9 juni 2009

#09-06-09 Eikenbos kaal maar niet dood

Eikenbos wel kaalgevreten, maar niet doodZo is het 3 maanden rustig op NW9 en dan opeens............

Heemskerk - 
'Wel kaalgevreten, maar niet dood'. Met die woorden neemt Hidde Posthuma van duinbeheerder PWN de ergste zorgen over de winterkale eiken in het duingebied weg.  Dat de eikenbomen er momenteel niet florissant uit zien, staat evenwel buiten kijf. Diverse soorten rupsen hebben zich massaal tegoed gedaan aan het jonge blad. Vele bomen zijn helemaal kaal en dat midden in het groeiseizoen.   Het zijn vooral de eiken. Neem het eerste stuk van de min of meer overgroeide Marquettelaan in Heemskerk. Het bladerdak ziet er zwaar gehavend uit. Ook in het duingebied zijn grote plukken bos winterkaal.  Posthuma erkent dat de eiken een opdonder hebben gekregen, maar ze zullen er niet aan dood gaan. Hij wijst op de slapende knoppen aan de uiteinden van de takken. Die zullen rond de langste dag uitkomen. Kom over een maand nog maar eens kijken, zo adviseert hij.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 juni 2009

#09-06-09 MTBen door de kroeg

Op mountainbike door kroeg voor goed doelKlinkt leuk en de plaatjes zien er ook gezellig uit....jammer dat we op vakantie zijn. We geven trouwens geen garantie voor de aanwezigheid van de 2 dames...........

Zuidschermer -  De Tour de Kroeg wordt op zondag 28 juni voor het eerst verreden. Mountainbikers rijden door Zuidschermer, langs de school, rond de kerk en door cafe 't Torenerf om zo veel mogelijk geld bijeen te fietsen voor Stichting Doe een Wens. De deelnemers gaan in drie categorieen de strijd om de prijzen met elkaar aan: de jeugd tot 18 jaar, volwassenen en veteranen. Bovendien hoopt de organisatie enkele duizenden euro's in te zamelen voor Doe een Wens. Deze stichting vervult voor ernstig zieke kinderen tussen de 3 en 18 jaar hun grootste wens. De wedstrijden beginnen om 13 uur en duren tot 16 uur. Aansluitend begint de afterparty met live muziek van de band Spijker uit Grootschermer.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 juni 2009

#08-06-09 Agressie in het NHD

Agressie in het NHDDit bericht wilden we jullie toch niet onthouden.
Ik ben toch blij dat ik altijd mijn helm opheb. Ik zal de roofvogelwerkgroep eens vragen of het betreffende pad ook alstublieft dicht mag................

Castricum
Hij dacht dat er een steen was gegooid. In werkelijkheid zette een agressieve buizerd zaterdag zijn klauwen in het hoofd van Rutger Gijzen.

De 25-jarige Rutger liep zaterdag rond 13 uur op het fietspad naast de Van Oldenborghweg in Castricum een beetje aan zijn conditie te werken. Bij de strandopgang kreeg hij een klap. Rutger: ,,Ik had eerst het idee dat iemand me voor het hoofd sloeg of dat ik een steen tegen mijn achterhoofd kreeg. Toen zag ik een grote roofvogel wegvliegen.''

De aangedane trimmer liep daarop naar het nabijgelegen PWN-bezoekerscentrum De Hoep. ,,Daar vertelden ze dat het een buizerd moet zijn geweest. Ik had twee sneetjes van ongeveer twee centimeter lang en lichte hoofdpijn. Met mij komt het wel goed.''

fijne vakantie & tot ergens in juli/augustus

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 juni 2009

#08-06-09 Nieuwsbrief #10

Nieuwsbrief #10

Nummer 10 is zojuist verstuurd, in deze nieuwsbrief:

#De Gemeente Bergen soap(het slot?)
#PWN & de roofvogelwerkgroep
#uitbreiding MTB route Geestmerambacht
#Boommarter in het NHD(filmpje)
#vakantie en GPS tracks
#NW9 tips

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 juni 2009

#08-06-09 Geestmerambacht: Vrolijk nieuws

Geestmerambacht: Vrolijk nieuwsDe 2 voorgaande posts stemmen mij niet echt vrolijk, en ik denk jullie ook niet. Vandaar dit bericht, een vrolijk bericht!

Zoals bekend is de onlangs geopende MTB route in het Geestmerambacht een groot succes. Anders dan andere routes en mooi centraal gelegen. De beheerder is ook zeer content over de route en de gang van zaken. De brandnetels zijn gemaaid en ook aan de hobbels word gewerkt. Sommige MTBers zouden zich nog wat hoffelijker kunnen gedragen tov overige recreanten. Wij weten dat het niet kwaad bedoeld is als je een schreeuw geeft wanneer je er aan komt, maar probeer je eens te verplaatsen in de wandelaar........

Enfin, vorige week is de route door het Algemeen Dagelijks Bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht besproken......en wat denk je?
Men was dolenthousiast!
Met als gevolg dat we een akkoord hebben voor uitbreiding richting het westen/Koedijk. Waar het rondje nu nog uit heel veel draaien en keren bestaat kunnen straks ook de stoempers hun hart ophalen op meer vlakkere en rechtere stukken.
Na de grote vakantie gaan we samen met de beheerder en zijn green team weer een aantal dagen op pad om de route langer en dus uitdagender te maken.
Een soort cliffhanger voor de vakantie zou je dit kunnen noemen. Vanaf nu zal het wat rustiger worden van onze kant ivm een welverdiende vakantie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 juni 2009

#08-06-09 De gemeente Bergen soap(het slot?)

De gemeente Bergen soap(het slot?)zoals aan alle goede soapseries komt er vaak vlak voor de grote vakantie een einde aan, geen echt einde maar een cliffhanger waar je de gehele vakantie aan blijft denken zodat je na de vakantie weer nieuwsgierig afstemt op je favoriete soap.

In de tweede week van mei zijn we op bezoek geweest bij de verantwoordelijke wethouder en een afdelingshoofd van de gemeente Bergen. Het was de bedoeling om de kwestie van het Rekerepad voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Na een vriendelijke ontvangst werd de toon snel onzuiver door de inbreng van het afdelingshoofd. De wethouder stelde zich op als een bestuurder die een oplossing wilde vinden. Het afdelingshoofd had een dubbele agenda en nam het ook nog eens op voor zijn ambtenaren. Impliciet en naderhand expliciet beschuldigde hij ons ervan de zaak op de spits gedreven te hebben. Waren wij de discussie dan begonnen?
Het gebezigde toontje van het afdelingshoofd werd zo aanmatigend en hooghartig dat ik er spontaan een woedeaanval van kreeg. Ik kan me zo boos maken om de arrogantie van ambtenaren die er domweg een potje van maken en dan de schuld afschuiven op de onwetende burger. Deze persoon was weer eens een heel erg exemplaar en zijn zelfgenoegzame en starre houding lieten ook zien dat de macht van het ambtenarenapparaat niet onderschat kan worden. Onlangs hoorde ik een hoogleraar in het programma Zembla zeggen: "van twee dingen krijg je natte broekspijpen. Tegen de wind in pissen en knokken tegen de gemeentelijke macht."
 
Nadat we aankondigden onmiddellijk te zullen vertrekken indien het afdelingshoofd weigerde zijn toon te veranderen, greep de wethouder in. Daarna kreeg het gesprek een iets andere wending, zonder dat er sprake was van een echte dialoog. Opmerkelijk was wel dat de afbeelding van een soort "Bulgaarse politieagent uit de Habsburgse periode" die we ooit plaatsten(zie de linkerfoto hierboven), door de gemeente als zeer beledigend was ervaren. De term "grievend" viel zelfs. Het heette dat gemeenteambtenaren in hun integriteit waren aangetast. En dat terwijl die afbeelding in onze ogen juist een luchtige bedoeling had en de zaak ook wat moest relativeren.
We weigerden om te erkennen dat we de ambtenaren te hard hadden aangepakt. Dan hadden ze maar zuiverder moeten handelen. Ons voorbeeld dat je een van de betrokken ambtenaren kunt bellen door zijn telefoonnummer dat hij op het gemeentehuis heeft op de website van "Redt de pad" op te zoeken, legde -opnieuw- het afdelingshoofd het zwijgen op. Hoezo zuiver op de graad? Personen met een publieke functie moeten ook de schijn van belangenverstrengeling vermijden en in Bergen is dat niet altijd aan de orde. Laakbaar gedrag wordt zelfs impliciet goedgekeurd door een afdelingshoofd.
 
Omdat we geen haarkloverij meer willen over wel of niet fietsen op het Rekerepad, deden we een concessie. Onze voorwaarde was wel dat de verfoeide (PWN) bordjes verdwijnen van de openbare weg. Vooral de wethouder streefde naar een oplossing en na een uur vonden we elkaar in een compromis. Zonder aanwezigheid van het afdelingshoofd waren we er waarschijnlijk in tien minuten uitgeweest. De wethouder benadrukte dat de gemeente Bergen geen mountainbikeonvriendelijke gemeente is, zoals we op onze website schrijven. We zijn bereid dat aan te nemen.
 
Het afscheid was tekenend voor het gesprek in zijn geheel. De wethouder zei: "als er nu weer zoiets is, stuur me dan een email." MTB-NW9: "we willen geen uitzonderingspositie, we zijn gewoon burgers van Bergen." De wethouder: "mijn emailadres staat op de website van de gemeente Bergen. Jullie krijgen trouwens geen uitzonderingspositie." MTB-NW9: "mooi zo, want dat willen we namelijk niet."
De winst van dit dispuut is dat we elkaar kennen. In de toekomst kunnen we hopelijk zonder ingewikkelde dans vooraf snel ter zake komen.
 
Na het handen schudden keken beide partijen elkaar nog eenmaal diep in de ogen. Vervolgens verlieten we het gemeentehuis. Op de website zullen we vermelden: "dat sommige gedeeltes van het Rekerepad expliciet bedoeld zijn als wandelpad en dat de gemeente Bergen dat met bebording aangeeft." 

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 juni 2009

#08-06-09 PWN & de Roofvogelwerkgroep

PWN & de RoofvogelwerkgroepHet klinkt bijna als de titel van een romantisch sprookje, niet is minder waar.
28 januari 2009 ontvangen we een email van de boswachter van PWN met de vraag hoe wij het zouden vinden als ze tijdelijk een pad zouden afsluiten ivm broedende vogels. De boswachter vraagt zich in de mail af of het echt nodig is.....De vraag kwam oorspronkelijk van de roofvogelwerkgroep, maar PWN wist kennelijk niet hoe hierop te reageren.
Wij reageren uiteraard, en wel met de mededeling dat ook wij denken dat het niet nodig is en dat er in voorgaande jaren nog nooit extra paden zijn afgesloten ivm broedende vogels.

Vervolgens ontvingen we een mail van de regiomanager van PWN met de vraag of wij in gesprek willen met de roofvogelwerkgroep over deze kwestie. Praten kan nooit kwaad dus op een mooie zaterdagochtend ergens in maart hebben op het terras van Johanna's Hof een gesprek gehad met 2 heren van de roofvogelwerkgroep.
Uit dit prettige gesprek bleek dat PWN enkele smalle paden, die bijna nooit gebruikt werden, op dusdanige manier opgemaaid had dat de breedte ongeveer vergelijkbaar was geworden met een 2-baans snelweg met als gevolg dat de paden nu meer gebruikt werden door wandelaars en fietsers en de broedende roofvogels dus meer gestoord werden.
Niet slim van een natuurbeheerder vonden wij, en zo dachten de roofvogelwerkgroep en waarschijnlijk de roofvogels zelf er ook over.

De roofvogelwerkgroep wilde graag dat een paar paden tijdelijk afgesloten zouden worden omdat anders de roofvogels waarschijnlijk weg zouden trekken uit het NHD. Logisch en begrijpelijk. Deze vraag hebben ze bij PWN neergelegd, PWN wilde waarschijnlijk de vingers niet branden en heeft de vraag en het overleg naar ons doorgeschoven......zo kan ik ook beheren.......

We hebben toen op het terras het volgende met de roofvogelwerkgroep afgesproken:
-wij willen graag vantevoren op de hoogte gesteld worden van eventuele afsluitingen. Zodat we tijdig onze GPS routes kunnen aanpassen en de gebruikers tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.
-vantevoren kijken of andere paden in de buurt van het af te sluiten pad aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor fietsers zodat de maatregel beter geaccepteerd word. Als er immers een goed alternatief is, is het minder erg als er een mooi pad word afgesloten.

De roofvogelwerkgroep heeft deze afspraken naar ons bevestigd in een email en ge-cced naar de regiomanager van PWN.

Toen bleef het een hele tijd stil.............

Totdat er opeens een pad was afgesloten en we een telefoontje kregen van de roofvogelwerkgroep hoe wij vonden dat de gang van zaken verlopen was.......???
Wij wisten van niets.

Opeens moest ik denken aan het volgende gezegde: "We'll keep them in the dark & cover them with shit"
We hebben het al eerder gehad over het gebrek aan communicatie bij PWN, maar dit slaat toch werkelijk alles.
Terwijl we notabene eind 2008 een gesprek met de boswachter gehad hebben waarin afgesproken is ons beter te informeren over zaken die in het duin spelen en nuttig zijn voor onze nieuwsbrief en de gebruikers van het NHD. Ook deze mail was ge-cced naar dezelfde regiomanager.

We zijn benieuwd!
O ja, ook wij weten nog steeds niet welke paden nu tijdelijk afgesloten zijn............

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 juni 2009

#06-06-09 Komkommertijd

KomkommertijdHet is al een tijdje stil van onze kant; drukte "op de zaak" (hoezo crisis?) en in de tijd die we over hebben fietsen we ook nog wel eens een rondje in de buurt maar laatst ook in de Vogezen, nabij La Bresse. Voor het tijdschrift Bike & Trekking hebben we een verslag gemaakt van het gebied aldaar. Een schitterend gebied met een stuk of 15 vaste routes. Gekke is dat onze lokale gids; 3-voudig Europees kanpioen marathon-downhill, Remy Absalon(broer van..), deze vaste routes totaal niet kende.
Op de vraag hoeveel routes er daar zijn antwoorde hij een stuk of 2.......
Totaal oninteressant, ook voor de locals, aangezien je overal op de onverharde paden  mag fietsen. Paradise found!
Het artikel zal in 1 van de komende nummers verschijnen, en niet gelijk naar de kiosk want Bike & Trekking verschijnt 4 X per jaar.
Prachtig tijdschrift trouwens met leuk geschreven artikelen en prachtige foto's.

Het zal even rustig blijven op het NW9 front vrezen we, de vakanties staan voor de deur en dan gaan we fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Persoonlijk ga ik eerst een week naar de Alpen en daarna 3 weken nabij het grootste eikenbos van Europa!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9