26 november 2012

#26-11-12 Klankbordgroep fietsmaatregel

Klankbordgroep fietsmaatregel PWNDinsdag 20 november kwam de "Klankbordgroep Fietsmaatregel PWN" weer bijeen in Johanna's Hof te Castricum. In de KBG zitten wandelaars, trimmers, natuurorganisaties en fietsers; zowel toerfietsers als sportieve fietsers en uiteraard de beheerder, PWN.

De fietsmaatregel
De KBG bespreekt eens per jaar de, door sommigen als belachelijk bestempelde, fietsmaatregel die in het Noordhollands Duinreservaat van toepassing is. Ook wij hebben een uitgesproken mening over de fietsmaatregel. Iedereen kan daar zijn zegje doen over het wel en wee in het duin.
De fietsmaatregel is destijds ingevoerd met als doel de hinder tussen de recreanten te verminderen. Eigen onderzoek van PWN heeft aangetoond dat de fietsmaatregel niet zorgt voor een afname van deze onderlinge hinder, toch houdt PWN angstvallig vast aan deze, voor de fietsers sterk beperkende, maatregel.
Iedere bijeenkomst is meestal een kopie van de vorige; 1 wandelaar klaagt steen en been over met name groepen fietsers. Deze keer bleek echter dat deze dame bewust op het pad blijft lopen als er een groep nadert......en vind dat wij ondergeschikt zijn aan de wandelaars.......welkom in de wondere wereld van de verdraagzaamheid.
De overige leden van de KBG hebben nagenoeg geen hinder van andere recreanten en hebben het thema "Delen en Genieten" hoog in het vaandel.

Voorstel tot verruiming
Omdat wij veel klachten/berichten ontvangen over het drukke Bovenpad(het onverharde pad tussen de Zeeweg in Bergen en de Woud weg bij 't Woud) hebben wij in de KBG voorgesteld tot een kleine verruiming van de fietsmaatregel.
Ons voorstel:
Wij zouden graag willen polsen hoe de KBG staat tegenover het verruimen van de mogelijkheden in het gebied tussen De Zeeweg van Bergen en 't Woud.
Daar loopt nu 1 pad(Bovenpad) waar alle fietsers over moeten omdat er geen andere mogelijkheid beschikbaar is momenteel.
Wij horen uit onze achterban, en constateren dit ook zelf, dat het daar soms heel erg druk is met alle gevolgen van dien; opstandige wandelaars en bijna-confrontaties bijvoorbeeld.
Het pad is de enige onverharde verbinding tussen PWN-Noord en de MTB route van Schoorl enerzijds en anderzijds de zuidelijke PWN duinen tot aan Wijk aan Zee.
Het PWN gebied wat grenst aan de Schoorlse duinen is in het weekend enorm populair onder wandelaars, trimmers en fietsers. De fietsers pakken tot half een zelf samengestelde route en duiken dan het MTB parcours van Schoorl op.
Tot half 11 rijden ze rond in het PWN gebied tot 't Woud waarbij het Bovenpad nu vaak zowel heen als terug gepakt word omdat er geen onverhard alternatief terug richting Bergen is.
Wij zijn van mening dat als je de mogelijkheden om onverhard te fietsen iets uitbreid, tot bijv. De Verbrande Panweg, je een groot deel van deze problemen oplost en eventuele escalatie voorkomt door de druk van het Bovenpad enigzins te verlegen naar de Verbrande Panweg. De fietsers kunnen dan een ronde rijden waar dit nu niet mogelijk is.

De Verbrande Panweg is breed, ligt in overwegend bebost gebied en word ook geregeld door auto's bereden; wat dat betreft valt hij binnen de gebiedscriteria die PWN hanteert voor de fietsmaatregel.

Ons voorstel werd, zonder enig onderzoek, met enkele korte zinnen resoluut van tafel geveegd door PWN. Het past niet binnen het beleid van PWN en zou een te grote impact hebben op de mogelijkheden voor de wandelaar.......zucht.

Zorgelijk
Wat wel een zorgelijke ontwikkeling blijkt is de agressie jegens boswachters van PWN. Toegegeven, de fietsers zijn de groep met de meeste en soms ingewikkelde regeltjes en zullen dus ook de meeste bekeuringen ontvangen; 21% van de bekeuringen betreft fietsers.
Als je fout bent in het PWN gebied weet je dit donders goed. Wees dan ook zo mans om die bekeuring te incasseren, fiets niet weg of ga in disucussie(of erger) met de boswachter........die voert ook alleen maar het beleid van zijn/haar werkgever uit. Zie die 85 euro als een contributie voor de sportvereniging.........

Verder conclusies van de registraties van PWN:

  • Duinkaartbezit onder fietsers is bovengemiddeld hoog.
  • De meeste fietsers gedragen zicht correct.
  • 21 maal sporen aangetroffen op verboden lokaties
  • 5 maal een fietser aangetroffen op een ruiterpad
  • 14 klachten van wandelaars jegens fietsers
  • 100 fietsers reden door na het geven van een stopteken
  • 60 bekeuringen per jaar voor fietsers
  • Aantal groepen neemt toe, ook het totaal aantal fietsers
  • Intimiderend groepsgedrag, weerstand bieden, schelden, beledigen en bedreigen bij aanhouding nemen verontrustend toe.

Laten we proberen om het met zijn allen gezellig te houden in de duinen. Iedereen begaat wel eens een overtreding.....ook de boswachter en dus begrijpt hij ook als jij er 1 maakt, maar wees wel een vent als je gepakt word; stop en doe dan ook niet kinderachtig en je bent natuurlijk een vreselijke loser als dan een grote bek opzet of erger..........

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 november 2012

#21-11-12 Dun door de broek

Dun door de broek in het NHDDe Schotse hooglanders blijven voor veel wandelaars en joggers een angstig iets. De journalistieke objectiviteit is ver te zoeken in het onderstaande artikel en het lijkt een persoonlijke hetze jegens deze uiterst vriendelijke, nuttige en supercool uitziende hippiekoeien.

Kennemerland
Een freelance medewerkster van Dagblad Kennemerland en de IJmuider Courant had onlangs een angstige ervaring in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Zij werd belaagd door een Schotse Hooglander. Er zat nog maar een ding op: rennen voor haar leven.
Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 november 2012

#03-11-12 Het Bovenpad van PWN

Het Bovenpad van PWNEen van de mooiste paden van het NHD-Noord is waarschijnlijk het Bovenpad tussen De Zeeweg/Franschman en 't Woud. Heerlijk snel en glooiend, toegegeven weinig technisch en doodzonde en onverstandig dat er geen ander alternatief terug is naar Bergen.
Dit maakt het pad op sommige momenten een ware snelweg vol met mountainbikers, het zij zo; beleid is soms onbegrijpelijk.
Vanochtend viel me op dat er op de slechte plekken onderhoud gepleegd is, op andere plekken is het pad totaal vernield door hetzelfde voertuig wat dit onderhoud gepleegd heeft zo leek het.
De diepe geulen vanaf de Voertklim en op diverse andere natte plekken hadden namelijk een andere oorzaak; PWN is bezig om een superdeluxe uitkijkpunt aan het maken met een enorme trap als toegangsweg. Bovenop heb je een prachtig uitzicht over Bergen aan Zee enerzijds en Alkmaar anderzijds. Via dezelfde gigantisch mooie trap, met 2 bochten erin en verschillende breedte van de treden dien je weer je pad te vervolgen.
De trap is een ware TTF, echter is fietsen op toegangspaden naar uitzichtpunten niet toegestaan volgens de PWN website.
Is een trap een pad...........?

Kortom: Het Bovenpad is behoorlijk stuk gereden, diepe geulen vol water en veel modder en binnenkort een mooie trap rijker.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9