10 juli 2008

#10-07-08 NW9 Op Vakantie

NW9 Op Vakantie

Ook MTBers zijn gewoon mensen en gaan dus ook op vakantie......en wel tot 4 augustus naar La France, fietsen in de Teletubbie streek. Tot die tijd geen updates en geen reacties op mails, jamais!Zojuist nog wel even een nieuwsbrief de deur uit gedaan, daarin o.a.:
#Het laatse nieuws omtrent De Polderroute
#Het laatste nieuws over de afsluitingen in het NHD
#De nieuwe, aangepaste GPS-track van de NHD marathon staat op de site
#Verslag van de MidzomerMarathon
#Uiteraard de NW9 tip!

Fijne vakantie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 juli 2008

#03-07-08 De regeltjes van PWN

De regeltjes van PWN

Naast de gemeente Bergen weet ook PWN de postbus van MTB Noordwest 9 te vinden.....lees & huiver.

Een aantal maanden geleden werden er plotsklaps een aantal paden afgesloten, sommige alleen voor fietsers, andere paden ook voor overige recreanten.
#De Papenberg, het uitkijkduin net ten oosten van Castricum, werd voorzien van een nobike-bordje.
#De Tankgracht in het NHD in Bergen Noord (dat kanaal met aan 1 kant een stenen trap)werd gesloten voor iedereen.
#Ten oosten van Camping Geversduin werd een onverhard pad opeens omgeploegd en mochten er ruiters overheen sjokken.

Uiteraard wilden wij wel weten wat hier de achterliggende gedachte was. Dus maar een gesprek aangevraagd op Fochteloo, het hoofdkwartier van de boswachters van PWN. Veel werden we tijdens dat gesprek niet wijzer, de heren wisten eigenlijk niet op al onze vragen een passend antwoord.
De Papenberg: volgens PWN afgesloten omdat er talloze sluippaadjes zo links en rechts bleven ontstaan waar duidelijk bandensporen te zien waren. fiettsers waren daar de schuldige van en handhaven op dat soort paadjes is moeilijk volgens PWN......PWN had kort voor de afsluiting een kort geding verloren van de zgn. "Papenberg-bikers".(deze werden bekeurd omdat ze via een, kennelijk, sluippad de Papenberg verlaten hadden. Deze 3 bikers hebben deze bekeuring aangevochten en het kort geding gewonnen.) Ook is ons ter oren gekomen uit een zeer betrouwbare bron dat als dat kort geding verloren werd "er maatregelen genomen werden".......blijkbaar dus!
Wij zijn 2 dagen na ons gesprek gaan kijken op de Papenberg, lopend uiteraard, en hebben GEEN 1 serieus sluippaadje kunnen ontdekken en zeker geen bandensporen. Zie onderstaande foto's:Je begrijpt dat wij ons belazerd voelden door PWN, dit is geen reden om een pad af te sluiten, dit hebben we ze ook laten weten.

De Tankgracht: over deze afsluiting konden de aan tafel zittende boswachters ons niets vertellen omdat dit niet hun gebied was terwijl ze toch donders goed wisten dat dit onderwerp op tafel zou komen......niet echt goed voorbereid zou je denken.

Het pad ten oosten van Geversduin: hier was de reden duidelijk en acceptabel. Een veiligere route voor ruiters die anders een stuk over een drukke weg zouden moeten lopen. PWN stelde zelfs voor om daar een pad/aantal paden voor te compenseren i.e. paden die nu afgesloten zijn voor fietsers open te stellen. Wij hebben een aantal suggesties aangedragen.

Na het onbevredigende eerste gesprek hebben we een mail gestuurd. We stellen hierin hoe wij over de situatie denken en we nog wat meer duidelijkheid wensen over de diverse afsluitingen. We worden uitgenodigd voor een 2de gesprek op Fochteloo. De datum werd door PWN vastgesteld. Ik kon die dag niet en stelde voor het gesprek te verplaatsen.....ik kreeg een kort mailtje met onderstaande tekst:
"wij zitten de komende periode vol, en komen
er vakanties. Je krijgt een verslag van ons." 
Alsjemenou!
Gelukkig kon onze PWN-guru wel aanwezig zijn.

Het officiele verslag van dit gesprek is hieronder te lezen en is tevens gepubliceerd op de website van PWN.

Informatie over gebruik van onverharde paden door wandelaars en mountainbikers
Er zijn een aantal ontwikkelingen in het Noord-Hollands Duinreservaat in het gebruik van onverharde paden die hebben geleid tot extra beheersmaatregelen. Dit betreft een toename van veepaden en sluippaden, bescherming van natuurwaarden en gevaarlijke situaties. Daarnaast was er een verzoek van een aantal MTB-ers over het gebruik van enkele onverharde paden. Met hen heeft overleg plaatsgevonden.

 De volgende beheersmaatregelen zijn in gang gezet:

#Op verzoek van Staatsbosbeheer is onderzocht of het mogelijk is om een aansluiting te maken tussen het NHD en het MTB-parcours van SBB. Reden hiervoor is te voorkomen dat MTB-ers over wandelpaden van SBB fietsen om vanuit het NHD het parcours te bereiken. De bevindingen zijn positief en de kortsluiting zal binnenkort worden geopend.
#In Bergen-Noord is een doorsteek door een oud kanaal afgesloten voor publiek. Reden is de ontsnippering van dit gebied met een bijzondere plantengroei. Er zijn voldoende alternatieve paden beschikbaar.
#Bij Klein Johanneshof in duinterrein Castricum is een knelpunt in de paden voor MTB-ers, waardoor men een stukje verharde weg moet rijden. Door de fietszonering in het bos beperkt aan te passen, kan aan de vraag om een doorgaande onverharde route tegemoet te komen worden voldaan.
#Bij uitzichtduin de Papenberg is een fietsverbod ingesteld. Reden hiervoor is het ontstaan van gevaarlijke situaties voor wandelaars en schade aan de bermen. Mochten deze zich bij andere uitzichtduinen ook gaan voordoen, dan wordt daar eveneens een fietsverbod overwogen.
#Achter Geversduin is een onverhard pad van functie gewijzigd. Om paarden die langs de Rijksstraatweg lopen een veiligere route te geven is ca 500 m. onverhard bospad ruiterpad geworden.
#In het terrein ontstaan door vee nieuwe paden. Het is niet de bedoeling dat paden die zijn ontstaan door vee worden gebruikt door wandelaars en/of fietsers. Alleen bij frequent gebruik door wandelaars en/of fietsers zullen verbodsbordjes worden geplaatst. We proberen hier enerzijds duidelijkheid voor het publiek te verschaffen en anderzijds het aantal bordjes zoveel als mogelijk te beperken. Sluippaden en nieuwe paden die door gebruik zijn ontstaan en ongewenst zijn worden afgesloten met takken en/of een bordje.
#PWN zal actief communiceren via internet indien we moeten besluiten legale paden te wijzigen.
#Overigens zal de zonering niet worden aangepast. Over de zonering heeft bij het instellen ervan overleg plaatsgevonden met alle gebruikersgroepen, wat heeft geleid tot een verantwoord en gedragen besluit.

Door de provincie is besloten de regeling voor het gebruik door fietsers van de onverharde paden permanent te maken en deze na drie jaar te evalueren. Deze evaluatie is gepland in 2009.

Voor nu willen we alleen iets kwijt over de situatie op de Papenberg en de redenen voor afsluiting. Wij weten niet zeker wat de echte reden is, de redenen die PWN officieel geeft lijken ons geen gegronde reden om een pad te sluiten voor fietsers. Je zou bijna gaan denken dat het een vergeldingsactie is nav het verloren kort geding met de al eerder genoemde "Papenberg bikers"................
Ik kan bijvoorbeeld makkelijk een 10-tal gevaarlijkere situaties opnoemen in het NHD.
En dan nog schade aan de bermen, tsja dat is onvermijdelijk op zo'n smal pad als je elkaar wilt passeren moet  toch 1 van de 2 door de berm........wie is dan de schuldige???
PWN zegt het zelf in haar brochure:
"Het is en blijft een kwestie van delen en rekening met elkaar houden. Dat houdt in dat de fietsers af en toe in de remmen moeten. Wandelaars en trimmers zullen soms een stapje opzij moeten doen."

Maar de grootste schade aan de bermen op de Papenberg ontstaat natuurlijk door de auto's die daar wel eens omhoog rijden. Dat moeten wel auto's van PWN zijn, auto's van anderen zijn immers niet toegestaan in het NHD.wordt vervolgd!

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9