28 juni 2008

#28-06-08 Midzomer Marathon

Midzomer MarathonOp zaterdag 21 juni, de langste dan van het jaar, hebben we de langste route van Noordholland(wellicht van NL) gereden met een select gezelschap........fiets in kleine groepen zegt de gedragscode immers......
Om 6 uur zijn we vertrokken bij Duinvermaak, dit was ruim op tijd aangezien er ook een redacteur van het blad Fiets aanwezig was die her en der even wilde stoppen voor een zgn "Kodakmoment". In het september nummer komt er als het goed is een mooi verslag van de Midzomer Marathon.Een aantal opmerkingen die ik hoorde tijdens het rijden & tijdens de koek & zopie:
-"dat f*cking zand"
-"strand is niet mijn ding"
-"hoezo mag je deze berg niet opfietsen?"
-"kijk een buizerd/konijn/prikstokwandelaar"
-"dit was zwaarder dan Willingen"
-"wat kost zo'n GPS nou?"
-"we hadden een half uur langer kunnen slapen"(toen we om 10 uur het strand betraden)
-"ik heb het parcours van Schoorl nog nooit zo langzaam gereden"

Een videoverslag vind je hier.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 juni 2008

#23-06-08 Nou breekt me klomp!

Nou breekt me klomp!

snuffel ik net even rond op de website van PWN, valt mijn oog op onderstaand artikel.
Nou gaan we even heel flauw & kinderachtig doen:
#Het concert duurt van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur, om 21:50 is zonsondergang dus zou iedereen in principe uit het duin moeten zijn
#Zo'n concert gaat natuurlijk gepaard met lawaai, wij als MTBers worden geacht "geen onnodig lawaai te maken": zie de gedragsregels(PDF) die PWN op de website heeft gepubliceerd.

Op zich wel een leuk initiatief op een unieke lokatie, hoe laat zal de zaal dichtgaan?Percussionist Van Helsdingen treedt op in duingebied
Op zaterdag 19 juli vormen de duinen voor 1 keer het decor voor een exclusief optreden van de bekende percussionist Bart van Helsdingen. Het optreden, dat plaatsvindt in het Noordhollands Duinreservaat tussen Bakkum en Egmond-Binnen, begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

De toegangsprijs is 15 euro. Er is gezien de locatie maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Kaarten zijn vanaf vandaag te koop bij de balie van bezoekerscentrum De Hoep en boeken kunt u vanaf zaterdag 21 juni via
www.pwn.nl/activiteiten

Percussionist Bart van Helsdingen is bekend in binnen- en buitenland. Hij begeleidde onder andere de bekende bandeonist Carel Kraaienhof en dansers van het Nationaal Ballet.

De Volkskrant noemt hem "de mateloze metronoom", het blad Downbeat schreef: "hij vertelt verhalen op zijn drums" en The Guardian zei in een recensie: "Van Helsdingen is een buitengewone, beeldende kunstenaar die niet op doek werkt maar met een drumstel. Potentiele gimmicks zoals een triangel, een gong en een met de voet bediende koeienbel werden naadloos in elkaar gevlochten tot een hypnotiserend tapijt van kruisende ritmes, stuk voor stuk uitgevoerd met een absoluut verbluffende mate van beheersing en dynamiek." Voorbeelden van zijn muziek zijn te beluisteren op
www.bartvanhelsdingen.com

Bezoekers van het concert kunnen zich tot 20.00 uur verzamelen bij Ingang Diederik tussen Bakkum en Egmond Binnen, tegenover Herenweg 103. De boswachter van PWN brengt ze dan naar de plaats waar het concert wordt gehouden. Als de weersomstandigheden het optreden onmogelijk maken, wordt het concert indien mogelijk verplaatst.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

23 juni 2008

#23-06-08 GPS test in BikeFreak Magazine

GPS test in BikeFreak Magazine

In samenwerking met BikeFreak Magazine hebben we onlangs een aantal GPS ontvangers getest. Als decor gebruikten we de bossen en het duingebied tussen Bergen en 't Woud.
Een echte praktijktest dus.
De test is geplubiceerd in het juni nummer van BikeFreak Magazine.


Klik de pagina's voor een leesbare versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 juni 2008

#20-06-08 Het wordt druk in de bossen

Het wordt druk in de bossen

Als het aan SBB ligt wordt het straks file rijden in de bossen......wel gezellig! Wat ik me dan weer afvraag wat verstaat men onder "natuur"?
De Dikke van Dale zegt er het volgende over:
natuur="niet door de mens gewijzigde omgeving of omstandigheden"
Waar vind je dat nog in deze tijd?Veel Nederlanders komen weinig in natuur

Driebergen - Drie op de tien Nederlanders komen minder dan twee keer per jaar in de natuur. Lees hier verder.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

20 juni 2008

#20-06-08 De Rekerepad soap

De Rekerepad soap

Vandaag weer een artikeltje in de krant over de, inmiddels geworden, soap rond het "Rekerefietspad".
Wat wij ons afvragen zou het Rekerepad vernoemd zijn naar een paddensoort die op de grasdijken leeft?


Klik het artikel voor een leesbare versie.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 juni 2008

#18-06-08 MTBers in conflict over Rekerepad?

Tsja, de kranten zien ergens al snel een conflict in. Zover zijn we (nog) niet.
Voor nu kunnen we stellen dat er een luchtje aan de kwestie zit.....


Klik artikel voor een leesbare versie

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

18 juni 2008

#18-06-08 De doctrine van de oernatuur

De doctrine van de oernatuur

van een natuurbelevende fietser kregen we onderstaand artikel, een visie waarin wij van NW9 ons wel in kunnen vinden........


                                             Klik artikel voor een leesbare versie.

Het terug brengen van oernatuur is een van de modes en mythes van deze tijd. Prehistoricus Louwe Kooijmans uit Leiden kijkt er zeer secptisch naar: "Wij zijn bezig natuur te knutselen. De situatie is nu heel anders dan in de prehistorie. Toen zaten de mensen middenin die natuur en joegen ze op dieren en verzamelden ze planten."

"De natuur die wij moeten nastreven in natuurgebieden, is er een waarin mensen een hoge belevingswaarde hebben. Ik vind dat natuur te veel wordt geclaimd door biologen en dat cultuurhistorici en sociologen meer in de melk te brokkelen moeten hebben."

Hij noemt als voorbeeld een natuurmonument met een oerlandschap met daarin paarden, koeien en zelfs wolven zoals ze nu in de Oostvaardersplassen van plan zijn, en formuleert als relevante vragen: Kennen wij die natuur? In hoeverre kennen we die? En als je die oernatuur definieert, willen we die dan terug? De situatie is nu heel anders dan in de prehistorie. Toen zaten de mensen middenin die natuur en joegen ze op dieren en verzamelden ze planten. Ik wil als prehistoricus het gebruik en misbruik van een nostalgisch prehistorisch natuurbegrip ter legitimering van moderne beleidsdoel-einden ter discussie stellen.

Aaibaarheidsfactor
Louwe Kooijmans: Het begint al met de vraag wat natuur is. Is dat een gebied waar alleen maar natuurlijke processen plaatsvinden onafhankelijk van het landschap? Een heideveld waarop je geen schapen laat grazen is natuur, maar dat heideveld is ontstaan via landbouwprocessen: het grazen van schapen, en afplaggen. Vroeger waren er geen heidevelden, die zijn ontstaan door toedoen van de mens. Maar wij vinden die nu zo waardevol dat we ze willen handhaven, ook al is het proces waardoor ze ontstonden verdwe-nen. Op die hei zitten korhoenders. Die hebben een hoge aaibaarheidsfactor en worden daarom nu geherintroduceerd. Toen er geen hei was, waren er ook geen korhoenders. Hetzelfde geldt voor weilanden en de grutto daarop, die nu zo drastisch in aantallen achteruit gaat. De natuur is dynamisch en voortdurend in verandering.

Wildernisgevoel
Als je een bepaalde biodiversiteit en het behoud van bepaalde landschapstypen nastreeft, zet je daar primaire beheersmaatregelen bij, vervolgt Louwe Kooijmans, maar die moet je niet legitimeren met argumenten als dan krijg ik zo'n wildernisgevoel of dan hermaken we oernatuur. Dan wil ik weten welke oernatuur en van wanneer: 3000 jaar voor Christus, 4000 jaar of 5000? Die van de ijstijd kan niet meer. We hebben nu te maken met een klimaatverbetering en die stelt andere randvoorwaarden. Verder krijg je te maken met vragen als, wil je de zure regen compenseren?

Belevingswaarde
Louwe Kooijmans: Wij zijn bezig natuur te knutselen. Het heeft geen zin om 20 duizend hectare natuur af te schermen en te zeggen hier mag niemand in. Je moet die natuur toch combineren met beleving.

Met het team van
Archol heeft Louwe Kooijmans veel onderzoek gedaan. Met name zijn bij hun laatste grote opgravingen in Schipluiden en Hardinxveld veel nieuwe gegevens verzameld over de fauna en het landschap in de cruciale periode vlak voor het begin van de landbouw. Hij weet dus waarover hij het heeft. Het is aantoonbaar dat de grote grazers zoals oerrunderen, de bossen niet hebben opengehouden. Wisenten (Europese bizons) ontbraken al helemaal. De bossen zijn allemaal aangelegd, inclusief de lanen, maar nu mogen we geen mooie lanen met Amerikaanse eik meer aanleggen, want dat is een exoot. Maar we zetten wel damherten uit en die komen hier oorspronkelijk ook niet voor. Het is een heel ambivalent omgaan met de historiciteit, een doctrine die maar door blijft denderen.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

17 juni 2008

#17-06-08 Gemeente Bergen (deel 4)

Gemeente Bergen (deel 4)

Beste mensen,

ten eerste willen wij van NW9 onze excuses aanbieden aan jullie voor het geneuzel dat we de afgelopen dagen hebben gepost.
SORRY! SORRY! SORRY!
Maar zoals bekend staat NW9 voor een open & transparante communicatie dus voelen we ons ook enigzins verplicht om jullie op de hoogte te houden.
Liever waren we gewoon lekker gaan fietsen over leuke dijkjes oid.De discussie kreeg ook vandaag weer een vervolg. MTB Noordwest 9 vindt het echter wel voldoende zo. Alles is wel gezegd. Wat opvallend genoemd mag worden is dat de personen die zich namens de Gemeente Bergen met de zaak bezighouden bekende zijn in kringen van natuurbeschermers. Dirk Vollenga is van de Paddenwerkgroep Bergen. Het telefoonnummer van zijn werkgever, de Gemeente Bergen, staat ook op deze website.
Pieter Korstanje is voorzitter van de KNNV Alkmaar eo. We kennen hem als een fanatieke mountainbikehater (is niet overdreven!) uit de tijd van Duinberaad. De man was niet vies van pure laster en demagogie.

We vinden het tamelijk bizar dat medewerkers van de Gemeente Bergen in deze discussie meer petten tegelijk dragen. Naar onze mening is dat onwenselijk en staat het een gewenst transparant bestuur in de weg. Langs deze weg slagen bepaalde belangengroeperingen erin om hun invloed aan te wenden via officiele kanalen van het publieke domein. Die wegen zijn niet voor MTB Noordwest 9 opengesteld. Nu de achtergronden van deze personen overduidelijk zijn aangetoond, zijn we van mening dat hier een onzuivere discussie gevoerd wordt. Te meer omdat er wellicht geen functionele relatie is tussen alle betrokken ambtenaren en het onderwerp. Noemden we dat een aantal jaren terug niet regentesk? Reden voor ons om na te denken over nader te nemen stappen, mogelijk in de richting van het College van B&W.
 
We zullen de regionale pers blijven informeren, ook omdat we van mening zijn dat er voor hen een taak ligt om onverkwikkelijke zaken als deze openbaar te maken.

Hieronder nog ons antwoord op de laatste mail van de gemeente Bergen;

Gelukkig berust de discussie op een misverstand. Mountainbikers fietsen niet graag op onverharde grasdijken, want dat trapt namelijk heel erg zwaar en daardoor is zoiets zo goed als onmogelijk. Mountainbikers zijn voor het beoefenen van hun sport op zoek naar routes buiten de verharde paden zoals klinkers en asfalt. Ze rijden het liefst op onverharde paden en buiten de gebaande paden. Dat laatste is ook figuurlijk bedoeld uiteraard. U kunt uit het bovenstaande opmaken dat mountainbikers te allen tijde over paden rijden.
 
MTB Noordwest 9 vindt dat inmiddels alles wel benoemd is deze discussie. We kunnen nu hooguit in herhaling vallen. We zullen op de website vermelden dat u de bebording aanpast en dat u door middel van handhaven zult toezien op naleving van uw beleid. Wanneer de bebording daadwerkelijk is aangepast vernemen we dat graag, ook dat zullen we vermelden op de website. Bijvoorbeeld met een foto van uw nieuwe borden.
 
We twijfelen niet aan het intelligentieniveau van onze lezers / websitebezoekers. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mountainbikers gemiddeld iets intelligenter zijn dan wandelaars, maar dat betreft slechts een gemiddelde en zoiets zegt weinig over het individu. MTB Noordwest 9 beschouwt haar lezers echter uitdrukkelijk als individuen die heel goed in staat zijn om te gaan met de persoonlijke vrijheid van anderen en zichzelf. Zij kunnen ongetwijfeld ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen op het Rekerepad. MTB Noordwest 9 heeft geen taak om pedagogisch of agogisch te intervenieren in zaken als deze. MTB Noordwest 9 streeft naar publicaties die "objectief informatief" zijn, niet belerend. Daar houden onze lezers ook niet van.
 
Daarmee is voor ons de discussie gesloten. U kunt onze toezegging uiteraard zelf controleren op de website. Suggesties en aanvullende informatie zijn welkom.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

16 juni 2008

#16-06-08 Post van de Gemeente Bergen(deel 3)

Hieronder ons antwoord aan de gemeente op de verstuurde brief:

Geachte heer,

We hebben uw brief in goede orde ontvangen. De inhoud van uw brief verbaast ons nogal. Uw beleid ten aanzien van wandelpaden is duidelijk. Het Rekerepad is echter een gemarkeerde (toeristisch bedoelde) route, geen weg, straat, pad of laan. Het Rekerepad is in werkelijkheid een grotendeels geasfalteerde route die bestaat uit een aantal wegen waar zelfs het rijden met een auto wordt toegestaan. Het Rekerepad bestaat derhalve grotendeels uit openbare weg, waarop geen geboden of verboden van toepassing zijn. Uw opmerking dat het Rekerepad uitsluitend als wandelpad gebruikt mag worden "omdat er afspraken over het gebruik van wandelpaden aan ten grondslag liggen" komt op ons enigszins onzinnig over.

Op onze vraag welke eigenaar / huurder bezwaar maakt of op welk gedeelte fietsen mogelijk een bezwaar zou kunnen zijn, geeft u in uw brief geen antwoord. Het is voor ons nog altijd volstrekt onduidelijk welk gedeelte van de route u precies bedoelt. Om die reden kunnen we ook slechts gissen waar het eventuele fietsverbod geldt. Dat er een fietsverbod geldt voor het gehele Rekerepad lijkt ons om bovengenoemde redenen (onder meer openbare weg) onmogelijk.

Wanneer u de kwestie verder wilt toelichten, dan houden we ons aanbevolen. Vooralsnog vermelden we slechts de huidige discussie op onze website.

Met vriendelijke groet,
Team MTB Noordwest 9

En het antwoord van de gemeente Bergen:

Geacht team MTB-Noordwest 9,

Het grootste deel van het wandelpad loopt over onverharde (en niet vrij toegankelijke) grasdijken. Alleen voor deze onverharde grasdijken geldt de in het geding zijnde beperking. Dit zal binnenkort middels bebording kenbaar worden gemaakt.
Delen van het pad lopen echter over de openbare weg en vormen de onderlinge verbinding tussen de onverharde delen. Uiteraard geldt hier geen beperking voor.

We gaan ervan uit dat het een en ander op een misverstand berust en u de mtb-mogelijkheden voor deze wandelroute beperkt tot de openbare weg.

Met vriendelijke groet,


Groeten
Team NW9


Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 juni 2008

#13-06-08 Post van de Gemeente Bergen(deel 2)

Post van de Gemeente Bergen (deel 2)

MTB Noordwest 9 kreeg de als bijlage toegevoegde brief van de Gemeente Bergen over het Rekerepad. Over deze route loopt ook (deels) De Polderroute, In onderstaand bericht beantwoorden we de Gemeente Bergen.


Klik de brief voor een leesbare versie.

We sturen deze correspondentie ook aan de regionale pers, omdat we van mening zijn dat er sprake is van een enorm misverstand. We hebben niet de intentie om tegen beter weten in wandelpaden als mountainbikeroute op te nemen op de website van MTB Noordwest 9. Evenmin willen we en nutteloze discussie voeren met de Gemeente Bergen. Dat komt het imago van mountainbikers immers niet ten goede.
 
Echter het Rekerepad is geen weg, dijk, laan of pad in de letterlijke betekenis: het is een route! De route is grotendeels verhard en bestaat zelfs voor een groot deel uit asfalt. Je mag daar waar het kan ook met een auto rijden. Slechts en heel klein gedeelte is onverhard en loopt langs weilanden. Opmerkelijk is dat de Gemeente Bergen in haar brief stelt dat het gehele Rekerepad "uitsluitend als wandelpad gebruikt mag worden." Zie daarvoor de brief van de Gemeente Bergen. De werkelijkheid ziet er als volgt uit:

De link naar een google maps van de Polderroute; zoals gezegd loopt het grootste gedeelte over asfalt.

Onverhard en wellicht twijfelachtig als fietspad zijn:
#Het stuk tussen de Teugelaan en de Rekerweg in Schoorl
#Het stuk Hogenweg tussen de Hargerweg en boerderij die daar ten zuiden van ligt(klein stukje)
#Het smalle schelpenpaadje van de Hargervaart, maar dat is openbaar.

De rest van De Polderroute is gewoon legaal om te fietsen

De hele kwestie gaat in werkelijkheid om een paar metertjes onverhard pad. MTB Noordwest 9 zal op haar website vermelden dat de Gemeente Bergen de bebording zal aanpassen en handhavend zal toezien dat er niet gefietst wordt. Ook niet mountainbikers zijn hier de sigaar! Want zoals altijd stoorde niemand zich aan een gewone fietser, bijvoorbeeld een natuurvorser met verrekijker en fietstassen. Daar storen we ons ook niet aan. Om die reden krijgen we de indruk dat het, hoe spijtig ook, een tegen mountainbikers gerichte actie is. De in de brief genoemde heer **** ******** is bijvoorbeeld actief in de beweging Redt de pad. Ook wij willen de pad redden, daar niet van.
 
Voorts vinden we het bespottelijk dat de Gemeente Bergen de bebording aanpast omdat er hooguit een enkele mountainbiker passeert op een wandelroute waar zelden wandelaars zijn waar te nemen. Het ligt iets te ver van de gebaande paden en vrijwel niemand kent het Rekerepad.
 
Een heuse storm in een glas water is ten slotte het bevel van de Gemeente Bergen "om de betreffende pagina, op de website van NW9, binnen 10 dagen te verwijderen." MTB Noordwest 9 zal binnenkort de tekst op haar website aanpassen en daar blijft het bij. We wachten geduldig tot er een dwangbevel komt of dat de Gemeente Bergen onze eigendommen confisceert. We denken dat het voor de inwoners van de toch niet onaanzienlijke Gemeente Bergen nuttig en informatief kan zijn om te weten waaraan, namens het College van Bergen, gemeenschapsgeld wordt gespendeerd. Reden voor ons om de regionale pers te informeren.
 
MTB Noordwest 9 hoopt dat er aandacht aan besteed wordt in de regionale pers. Over de te verwachten voortgang zullen we jullie uiteraard informeren. Voor nadere informatie kan er contact opgenomen worden.

Groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

13 juni 2008

#13-06-08 Nieuwe Oregon bike camera's

Nieuwe Oregon bike camera's

Een tijd geleden meldden we al dat we zelf in het bezit zijn van de Oregon 2000 ATC camera. Een leuk "speledingetje", niet een serieus ding maar meer een aardiheidje met dito resultaten.
De firma Oregon heeft niet stilgezeten en komt nu met 2 nieuwe modellen op de markt. Vooral het gebruiken van de CMOS sensor(die we kennen van alle Canon spiegelreflex camera's) zal een verbetering opleveren voor de beeldkwaliteit. Tevens is het LCD schempje op de 5000 natuurlijk superhandig met het afstellen van de camera op je stuur of helm; dat scheelt je proberen, bekijken op de MAC, opnieuw afstellen, weer proberen.......enfin.
Voor de duidelijkheid zetten we ze even op een rijtje voor jullie:

Oregon ATC 2000  120 euro


#Handvrije opname van beeld en geluid
#Meervoudige montagekit(fiets, helm, enz.)
#Waterdicht tot 3m, membraan voor geluidsopname
#Videoclip formaat: AVI
#Resolutie : 640x480, 320x240 ou 160x120
#USB connectie voor PC & Mac
#Beeldsnelheid : 15bps of 30bps in de 3 resoluties
#PAL A/V uitgang om video weer te geven op TV
#Intern geheugen (32MB) en SD kaart slot (tot 2GB) voor geheugen extensie
#Zwart&wit LCD status scherm (20x15mm)
#Lege batterij indicator stroom spaarfunctie

Oregon ATC 3000  135 euro


#Handvrije opname van beeld en geluid
#Meervoudige montagekit(fiets, helm, snowboard, enz.)
#Makkelijk te bedienen
#Shockproof en waterdicht tot 3 meter
#NIEUW: Verbeterde beeldkwaliteit door de CMOS sensor
#NIEUW: 2 standen opname mogelijkheid voor betere beeldkwaliteit (640x480 pixels bij 30 beelden per seconden met een 4 GB SD-kaart(niet inbegrepen!)
#32MB intern geheugen
#Comaptibel met Windows 2000/ XP/ Vista
#Toebehoren zijn vernieuwd en optioneel
#USB-kabel en AV kabel inbegrepen
#Batterijen 2 x AA (niet inbegrepen)
#Maat en gewicht: 4 x 11, 5 x 4 cm, 125 gram

Oregon ATC 5000  180 euro


#Handvrije opname van beeld en geluid
#Meervoudige montagekit(fiets, helm, snowboard, enz.)
#Makkelijk te bedienen
#Shockproof en waterdicht tot 3 meter
#NIEUW: nu met 1.5" TFT ingebouwd display
#NIEUW: Verbeterde beeldkwaliteit door de CMOS sensor
#NIEUW: 2 standen opname mogelijkheid voor betere beeldkwaliteit (640x480 pixels bij 30 beelden per seconden met een 4 GB SD-kaart(niet inbegrepen!)
#32MB intern geheugen
#Comaptibel met Windows 2000/ XP/ Vista
#3Toebehoren zijn vernieuwd en optioneel
#3USB-kabel en AV kabel inbegrepen
#Batterijen 2 x AA (niet inbegrepen)
#Maat en gewicht: 4 x 11, 5 x 4 cm, 125 gram

Bron:
Futurumshop

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 juni 2008

#05-06-08 NHD loopt onder?

Basiskustlijn bij Heemskerk kleurt roodZal het altijd zo lekker droge NHD dan binnenkort toch wat vochtiger worden?


Heemskerk-
De basiskustlijn bij Heemskerk brokkelt af, zo blijkt uit metingen van Rijkswaterstaat. Die bevestigen wat de strandbezoekers al enige tijd met eigen ogen waarnemen. Een strandsuppletie is nog niet voorzien.

Op de metingenkaart staat pal voor de strandslag Heemskerk (Zwarteweg) een rode streep. Daar vertoont de kust een 'landwaardse trend'. Oftewel, hij brokkelt af. Ten noorden en zuiden is de kustlijn groen. Daar is een zeewaartse tendens. Een en ander gebeurt onder invloed van de pieren van IJmuiden.

Kees Boer, projectleider kust van Rijkswaterstaat, praatte deze week de bezorgde Heemskerkse politici bij. De situatie is bij Heemskerk 'niet riant', gaf hij toe. Maar niet al te ernstig. De basiskustlijn, de heilige lijn, wordt licht overgeschreden.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

5 juni 2008

#05-06-08 Post van de Gemeente Bergen

Post van de Gemeente Bergen

Afgelopen week ontvingen we via de mail een berichtje van de Gemeente Bergen;Geachte heren/bestuur,
 
Op dit moment maakt u reclame voor een bepaalde route over het openbare wandelpad Het Rekerepad te Schoorl. Dit pad loopt deels over particulier cq. verhuurd land. De gemeente staat een mountainbikeroute over dit wandelpad niet toe. Ook de eigenaar/huurder heeft ons inmiddels laten weten onder geen beding mountainbikers over dit pad toe te staan.
De bebording zal hierop aangepast worden, waarna er bij overtreding handhavend zal worden opgetreden.
 
Wij verzoeken u derhalve dit op uw site kenbaar te maken en de betreffende pagina binnen 10 dagen te verwijderen.
 
Met vriendelijke groet,
 
**** ********
medewerker Cultuur- en civiele techniek


En als je mail ontvangt geef je daar natuurlijk gewoon antwoord op:


Geachte heer ********,
 
We hebben uw bericht met belangstelling gelezen. Na enig zoeken blijkt dat u een medewerker van de Gemeente Bergen bent. Uit uw ondertekening blijkt dat namelijk in het geheel niet. We vinden het merkwaardig dat de Gemeente Bergen een blijkbaar officieel document op deze wijze verzendt. Eerder verwachten we dan een officiele lay out en een volledige ondertekening. Met alle respect voor uw functie, maar iedereen kan zich wel uitgeven als een functionaris zoals u. Dat idee wordt versterkt door het gedrag van de antimountainbike lobby die zich soms op uiterst bedenkelijk niveau mengt in discussies. Van dialoog is dan weinig sprake, van een streven naar samenwerking al helemaal niet.
 
Het is voor u van belang om te weten dat MTB noordwest 9 een informatieve website beheert die vooral bedoeld is voor mountainbikers. Zoals u op de website kunt lezen (Wie zijn wij) beschouwen we onze website als een medium dat informatie doorgeeft. Deze informatie kan ook van anderen zijn. Als beheerders van de informatieve website zijn we wellicht bereid om uw aanvullingen, zoals nieuwe bebording en handhaving op een bepaald gedeelte, te vermelden bij de Polderroute. Graag vernemen we wie de door u genoemde eigenaar / huurder is en om welk gedeelte van het Rekerepad het precies gaat.
 
Daartoe stellen we echter als voorwaarde om per kerende post een officieel schrijven van de Gemeente Bergen te ontvangen, waarin de door u genoemde bewering schriftelijk bevestigd wordt. Zonder een officieel schrijven van de Gemeente Bergen publiceren we niets.
 
De laatste zin nemen we voor kennisgeving aan. MTB Noordwest 9 is in handen van ontwikkelde en beschaafde mensen die niet gewend zijn dat anderen direct een dreigende toon aanslaan. Zoiets beschouwen we als volkomen misplaatst en niet van deze tijd.
 
We zien uw officiele schrijven graag tegemoet. U kunt deze brief sturen naar een aan ons beschikbaar gesteld postbusnummer.
 
MTB Noordwest 9
Postbus ###
1860 AC Bergen
 
Met vriendelijke groet,
Team MTB Noordwest 9

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

3 juni 2008

#03-06-08 Gerstakkers hersteld

Eeuwenoude gerstakkertjes in ere hersteldWijk aan Zee-
Eeuwenoude akkertjes zijn in ere hersteld in de duinen bij Wijk aan Zee. Ze zijn duidelijk herkenbaar aan de zandwallen er om heen. De akkertjes zijn ingezaaid met gerst. Het is een natuurproject van duinbeheerder PWN.

Pal achter revalidatiecentrum Heliomare is een vijftal kleine akkers te zien. Ze zijn niet aangelegd. Althans, ze waren er al, verstopt onder een dikke ondoordringbare massa duindoorn. Dat is verwijderd. Hierdoor werd de oude structuur van de akkertjes opnieuw zichtbaar.

PWN-boswachter Van den Bos geniet ervan. Regelmatig zakt hij op de hurken, omdat hij weer een uiterst zeldzaam plantje ziet. Zoals scherpkruid, ossentong en  kromhals. Het is 'akkeronkruid' tussen de dun gezaaide gerst. Om die zeldzame plantjes is het hem eigenlijk te doen.

groeten
Team NW9Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9