13 oktober 2013

#13-10-13 Noordwest 9 stopt......

Noordwest 9 stopt......Helaas komt aan alle goede dingen een einde. Noordwest 9 gaat stoppen.
Uiteraard met een reden; uit Noordwest 9 is Mountainbikevereniging MTB-Noordwest opgericht. Samen met een aantal enthousiaste mountainbikers besloten we, om diverse redenen, dat het tijd was voor een mountainbikevereniging.
Het voorzitterschap en vele andere functies binnen MTB-Noordwest vergen veel van mijn vrije tijd, tijd die ik anders aan Noordwest 9 zou besteden. Uiteraard mountainbike ik zelf ook, dit kost ook tijd.
Ik moest keuzes maken, een website laten verloederen is ook geen optie. Helaas gaat Noordwest 9 hier het slachtoffer van worden.
De route-info van Noordwest 9 zal in de toekomst worden opgenomen in de website van MTB-Noordwest. Ook het blog, een stukje regionale mountainbike geschiedenis, zal een plekje in het archief krijgen.

MTB-Noordwest
MTB-Noordwest heeft veel van de belangrijkste functies van Noordwest 9 al enkele jaren overgenomen, de belangrijkste is de belangenbehartiging van de mountainbikers bij beheerders en overheden. Een vereniging kan dat veel beter dan een website als Noordwest 9. MTB-Noordwest prijst zich gelukkig met fanatieke, leuke en kundige mensen binnen de vereniging, het lijkt soms wel een bedrijf.

De vereniging is in 3 jaar tijd uitgegroeid tot 1 van de grootste mountainbikeverenigingen van Nederland en onderhoud goede contacten met lokale beheerders, gemeentes, provincies en andere mountainbike- en wielerverenigingen.
Belangrijkste speerpunten van MTB-Noordwest zijn:
1. Het beoefenen, bevorderen en betaalbaar houden van de mountainbike-wedstrijdsport in Noord-Holland.
2. Een bijdrage leveren aan het onderhoud van bestaande-, en de aanleg van nieuwe mountainbike-routes in de regio Noord-Holland.

De nieuwsbrief van Noordwest 9 zal ook niet meer verstuurd worden; sorry!
MTB-Noordwest verstuurd wel een nieuwsbrief aan de leden, donateurs en vrijwilligers. Hierin staat ook de laatste info over de lokale routes, evenementen, onderhoud, aanleg en andere mountainbike onderwerpen.

Wil je als lokale(of niet lokale) biker de mountainbikeroutes in het noordwesten van Noord Holland steunen, kijk dan eens op de website van MTB-Noordwest, hier lees je o.a. de laatste info over onderhoud, routes, aanleg en andere mountainbike gerelateerde zaken. Overweeg ook een donateurschap, lidmaatschap of beide. Zowel het donateurschap als het lidmaatschap bieden leuke voordelen voor de mountainbiker.

Dit was de laatste update, ik hoop dat jullie de afgelopen jaren veel plezier beleefd hebben aan de website.

Bedankt!
Erik Boschman.

Gepubliceerd door Erik | Permalink

9 januari 2013

#09-01-13 Kappen in Schoorl

Kappen in SchoorlOp donderdag 10 januari start Staatsbosbeheer met het omzagen van het verbrande bos in de Schoorlse Duinen. Om 9.30 uur geeft wethouder Cees Roem van de Gemeente Bergen de aftrap van de werkzaamheden, door de eerste dode boom om te zagen. De zwartgeblakerde bomen maken plaats voor een gevarieerd en gezond open duinlandschap. Er komt zo meer ruimte voor bijzondere planten- en diersoorten die bij dit landschap horen. De zaagwerkzaamheden nemen ongeveer een maand in beslag. Bezoekers gaan enige hinder ondervinden, omdat enkele wandel- en fietspaden tijdelijk worden afgesloten. Op 9 februari is er een "harvesterday", en op 13, 16, 27 en 30 januari zijn er excursies waarbij de boswachter tekst en uitleg geeft over de werkzaamheden.

Gevolgen voor de mountainbiker
Voor alle details voor de mountainbiker en een gedetailleerde kaart verwijzen we je graag door naar de website van MTB-Noordwest.

Maatregelenplan grootschalig van start
Naar aanleiding van de vele branden die in de Schoorlse Duinen hebben gewoed heeft Staatsbosbeheer een herstelplan opgesteld. Het opruimen van het verbrande bos is hierin de belangrijkste maatregel. Na de aanplantactie van loofbomen in het verbrande bos bij Catrijp eind november, gaan de werkzaamheden op 10 januari grootschalig van Start. Ruim 50 hectare verbrand bos wordt opgeruimd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ten Berge Bosbouwtechnieken BV. Dit bedrijf heeft een jarenlange ervaring met zaagwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen. Langs de bospaden komt uiteindelijk 4000 m3 hout te liggen, dat zijn 100 grote vrachtwagens vol! Een zelfde hoeveelheid tak en tophout wordt versnipperd en afgevoerd. Daarna moeten er 15.000 boomstronken uit het duinzand worden getrokken en afgevoerd. Het zijn ingrijpende maatregelen maar het uiteindelijke resultaat is een nieuw gezond en dynamisch open duingebied waar iedereen van kan genieten.

Nieuw leven inblazen
Met het opruimen van het verbrande bos gaat Staatsbosbeheer letterlijk nieuw leven blazen in de Schoorlse Duinen. Zeewind krijgt meer invloed op dit nieuw ontstane open duingebied, waardoor dynamische processen meer kans krijgen. Op kleine schaal gaat er verstuiving plaats vinden en daar profiteren weer veel zeldzame planten- en diersoorten van, zoals het zandblauwtje en de zandhagedis. Vogelsoorten zoals de tapuit, klauwier en duinpieper zijn dol op dit soort gebieden. Met het verwijderen van het verbrande bos draagt Staatbosbeheer tevens bij aan doelstellingen uit het Natura2000 plan, zoals die door Brussel zijn vastgesteld.

Toegankelijkheid voor publiek
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied afgesloten voor het publiek. Met borden worden de tijdelijke omleidingen aangegeven. Tijdens het afvoeren van het hout, de snippers en boomstronken worden fietspaden tijdelijk afgesloten. Staatsbosbeheer gaat zijn best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Groene warmte, planken en spaanplaat
Ondanks dat de bomen verbrand zijn is het hout niet waardeloos. Van de dikste bomen kunnen nog steeds mooie planken worden gezaagd. Van de overige bomen wordt onder andere spaanplaat gemaakt. De takken die over blijven worden versnipperd. In een energiecentrale bij Lelystad worden deze snippers verbrand om huizen mee te verwarmen. Van de 4.000.000 kilo snippers die bij deze werkzaamheden vrijkomen kan het dorp Groet een jaar lang worden verwarmd. Omgerekend naar kilowatt stroom is deze hoeveelheid snippers genoeg om 3000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

"Harvesterday" en excursies
Voor bezoekers en geinteresseerden organiseert Staatsbosbeheer op 9 februari een "harvesterday" ofwel houtoogstdag. Tegenwoordig worden bomen niet meer met een motorzaag omgezaagd, maar gebeurt dat met een houtoogstmachine, de Harvester. U kunt op deze dag zelf zien hoe deze machine de bomen geheel automatisch omzaagt. Daarnaast zijn er op 13, 16, 27 en 30 januari van 14.00 tot 16.00 fietsexcursies. Deelnemers gaan samen met de boswachter het gebied in om de werkzaamheden te bekijken. De fietstocht vertrekt om 14.00 uur vanaf Buitencentrum Schoorlse Duinen en is gratis. U kunt zich aanmelden via 072 509 3352

Volg ons via Facebook, Twitter, en ons Blog!
Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden, dan kunt u ons volgen op facebook: www.facebook.com/staatsbosbeheerschoorlseduinen , en ons blog http://schoorlseduinen.wordpress.com Hier staan ook de links naar de twitterende boswachters zoals http://twitter.com/bosw8erjeroen en http://twitter.com/JvAssema

Gepubliceerd door Erik | Permalink

2 januari 2013

#02-01-13 Kappen in het NHD

Kappen in het NHDIn het kader van "Kappen" begint PWN het jaar met een uitgebreid kapprogramma.....Het lijkt verdorie wel mode dat kappen.....Bij Staatsbosbeheer gaan ze 7 januari aan de slag maar daar worden we als mountainbiker alleen maar beter van op den duur.....of dat bij PWN ook het geval is...?

Begin 2013 voert PWN verschillende bosbeheeractiviteiten uit in het Noordhollands Duinreservaat deze werkzaamheden vinden plaats in Bergen, Egmond Binnen en in Bakkum.
Met deze werkzaamheden wordt er gewerkt aan verschillende natuur- en veiligheidsdoelen.

Naaldbos naar openduin
Bij Bergen ter hoogte van de Voert worden 2 naaldbossen gekapt.
Een naaldbos bij het Bovenpad wordt in zijn geheel weggekapt, hierna wordt een deel van de bodem geplagd zodat hier weer duinheide zal gaan groeien. Het ander deel wordt omgezet naar duingrasland. Met de vrijgekomen bovengrond zullen we de paden in de omgeving een flinke opknapbeurt geven.
Een klein naaldbos nabij de Meeuwenlekken wordt gekapt om de ondergroei van zomereik te bevorderen en zo zal dit naaldbos dus worden omgevormd naar duineikenbos. Dit naaldbos staat ook enorm uit te zaaien in het omliggende open duingebied want natuurlijk onwenselijk is voor het open karakter van het omliggende duin.
Door de werkzaamheden en de nattigheid van de laatste tijd zal een deel van de paden tijdelijk slecht begaanbaar zijn hiervoor onze excuses maar de ervaring leert dat er naderhand weer prima te wandelen en te fietsen is.

Veilig duinbos
Bij Egmond Binnen wordt er gewerkt nabij het bungalowpark Mooyeveld. Na de grote duinbranden is er door verschillende instanties gewerkt aan een risicokaart. Het naaldbos direct grenzend aan dit bungalowpark staat op deze risicokaart als potentieel brandgevaarlijk. Vandaar dat dit naaldbos wordt omgevormd naar loofbos. Loofbos is veel minder brandgevaarlijk dan naaldbos!

Zonnige zomen
Verder worden in het bosgebied Van Bakkum een aantal paden verbreed om zogenaamde zonnige zomen te creeren. Deze zomen verbinden geisoleerde delen van het open duin. Zij vormen daarmee een belangrijke schakel voor de instandhouding van vitale populaties van bijvoorbeeld zandhagedis en duinparelmoervlinder. Op deze wijze sluit het beheren van bossen beter aan bij de natuurlijke gang van zaken.

Met het ouder worden van het bos sluit het kroondak zich steeds meer. Vele paden zijn verandert van zonnige paadjes in beschaduwde bospaden. Het bos vormt daardoor in steeds grotere mate een hindernis voor bijvoorbeeld de verspreiding van vlinders tussen de verschillende delen open duin. Op een beperkt aantal geselecteerde paden in het duingebied van Bakkum gaat PWN door middel van het verwijderen van de grootste bomen zorgen dat de zon opnieuw weer kan doordringen tot op de grond. Daarmee worden de paden weer bruikbaar als migratieroute voor hagedissen, vlinders en andere zonminnaars. Met het inplannen van deze zonnige zomen is gezorgd dat deze zoveel mogelijk samenvallen met het netwerk van brandwegen. Deze paden moeten toegankelijk blijven voor brandweerwagens en zijn daarom al een stuk breder dan de overige paden.
De zomen liggen langs de Herderslaan, de Noorderstraat en het bosgebied van de Lageweg.

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

11 december 2012

#11-12-12 Overlast boswachters stijgt...

Overlast boswachters stijgt...


Klik op het artikel voor een leesbare versie

Gelukkig weten de meeste mountainbikers wel beter! Toegegeven, ieder incident is er 1 teveel.

Naar aanleiding van een artikel op de website Dichtbij Bergen NH(v/h De Duinstreek website) over de overlast voor boswachters kwamen er veel verrassende reacties van vnl. wandelaars binnen. Ook op de voorpagina van de papieren Duinstreek siert nu een stigmatiserend stukje.....

Wij hebben PWN inmiddels om meer details gevraagd over uitgeschreven proces verbalen van de afgelopen jaren, we wachten in spanning af......

groeten
Team Noordwest 9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

26 november 2012

#26-11-12 Klankbordgroep fietsmaatregel

Klankbordgroep fietsmaatregel PWNDinsdag 20 november kwam de "Klankbordgroep Fietsmaatregel PWN" weer bijeen in Johanna's Hof te Castricum. In de KBG zitten wandelaars, trimmers, natuurorganisaties en fietsers; zowel toerfietsers als sportieve fietsers en uiteraard de beheerder, PWN.

De fietsmaatregel
De KBG bespreekt eens per jaar de, door sommigen als belachelijk bestempelde, fietsmaatregel die in het Noordhollands Duinreservaat van toepassing is. Ook wij hebben een uitgesproken mening over de fietsmaatregel. Iedereen kan daar zijn zegje doen over het wel en wee in het duin.
De fietsmaatregel is destijds ingevoerd met als doel de hinder tussen de recreanten te verminderen. Eigen onderzoek van PWN heeft aangetoond dat de fietsmaatregel niet zorgt voor een afname van deze onderlinge hinder, toch houdt PWN angstvallig vast aan deze, voor de fietsers sterk beperkende, maatregel.
Iedere bijeenkomst is meestal een kopie van de vorige; 1 wandelaar klaagt steen en been over met name groepen fietsers. Deze keer bleek echter dat deze dame bewust op het pad blijft lopen als er een groep nadert......en vind dat wij ondergeschikt zijn aan de wandelaars.......welkom in de wondere wereld van de verdraagzaamheid.
De overige leden van de KBG hebben nagenoeg geen hinder van andere recreanten en hebben het thema "Delen en Genieten" hoog in het vaandel.

Voorstel tot verruiming
Omdat wij veel klachten/berichten ontvangen over het drukke Bovenpad(het onverharde pad tussen de Zeeweg in Bergen en de Woud weg bij 't Woud) hebben wij in de KBG voorgesteld tot een kleine verruiming van de fietsmaatregel.
Ons voorstel:
Wij zouden graag willen polsen hoe de KBG staat tegenover het verruimen van de mogelijkheden in het gebied tussen De Zeeweg van Bergen en 't Woud.
Daar loopt nu 1 pad(Bovenpad) waar alle fietsers over moeten omdat er geen andere mogelijkheid beschikbaar is momenteel.
Wij horen uit onze achterban, en constateren dit ook zelf, dat het daar soms heel erg druk is met alle gevolgen van dien; opstandige wandelaars en bijna-confrontaties bijvoorbeeld.
Het pad is de enige onverharde verbinding tussen PWN-Noord en de MTB route van Schoorl enerzijds en anderzijds de zuidelijke PWN duinen tot aan Wijk aan Zee.
Het PWN gebied wat grenst aan de Schoorlse duinen is in het weekend enorm populair onder wandelaars, trimmers en fietsers. De fietsers pakken tot half een zelf samengestelde route en duiken dan het MTB parcours van Schoorl op.
Tot half 11 rijden ze rond in het PWN gebied tot 't Woud waarbij het Bovenpad nu vaak zowel heen als terug gepakt word omdat er geen onverhard alternatief terug richting Bergen is.
Wij zijn van mening dat als je de mogelijkheden om onverhard te fietsen iets uitbreid, tot bijv. De Verbrande Panweg, je een groot deel van deze problemen oplost en eventuele escalatie voorkomt door de druk van het Bovenpad enigzins te verlegen naar de Verbrande Panweg. De fietsers kunnen dan een ronde rijden waar dit nu niet mogelijk is.

De Verbrande Panweg is breed, ligt in overwegend bebost gebied en word ook geregeld door auto's bereden; wat dat betreft valt hij binnen de gebiedscriteria die PWN hanteert voor de fietsmaatregel.

Ons voorstel werd, zonder enig onderzoek, met enkele korte zinnen resoluut van tafel geveegd door PWN. Het past niet binnen het beleid van PWN en zou een te grote impact hebben op de mogelijkheden voor de wandelaar.......zucht.

Zorgelijk
Wat wel een zorgelijke ontwikkeling blijkt is de agressie jegens boswachters van PWN. Toegegeven, de fietsers zijn de groep met de meeste en soms ingewikkelde regeltjes en zullen dus ook de meeste bekeuringen ontvangen; 21% van de bekeuringen betreft fietsers.
Als je fout bent in het PWN gebied weet je dit donders goed. Wees dan ook zo mans om die bekeuring te incasseren, fiets niet weg of ga in disucussie(of erger) met de boswachter........die voert ook alleen maar het beleid van zijn/haar werkgever uit. Zie die 85 euro als een contributie voor de sportvereniging.........

Verder conclusies van de registraties van PWN:

  • Duinkaartbezit onder fietsers is bovengemiddeld hoog.
  • De meeste fietsers gedragen zicht correct.
  • 21 maal sporen aangetroffen op verboden lokaties
  • 5 maal een fietser aangetroffen op een ruiterpad
  • 14 klachten van wandelaars jegens fietsers
  • 100 fietsers reden door na het geven van een stopteken
  • 60 bekeuringen per jaar voor fietsers
  • Aantal groepen neemt toe, ook het totaal aantal fietsers
  • Intimiderend groepsgedrag, weerstand bieden, schelden, beledigen en bedreigen bij aanhouding nemen verontrustend toe.

Laten we proberen om het met zijn allen gezellig te houden in de duinen. Iedereen begaat wel eens een overtreding.....ook de boswachter en dus begrijpt hij ook als jij er 1 maakt, maar wees wel een vent als je gepakt word; stop en doe dan ook niet kinderachtig en je bent natuurlijk een vreselijke loser als dan een grote bek opzet of erger..........

groeten
Team NW9

Gepubliceerd door Erik | Permalink

© mtb noordwest9