29 maart 2009

#29-03-09 MTB route Geestmerambacht

MTB route Geestmerambacht.De afgelopen 2 maanden hebben jullie de vorderingen van de MTB route in het Geestmerambacht kunnen volgen via de website en de nieuwsbrief..
Er is keihard gewerkt door het GreenTeam van het Geestmerambacht. Met veel machines, kunde en enthousiasme is er in wereldrecordtempo een MTB route gerealiseerd.
De route is af!!!
Hij is welliswaar (nog) "maar" 3 km lang.........hij voelt als minimaal het dubbele.....de gemiddelde snelheid ligt rond de 10km/h, hooggebergte gemiddelden dus!
En vergeet niet dat Schoorl ook ooit begonnen is met een baantje van nog geen km lang op de Niels blink.
De route is nagenoeg geheel singletrack met venijnige klimmetjes, korte hairpins die je sur place moet nemen en vlak voor het einde mag je de steilste afdaling van Noord Holland nemen!!! Kortom een aanwinst voor NW Nederland.
De route is prima te combineren met een rondje Schoorl, het NHD of de Polderroute.

De route is uiteraard nog erg vers, hij kan dus best wel een beetje aangereden worden door jullie.
Bij deze doen wij dan ook een oproep aan de diverse trainingsgroepen....NhollandN & De Zeeleeuwen...om de route eens te gaan gebruiken op hun trainingszaterdagen......dan kunnen wij tenminste weer lekker rustig in het NHD fietsen!!!-:)
De route leent zich uitermate goed voor technische oefeningen en intervallen; een lekker trainingsrondje.

De route is vanaf heden geopend voor alle fietsers!

Voor meer informatie & een uitgebreid verslag over de route verwijzen we je graag door naar onze GEESTMERAMBACHT pagina.

Johan, de beheerder,  en zijn GreenTeam bedankt!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

14 maart 2009

#14-03-09 Vandaag in het NHD...

Vandaag in het NHD...waren we getuige van iets wat je niet dagelijks tegenkomt op een vroeg zaterdagochtend ritje.
Om even voor 8 uur reden we thv Egmond Binnen in het NHD toen we in de verte een Exmoor pony zagen staan met daarbij iets wat leek op een losliggende hond........bleek dat moeders zojuist bevallen was van een prachtige veulen.
Aangezien wij de eerste, na de moeder uiteraard, ter plekke waren voelden we ons geroepen het pasgeboren veulen een naam te geven.....Wing is het geworden!
Moeder en veulen maken het goed, 2,5 uur later was er op de geboortegrond geen spoor meer van de kleine Wing.

Bekijk hier de video!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

10 maart 2009

#10-03-09 Brief aan de 'duivel'......

Brief aan de "duivel"......In navolging op dit artikel vind je onderstaand de reactie van NW9:

Datum: 9 maart 2009
Betreft: KLACHT over uw afhandeling "bebording Rekerepad"

Geacht College van B&W,

Met wederom grote verbazing lazen we de reactie van uw medewerker .............., betreffende de vragen die we stelden omtrent de bebording van het Rekerepad, d.d. 26 februari 2009.

De heer .............. persisteert in zijn opvattingen. Zonder op de hoogte te zijn van de situatie ter plaatse, verkondigt hij een stellige maar vooral onjuiste mening. Inhoudelijk is daar wel het nodige op aan te merken. MTB-Noordwest 9 stelt zich op het standpunt dat het een kleine moeite is om de illegale door gemeenteambtenaren - die formeel met de kwestie niet van doen hebben - geplaatste bordjes van de openbare weg te verwijderen. De bedoelde bordjes zijn niet conform de Wegenverkeerswet en daarom van generlei betekenis. De aanleiding voor plaatsing is bedacht door een aantal ambtenaren, met bindingen aan natuurverenigingen, die hun positie bij de gemeente Bergen niet geheel begrijpen en daar misbruik van maken. Zij hebben veelal een uitgesproken hekel aan terreinfietsers.

Los van de inhoud van de genoemde brief is de toon heel erg fout. Het is inderdaad de gemeente Bergen geweest die deze kwestie aanroerde. MTB-Noordwest 9 heeft nooit verzocht een gecompliceerde discussie over een futiel onderwerp te voeren. Ambtenaren van de gemeente Bergen menen echter een hetze te kunnen voeren tegen een in hun ogen dom clubje terreinfietsers. Daarin hebben zij zich vergist.
Dat de heer ..................meent zijn bijdrage aan de discussie te moeten beeindigen staat hem klaarblijkelijk vrij. Dan kan hij zijn collega's "lekker uit de wind houden." De geest is echter al uit de fles. We zijn gaandeweg boos geworden.

Een klantvriendelijke organisatie gunt zijn klanten het laatste woord. Ook daar faalt de gemeente Bergen. Kritische ingezetenen van de gemeente Bergen worden behandeld als lastpakken, zeker als ze op een terreinfiets rijden en doelgericht en volkomen terecht voor hun belang opkomen. Het op ambtelijk niveau treiteren van terreinfietsers moet afgelopen zijn. Dat uw ambtenaren bordjes gebruiken van het "anti-terreinfietsers-bedrijf" PWN is voor veel terreinfietsers onverteerbaar. Te meer omdat terreinfietsers veel in het werk stellen om bij vooral de "formele natuurliefhebbers" een beter imago te krijgen. Terreinfietsers zijn, zonder daar een claim op te leggen, ook natuurliefhebbers.

MTB-Noordwest 9 vraag uw College waar wij een klacht in kunnen dienen tegen deze gang van zaken? Daarmee bedoelen we niet de uitnodiging om voor een of andere klachtencommissie te verschijnen. We zijn overdag aan het werk en daarvoor hebben we geen tijd. De gemeente Bergen is begonnen met deze zinloze strijd en haar ambtenaren plaatsten illegale bordjes op de openbare weg. Wij willen dat deze bordjes verwijderd worden op plaatsen waar ze niet thuishoren.
Vervolgens slaan deze ambtenaren een arrogante toon aan in de beantwoording van de door ons gestelde vragen. Dat de zaak hen niet aanstaat, kenmerkt de brieven die ze opstellen.

We willen dat er een intern onderzoek komt naar deze gang van zaken en we vernemen graag de resultaten hiervan.
Voor de goede orde vermeldt MTB-Noordwest 9 opnieuw dat we geen bezwaar hebben tegen de regels van de gemeente Bergen op de terreinen van de landeigenaren van het Rekerepad, waaronder de grasdijken. MTB-Noordwest 9 paste de route zelfs aan. Wel maken we bezwaar tegen de wijze waarop ambtenaren van de gemeente deze eigenaren moedwillig opzetten tegen terreinfietsers.

Nu de heer ..........., in navolging van mevrouw ...., de discussie als beeindigd beschouwt, ontstaat er een uitgelezen mogelijkheid om deze zaak politiek te gaan onderzoeken. Beleid moet immers op politiek niveau gemaakt worden en niet door ambtenaren. Correspondentie die aan het College van B&W wordt gericht, dient ook door dit College behandeld te worden. Het is hoog tijd dat ook daaraan gehoor gegeven wordt.

De volgende stap die we zetten is het informeren van alle fracties van de gemeente Bergen. We zullen hen, indien een bevredigende afwikkeling van deze zaak door uw College uitblijft, de volledige correspondentie doen toekomen. In een beschaafde samenleving, of gemeente, worden ingezetenen met respect behandeld en niet als oud vuil, zoals nu gebeurt.

Uiteraard vernemen we graag hoe u deze kwestie gaat behandelen.
Hoogachtend,
MTB-Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

8 maart 2009

#08-03-09 Werkzaamheden Bio

Werkzaamheden BioWellicht is het jullie al opgevallen; om en nabij het voormalige Bio vakantieoord(ook wel Russenduin genoemd), waar vroeger de stadse kinderen frisse lucht kwamen inademen, is men druk aan het werk met grof materieel. Singletracks zijn al geblokkeerd door omgezaagde bomen.
Navraag bij de boswachter van PWN leverde het volgende op:

Er zijn twee zichtassen gezaagd zodat je meer doorzichten krijg vanaf het huis en een hoog punt bij Bio richting zee. Deze open gezaagde plekken worden geplagd. (de strooisellaag wordt ervan afgeschraapt) De natuurlijke
ontwikkeling van de begroeiing rond Bio wordt hierdoor meer afwisselend. Rond het gehele terrein wordt een afscheiding geplaatst ter markering van hun eigendom en het PWN gebied. Het terrein blijft openbaar toegankelijk maar er worden geen voorzieningen getroffen voor mountainbikers.

Geen voorzieningen voor MTBers, maar wel openbaar......
Voor de duidelijkheid: het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden is dus geen eigendom van PWN maar van Bio.(zo heten ze niet meer, maar ik vind het een schitterende naam en iedereen weet waar we het over hebben)
De singletracks die over het Russenduin lopen zullen dus wel (gedeeltelijk) verdwijnen. Maar wees niet getreurd, de oude singletracks zijn ooit gevormd door de gasten van Bio die vanaf hun vakantiestekkie rechtstreeks het bos inliepen op zelfgemaakt paadjes. Dat zal nu hoogstwaarschijnlijk ook weer gaan gebeuren.
We zullen zien!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

6 maart 2009

#06-03-09 over de duivel......

Als je het over de duivel hebt........

              
klik de brief voor een leesbare versie

...trap je hem op z'n staart. Wie kent het oude Westfriese spreekwoord niet?
Afgelopen week berichtten we in de laatste nieuwsbrief over de Gemeente Bergen en de kwestie van de debiele bebording op de Polderroute.
Gisteren viel de reactie van het hoofd van de afdeling civiele- en cultuurtechniek, namens het college....., bij ons op de mat.
Uiteraard betreft dit een reactie die te verwachten was en geheel in de lijn ligt van de toon die de Gemeente Bergen al vanaf het begin van deze soap voert.
Het blijft een denigrerende toon, waarbij je proeft dat de fietsers de "boeven" zijn en de gemeente de "held".........
Feit blijft dat er PWN verbodsbordjes op openbaar toegankelijke wegen staan. Op dit soort wegen is louter en alleen de WegenverkeersWet van toepassing. Aangezien deze groene bordjes niet voldoen aan de WegenverkeersWet hebben ze dus geen betekenis.

Geen agent zal er zijn vingers/reputatie aan branden om je op grond van deze bordjes een verbaal te geven.
De gemeente stelt dat de bordjes voldoen en niet zullen worden vervangen.
Prima toch? Dan kunnen we er dus met een gerust hart blijven fietsen.

TOT OP DE POLDERROUTE!!!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 maart 2009

#03-03-09 NW9 Nieuwsbrief #9

NW9 Nieuwsbrief #9Hij is verstuurd, met erin:

# een aantal wist je datjes
# GPS clinics starten weer
# let's ride/meeting/gidsen
# roofvogelwerkgroep Castricum
# de Polderroute kwestie/De gemeente Bergen zwijgt
# lokale MTBster wordt boswachter bij PWN
# vorderingen MTB route Geestmerambacht
# de NW9 tip over carbon

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 maart 2009

#03-03-09 Schoorl op #1

Schoorl op #1Uiteraard weten wij wel dat Schoorl het meest uitdagende parcours van NL is.
De rest van NL schijnt het daar momenteel ook mee eens te zijn, op MTBroutes.nl staat Schoorl nu op nummer 1.
Wat met name veel genoemd word in de reacties is het voorbeeldige onderhoud van de route.....En terecht!!!!

EEN STAANDE OVATIE VOOR STAATSBOSBEHEER EN DE "BOEFJES".

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9