22 november 2008

#22-11-08 Happen maar jongen...

Happen maar jongen...happen!Waarschijnlijk hebben velen van jullie hem al voorbij zien komen tijdens de commercial breaks...
Wij vinden hem bijzonder geestig.
De oplettende kijker heeft natuurlijk al lang gezien dat alles is opgenomen langs de Hondsbosse Zeewering nabij Petten.

Ken je de commercial nog niet of wil je hem nog een keer zien?
Klik dan hier & druk op "start video"!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

21 november 2008

#21-11-08 Paard terug in bosbouw

Paard terug in bosbouw

Het viel me laatst al op in het NHD thv Castricum alwaar PWN een groot begrazingsgebied aan het omhekken is; heel veel "schade" door bosbouwvoertuigen. Voor het plaatsen van een hek wordt een 4 meter breed pad ontbost, gezonde bomen maken plaats voor een hek gemaakt van gerooide bomen die verwerkt zijn tot palen..........de wereld op zijn kop???
Ook de voor fietsers verboden Papenberg(volgens PWN richten fietsers veel schade aan o.a. de bermen aan aldaar) is flink vernield door bosbouwwerktuigen. Wij kunnen ons het levendig voorstellen dat recreanten de maatregelen die PWN neemt mbt fietsers niet begrijpen als je ziet wat voor schade de bosbouwwerktuigen aanrichten.Vrees niet, de oplossing is nabij! Alhoewel Joke Bijl van SBB toch niet helemaal lijkt te begrijpen waar nu precies de kern van het verhaal zit......of de journalist heeft er een potje van gemaakt.

Werkpaarden inzetten in de landbouw. Het lijkt nogal ouderwets, maar een Drontense landbouwschool gaat er weer les in geven.
Lees hier het gehele artikel in Trouw 21-11-08

groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 november 2008

#18-11-08 Doe eens wat voor het bos.....

Doe eens wat voor het BOS......en voor de boswachterOnder het motto "Doe eens wat voor het BOS.....en voor de boswachter" organiseert het Heuvelrugberaad in samenwerking met Staatsbosbeheer op zaterdag 17 januari 2009 de eerste boswerkdag voor mountainbikers op de Mountainbikeroute rond de Boswachterij Amerongseberg. Rond de 100 man gaan de slag om de Staatsbosbeheer te helpen met onderhoud aan de mountainbikeroute waar zij zo graag op rijden.
 
Het aanleggen, beheren en onderhouden van de mountainbikeroutes kost handenvol geld en tijd, iets waar zij als bikers meestal niet veel van merken. Omdat de wereld om hen heen verandert, is het belangrijk dat zij hun gezicht laten zien en dat zij laten zien dat zij er iets voor over hebben om te kunnen blijven genieten van de natuur en de mooie omgeving van het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug!

Het Heuvelrugberaad is daartoe ook in overleg met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer over de uitbreiding van het aantal mountainbikeroutes en het onderhoud en het beheer daarvan. Uitbreiding van de routes is noodzakelijk, omdat mountainbikers nu teveel op een klein gebied geconcentreerd zijn waardoor overlast op de loer licht. Het Heuvelrugberaad heeft voorgesteld vooral de buitenrand van het Nationaal Park en de oude openbare zandwegen die vroeger de dorpskernen met elkaar verbonden voor te gebruiken en drukke wandelgebieden en rustgebieden voor het wild te ontlasten.
 
Het zelf meewerken aan het onderhouden van hun eigen MTB-routes is onderdeel van de voorstellen van het Heuvelrugberaad. Staatsbosbeheer, de terreineigenaar waar de meeste routes over het terrein lopen en die ruimte geven aan recreatie als kerntaak ziet, heeft de mountainbikers uitgenodigd dat maar eens te laten zien.
 
Alle mountainbikers die wel eens op de vaste routes rond Amerongen fietsen, kunnen daar op 17 januari a.s.bij zijn en meehelpen. Het Heuvelrugberaad wil het goed aanpakken en zorgen dat de mountainbikers zich van hun beste kant kunnen laten zien.  Staatsbosbeheer bereidt zich terdege voor op de boswerkdag. De NTFU (Nederlandse ToerfietsUnie) zet daarvoor deskundigen in die Staatsbosbeheer zullen helpen.Het is de bedoeling dat de bikers na een dag hard werken ook echt resultaat van hun inspanning kunnen laten. Aanmelden gaat via de link: www.dirty-pages.net/boswerkdag

groeten
Team NW9
 

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 november 2008

#17-11-08 Geestmerambacht update

Geestmerambacht updateAfgelopen vrijdag is NW9 samen met de beheerder, de projectleider en wat belanghebbende verenigingen "op onderzoek" geweest naar de mogelijkheden van een MTB route in recreatiegebied Geestmerambacht.

We zitten met z'n allen behoorlijk op 1 lijn en we hebben adh van een wandeling door een deel van het gebied gekeken wat we verwachten van zo'n route en waar/hoe deze te realiseren.
Als, met de nadruk op als, de route er komt zal het een erg uitdagende route worden vrezen wij.
We zeggen "als" omdat er aan de aanleg en vooral aan het onderhoud van een mooie route natuurlijk een prijskaartje hangt.
De beheerder heeft vrijdag een goed idee gekregen wat wij van een MTB route verwachten en wij hebben een idee gekregen hoe de beheerder over zijn gebied denkt mbt de aanleg van een MTB route.

We hebben in een klein deel van het gebied gekeken waar de route ongeveer zou kunnen lopen en hoe je hem het beste kunt realiseren. Met deze wetenschap in zijn achterhoofd gaat de beheerder een kostencalculatie maken.
Uiteindelijk zal de beslissing van het bestuur van het recreatieschap de doorslag geven.
Wij hebben echter goede hoop!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

15 november 2008

#15-11-08 Oenanthe deserti

 Oenanthe deserti of de WoestijntapuitOp het strand van Schoorl is een bijzondere vogel neergestreken. Ter hoogte van paal 29 is een woestijntapuit gesignaleerd. Deze vogel komt zelden in Nederland voor en leeft normaal op droge en zanderige steppes of in de woestijn, maar da's logisch met zo'n naam.

Het beestje is waarschijnlijk uit de koers geraakt op weg naar het zuiden. Vogelaars uit het hele land komen op deze unieke waarneming in Schoorl af.Kijk dus uit als je met je strandtraining bezig bent!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 november 2008

#13-11-08 De postbode uit Bergen

Post van de Gemeent Bergen deel ? (we zijn inmiddels de tel kwijt.....)


klik de brief voor een leesbare versie

Vorige week ontvingen we weer post van de Gemeente Bergen, zoals al eerder gemeld zijn we uitgenodigd voor een gesprek met de klachtencoordinator van de Gemeente Bergen. Aangezien wij ook gewoon een baan hebben naast het fietsen en ook wel eens druk zijn, hebben we niet gelijk gereageerd. Kennelijk duurde het de Gemeente te lang.
We gaan dus bij ze op de koffie/thee!
Vooral het zinnetje "Dat vinden wij een ernstige zaak" trok onze belangstelling......zal dat gaan om:
A:De toespelingen die wij doen over de integriteit van een aantal ambtenaren
B:De integriteit van de ambtenaren zelf.

Wij zijn benieuwd, het gaat echter echter weer meer over de toon hebben wij het idee dan over de inhoud.

Uiteraard hebben we de brief beantwoord:

Geachte ,

Naar aanleiding van uw brief, waarvoor dank, bericht MTB Noordwest 9 u het navolgende.
Het is juist te veronderstellen dat er een periode verstreken is nadat we elkaar telefonisch spraken op 15 september. Daar is een aantal oorzaken voor aan te wijzen.
In de eerste plaats verrichten we beiden arbeid, respectievelijk als fotograaf en als interim-manager. MTB Noordwest 9 is geen bedrijf.
Ten tweede hebben we na intern beraad bespeurd dat er bij MTB Noordwest 9 weinig motivatie is om de gehele kwestie als integriteitsvraagstuk te behandelen.

MTB Noordwest 9 is er namelijk van overtuigd dat de genoemde ambtenaren feitelijk gezien ook de gestelde connecties hebben met ook door ons genoemde natuurclubs. Het andermaal onderzoeken van deze connecties is om die reden zinloos. Een specifiek onderzoek naar integriteit lijkt ons daarentegen een interne aangelegenheid van de Gemeente Bergen. In uw organisatie zullen waarschijnlijk afspraken gemaakt zijn over het gebruik van email en internet voor prive-doeleinden en in het algemeen over het functioneren van personen in een publiekrechtelijke organisatie.
Naar onze mening kunt u binnen uw eigen organisatie heel goed beoordelen of de genoemde ambtenaren mogelijk laakbaar handelden. MTB Noordwest 9 hoeft daaraan niet procedureel bij te dragen.

MTB Noordwest 9 is vooral benieuwd of de gevolgen van het handelen van de genoemde ambtenaren, de bebording van het Rekerepad, in juridische zin juist zijn? We vragen opnieuw om antwoord op de vragen die we stelden in onze brief van 20 augustus 2008.(onderaan de pagina) Niet voor niets richtten we onze brief aan het College van B&W.

MTB Noordwest 9 stelt om bovengenoemde redenen voor om de procedure waarop de zaak behandeld wordt om te keren. Graag krijgen we eerst de antwoorden op de inhoudelijke vragen die we eerder stelden. Wat ons betreft gaan inhoud en procedure voor integriteit. Over de integriteitskwestie die u benoemt kunnen we hooguit stellen dat daarmee de toon wel gezet werd. Voor de volledigheid opnieuw opmerkingen en de vragen.

# De borden zijn identiek aan die van PWN
# De betekenis is onduidelijk, er is een "soort beachbiker" op afgebeeld
# De betekenis wordt nergens toegelicht (doet PWN wel)
# De plaatsing is willekeurig en incompleet
# De bebording staat ook op de openbare weg

MTB Noordwest 9 vraagt zich het volgende af.

# Voldoet de bebording aan de Wegenverkeerswet?
# Is er sprake van handhaving op basis van deze bebording?
# Leidt handhaving tot processen verbaal?
# Moeten bezoekers van het Rekerepad niet geinformeerd worden over de betekenis van deze bebording?

Nadat bovenstaande vragen schriftelijk door het College van B&W van de Gemeente Bergen beantwoord zijn, zal MTB Noordwest 9 zich nader beraden op een eventueel vervolg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 november 2008

#09-11-09 EPE vol!

Inschrijvingen Egmond-Pier-Egmond geslotenDe inschrijvingen voor de 11e editie van Egmond-Pier-Egmond overtroffen dit jaar de stoutste verwachtingen. De limiet van 3300 inschrijvingen werd daardoor eerder dan ooit gehaald. Wij hebben de inschrijvingen (individueel en business) woensdag 5 november om 24.00 uur moeten sluiten. Sinds deze datum is er geen enkele inschrijving meer mogelijk.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2008

#01-11-08 Tips van een winnaar

Tips van een winnaar

Hoe vaak krijg je nou tips van Ramses Bekkenk?; onze import-Langedaiker!
Een openhartig interview met Ramses in het NHD van deze zaterdag.

Enkele tips op een rij:
-zachte banden; zo zacht als je durft!
-diep zitten op je fiets zodat het oppervlak zo klein mogelijk is
-als je valt, ga even 10 minuten slapen; top 10 plaats gegarandeerd!
-pas op voor Jan Bos, Bram Rood en Belgische verrassingen
-met tegenwind is tactiek doorslaggevend
-blijf rustig tot de laatste 10km


Klik het artikel voor een leesbare versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2008

#01-11-08 Ook drukker bij SBB!

Ook drukker bij SBB!

Het NHD is druk, dan kan SBB natuurlijk niet achterblijven.....dat is immers ook een schitterend gebied!


Klik het artikel voor een leesbare versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

1 november 2008

#01-11-08 Oud nieuws!

Plan voor mountainbikeparcoursDe trouwe bezoekers van NW9 en lezers van de nieuwsbrief wisten het natuurlijk al lang. Kijken of onze vrienden van de veldbiologen of de wandelaars hun kop nog boven het maaiveld zullen uitsteken.

uit het NHD van 01-11-08

Langedijk-
Het Recreatieschap Geestmerambacht wil in het recreatiegebied tussen Alkmaar en Langedijk een mountainbikeparcours aanleggen. Volgens beheerder Johan de Jong wordt gedacht aan een 'technisch' parcours met een lengte van vijf kilometer.

Het mountainbikeparcours past in de plannen van het recreatieschap om meer voorzieningen aan te bieden voor de sportieve recreanten. ,,We zijn in overleg met een aantal verenigingen voor een parcours'', aldus De Jong. Binnenkort zal samen met de verenigingen naar de mogelijkheden in het gebied worden gekeken.

In eerste instantie zal het parcours worden aangelegd op het bestaande terrein, maar mogelijk kan het parcours in de toekomst nog langer worden als de uitbreiding voor het Geestmerambacht een feit is.

Lees meer in de Alkmaarsche Courant van zaterdag.


Klik het artikel voor een leesbare versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9