer willen toelaten is bereikt. Je kan je nog wel aanmelden maar dan kom je op de reservelijst en schuif je door als iemand zich afmeld.

Sorry. Je kan natuurlijk ook gewoon NH langste gaan rijden. Dan krijg je wel koek en zopie, een klaarover en een stempelkaart.
Bij ons krijg je nl. helemaal niets.....nou ja, een hele mooie, gezellige rit...dat dan weer wel.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 december 2009

#14-12-09 NH mooiste bijna vol

NH mooiste bijna volSpontaan en met het oog op kwaliteit hebben we voor een beperkt aantal MTBers geprobeerd een leuke gegidste rit uit te zetten. We hebben niet voorzien dat de animo zo overweldigend zou zijn. Daarom hebben we besloten om bij een, voor ons hanteerbaar aantal inschrijvingen de grens te trekken. Deze grens is bijna bereikt.
We hebben nu, 14-12 om 13:25 uur, nog 5 plaatsen voor NH mooiste, dan zitten we echt tjokvol. Degene die zich daarna aanmelden komen op de reservelijst, als er mensen alsnog afhaken schuiven de reserves door.

De ingeschrevenen ontvangen binnenkort een email met daarin de laatste informatie en het huisreglement voor NH mooiste.

Daarnaast hebben we niet de intentie de organisatoren van NH langste concurrentie aan te bieden. We betreuren dat mogelijk die suggestie onbedoeld gewekt is.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 december 2009

#09-12-09 NH mooiste voor goed doel

Noordhollandsch mooiste voor goed doelGisteren werden we er op gewezen dat de opbrengst van Noordhollands langste(in de volksmond ook wel noordhollands saaiste...) volledig aan een goed doel('t Praethuys) geschonken word.
Wij realiseren ons ter dege dat er bikers meefietsen met Noordhollandsch mooiste die normaal gesproken Noordhollands langste zouden gaan fietsen. Op deze manier loopt het goede doel natuurlijk "financiele schade".
Dit willen wij niet op ons geweten hebben.

Tijdens Noordhollands mooiste zal er dus een vrijwillige inzameling zijn voor een nog te bepalen goed doel.(uiteraard is dit doel ruim voor 3 januari bekend)
Wij zitten te denken aan een goed doel in de regio die iets met sport doen....SUGGESTIES ZIJN WELKOM!!!!! We hebben er al een aantal op het oog....maar kiezen blijft lastig.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

7 december 2009

#07-12-09 Noordhollandsch mooiste

Noordhollandsch mooiste zondag 3 januari 2010Omdat de toertocht noordhollands langste van vorig jaar ons, en met ons vele anderen, enorm tegenviel qua MTB ervaring, hebben we besloten zelf een gegidste rit te organiseren op zondag 3 januari.
We willen uiteraard niet arrogant klinken, maar we zijn van mening dat er toch wel een iets uitdagender parcours gevonden kan worden in de regio. Een parcours wat in ieder geval voor meer dan 80 procent onverharde paden bevat, enig hoogteverschil, wat singletracks en uiteraard de prachtige Noordhollandsche natuur en vergezichten.

Op zondag 3 januari organiseren we dus Noordhollandsch mooiste. De gegidste rit begint en eindigt bij Duinvermaak en gaat door het NHD, over het strand, over gedeeltes van het Schoorlse parcours, over prachtige, onverharde polderwegen en dijken. Gegarandeerd dat er paden bijzitten waar je nog nooit over gereden hebt of uberhaupt het bestaan niet van wist.
De rit zal zo'n 60km mooi zijn en is voor alle nivo's geschikt; van toerrijder tot vergevorderde fanatiekeling aangezien we met verschillende nivogroepen zullen rijden.(uiteraard moet je wel in staat zijn om 60km in geaccidenteerd terrein te kunnen rijden, enige conditie is dus wel vereist)Hoe gaat dat nou in zijn werk zo'n "gegidste rit"?

De route is niet uitgepijld, je volgt de gids. NW9 zorgt voor de gidsen. Deze gidsen rijden met een GPS met daarop de route. De gidsen nemen ieder een groep(max. 10 personen) op sleeptouw. Iedereen kan zelf zijn nivogroep kiezen. De snelste groep start als eerste, iedere volgende groep start snel daarna.(Iedereen is binnen 10 minuten onderweg)
Hoewel we in verschillende nivogroepen rijden is het geen wedstrijd en staat het plezier, de gezelligheid en het samen genieten van de schitterende natuur voorop! (Nee, we zijn geen sekte.....)
Als je het tempo van de door jezelf gekozen groep niet kan bijhouden dan stop je gewoon en wacht je op de route tot de volgende groep je "opraapt" en sluit je daarbij aan.(deze rijden immers dezelfde route)
Je komt dus uiteindelijk altijd automatisch in de juiste groep terecht.

Aanmelden is verplicht en kan tot 29 december 2009!!! Iedereen moet zich persoonlijk aanmelden. Dus niet jezelf aanmelden en op 3 januari ook nog 4 vrienden/vriendinnen meenemen.....We moeten immers weten hoeveel gidsen we nodig hebben. Aanmelden kan door ons een mail te sturen met daarin je volledige naam en mobiel telefoonnummer.

Wie, wat, wanneer, waar, weer en waarom:
#Wie: Iedereen met een beetje redelijke conditie.
#Wat: Een gegidste rit van ongeveer 60km(minimaal 80% onverhard)in nivogroepen van max. 10 bikers
#Wanneer: Zondag 3 januari 2010  8:30 aanwezig, 9 uur vertrekt de LAATSTE groep!!!
#Waar: het parkeerterrein voor Restaurant Duinvermaak te Bergen. Zowel start als finish.
#Weer: Weer of geen weer, het gaat gewoon door! Thuisblijvers hebben immers altijd ongelijk.
#Waarom: Omdat wij denken dat er wel 60km mooi te fietsen is in de regio.
#Kosten: Gratis. Wel is er voor het NHD een toegangskaart verplicht. Deze kan met gepast geld, 1,50 euro, uit de automaat gehaald worden. Deze automaat staat op 500 meter fietsen van Duinvermaak. Haal deze toegangskaart wel vantevoren maar wel op de dag zelf, kaartje is alleen op de aanschafdatum geldig, als we eenmaal rijden stoppen we niet meer bij de automaat aangezien dat opstoppingen veroorzaakt. Koop dus een kaartje en doe dit op tijd, de boetes liegen er niet om; 60 euro!
#Koek en zopie: onderweg is er geen koek en zopie. Uiteraard is er tijd om even een reepje oid te eten. Deze moet je echter wel zelf meenemen. Achteraf kan je bij Duinvermaak zoveel eten en drinken als je wilt......uiteraard op eigen kosten; we zijn nl. wel goed maar niet gek!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 december 2009

#05-12-09 Al in gips

2 weken gips voor MTBer/CXer Thijs Alonze "local" hero Thijs Al is 2 weken uit de roulatie. Een slechte start van het seizoen.
Thijs, die inmiddels niet meer zo "local" is aangezien, hij in de betuwe woont, trainde vroger zeer regelmatig op Schoorl en staat nog steeds op een respectabele plaats 5 in de recordlijst van het Schoorlse MTB parcours met een record van 7 jaar geleden.....Thijs, Bij deze dagen wij je uit om dat eens aan te scherpen!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

4 december 2009

#04-12-09 Stuivende duintoppen

Duintoppen bij Castricum mogen volop stuivenVroeger leerden wij altijd: "Duin belopen, zeewering slopen"
Je vertrapte het helmgras en de duinen waaiden weg....nu blijkt men expres het helmgras te verwijderen. Wij weten alleen dat het hele mooie plaatjes op kan leveren.
We schreven er al eerder over op MTB NW9.

De harde novemberwind kwam de duinbeheerders van PWN in Castricum goed uit. Ze hadden net een stuk zeeduin stuifklaar gemaakt. Stuiven deed hij.

In het zeeduin tussen Castricum en Heemskerk is in de afgelopen weken een maandlandschap ontstaan. Dat is gebeurd met behulp van machines. De bedoeling is dat het gebied, 2,5 hectare groot, gaat stuiven. Dat is goed voor de natuur.

De ingreep heet met een moeilijk woord redynamiseren. Hiervoor is de begroeiing afgeschrapt tot aan het kale zand. Eerder deed PWN een kleiner project in Heemskerk.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 december 2009

#01-12-09 SBB gaat kappen

Gedeeltes bos Schoorl worden gekapt na vuurzee

Cursief

Op een aantal plekken wordt bos in de Schoorlse Duinen gekapt. Op andere plaatsen worden runderen ingezet om vergrassing van verdwenen heidevelden tegen te gaan. Deze maatregelen overweegt Staatsbosbeheer na de grote brand in het natuurgebied van drie maanden geleden.

Eind augustus raasde een vuurzee door het bos en duingebied van 1800 hectare. Het getroffen gebied is uiteindelijk honderd hectare. Aanvankelijk werd uitgegaan van een grotere oppervlakte

Staatsbosbeheer grijpt de verwoesting aan om open plekken te creeren, totaal zo'n tien hectare. "Dan kan een natuurlijke vegetatie ontstaan", zegt boswachter Frans Erinkveld tijdens een tochtje door het getroffen gebied. De maatregelen zijn nog niet definitief. Staatsbosbeheer beslist er volgende week over. De trieste aanblik van een zwartgeblakerd natuurlandschap is na drie maanden goeddeels verdwenen. Op veel plekken is nieuw groen zichtbaar geworden. "Kijk hier, een vers jong eikje", wijst Erinkveld op groene blaadjes naast een gitzwarte den. "Voor mij is dat echt een wondertje. Hier zie je de kracht van de natuur."

Een gebied van zo'n 300 hectare zal worden omrasterd. Tegen vergrassing worden waarschijnlijk vijftien Galloway's ingezet. Erinkveld: "Op lange termijn waren we dat al van plan. Door de pyromaan is dit versneld."

De brandstichter is niet gepakt, ondanks een flink aantal tips.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

30 november 2009

#30-11-09 uit de oude doos

Uit de oude doos

Ergens op een stoffig schijfje van 19 november 1996 kwamen we onderstaand artikel tegen, ruim 13 jaar geleden.Vijftien kilometer afzien in het duingebied van Schoorl

Het bos is nat. Het pad van een meter breed zompig en slipperig. Het achterwiel van de fiets glipt geregeld weg. Om de klim naar boven te kunnen halen moet er nog een keertje worden aangezet. Op de pedalen, in het spoor van boswachter Frans Nieuwenhuizen, op een degelijke damesfiets. Een verkenning van de nieuwe mountainbike-route door het Schoorlse duingebied. Vijftien kilometer lang afzien.

Het aantal mountainbikers in het Schoorlse duingebied is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De fietsers bleven echter niet rijden op de fietspaden. De mountainbike is gemaakt voor het terreinrijden, dus weken ze uit naar wandelpaden in het duingebied. Wandelaars en terreinfietsers raakten geregeld in conflict. Ook ruiters waren de mountainbikers liever kwijt dan rijk.

Staatsbosbeheer heeft vervolgens besloten een mountainbikeroute uit te zetten door het duingebied. De route moest uitdagend genoeg zijn, om te voorkomen dat de mountainbikers alsnog hun eigen route uitstippelen. De boswachters wilden niet over een nacht ijs gaan. Ze staken hun licht op bij andere terreinen van Staatsbosbeheer, hoe daar de zaken waren geregeld.

Ondanks die voorbereiding werd tijdens de aanleg van de baan duidelijk dat de verschillende groepen recreanten niet helemaal gescheiden konden worden. Op tien plaatsen kruiste de mountainbikeroute een ruiterpad. De fietsers die de route al in gebruik hadden genomen, hadden al snel mot met de ruiters in het duingebied.

Staatsbosbeheer wijt de incidenten mede aan het gegeven dat de baan nog niet klaar was. De kruisingen met wandel- en ruiterpaden waren nog niet aangegeven met waarschuwingsborden. Bovendien moest het groen nog worden gedund, zodat de punten een stuk overzichtelijker worden. De komende dagen legt Staatsbosbeheer de laatste hand aan die afrondende werkzaamheden.

Het eenrichtingstrace begint en eindigt bij de duinrand achter het Witte Huis in Aagtdorp, daar waar de Duinweg en het fietspad, de Postweg, bij elkaar komen. Een spoor van een meter breed loopt tussen het geboomte steil omhoog. Boswachter Frans Nieuwenhuizen rijdt met zijn terreinfiets in een klein verzet omhoog. De klim door het zand is zwaar.

De route is deels aangelegd over sleeppaden, waarlangs gekapt hout wordt afgevoerd. Ook de bestaande crossbaan is in de route opgenomen. Waardevolle stukken bos zijn gemeden. De boswachter vindt het de mooiste route van Nederland. Maar niet iedereen is daar even blij mee. Zo heeft de politiek in Schoorl al de vrees geuit dat de route meer mountainbikers zal aantrekken. Staatsbosbeheer ziet echter geen andere mogelijkheden om terreinfietsers en de andere recreanten uit elkaar te houden. Frans Nieuwenhuizen: "Staatsbosbeheer heeft behalve natuurbeheer ook recreatie als doelstelling. Mensen vergeten dat weleens. Los daarvan is de mountainbikeroute gewoon noodzakelijk, omdat het anders uit de klauwen loopt." De boswachter knijpt in de remmen als het fietspad een ruiterpad kruist. "De boompjes worden weggehaald om het kruispunt overzichtelijker te maken. Je kunt duidelijk zien wanneer er ruiters naderen. De mountainbikers moeten voorrang geven aan 'gewone' fietsers, wandelaars en ruiters." Maar als mountainbikers die regel aan de laars lappen, houdt het ook voor Staatsbosbeheer op, beaamt Nieuwenhuizen.

Over verdraagzaamheid gesproken. De boswachter heeft de laatste weken al heel wat telefoontjes gehad. Met name van ruiters, die zich afvroegen wat de mannen van de Schoorlse boswachterij had bezield om een pad aan te leggen voor die pest-fietsers, bij hun ruiterpaden. "Ik heb daarop maar geantwoord dat er ook pest-ruiters zijn. Achteraf moesten ze dat ook toegeven. Ik denk dat iedereen aan elkaar moet wennen. Het is allemaal nog nieuw."

De fietstocht gaat verder, zo goed en zo kwaad als het kan. De route is voor een fiets met brede banden en twintig versnellingen met flinke inspanning te doen. Op een gewone fiets is het een martelgang. De route loopt langs steile hellingen, zodat een stuurfoutje kan leiden tot een buiteling van een meter of tien. De fietser komt van alles tegen: grote boomwortels, kuilen van vijftig centimeter, snelle afalingen en beklimmingen waarbij de fietser tot op de bodem moet gaan.

De route loopt over een afstand van 650 meter over een gewoon fietspad. De mountainbikers moeten hun snelheid op dat stuk aanpassen. Op het vijftien kilometer lange parcours zijn wedstrijden verboden. Staatsbosbeheer wil zo ongelukken voorkomen. De mountainbikeroute wordt zaterdag officieel geopend. De boswachter benadrukt het nog maar eens. "De mooiste van Nederland."

De mooiste van Nederland, klopt nog altijd als een bus..zelfs na 13 jaar.

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 november 2009

#27-11-09 Onyva reizen

Onyva reizenOnyva clinics, tochten & verhuur heeft sinds vorig jaar ook een MTB reis in haar programma zitten. De 3-landentour is een grensverleggende reis door Nederland, Belgie en Duitsland. In een week tijd doorkruis je 3 prachtige nationale parken. Prachtige landschappen, uitdagende singetracks, straffe klimmen, verrassende overnachtingsadressen & gezelligheid zullen zeker niet ontbreken.
Bovenstaande flyer zal je de komende tijd zo hier en daar wel tegenkomen bij een toertocht of winkel.
De nieuwe data voor het voorjaar staan op de site.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

27 november 2009

#27-11-09 update GMA

update Geestmerambacht